Ateroskleróza

Ateroskleróza je dlouhodobě probíhající onemocnění způsobené ukládáním tzv. aterogenních látek (lipidů, sacharidů, krevních buněk a vápníku) do stěny tepny. Postupem času dochází k pozvolnému uzavírání tepny, omezení její pružnosti a snižování průtoku krve (zvyšuje se tak mj. krevní tlak).
Tyto změny struktury cév jsou základem procesů, které vedou ke vzniku nejčastějších komplikací - ischemické choroby srdeční (ICHS), cévní mozkové příhody (CMP) nebo ischemické choroby dolních končetin (ICHDK):

1. Cévní mozková příhoda.
Často označovaná jako mrtvice, je důsledkem aterosklerózy. Z důvodu ucpané cévy se sníží přítok krve do části mozku a kvůli nedostatečnému přívodu kyslíku a živin dochází k jeho poškození. Jedná se o závažný problém, protože mozek (či jeho části) po několika málo minutách bez přívodu kyslíku přestávají fungovat. 

2. Hluboká žilní trombóza.
Vzniká v žilách dolních končetin jako následek trombózy (vznikne krevní sraženina = trombus, která ucpe žílu). Většinou jsou postiženy hluboké žíly lýtek, méně často postihuje stehenní a pánevní žíly. Často bývá provázena zánětem (tromboflebitida).

3. Chronická porucha tepenného prokrvení končetiny.
Vzniká v dolních končetinách při ucpání cév (trombóza). Typickým příznakem je chůzí vyvolaná bolest, nejčastěji v lýtku, která po zastavení rychle odeznívá. Protože se končetina dostatečně neprokrvuje, je studená s obtížně hmatatelným pulsem. Tento stav je nejčastější u diabetiků a kuřáků.

Aterosklerotické pochody mohou probíhat v každém věku, dokonce i v prenatálním stadiu. Důležité je vědět, že:

- Probíhají postupně a pozvolna,

- Jsou provázené zánětem,

- Hlavní vliv má nedostatek pohybu, kouření a špatná koncepce stravy,

- Proces těchto změn máme možnost řídit úpravou životního stylu.

Vliv stravy na aterosklerózu

Koncepce stravy má přímý vliv na vznik a vývoj aterosklerotických pochodů. Mezi nejvýznamnější faktory patří:

1. Kvalita potravin.
Důležité je naučit se rozpoznávat rozdíl mezi přirozenými surovinami bez zbytečných technologických úprav a ultrazprocesovanými potravinami, které jsou buď ochuzeny o důležité složky, nebo naopak obohaceny o nežádoucí látky (sůl, aditiva, trans tuky, cukry).

2. Energetická bilance.

Vývoj aterosklerotických změn podporuje i příliš vysoký příjem energie.

3. Dostatek vlákniny.

Vláknina je zdrojem obživy pro probioticky se chovající mikroorganismy ve střevech. Střevní mikrobiota má vliv mimo jiné i na metabolismus cholesterolu, který se v případě jeho zvýšené oxidace ukládá do cév.

4. Zvýšený příjem antioxidantů.

Dostatečný příjem antioxidantů potlačuje oxidační aktivitu volných radikálů, které jsou součástí procesu ukládání plaků do stěn cév.

5. Kontrola kvality tuků.
Aterosklerotické pochody dlouhodobě podporuje vysoký příjem nasycených tukůtrans mastných kyselin a zvýšený podíl omega-6 vůči omega-3 tukům.

6. Snižování konzumace živočišných potravin.
Příliš vysoký podíl živočišných bílkovin a tuků v kombinaci s nedostatkem vlákniny a antioxidačních faktorů zvyšuje metabolickou zátěž, která podporuje aterosklerotické procesy.

Cílem úprav stravování ve vztahu k aterosklerotickým pochodům je dodržovat soubor pravidel, o kterých se v současné době prezentuje, že mají na tyto problémy vliv. Věnujeme se jim ve většině kurzů, nejvíce ale v Poradci pro výživu. Studenti se učí sestavovat takové stravovací plány, které odpovídají požadovaným kritériím včetně respektování pravidel protizánětlivé stravy. Důležitým pomocníkem je výuková aplikace ZOF, která umožňuje kontrolovat správnost všech nutričních parametrů a upozorňuje tak studenty na potenciální chyby.

Vyberte si z našich kurzů

Co říkají o studiu naši absolventi

Petr Pleschinger

Myslím si, že po absolvování tohoto kurzu nelze nezměnit názor na to, co člověk obvykle jí. Každodenní zahlcování reklamou značně pokřivuje názor na to, co je pro člověka prospěšné. Fungují na principu, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Po 6 měsících kurzu určitě každý účastník změní alespoň o trochu svůj jídelníček. Zároveň každá lekce kurzu přináší další a další otázky. S úsměvem se proto dívám na kurzy, které slibují zvládnout tuto problematiku za týden nebo dokonce přes víkend. Určitě je potřeba zde získané znalosti dále rozvíjet. Je celkem lhostejné, jestli se člověk po absolvování tohoto kurzu bude poradenstvím živit nebo ne. Prodloužení života a vyhnutí se chorobám, které pramení ze špatné stravy, za investované peníze určitě stojí.

Petra Glogarová

Velké poděkování patří panu Mgr. Jelínkovi za odborně vedený kurz, profesionalitu, ochotu a vstřícný přístup ke všem klientům. Všem, kteří se zajímají o problematiku zdravého životního stylu, návštěvu kurzu a čtení knih vřele doporučuji.

Světu zdraví, fitness a wellness se věnuji již několik let. Své znalosti prohlubuji studiem jednotlivých výživových kurzů. Výživa ve sportu prostřednictvím kurzů Atac mě oslovila, jelikož se sportovní aktivity staly mým neodmyslitelným způsobem relaxace, odpočinku i profesní praxe. Jednou z nejdůležitějších dovedností Poradce pro výživu je schopnost přemýšlet komplexně v souvislostech vedoucími k vytyčeným cílům. Právě tuto způsobilost oceňuji na kurzu nejvíce. Děkuji Martinu Jelínkovi za jeho osobitý přístup a pohled na danou problematiku a jedinečný kurz v jeho podání.

Další ohlasy absolventů

Vyberte si z našich kurzů

Zpět do sekce Vše o studiu