Protizánětlivá dieta

Pojem "protizánětlivá dieta" je ve výživě trochu ošemetný. Obecně se vztahuje k situacím, kdy jedince trápí různé formy zánětů, a existuje přesvědčení, že úprava stravy může tyto projevy zmírnit, potlačit či dokonce odstranit (vyléčit). Potíž je v tom, že označení "protizánětlivá dieta" je příliš obecné na to, aby bylo možné ji s úspěchem aplikovat na všechny tyto situace. V základu jde o to, že záněty provází velmi široké spektrum různých chorob, které mají odlišné příčiny vzniku, na každou se tak aplikuje trochu odlišná koncepce stravy. Fakt, že zánět je jejich doprovodným  projevem, v některých situacích ale i příčinou, vylučuje možnost jedné univerzální diety.

Pro správné pochopení situace je nejprve potřeba správně pochopit význam pojmu "zánět":
Zánět je v podstatě přirozený proces, který je z fyziologického hlediska obrannou funkcí organismu. To znamená, že pomáhá bojovat proti cizorodým činitelům a bránit jej před poškozením. Řečeno ještě jinak je způsobem, kterým se tělo chrání před infekcí, nemocí nebo úrazem. Během zánětlivé reakce se zvyšuje produkce bílých krvinek (cytokinů), jejichž úkolem je zánětlivou situaci vyřešit (potlačit). Mezi základní příznaky akutního zánětu patří bolest, zarudnutí, otok nebo proteplení postižené části.

Pokud se stane, že zánětlivé reakce přetrvávají, vzniká z akutního zánětu chronický, který pak stojí za vznikem mnoha různých zdravotních komplikací. Zánět (akutní i chronický) může probíhat i skrytě, tedy bez znatelných příznaků.

Chronické záněty jsou velmi nebezpečné hned z několika důvodů:

1. Subjektivně se obtížně definují (na rozdíl od aktutních nebolí a nejsou lokalizované),

2. Provází mnoho chorob, navíc mají schopnost zesilovat jejich průběh,

3. Konvenční léčba je neumí řešit (= neexistují léky, které by situaci vrátily do původního stavu, tato léčiva jen potlačují příznaky a projevy).

Víme, že chronické záněty jsou přítomny u chorob, jako jsou např.:

Spektrum faktorů, které se spolupodílí na vzniku a rozvoji chronických zánětů, je také mnoho:

 • špatná koncepce stravy,
 • stres,
 • zvýšená fyzická zátěž, případně absence pohybu,
 • užívání některých léků,
 • porucha rovnováhy v mikrobiotě (ústní, střevní, vaginální...).

Vliv stravy na záněty

Existují potraviny, o kterých dnes panuje přesvědčení, že jejich pravidelná konzumace vznik zánětů vyvolává a podporuje (mají prozánětlivé účinky):

 • alkohol,
 • cukry,
 • vyšší podíl sacharidů ve stravě,
 • polotovary a konzervy (především s obsahem nevhodných aditiv),
 • uzeniny,
 • přepálené tuky (jako zdroj trans mastných kyselin),
 • grilované a smažené potraviny,
 • některé formy tuků a olejů (s přebytkem nasycených nebo omega-6 tuků),
 • proteinové koncentráty (v přebytku).

Současně se prezentují i protizánětlivě působící potraviny:

 • zelenina,
 • ovoce v přiměřeném množství,
 • oleje lisované za studena (s podmínkou, že při jejich konzumaci dojde k zachování vhodného poměru mezi jednotlivými skupinami mastných kyselin, nejdůležitější jsou poměry mezi nasycenými a nenasycenými tuky, a omega-3 a omega-6),
 • vybrané druhy ořechů a semen,
 • hořká čokoláda,
 • koření,
 • bylinné čaje, čaj zelený,
 • vybrané druhy hub (s obsahem beta-glukanů),
 • klíčky.

Se skupinami potravin, které jmenovány nebyly, je třeba při snaze potlačit chronický zánět pracovat uvážlivě. Jejich vliv na projevy chronických zánětů se odvíjí od jejich množství a formy (způsobu zpracování).

Upravovat stravu s cílem podporovat protizánětlivé podmínky v organismu či přímo potlačovat prozánětlivé reakce obnáší respektování řady pravidel, kterým se věnujeme ve všech kurzech. Tato pravidla vychází z koncepce celostního přístupu ke stravování, která je základem filozofie naší výuky. Cílem studia tak není jen pochopit, jak záněty vznikají a jaké metody léčby jsou používány, ale i naučit se upravovat stravu tak, aby se stala účinnou součástí řešení problému se záněty.

Vyberte si z našich kurzů

Co říkají o studiu naši absolventi

Téma zdravě fungujícího těla mě zajímalo snad odjakživa. Vždy mě fascinovalo poznání, že když se opravdu chce, tak se najde cesta ke zdraví, spokojenosti a k cestě prožívat radostně svůj vlastní život. Věřím, že když naše lidské tělo dobře funguje, je zdravé, štíhlé a po všech stránkách spokojené, můžeme v takovém těle prožít život právě takový, jaký si ve skrytu duše přejeme. Tělesnému cvičení se věnuji už více než 20 let a jsem si jistá, že už nikdy nepřestanu. Zdravé stravování mě zajímá stejně tak dlouho, ale teprve díky kurzům pana Martina Jelínka se mi otevřel naprosto úžasný prostor ke studiu výživy. Tyto kurzy předčily mé očekávání. Jsou doslova nabité informacemi, pečlivě poskládanými do jednoho logického celku a troufám si tvrdit, že i naprostý laik krůček po krůčku brzy pochopí všechny souvislosti. Také si velmi vážím a cením jakéhosi celostního nadhledu, který se dá rozeznat na osobních přednáškách jak u pana Jelínka, tak u ostatních přednášejících a který mě velmi zajímá. Kdysi jsem si přála, aby mi do života vstupovaly už jen ty pravé a stoprocentní věci, události i lidé…jsem si naprosto jistá, že kurzy ATAC zapadly do mých přání přesně.

Zbyněk Harabiš

Jako bývalý vrcholový sportovec se o výživu zajímám již od předrevolučních let a mohl jsem tak sledovat překotné názory na zdravou výživu, které se v dlouhodobém horizontu několikrát přehodnocovaly - zdárný příklad jsou mléčné výrobky :) Díky klesající kvalitě potravin kvůli cenové konkurenci a také kvůli zvyšujícímu se počtu novodobých civilizačních nemocí, se v posledních letech enormně zvedla vlna zájmu právě ohledně zdravé výživy. Loby potravinových a farmaceutických firem zvrátily střízlivý pohled na správný nákup potravin. Reklama je opravdu mocná čarodějka...Navíc každodenní články na internetu věnující se hubnutí a výživě, člověka snažícího se dopátrat pravdy, jej vrhnou do naprostého chaosu. Proto jsem zvolil distanční kurz Mgr. Martina Jelínka, který mě zaujal jak sportovní minulostí, tak komplexním přístupem k výživě. Pro hovoří také rozumná cena díky délce a množství odpřednášených hodin. Po prvotních hodinách mé nedůvěry obecně ke všemu, se můj názor na kurz měnil a pověstný zlom asi definitivně nastal ke konci kurzu, kdy se Vám jako skládanka sestaví kompletní obraz. Je to však jen odrazový můstek k dalšímu poznání, které musíte vypilovat dalším podrobným studiem a komunikací s klienty, pokud se chcete poradenstvím zabývat. Pro ještě nedůvěřivé doporučuji přečíst stránky o jedinečném dvouměsíčním pokusu o vyrýsování a zvýšení svalové hmoty mgr. Jelínka jen na veganské stravě! - www.vysnenapostava.cz. Měl jsem pochybnosti, ale světe div se, jde to :-)

Miroslav Vondrovský

Při výběru kurzu jsem „vsadil“ na lektora Martina Jelínka. Prvotním impulsem bylo sledováním jeho tematických přednášek na internetu. To bylo první seznámení s ním. Dále mě zaujalo online studium z tepla domova. Už v průběhu kurzu jsem teplo domova opustil a účastnil se osobně i jeho přednášky v Praze. Nyní se chystám na další kurz – Magický půst. Těším se, že si opět rozšířím obzory, které budu moci předávat i svému okolí. A doufám, že na své celoživotní „výživné“ vzdělávací pouti, se naše cesty ještě párkrát zkříží. Jako základní stavební kámen v oblasti výživy si tento kurz velmi považuji.

Další ohlasy absolventů

Vyberte si z našich kurzů

Zpět do sekce Vše o studiu