Protizánětlivá dieta

Pojem "protizánětlivá dieta" je ve výživě trochu ošemetný. Obecně se vztahuje k situacím, kdy jedince trápí různé formy zánětů, a existuje přesvědčení, že úprava stravy může tyto projevy zmírnit, potlačit či dokonce odstranit (vyléčit). Potíž je v tom, že označení "protizánětlivá dieta" je příliš obecné na to, aby bylo možné ji s úspěchem aplikovat na všechny tyto situace. V základu jde o to, že záněty provází velmi široké spektrum různých chorob, které mají odlišné příčiny vzniku, na každou se tak aplikuje trochu odlišná koncepce stravy. Fakt, že zánět je jejich doprovodným  projevem, v některých situacích ale i příčinou, vylučuje možnost jedné univerzální diety.

Pro správné pochopení situace je nejprve potřeba správně pochopit význam pojmu "zánět":
Zánět je v podstatě přirozený proces, který je z fyziologického hlediska obrannou funkcí organismu. To znamená, že pomáhá bojovat proti cizorodým činitelům a bránit jej před poškozením. Řečeno ještě jinak je způsobem, kterým se tělo chrání před infekcí, nemocí nebo úrazem. Během zánětlivé reakce se zvyšuje produkce bílých krvinek (cytokinů), jejichž úkolem je zánětlivou situaci vyřešit (potlačit). Mezi základní příznaky akutního zánětu patří bolest, zarudnutí, otok nebo proteplení postižené části.

Pokud se stane, že zánětlivé reakce přetrvávají, vzniká z akutního zánětu chronický, který pak stojí za vznikem mnoha různých zdravotních komplikací. Zánět (akutní i chronický) může probíhat i skrytě, tedy bez znatelných příznaků.

Chronické záněty jsou velmi nebezpečné hned z několika důvodů:

1. Subjektivně se obtížně definují (na rozdíl od aktutních nebolí a nejsou lokalizované),

2. Provází mnoho chorob, navíc mají schopnost zesilovat jejich průběh,

3. Konvenční léčba je neumí řešit (= neexistují léky, které by situaci vrátily do původního stavu, tato léčiva jen potlačují příznaky a projevy).

Víme, že chronické záněty jsou přítomny u chorob, jako jsou např.:

Spektrum faktorů, které se spolupodílí na vzniku a rozvoji chronických zánětů, je také mnoho:

 • špatná koncepce stravy,
 • stres,
 • zvýšená fyzická zátěž, případně absence pohybu,
 • užívání některých léků,
 • porucha rovnováhy v mikrobiotě (ústní, střevní, vaginální...).

Vliv stravy na záněty

Existují potraviny, o kterých dnes panuje přesvědčení, že jejich pravidelná konzumace vznik zánětů vyvolává a podporuje (mají prozánětlivé účinky):

 • alkohol,
 • cukry,
 • vyšší podíl sacharidů ve stravě,
 • polotovary a konzervy (především s obsahem nevhodných aditiv),
 • uzeniny,
 • přepálené tuky (jako zdroj trans mastných kyselin),
 • grilované a smažené potraviny,
 • některé formy tuků a olejů (s přebytkem nasycených nebo omega-6 tuků),
 • proteinové koncentráty (v přebytku).

Současně se prezentují i protizánětlivě působící potraviny:

 • zelenina,
 • ovoce v přiměřeném množství,
 • oleje lisované za studena (s podmínkou, že při jejich konzumaci dojde k zachování vhodného poměru mezi jednotlivými skupinami mastných kyselin, nejdůležitější jsou poměry mezi nasycenými a nenasycenými tuky, a omega-3 a omega-6),
 • vybrané druhy ořechů a semen,
 • hořká čokoláda,
 • koření,
 • bylinné čaje, čaj zelený,
 • vybrané druhy hub (s obsahem beta-glukanů),
 • klíčky.

Se skupinami potravin, které jmenovány nebyly, je třeba při snaze potlačit chronický zánět pracovat uvážlivě. Jejich vliv na projevy chronických zánětů se odvíjí od jejich množství a formy (způsobu zpracování).

Upravovat stravu s cílem podporovat protizánětlivé podmínky v organismu či přímo potlačovat prozánětlivé reakce obnáší respektování řady pravidel, kterým se věnujeme ve všech kurzech. Tato pravidla vychází z koncepce celostního přístupu ke stravování, která je základem filozofie naší výuky. Cílem studia tak není jen pochopit, jak záněty vznikají a jaké metody léčby jsou používány, ale i naučit se upravovat stravu tak, aby se stala účinnou součástí řešení problému se záněty.

Vyberte si z našich kurzů

Co říkají o studiu naši absolventi

Erika Ištvániková

www.allium.sk

Veľmi príjemná polročná on-line forma štúdia. Martin Jelínek bol vždy veľmi ochotný odpovedať na všetky moje telefonické otázky. A naozaj ich nebolo málo :-)

Mgr. et Mgr. Bohuslav Sedláček

Když jsem se rozhodl, že se přihlásím na kurz poradce pro výživu a suplementaci u Martina Jelínka, očekával jsem, že se mi tím otevřou nové dveře poznání. Stalo se však mnohem více, neboť za oněmi dveřmi byla celá řada dalších dveří, které vedou do nejrůznějších zákoutí oblasti výživy. Člověk tak během studia poznává pestrost různých přístupů k otázce výživy a vlastně zjišťuje, co všechno neví. Ona pestrost je něco, co oceňuji na kurzu nejvíce. Vzbuzuje totiž další otázky a doslova motivuje k dalšímu, vlastnímu studiu, hledání a objevování. Z praktického hlediska jsem velmi ocenil distanční formu kurzu a tedy možnost studovat on-line, avšak doplněnou možností zeptat se lektora v případě jakékoliv nejasnosti.

Ing. Dana Balcarová

Přihlášení do kurzu Poradce pro výživu a suplementaci bylo rozhodnutí, kterého nebudu nikdy litovat a při pomyšlení na ten den se ještě dnes chvěji. Bylo to pro mne zásadní: dospěla jsem! Doslova jsem hltala každou novou přednášku a postupně začínala chápat, jak náš organismus funguje, co všechno můžeme ovlivnit a jak jsme mnohdy slepí. To jsem přesně potřebovala: pochopit!!! Posunulo mě to o velký kus dál. Jsem ráda, že mohu pomoci hlavně svým blízkým a opravdu komukoliv nastavit jídelníček tak, jak si přeje a podle toho, co tím chce dosáhnout. Dělá mi radost se o nově nabyté poznatky rozdělit, i když moje profese je úplně jiná a nemohu se prozatím výživě věnovat naplno. Moc děkuji za srozumitelné a komplexní uvedení do této problematiky. Změnilo mi to život k lepšímu.

Další ohlasy absolventů

Vyberte si z našich kurzů

Zpět do sekce Vše o studiu