Migrény

Bolesti hlavy trápí nemalou část populace, zdaleka ne vždy je ale možné je označit za migrénu. Nejčastějším typem bolestí jsou tenzní nebo vazomotorické, které tvoří přes 90 % všech bolestí hlavy. Migréna je definována jako těžká a pulsující bolest, která většinou postihuje jen jednu polovinu hlavy. Délka migrenozních záchvatů je různá, mohou trvat několik hodin, ale i několik dní.

Obecně je většina bolestí hlavy způsobena svalovým napětím, nejčastěji svalů krční páteře a trapézů. Příčina vzniku samotné migrény je pak nejčastěji připisována nadměrnému rozšíření nebo zúžení cév v mozku. K vyvolávajícím faktorům, které mají na svědomí migrenozní bolesti, patří:

 • alergie,
 • zácpa,
 • stres,
 • nadbytek i nedostatek spánku,
 • změny počasí,
 • ostré světlo,
 • velké množství lidí, 
 • výkyvy hladiny krevního cukru,
 • bolesti zubů,
 • hormonální změny,
 • konzumace některých potravin.

K typickým příznakům migrény patří kromě prudké pulzující bolesti v oblasti spánku nebo za uchem také závratě, zvracení, bolesti břicha a nejasné vidění.

Většině těchto problémů je možné předcházet pravidelným fyzickým cvičením a regenerací (plavání, relaxační masáže, systém uvolňovacích cviků...). Populace tyto stavy nejčastěji řeší užíváním analgetik, což sice krátkodobě funguje, v dlouhodobém měřítku ale bohužel porušuje přirozenou schopnost organismu potlačovat bolest.

Vliv stravy na vznik a průběh migrén

Kvalita stravy má vliv na vznik migrenozních stavů. Častým spouštěčem jsou potraviny s obsahem aminokyseliny tyrosinu, jedná se především o:

 • maso,
 • konzervované ryby,
 • avokádo,
 • zelí,
 • banány,
 • pivo,
 • mléčné výrobky,
 • tvrdé sýry,
 • víno.

Doplňky stravy jsou schopny zabránit počátečním příznakům a bolestem, ale k potlačení rozvinuté migrény jsou účinná pouze klasická analgetika.

Z dlouhodobého hlediska má význam sledovat ve stravě poměr vápníku a hořčíku, které řídí svalové napětí. Často se cituje i vliv vitamínů B komplexu a omega-3 kyselin.

Preventivně je vhodné se vyhýbat konzumaci většího množství alkoholu a zdrojů kofeinu.

I přesto, že strava nemá potenciál migrény vyřešit, ocení každý, kdo migrénami trpí, jakoukoli pomoc. Kontrola kvality stravování tak může nabídnout cestu, jak zkrátit průběh migrén a omezit bolest. Pravidlům úprav stravy pro tyto situace se zabýváme v kurzu Poradce pro výživu, kde se studenti na výukové hře ZOF učí sledovat v jídelníčku faktory, které mají na vznik a průběh migrény největší vliv.

Mgr. Martin Jelínek

Vyberte si z našich kurzů

Co říkají o studiu naši absolventi

Ing. Blanka Vašková

Byť je moje profese ryze technická, oblast péče o zdraví mě zajímá celý život. Už jako dítě jsem chodila na bylinky a doma jsme se stravovali hlavně z toho, co vyrostlo na zahradě. Se zájmem jsem četla knihy na toto téma. Pak přibyla práce s biorezonancí a detoxikace preparáty Joalis a nadšení z výsledků, které toto vše v oblasti zdraví umí přinést. Když jsem pak dostala od své kamarádky v mailu odkaz na kurz Poradce pro výživu a suplementaci s doporučením: „Jednu dobu přednášel pro naši firmu a byl fakt dobrej.“, řekla jsem si fajn, tady bych si ty informace, vzhledem k jejich časté rozporuplnosti, mohla utřídit. Tak si ten kurz udělám. Musím přiznat, že jediným, s čím jsem v průběhu kurzu bojovala, byl čas, který se mi stále nedostával, protože jsem hodně časově vytížena. Jinak musím říct, že jsem byla velmi mile překvapena, jak komplexně a rozsáhle je celý kurz postaven. Vždy jsem se těšila na sobotu, kdy jsem doháněla více méně celý týden, až si budu číst obsah dalších témat a dozvím se zase něco nového. Kombinace studia formou postupně zveřejňovaných témat, možností písemné diskuse i pravidelného měsíčního setkání s lektorem dělala kurz pestrým a zajímavým. Určitě bylo přínosné i to, že naše vědomosti byly pravidelně prověřovány, a tak nebylo možné kurz projít jen formálně. Čeho si také velmi vážím, je skutečnost, že materiály pro kurz jsou absolventům zpřístupněny i po skončení studia a mohou se tak dostávat ke stále novým poznatkům v tomto oboru. Dnešní člověk je vystaven velké zátěži (stres, znečištěné životní prostředí, civilizační nemoci apod.) a pokud chce tyto zátěže zvládnout v relativně dobrém zdraví, považuji znalosti a souvislosti v oblasti výživy za jedny z primárních vědomostí, které by měl mít. Proto tento kurz doporučuji všem, jimž není zdraví svoje a svých blízkých lhostejné. Je to investice, která se vyplatí. Ještě lépe řečeno jde o nebývale příznivý poměr ceny a kvality s celoživotním užitkem.

RNDr. Růžena Šimková

Vzhledem k vysokému výskytu zdravotních komplikací způsobených nevhodným stravováním jsme jako absolventi tohoto kurzu schopni účinně tyto problémy řešit. Velmi zábavnou a účinnou formou se ukázala metoda studia založená na tvorbě myšlenkových map, jejichž obsah se skvěle pamatuje.

Jakub Kořenek

Kurz pana Mgr. Jelínka Poradce pro výživu a suplementaci pro mne byl velice obohacující nejenom po stránce nutriční, ale rovněž změnil můj pohled na celkovou kvalitu života. Jeho snaha klást během studia důraz na holistický přístup mi velmi pomohla v mé praxi terapeuta odhalit nebo se alespoň přiblížit skutečné příčině problémů některých mých klientů (např. odstranění bolesti kloubů způsobené dlouhodobým překyselením organismu). Současně mi kurz otevřel další možnosti studia a inspiroval k dalšímu vzdělávání se v oblasti životního stylu. Kladně bych se chtěl vyjádřit i k začlenění některých východních směrů, konkrétně Tradiční čínské medicíny, ájurvédy nebo makrobiotiky, které kurz skvěle doplňují a umožňují získat ucelenější pohled na kvalitu našeho zdraví. Další pozitivum je i možnost práce ve výukovém programu ZOF, kde lze aplikovat získané vědomosti a tvořit stravovací plány pro konkrétní situace. Touto cestou bych všem, kteří se chtějí obohatit o znalostí v nutriční oblasti, doporučil právě kurz pana Jelínka, který je dle mého názoru bezkonkurenční. Tímto bych mu chtěl velice poděkovat a těším se na absolvování dalších vzdělávacích kurzů pod jeho vedením.

Další ohlasy absolventů

Vyberte si z našich kurzů

Zpět do sekce Vše o studiu