Kurzy ATAC

Test nutriční gramotnosti

První skutečně seriózní ověření vašeho nutričního kvocientu.

Nutriční gramotnost je míra, do jaké jsme schopni získávat a chápat informace spojené s výživou. Stejně, jako má finanční gramotnost vliv na zdravou správu našich financí, má nutriční gramotnost zásadní vliv na naše zdraví.

Čas:
20 minut

Rozsah:
100 otázek

Co vám kvíz ukáže?

  • schopnost rozeznat kvalitní potravinu od nekvalitní
  • jak umíte číst údaje na obalech potravin
  • jakou máte představu o jednotlivých složkách stravy a jejich důležitosti
  • jak rozumíte vlivu konzumovaných potravin na svoje zdraví
  • jak se orientujete v doplňkové výživě
  • v jakém rozsahu umíte aplikovat vědomosti o stravování do praxe

Co získáte vyplněním testu?

  • hodnocení vašeho know-how v oblasti výživy a jejího vlivu na zdraví
  • skvělý pocit z toho, že přispějete k získání širšího povědomí o stavu nutriční gramotnosti naší populace

Bližší informace o testu

Počet vyplněných testů: 4432