Histaminová intolerance

Histamin je látka, která vzniká z aminokyseliny histidinu. Organismus tuto látku nezbytně potřebuje, protože v těle plní řadu funkcí - zajišťuje růst a dělení buněk, působí jako neurotransmiter v centrálním nervovém systému, v mozku funguje jako hormon bdělosti a stimuluje nás k výkonu, v trávicím traktu podporuje sekreci žaludeční kyseliny, čímž napomáhá trávení potravy. Ve větším množství ale způsobuje alergické a zánětlivé reakce, rozšíření cév a jiné patologické stavy.

Histamin si organismus umí vytvářet sám v některých buňkách, vzniká ale i činností střevních bakterií. Současně jej přijímáme stravou, v potravinách vzniká při jejich skladování nebo zpracování především fermentační činností některých mikroorganismů, které se množí na potravinách. Obecně tedy platí, že s rostoucí dobou skladování roste i množství histaminu v potravině.

U zdravých osob zajišťuje rychlé odbourání histaminu ve střevě enzym diaminoxidáza (DAO). Kromě DAO se v těle tvoří ještě histamin N-metyltransferáza (HNMT), která dokáže histamin taktéž odbourávat. Histaminová intolerance (HIT) vzniká v situacích, kdy organismus nevytváří dostatek enzymů potřebných pro odbourávání této látky. HIT patří mezi nejprogresivněji se rozšiřující problémy v oblasti potravinových intolerancí. Její diagnóza je složitá, protože každý člověk je citlivý na jiné množství histaminu, navíc je úzce spjata i s jinými alergiemi a potravinovými intolerancemi (na laktózu, fruktózu, lepek).

Projevuje se celou škálou odlišných příznaků, může se objevit u kohokoliv, v jakémkoliv věku a také může zase kdykoliv během života vymizet. Typickými projevy HIT jsou migrény, závratě, trávicí potíže (průjmy, zvracení), dýchací potíže (dušnost, kašel, astma, rýma), atopický ekzém, svědivé vyrážky, zvýšená tepová frekvence, nízký krevní tlak.

Vliv stravy na histaminovou intoleranci

Člověk postižený HIT je nucen dodržovat nízkohistaminovou eliminační dietu. Tato by byla jednoduchá v situaci, kdy by obnášela vyhýbání se potravinám s vysokým obsahem histaminu. Toxické účinky histaminu ale bývají umocněny přítomností dalších látek ze skupiny biogenních aminů (kam patří i histamin), a to tyraminu, kadaverinu, putrescinu a serotoninu.

Tyto biogenní aminy se nacházejí v různých koncentracích v mnoha potravinách (maso, sýry, ryby, zelenina, alkoholické nápoje aj.) a hrají důležitou roli jako ukazatelé kvality potravin. Jejich vznik je ovlivňován kvalitou surovin, přítomností některých mikroorganismů, podmínkami skladování (především teplotou) a zpracováním potravin. Všechny tyto faktory působí společně a určují jejich celkové množství v potravinách. Důležité pro práci s jídelníčkem je vědět, že tyto látky jsou termostabilní - pokud jednou vzniknou, je obtížné je následně zničit (např. vařením).

Pracovat s eliminační nízkohistaminovou dietou se učíme v kurzech Poradce pro výživuStrava a imunitní systém. Studenti se musí naučit nejen orientovat se ve vhodných či nežádoucích potravinách a zohledňovat zdravotní stav jedince (komplikace běžně způsobuje celiakie, ulcerózní kolitida, Crohnova choroba, laktózová intolerance, syndrom dráždivého tračníku), ale i respektovat individualitu. Toto je následně v praxi největší výzva, protože každý člověk reaguje na jednotlivé potraviny v odlišném rozsahu, reakci na biogenní aminy kromě zdravotního stavu navíc mohou zhoršovat i některé užívané léky. Z toho důvodu je třeba se obrnit trpělivostí, jelikož eliminační dieta je ve skutečnosti časově náročným procesem, u kterého žádné zkratky neexistují. Výuková hra ZOF je v rámci studia neocenitelnou pomůckou, v praxi doporučujeme využívat potenciál aplikace ZOF, ve které si uživatel může vytvořit seznam bezpečných potravin a nechat si hlídat kvalitu svého stravování.

Mgr. Martin Jelínek

Vyberte si z našich kurzů

Co říkají o studiu naši absolventi

Stanislava Zachovalová

vyziva-a-zdravi.webnode.cz

Oblast výživy mě vždy zajímala, už jen proto, že jsem já sama věčně bojovala se svou váhou.Hledala jsem informace a následně absolvovala kurz výživy. V podvědomí, jsem pořád cítila, že mi to nestačí.Četla jsem spoustu článků o výživě a touto cestou jsem objevila Mgr. Martina Jelínka a Kurzyatac. ČLÁNKY BYLY Z TOHOTO ZDROJE :-) V oboru výživy pracuji a daří se mi pomáhat lidem na cestě za jejich hezčím životem, ale jsem zastáncem, že vědomostí není nikdy dost a měli bychom se pořád vzdělávat. Rozhodla jsem se absolvovat kurz Mgr. Martina Jelínka hlavně proto, že ho jako odborníka uznávám a kurz mě zaujal z důvodu jeho rozsahu a možnosti studovat online. Moje touha po přísunu informací byla nadosah :-) Nejvíec mě zaujala výuková hra ZOF - je to skvělý nástroj, kde nabyté vědomosti jsem hned převáděla do praxe. Bylo milé pozorovat, že si mého posunu všimli hlavně mí klienti. S určitostí vím, že chci projít všemi kurzy, které Mgr. Martin Jelínek nabízí a jsem si jistá, že si je užiji jako Poradce pro výživu a suplementaci. TĚŠÍM SE, DĚKUJI A VŘELE DOPORUČUJI :-)

Jako zdravotní sestra vidím následky špatného životního stylu každý den. Moderní medicína tohle řeší jen podáním k tomu určené medikace. Pro lidi jsem chtěla dělat mnohem více a to zejména v prevenci. O stravování jsem se vždy zajímala a lidé si ke mně (nevím proč) chodili pro rady. Tak jsem se rozhodla své znalosti prohloubit a přidat jim hodnotu v kurzu Poradce pro výživu a suplementaci - on-line. Půlroční kurz je opravdu rozsáhlý, rozhodně z něj nevyjdete, jako tzv. "rychlokvaška" naučená pouze teoreticky. Získáte v něm přehled o různých výživových směrech. Což jako člověk, preferující rostlinou stravu, velmi oceňuji. S každou další lekcí se dozvíte nové a nové informace, mezi kterými začnete hledat souvislosti, až se postupem času vypracujete ke komplexnímu pohledu na stravování. Především bych chtěla vyzdvihnout velmi zajímavou a zábavnou formu lekcí, a to i tu praktickou: pracování s myšlenkovými mapami a hrou ZOF.

Ing. Radka Sovšáková

www.celovyzivasradkou.com

Kurz Poradce pro výživu a suplementaci predčil moje očakávania. Obsahovo aj formou výuky je na veľmi vysokej úrovni a zároveň sa stanete súčasťou komunity, v ktorej budete mať oporu a podporu, ktorú hlavne na začiatku poradenskej praxe určite veľmi uvítate. Poradňa pre absolventov, kde Mgr. Jelínek odpovedá na všetky naše dotazy je nanezaplatenie. Je to ako mať online odborného mentora. Na kurzoch Atac som tiež ocenila ich objektivitu a široký záber. Všetky informácie boli podané z rôznych uhlov pohľadu tak, aby sme si sami boli schopní vytvoriť vlastný názor. V dnešnom svete, v ktorom je každý odborník zástancom nejakého konkrétneho výživového smeru a zároveň odporcom všetkých ostatných je toto veľmi cenná schopnosť.

Další ohlasy absolventů

Vyberte si z našich kurzů

Zpět do sekce Vše o studiu