Časté dotazy

Objednávky a platby

Nepodařilo se mi stáhnout e-booky. Jak je můžu získat?

V případě, že Vám nejdou stáhnout e-booky, znamená to, že jste se již jednou registrovali a e-book(y) Vám byl(y) zaslán(y). Rádi Vám je zašleme ještě jednou. Požádat o ně můžete na e-mailu obchod@kurzyatac.cz. E-booky Vám zašleme ve formátu PDF.

Spletl/a jsem nějaký údaj v přihlášce/objednávce. Jak mám postupovat?

V tomto případě nás kontaktujte na e-mailu obchod@kurzyatac.cz nebo telefonicky 601 575 695, Vaši přihlášku/objednávku upravíme. NEPODÁVJETE prosím novou přihlášku/objednávku.

Po odeslání přihlášky/objednávky mi nepřišel e-mail s údaji k platbě. Jak mám postupovat?

E-mail potvrzující přijetí přihlášky s údaji k platbě Vám mohl spadnout do spamů nebo jste e-mailovou adresu neuvedli ve správné formě. V tomto případě prosím nepodávejte novou přihlášku/objednávku a kontaktujte nás na e-mailu obchod@kurzyatac.cz nebo telefonicky 601 575 695.

Do objednávky jsem uvedl/a špatný počet kusů. Můžu objednávku dodatečně upravit?

V tomto případě nás kontaktujte na e-mailu obchod@kurzyatac.cz nebo telefonicky 601 575 695, Vaši objednávku upravíme a výslednou cenu přepočítáme. NEPODÁVEJTE prosím novou objednávku.

Do přihlášky jsem zapomněl napsat osobní studijní kód. Bude mi poskytnuta sleva?

Nejdříve prosím zkontrolujte, zda se na Vámi vybraný kurz studentská/absolventská sleva vztahuje. Pokud ano, kontaktujte nás prosím na e-mailu obchod@kurzyatac.cz nebo telefonicky 601 575 695, slevu Vám výjimečně dodatečně poskytneme. V případě, že jste kurzovné v plné výši již uhradili, na slevu nemáte nárok. Více informací o poskytování slev naleznete v obchodních podmínkách.

Přestože jsem v přihlášce vyplnil/a osobní studijní kód, sleva mi nebyla poskytnuta. Kde je chyba?

Mohlo se to stát ze dvou důvodů:
1. Slevu na vybrané kurzy poskytujeme pouze studentům a absolventům kurzu Poradce pro výživu a suplementaci. Přehled kurzů, které nabízíme se slevou, naleznete ve studijní sekci v záložce „Slevy kurzů pro studenty“. Pokud jste zadali kód ve správném tvaru, na Vámi vybraný kurz se sleva nevztahuje.
2. Kód jste uvedli ve špatném tvaru. Např.: označení 14P1 není osobní studijní kód, ale označení turnusu. Váš osobní kód je ten, kterým se přihlašujete do studijní sekce a máte ho uvedený ve Smlouvě o pořádání kurzu. Věnujte prosím pozornost hlášení, které se Vám zobrazí bezprostředně po zadání kódu.
Poskytování slev se řídí obchodními podmínkami.

Nestihnul/a jsem uhradit objednávku/přihlášku do 14 dnů od jejího podání. Je moje objednávka/přihláška stále aktuální?

Ano, Vaše objednávka/přihláška je stále aktuální. Po uplynutí 14denní lhůty klienty upozorníme na neuhrazenou objednávku/přihlášku. Pokud na výzvu k úhradě nezareagujete, Vaši objednávku/přihlášku stornujeme (obvykle 20. den po jejím podání) a informujeme Vás o jejím vystornování e-mailem. Pokud máte o zboží/kurz i nadále zájem, je potřeba podat novou objednávku/přihlášku.

Omylem jsem uhradil/a špatnou částku. Jak mám postupovat?

Pokud jste uhradili nižší částku, než je v objednávce/přihlášce, doplaťte prosím zbývající částku pod stejným VS. Pokud jste uhradili vyšší částku, kontaktujte nás a uveďte číslo účtu. Přeplatek Vám vrátíme.

Konzultace

Chci si objednat osobní konzultaci M. Jelínka. Kde konzultace probíhají?

Osobní konzultace probíhají v Ostravě v sídle společnosti a dále v Brně a v Praze dle cestovního harmonogramu Mgr. Jelínka. Do Prahy a Brna jezdí cca jednou za 14 dní. V případě nutnosti rychlého řešení či problémů spojených s cestováním je možné zvolit konzultaci pomocí aplikace Skype.

Jak dlouho osobní konzultace trvá a co je potřeba si s sebou vzít?

Délka konzultace je zpravila 1,5 – 2 hodiny. S sebou si doneste papír a propisku na poznámky. Dále je vhodné znát krevní skupinu (není podmínkou), a pokud budete řešit zlepšení zdravotního stavu pomocí stravy a suplementů, také diagnózy a názvy léků, které užíváte.

Chci si objednat osobní konzultaci. Nevím, zda základní nebo rovnou s půlročním vedením poradenství.

Pokud ještě nejste rozhodnuti, jaký typ konzultace Vám bude více vyhovovat, objednejte si základní konzultaci, půlroční vedení si můžete dokoupit v závěru osobní konzultace. Dokoupení půlročního vedení poradenství je možné do 1 týdne od základní konzultace. Je to doba, po kterou archivujeme informace o klientovi. Po uplynutí této doby je nutné absolvovat základní konzultaci znovu.

Studium

V průběhu studia kurzu mě čeká dovolená nebo nebudu mít na určitou dobu připojení k internetu. Jak mám postupovat, abych nebyl/a ve skluzu?

Pokud v průběhu studia jedete na dovolenou, onemocníte či máte závažné rodinné či pracovní povinnosti, které Vám nedovolí řádně studovat, poskytneme Vám individuální studijní plán. Ten se odvíjí od druhu a délky kurzu. Informace o přerušení kurzu Poradce pro výživu a suplementaci naleznete zde. Pro informace k jiným kurzům nás prosím kontaktujte na e-mailu obchod@kurzyatac.cz nebo telefonicky 601 575 695.

Můžu studovat kurz Výživa ve sportu, aniž bych měl/a nějaké znalosti z oblasti zdravé výživy? Je tento kurz navazující na kurz Poradce pro výživu a suplementaci?

Kurz Výživa ve sportu je koncipován jako ucelený kurz pro oblast poradenství ve výživě ve sportu. Absolventi našeho kurzu Poradce pro výživu a suplementaci jej z podstatné části vnímají jako nástavbu k půlročnímu základnímu kurzu. I přesto je tento kurz možné studovat bez jakýchkoli předešlých znalostí. Je koncipován tak, aby ho mohli studovat jak naprostí začátečníci, tak i pokročilejší. V prvních několika lekcích se začátečníci dozvědí základní principy zdravé výživy a ti pokročilejší si zopakují dosud získané znalosti.

V případě, že se nezúčastním závěrečné živé přednášky u vybraných kurzů, získám informace nějak dodatečně? Budu mít nárok na certifikát?

Pokud je student omluven předem, zajistíme audionahrávku, kterou mu poskytneme. Pokud kurz obsahuje i závěrečný test, napíše si tento test on-line. Certifikát následně zašleme doporučeně Českou poštou.

Podmiňujete studium v kurzech určitou úrovní vzdělání?

Naše kurzy jsou vytvořeny tak, aby byly pochopitelné pro širokou veřejnost bez ohledu na stupeň vzdělání. Kurzy u nás studují jak lidé se základním vzděláním, tak absolventi vysokých škol.

Co přesně znamená „on-line“ studium?

On-line studium probíhá formou samostudia v časových i prostorových podmínkách, které si studující volí sám. Například kurz „Poradce pro výživu a suplementaci“ je rozdělen tak, že 360 studijních hodin je formou článků ve studijní sekci, kam účastníci dostanou přístup, zbytek pak připadá na on-line videoškolení a on-line testy. V průběhu celého studia mají všichni studující možnost konzultovat problematiku s lektorem formou přístupu do Poradny pro studenty.

Proč není kurz „Poradce pro výživu a suplementaci“ pouze v přednáškové formě?

Máme pro to dva důvody. První spočívá v délce kurzu, při které by cena vzrostla téměř na dvojnásobek. Druhým je pak také náročnost časové investice, tentokrát ze strany studujících. Ne každý je ochoten či schopen absolvovat celých 410 studijních hodin na přednáškách. Vycházíme takto zájemcům vstříc a dáváme možnost trávit studijní čas v klidu z domova.

Jak dlouho trvá průměrně studium kurzu „Poradce pro výživu a suplementaci“ každý den?

Každý týden (od pondělí do pátku) se účastníkům kurzu ve studijní sekci zobrazí 3 témata, která zpracují do podoby tzv. myšlenkových map. Každá lekce odpovídá jedné tzv. studijní hodině. Záleží vždy na studujícím, kolik času každý den do studia investuje. Jednotlivé lekce je možné zpracovat kdykoli v průběhu každého měsíce, není tedy nutností studovat „poctivě“ každý den. Časová náročnost je tak silně individuální, v průměru se počítá na 20-30 minut.

Je možné kurz „Poradce pro výživu a suplementaci“ zvládnout i při práci?

Naprostá většina účastníků studuje při práci. Kurz „Poradce pro výživu a suplementaci“ takto absolvovaly už stovky lidí.

Trvá studium kurzu „Poradce pro výživu a suplementaci“ přesně 6 měsíců?

Po absolvování 360 lekcí a všech šesti průběžných testů za šest měsíců obdrží účastníci zadání seminární práce. Současně dostanou možnost procvičovat znalosti na cvičných on-line testech jako součást přípravy na test závěrečný, který proběhne v okamžiku, kdy se bude studující cítit dostatečně připraven. U distanční verze kurzu se po dohodě se studenty zvolí datum závěrečného školení a obhajoby seminární práce, většinou 2-4 týdny po absolvování šestého školení.

Nevím, zda se v kurzu „Poradce pro výživu a suplementaci“ naučím pracovat s myšlenkovými mapami. Jsou skutečně vhodné pro každého?

Princip myšlenkových map je historicky znám už ze starého Řecka. Dnes už je vědecky prokázáno, že jejich výsledná grafická i informační podoba přesně odpovídá pochodům v našem mozku. Tedy myšlenkové mapy vytváříme způsobem, jak informace vnímáme. Jako příklad si představte situaci, kdy z jednoho tématu každý z nás vytvoří graficky jinou myšlenkovou mapu, která odpovídá způsobu, jakým tyto informace vnímá. Odlišná bude i přesto, že informace jsou stejné. Praktická výhodnost myšlenkových map spočívá v tom, že při jednom pohledu na Vámi vytvořenou mapu s jakýmkoli tématem si mozek vybaví všechny důležité informace, které jste při tvorbě mapy zpracovávali. Odpadá tak nutnost číst informace tak, jak nás učil klasický školský systém – zleva doprava, řádek za řádkem. Výsledkem je snadná orientace v problematice či vysokém objemu informací (který je součástí tohoto kurzu). Všichni studující obdrží detailní popis způsobu práce s myšlenkovými mapami, navíc je možnost mapy vytvářet ručně nebo v jednoduchém počítačovém programu – vše je otázkou svobodné volby každého studujícího.

Po ukončení každého studijního měsíce kurzu „Poradce pro výživu a suplementaci“ se píše on-line test. Hodnotí se jeho úspěšnost?

Krátké písemné testy shrnují učivo posledních 4 týdnů. Povinností studenta je zvládnout minimálně 70%. V případě neúspěchu si účastník test napíše znovu. Cílem není vyprodukovat větší objem stresu, ale zesílit informační stopu v mozku, čehož dosáhneme kombinací opakování informací a tvorbou myšlenkových map, které jsou postaveny na principu hraní si. Ctíme tak pravidlo učitelé národů J. A. Komenského – škola hrou.

Tvrdíte, že kurz „Poradce pro výživu a suplementaci“ je zaměřen především na praxi. Skutečně jsou jeho absolventi po jeho ukončení schopni vést kvalitní poradenství?

Jsme přesvědčeni, že poskytovat kvalitní poradenství ve výživě se může naučit naprosto každý. Na našem trhu došlo k nešťastné situaci, kdy Ministerstvo školství začalo udělovat akreditace na kurzy v poradenství ve výživě v rozsahu 120-140 hodin studia. V tak krátkém rozsahu není možné pojmout dostatek znalostí nezbytných pro úspěšnou praxi. Absolventi takových kurzů ovládají běžné základy tvorby jídelníčků v podobě počítání energie a navržení nutričního potenciálu. S tímto omezeným know-how se v praxi ale obtížně uspívá. Aby strava pracovala v náš prospěch, je nutné mít představu i o zdravotním stavu klienta a úrovni jeho metabolismu. K tomu je potřeba si uvědomit, že každá potravina disponuje podstatně širším spektrem „charakterových vlastností“ než je obsah energie a základních živin (více si můžete přečíst v e-booku M.Jelínka „Co byste měli vědět o výživě“). Součástí tohoto kurzu jsou i vzorové konzultace, na kterých se účastníci učí, jak by se mělo s klientem pracovat v rámci jeho individuality. Tyto znalosti pak zúročí v seminární práci na závěr kurzu, jejíž zadání je postaveno na praktické konzultaci skutečného člověka.

Uvádíte, že plná třetina kurzu "Poradce pro výživu a suplementaci" je věnována doplňkům stravy. Preferujete i konkrétní výrobce suplementů?

Snažíme se, aby celý kurz byl v rámci dosažitelných a realizovatelných možností informačně nezávislý. To znamená, že například doporučujeme konkrétní literaturu, kterou si mohou účastníci kurzů dobrovolně nastudovat. Dále u některých "sporných" či často diskutovaných témat v oblasti zdraví a výživy prezentujeme v lekcích několik úhlů pohledu, na základě kterých si studující vytváří vlastní názor. Stejný postup volíme i v případě studia problematiky doplňků stravy, kdy součástí těchto témat je i seznam nejvýznamnějších tuzemských i zahraničních výrobců suplementů s poukázáním na jejich silné stránky a samozřejmě i slabiny. Nepreferujeme žádnou konkrétní společnost i přesto, že se některé v minulosti snažily za úplatu toto privilegium získat.

Uvádíte, že absolventy kurzu „Poradce pro výživu a suplementaci“ podporujete v jejich činnosti. Jakým způsobem?

Praxe posledních 10-12 let ukazuje, že díky masově šířeným dezinformacím o výživě v podobě standardizovaných jídelníčků či různých teorií o výživě vzniká naprosto nepřehledná situace, ve které se poradci ve výživě obtížně orientují. Z toho důvodu pořádáme pro absolventy našeho kurzu školení na různá témata v oblasti zdraví a výživy, kde rozšiřujeme a prohlubujeme znalosti nabyté v kurzu. Jsme si také vědomi toho, že uspět ve stále se rozšiřující konkurenci není snadné. Proto podporujeme absolventy i marketingovým poradenstvím a zdarma zviditelňujeme jejich webové projekty. Věříme, že takto vychováváme kolegy a spolupracovníky, ne konkurenty. Praxe zatím potvrzuje, že jdeme správným směrem.

Jsem studentem kurzu „Poradce pro výživu a suplementaci“ v distanční formě a potřebuji z živé přednášky odejít dřív. Nebude v tom problém?

V závěru každého živého školení píšeme průběžný test. V případě, že potřebujete odejít dříve, napíšete si tento test těsně před Vaším odchodem nebo si jej napíšete z pohodlí domova v on-line formě.

V průběhu studia kurzu „Poradce pro výživu a suplementaci“ mě čeká dovolená nebo nebudu mít na určitou dobu připojení k internetu. Jak mám postupovat, abych nebyl/a ve skluzu?

Pokud v průběhu studia jedete na dovolenou, onemocníte či máte závažné rodinné či pracovní povinnosti, které Vám nedovolí řádně studovat, poskytneme Vám individuální studijní plán. V případě kurzu v on-line formě Vám studium přerušíme a jakmile se ke studiu vrátíte, budete pokračovat tam, kde jste skončili. Nemusíte nic dohánět, kurz prostě dokončíte se zpožděním. Pokud jste studentem distančního kurzu, zašleme Vám lekce dopředu (totéž platí, pokud nemáte dočasný přístup k internetu). V případě krátkodobého přerušení studia doporučujeme učivo dohnat a pokračovat dále v harmonogramu. V případě dlouhodobého přerušení studia Vám nabídneme možnost dostudovat kurz v následujícím turnusu (za půl roku). Podmínky přeřazení do jiného turnusu se řídí obchodními podmínkami.

Co přesně znamená „distanční“ studium?

Distanční studium je kombinované. Tzn. část studia je v podobě přednášek, část pak samostudium. Kurz „Poradce pro výživu a suplementaci“ je rozdělen tak, že 360 hodin je formou studijních článků ve studijní sekci, kam účastníci dostanou přístup, zbytek pak připadá na přednášky. V průběhu celého studia mají všichni studující možnost konzultovat problematiku s lektorem formou přístupu do Poradny pro studenty.

Jak často a kde jednotlivé přednášky kurzu „Poradce pro výživu a suplementaci“ probíhají?

Každý turnus kurzu „Poradce pro výživu a suplementaci“ je rozdělen na dvě studijní skupiny. Pro studenty z Čech každý měsíc probíhá školení v Praze (vždy v pátek od 14:00 do 18:00), pro moravskou skupinu pak v Ostravě (vždy víkendy, většinou neděle).