Kurzy ATAC

Časté dotazy

Objednávky a platby

Je možné kurz uhradit na splátky?

Ano, půlroční kurz „Poradce pro výživu a suplementaci“ on-line i distanční je možné uhradit ve dvou splátkách. Konkrétní informace naleznete v profilu každého kurzu.

Je možné kurz uhradit v eurech?

Ano, pokud chcete objednávku hradit v EURech, po odeslání objednávky nás prosím kontaktujte na e-mailovou adresu obchod@kurzyatac.cz, zašleme Vám platební údaje.Platební údaje pro platbu v Kč Vám přijdou automaticky po odeslání objednávky.

Nepodařilo se mi stáhnout e-booky. Jak je můžu získat?

V případě, že Vám nejdou stáhnout e-booky, znamená to, že jste se již jednou registrovali a e-book(y) Vám byl(y) zaslán(y). Rádi Vám je zašleme ještě jednou. Požádat o ně můžete na e-mailu obchod@kurzyatac.cz. E-booky Vám zašleme ve formátu PDF.

Spletl/a jsem nějaký údaj v přihlášce/objednávce. Jak mám postupovat?

V tomto případě nás kontaktujte na e-mailu obchod@kurzyatac.cz nebo telefonicky 608 879 986, Vaši přihlášku/objednávku upravíme. NEPODÁVJETE prosím novou přihlášku/objednávku.

Po odeslání přihlášky/objednávky mi nepřišel e-mail s údaji k platbě. Jak mám postupovat?

E-mail potvrzující přijetí přihlášky s údaji k platbě Vám mohl spadnout do spamů nebo jste e-mailovou adresu neuvedli ve správné formě. V tomto případě prosím nepodávejte novou přihlášku/objednávku a kontaktujte nás na e-mailu obchod@kurzyatac.cz nebo telefonicky 608 879 986.

Do objednávky jsem uvedl/a špatný počet kusů. Můžu objednávku dodatečně upravit?

V tomto případě nás kontaktujte na e-mailu obchod@kurzyatac.cz nebo telefonicky 608 879 986, Vaši objednávku upravíme a výslednou cenu přepočítáme. NEPODÁVEJTE prosím novou objednávku.

Do přihlášky jsem zapomněl napsat osobní studijní kód. Bude mi poskytnuta sleva?

Nejdříve prosím zkontrolujte, zda se na Vámi vybraný kurz studentská/absolventská sleva vztahuje. Pokud ano, kontaktujte nás prosím na e-mailu obchod@kurzyatac.cz nebo telefonicky 608 879 986, slevu Vám dodatečně poskytneme. V případě, že jste kurzovné v plné výši již uhradili, na slevu nemáte nárok. Více informací o poskytování slev naleznete v obchodních podmínkách.

Nestihnul/a jsem uhradit objednávku/přihlášku do 14 dnů od jejího podání. Je moje objednávka/přihláška stále aktuální?

Ano, Vaše objednávka/přihláška je stále aktuální. Po uplynutí 14denní lhůty klienty upozorníme na neuhrazenou objednávku/přihlášku. Pokud na výzvu k úhradě nezareagujete, Vaši objednávku/přihlášku stornujeme (obvykle 20. den po jejím podání) a informujeme Vás o jejím vystornování e-mailem. Pokud máte o zboží/kurz i nadále zájem, je potřeba podat novou objednávku/přihlášku.

Omylem jsem uhradil/a špatnou částku. Jak mám postupovat?

Pokud jste uhradili nižší částku, než je v objednávce/přihlášce, doplaťte prosím zbývající částku pod stejným VS. Pokud jste uhradili vyšší částku, kontaktujte nás a uveďte číslo účtu. Přeplatek Vám vrátíme.

Studium

Pokud se mi nedaří plnit časový harmonogram studia, mohu i přesto dokončit studium po termínu?

Ano, studium je možné přizpůsobit vašemu časovému harmonogramu. V případě dalších dotazů nás kontaktujte.

Můžu studovat kurz Výživa ve sportu, aniž bych měl/a nějaké znalosti z oblasti zdravé výživy? Je tento kurz navazující na kurz Poradce pro výživu a suplementaci?

Kurz Výživa ve sportu je koncipován jako ucelený kurz pro oblast poradenství ve výživě ve sportu. Absolventi našeho kurzu Poradce pro výživu a suplementaci jej z podstatné části vnímají jako nástavbu k půlročnímu základnímu kurzu. I přesto je tento kurz možné studovat bez jakýchkoli předešlých znalostí. Je koncipován tak, aby ho mohli studovat jak naprostí začátečníci, tak i pokročilejší. V prvních několika lekcích se začátečníci dozvědí základní principy zdravé výživy a ti pokročilejší si zopakují dosud získané znalosti.

Podmiňujete studium v kurzech určitou úrovní vzdělání?

Naše kurzy jsou vytvořeny tak, aby byly pochopitelné pro širokou veřejnost bez ohledu na stupeň vzdělání. Kurzy u nás studují jak lidé se základním vzděláním, tak absolventi vysokých škol. Výjimkou je akreditovaný rekvalifikační kurz-Poradce pro výživu, kde je podmínkou vzdělání ukončené střední (minimálně výuční list).

Jak dlouho trvá průměrně studium kurzu „Poradce pro výživu a suplementaci“ každý den?

Záleží vždy na studujícím, kolik času každý den do studia investuje. Jednotlivé lekce je možné zpracovat kdykoliv, není tedy nutností studovat každý den. Časová náročnost je velmi individuální, nicméně v prvních lekcích investují studenti více času k seznámení se s formou studia a práci s aplikací ZOF.

Je možné kurz „Poradce pro výživu a suplementaci“ zvládnout i při práci?

Ano, naprostá většina účastníků studuje při práci (popřípadě studiu, mateřské dovolené apod.).

Trvá studium kurzu „Poradce pro výživu a suplementaci“ přesně 6 měsíců?

Po absolvování 120 studijních dní a úspěšném vypracování šesti měsíčních testů, obdrží studenti zadání seminární práce. Doba vypracování seminární práce je individuální (cca 14 dnů). Student úspěšně ukončí kurz po odsouhlasení seminární práce lektorem, napsáním závěrečného testu a splněním všech úkolů. V případě že student studuje v souladu s časovým harmonogramem kurzu, ukončí kurz za šest a půl až sedm měsíců.

Po ukončení každého studijního měsíce kurzu „Poradce pro výživu a suplementaci“ se píše on-line test. Hodnotí se jeho úspěšnost?

Krátké písemné testy shrnují učivo posledních 4 týdnů. Povinností studenta je zvládnout minimálně 80%. V případě neúspěchu si účastník může zpracovat test znovu.

Uvádíte, že plná třetina kurzu "Poradce pro výživu a suplementaci" je věnována doplňkům stravy. Preferujete i konkrétní výrobce suplementů?

Snažíme se, aby celý kurz byl v rámci dosažitelných a realizovatelných možností informačně nezávislý. To znamená, že například doporučujeme konkrétní literaturu, kterou si mohou účastníci kurzů dobrovolně nastudovat. Dále u některých "sporných" či často diskutovaných témat v oblasti výživy prezentujeme v lekcích několik úhlů pohledu, na základě kterých si studující vytváří vlastní názor. Stejný postup volíme i v případě studia problematiky doplňků stravy, kdy součástí těchto témat je i seznam nejvýznamnějších tuzemských i zahraničních výrobců suplementů s poukázáním na jejich silné stránky a samozřejmě i slabiny. Nepreferujeme žádnou konkrétní společnost.

Uvádíte, že absolventy kurzu „Poradce pro výživu a suplementaci“ podporujete v jejich činnosti. Jakým způsobem?

Praxe posledních 15 let ukazuje, že díky masově šířeným dezinformacím o výživě v podobě standardizovaných jídelníčků či různých teorií o výživě vzniká naprosto nepřehledná situace, ve které se poradci ve výživě obtížně orientují. Proto zůstáváme s našimi absolventy v kontaktu i po dokončení studia a nabízíme jim tak stálou a odbornou podporu. Absolventi mají neustálý přístup ke svému dokončenému kurzu a on-line absolventské poradny.

Co přesně znamená „distanční“ studium?

Distanční studium je kombinované. Tzn. část studia je v podobě přednášek, část pak samostudium. Kurz „Poradce pro výživu a suplementaci“ je rozdělen tak, že 360 hodin je formou studijních článků ve studijní sekci, kam účastníci dostanou přístup, zbytek pak připadá na přednášky. V průběhu celého studia mají všichni studující možnost konzultovat problematiku s lektorem formou přístupu do Poradny pro studenty.

Jak často a kde jednotlivé přednášky kurzu „Poradce pro výživu a suplementaci“ probíhají?

Jednotlivé místa i termíny přednášek jsou vypsány v profilu kurzu.