Ateroskleróza

Ateroskleróza je dlouhodobě probíhající onemocnění způsobené ukládáním tzv. aterogenních látek (lipidů, sacharidů, krevních buněk a vápníku) do stěny tepny. Postupem času dochází k pozvolnému uzavírání tepny, omezení její pružnosti a snižování průtoku krve (zvyšuje se tak mj. krevní tlak).
Tyto změny struktury cév jsou základem procesů, které vedou ke vzniku nejčastějších komplikací - ischemické choroby srdeční (ICHS), cévní mozkové příhody (CMP) nebo ischemické choroby dolních končetin (ICHDK):

1. Cévní mozková příhoda.
Často označovaná jako mrtvice, je důsledkem aterosklerózy. Z důvodu ucpané cévy se sníží přítok krve do části mozku a kvůli nedostatečnému přívodu kyslíku a živin dochází k jeho poškození. Jedná se o závažný problém, protože mozek (či jeho části) po několika málo minutách bez přívodu kyslíku přestávají fungovat. 

2. Hluboká žilní trombóza.
Vzniká v žilách dolních končetin jako následek trombózy (vznikne krevní sraženina = trombus, která ucpe žílu). Většinou jsou postiženy hluboké žíly lýtek, méně často postihuje stehenní a pánevní žíly. Často bývá provázena zánětem (tromboflebitida).

3. Chronická porucha tepenného prokrvení končetiny.
Vzniká v dolních končetinách při ucpání cév (trombóza). Typickým příznakem je chůzí vyvolaná bolest, nejčastěji v lýtku, která po zastavení rychle odeznívá. Protože se končetina dostatečně neprokrvuje, je studená s obtížně hmatatelným pulsem. Tento stav je nejčastější u diabetiků a kuřáků.

Aterosklerotické pochody mohou probíhat v každém věku, dokonce i v prenatálním stadiu. Důležité je vědět, že:

- Probíhají postupně a pozvolna,

- Jsou provázené zánětem,

- Hlavní vliv má nedostatek pohybu, kouření a špatná koncepce stravy,

- Proces těchto změn máme možnost řídit úpravou životního stylu.

Vliv stravy na aterosklerózu

Koncepce stravy má přímý vliv na vznik a vývoj aterosklerotických pochodů. Mezi nejvýznamnější faktory patří:

1. Kvalita potravin.
Důležité je naučit se rozpoznávat rozdíl mezi přirozenými surovinami bez zbytečných technologických úprav a ultrazprocesovanými potravinami, které jsou buď ochuzeny o důležité složky, nebo naopak obohaceny o nežádoucí látky (sůl, aditiva, trans tuky, cukry).

2. Energetická bilance.

Vývoj aterosklerotických změn podporuje i příliš vysoký příjem energie.

3. Dostatek vlákniny.

Vláknina je zdrojem obživy pro probioticky se chovající mikroorganismy ve střevech. Střevní mikrobiota má vliv mimo jiné i na metabolismus cholesterolu, který se v případě jeho zvýšené oxidace ukládá do cév.

4. Zvýšený příjem antioxidantů.

Dostatečný příjem antioxidantů potlačuje oxidační aktivitu volných radikálů, které jsou součástí procesu ukládání plaků do stěn cév.

5. Kontrola kvality tuků.
Aterosklerotické pochody dlouhodobě podporuje vysoký příjem nasycených tukůtrans mastných kyselin a zvýšený podíl omega-6 vůči omega-3 tukům.

6. Snižování konzumace živočišných potravin.
Příliš vysoký podíl živočišných bílkovin a tuků v kombinaci s nedostatkem vlákniny a antioxidačních faktorů zvyšuje metabolickou zátěž, která podporuje aterosklerotické procesy.

Cílem úprav stravování ve vztahu k aterosklerotickým pochodům je dodržovat soubor pravidel, o kterých se v současné době prezentuje, že mají na tyto problémy vliv. Věnujeme se jim ve většině kurzů, nejvíce ale v Poradci pro výživu. Studenti se učí sestavovat takové stravovací plány, které odpovídají požadovaným kritériím včetně respektování pravidel protizánětlivé stravy. Důležitým pomocníkem je výuková aplikace ZOF, která umožňuje kontrolovat správnost všech nutričních parametrů a upozorňuje tak studenty na potenciální chyby.

Mgr. Martin Jelínek

Vyberte si z našich kurzů

Co říkají o studiu naši absolventi

Mgr. Pavlína Byrtusová

Dnes nestačí mít přehled pouze v jednotlivých aspektech výživy, jelikož výživa, jako taková, je globální (pro sportovce, pro děti, pro hubnoucí...). Kurzy, semináře, školení, besedy Martina Jelínka předají spoustu přesvědčivých informací z jakékoli oblasti výživy. Bohatý a pestrý je nejen rozsah informací , ale i jazykový projev M. Jelínka, což v dnešní SMS době je velmi osvěžující ;-). Má-li člověk zájem pochopit výživu, poradit sám sobě i druhým a "neztratit se" v záplavě "doporučených" výživových směrů kolující nejen internetem, doporučuji absolvovat alespoň jeden kurz :-)

Vladimíra Vavroušková

www.vladivavrouskova.com

Zdravím se zabývám již nějakou dobu. Došla jsem k němu přes svůj osobní rozvoj a když se ke mě dostaly knížky od Luisy Hay, tak se mi tento pohled na nemoci přes psychosomatickou stránku líbil. Postupně jsem začala vnímat nemoci jinak a když se mi někdo zmínil, že má nějakou nemoc, tak mi hned napadlo, co za tím je. Na samém začátku mé cesty ke zdraví ale byla moje cukrovka, kterou jsem měla asi 5 let. Postupně jsem se jí zbavovala a díky svému přístupu k výživě se mi vracela do života. Loni jsem se ale rozhodla, že změním své stravování. Přešla jsem ze dne na den z "masaritánství" na raw 4till a v září téhož roku, jsem již hodnoty měla v pořádku. Zvládla jsem díky změně životního stylu zlikvidovat i další nemoci(např. Candida). A tak jsem se rozhodla že budu pomáhat pochopit tuto nemoc - Cukrovku "Dvojku" i ostatním, kteří tuto nemoc mají. Bála jsem se však, že bych lidem mohla ublížit a tak jsem nejdříve absolvovala u Mgr. Martina Jelínka kurz Výživa při cukrovce. Poctivě jsem si jeho zpracování přepsala slovo od slova do sešitu. Tehdy jsem pochopila, že k tomu abych mohla pomáhat dál a bezpečně, se musím ještě více vzdělávat. Po dlouhém hledání na internetu jsem dospěla k názoru, že i další studium budu absolvovat u M. Jelínka. Jsem moc ráda, že jsem se tak rozhodla, protože kurz splnil to, co jsem od něj očekávala. Pochopila jsem souvislosti jak to v těle funguje, když něco sníme, což je pro cukrovkáře velmi důležité. Také jsem pochopila, že i když mi pomohla radikální změna bez masa, živočišných produktů, jen na ovoci a zelenině, nemusí toto fungovat u jiných. Naučila jsem se tady respektovat ostatní v tom, co jedí. Během půl roku jsem také připustila, že i suplementy ve výživě jsou velmi důležité. Získala jsem k nim důvěru, která mi před vstupem do kurzu chyběla. Jsem také ráda, že jsem se dozvěděla, jak je to se somatotypy v oblasti výživy. Takové informace jsem na internetu nikde nenašla. Líbilo se mi i nahlédnutí do Ajurvédy a TČM. I když nyní nejsem rozhodnuta, kterým směrem se vydám.Po technické stránce jsem si kurz také oblíbila. V kurzu jsem se naučila pracovat s myšlenkovými mapami, díky kterým jsem si učivo lépe zapamatovala. Ale co mě nejvíce zaujalo, byla možnost vytvářet jídelníčky přes hru ZOF. Moc se mi líbí. Našla jsem na internetu podobné aplikace, ale "ZOFku" nikdo nemá. Je jednoduchá, přehledná, dobře a jednoduše se s ní pracuje. V kurzu je i online poradna, kde Martin Jelínek trpělivě odpovídá na dotazy studentů. Těším se na další kurzy Martina Jelínka. Děkuji tímto za možnost kurz absolvovat online, protože žiji mimo ČR a také za to, že své zkušenosti předává dál. Kurz mohu doporučit, protože jsem s touto výukou byla moc spokojená.

Martina Siudová

Kurz Poradce pro výživu je skvělým krokem k tomu, aby se člověk seberealizoval. V jedné firmě jsem pracovala rok jako specialista na výživu a tam mi chyběly informace. Čím více jsem je hledala, tím častěji narážela na jméno pana Jelínka. Začala jsem navštěvovat jeho jednodenní kurzy a semináře a začala poznatky z nich používat v praxi. Po nějaké době jsem se rozhodla jít do kurzu Poradce pro výživu a suplementaci, abych si ujasnila kroky a chyby, kterých se lidé dopouštějí, když nevědí. Kurz je velice obsáhlý a směřuje správným a zdravým směrem, kterým by se měli ubírat všichni bez výjimky. V podstatě díky tomuto kurzu mohu pracovat dál jako poradce a plnit tak své poslání na tomto světě. Vyzkoušejte ho také :).

Další ohlasy absolventů

Vyberte si z našich kurzů

Zpět do sekce Vše o studiu