Powered by Smartsupp
Kurzy ATAC

Energetická bilance

Energetická bilance

Jakmile si ve snaze sestavit způsob stravování, který vychází vstříc našim individuálním potřebám, zvolíme spektrum pro nás vhodných potravin a nastavíme správné poměry živin, měli bychom brát v potaz i množství energie, kterou tělu dáváme. Hodnoceno v širším kontextu je potřeba mít pod kontrolou takzvanou energetickou bilanci. Toto je v pořadí druhé pravidlo Zóny optimálního fungování (ZOF), která je nedílnou součástí naší filozofie a tvoří jádro studia u nás.

Energetická bilance je poměr mezi příjmem a výdejem energie. Vyvážené bilance dosahujeme v situacích, kdy se množství spotřebované energie rovná množství vydané energie. Rozlišujeme pozitivní a negativní energetickou bilanci.

Pozitivní energetická bilance

Energetická bilance

Vzniká v situacích, kdy dochází k nadměrnému energetickému příjmu (vysoký objem jídla, přebytek sacharidů s jejich příliš vysokou hodnotou glykemického indexu nebo nálože, vysoký podíl tuků…). Nadbytečná energie je uložena do tukových zásob, tělesná hmotnost se tak zvyšuje.

Negativní energetická bilance

Vzniká v situacích velmi nízkého energetického příjmu. Tělo je nuceno využívat navíc i energii uloženou v zásobách. Tělesná hmotnost vždy klesá, metabolismus „přepíná“ do katabolických pochodů.

Při práci s tímto pravidlem je potřeba postupovat následovně:

Energetická bilance

 1. Mít přehled o tom, kolik energie (tedy jaké poměry sacharidů, tuků a bílkovin) jednotlivé potraviny obsahují (tedy kolik energie přijímáme).
  K tomuto účelu slouží tabulkové hodnoty, které jsou součástí mnoha různých programů (včetně naší výukové hry ZOF) majících schopnost tyto parametry počítat.
   
 2. Mít přehled o tom, kolik energie vydáváme.
  Tady je potřeba počítat s bazálním metabolismem, energetickým výdejem po příjmu potravy, fyzickou aktivitou a energií potřebnou k spontánním pohybům a nárokům na růst.

Energie, obsažená v potravě a uvolňovaná či využívaná v průběhu metabolických dějů, se nejčastěji vyjadřuje v jednotkách  tepla – v kaloriích. Jedna kalorie je definována jako množství tepla  potřebné k ohřátí 1g vody o 1 ºC (z 15 ºC na 16 ºC). Toto množství tepla je velmi malé a tak v praxi při hodnocení výživy obecně používají jednotky v kilokaloriích (1kcal = 4180 J). Mezinárodní jednotkou energie je jeden joule (energie vynaložená tehdy, když se 1 kg pohybuje silou 1 newtonu po dráze 1 metru). Pro převod kcal na jouly lze použít koeficient 4,2 (přesněji 1 kcal = 4180 joulů = 4,18 kJ).

Přehled množství energie vznikající spalováním (trávením) jednotlivých živin:

Živina    v kalorimetru v kcal     v kalorimetru v kJ       v těle kcal       v těle kJ  
Sacharidy               4,1              17,22            4         17
Tuky               9,4              39,48            9         38
Bílkoviny               5,6              23,40            4         17


Přesnost těchto výpočtů je silně diskutabilní a v praxi v podstatě nerealizovatelná.

Problém je v tom, že:

 1. Nemáme možnost zjistit přesné množství každé potraviny, kterou jíme (nikdo si v reálném životě nebude vážit každé sousto, které chce sníst).
 2. Není možné ani přesně určit, kolik živin která potravina obsahuje (jejich množství kolísá dle způsobu jejich pěstování, skladování a zpracování).
 3. A už vůbec nikdy přesně nespočítáme, kolik energie při konkrétní aktivitě vydáme.

Stavět koncepci stravování pouze na počítání energie je proto nesmyslné. Bohužel naprostá většina lidí v západní společnosti kráčí touto cestou, od čehož se odvíjí i spektrum problémů, se kterými se při tvorbě jídelníčků a očekávání jejich vlivu potýkají. S energetickou bilancí je ale potřeba pracovat, a to především ze dvou důvodů:

 1. Prvním je kontrola hmotnosti,
 2. Druhým pak snaha předejít katabolickým pochodům, které vznikají v situacích záporné energetické bilance.

Tato pravidla respektujeme ve všech kurzech, které pořádáme. Nejsme zastánci striktního počítání každé kalorie, v reálném životě toto stejně nikdo dlouhodobě nedělá. Součástí naší výuky je i výuková aplikace ZOF, na které se studenti učí vytvářet jednotlivé typy jídelníčků. Tento program umí počítat i energetickou bilanci, studující si tak vytváří cit i pro vyvážené nastavení energetické bilance.

Co říkají o studiu naši absolventi

MUDr. Lucie Tomíčková

Ve světě výživy a wellness se pohybuji přes 10 let a když jsem se ocitla doma s dětmi, zatoužila jsem znovu po svém snu – stát se výživovou poradkyní. Kurz pana Martina Jelínka „Poradce pro výživu a suplementaci“ je zcela jedinečný a to hned ze dvou důvodů. Prvním je možnost studia on-line, což jsem jako maminka malých dětí vysoce ocenila, druhým důvodem je celostní pohled na výživu a zdraví. Právě komplexní vnímání propojenosti výživy nejen s fyzickým tělem ale také myslí a emocemi, je to, co jsem v jiných dostupných kurzech marně hledala. Jste-li aktivní k přístupu k sobě a svému zdraví, rozhodně Vám kurz doporučuji. Podaří-li se Vám poznatky získané z kurzu začlenit do svého života, je možné, že už lékaře nebudete nikdy potřebovat :) Přeji Vám zdravý a spokojený život. P.S. Třetím důvodem, proč studovat zrovna tento kurz, je osobnost pana Martina Jelínka. Tímto mu srdečně děkuji a taktéž mu přeji mnoho krásného v životě.

Ing. Hana Murphy

V naší rodině se již mnoho let zabýváme tím, co nám může, nebo by raději nemělo, přijít na talíř. A to stejné platí u našich dětí, u kterých je to jednoznačně velké téma. Dříve jsem měla možnost absolvovat několik seminářů zabývajících se touto tématikou, nicméně až ucelený kurz Výživa dětí od pana Martina Jelínka mi informace a praktické zkušenosti zase posunul mnohem dále. Kurz obsahuje vše, co rodiče dětí všech věkových kategorií potřebují o výživě znát a v čem se orientovat. Mohu jej jen doporučit!

Barbora Procházková

Nedá mi to, ale musím být upřímná. Kurz jsem začala studovat nadvakrát. Poprvé jsem vydržela měsíc a to v roce 2020. Totálně mě to přerostlo. To množství informací, času strávený učením, nedala jsem to. Proč? Nebyla jsem připravená, nebyla jsem rozhodnutá. Dostala jsem druhou šanci, kdy mě lidi okolo mě povzbudili, že to dám, a to včetně týmu pana Jelínka. Za to jsem doteď vděčná. To co se semnou dělo v průběhu kurzu bylo neskutečné. Začala jsem cítit nový nával energie, novou životní radost, dala jsem potravu, potravu svému mozku, který po tom toužil a v tu chvíli jsem už připravená byla. Kurz je neskutečná jízda, která o vás mnohé vypoví. Vyzkouší vaše odhodlání, vyzkouší vaši vůli, schopnost si plánovat čas, motivaci, disciplínu, vyzkouší vaši trpělivost, ale nejenomže vás zkouší, neskutečně vás posilní, dá vám nový smysl ve vaší práci, dá vám nový pohled na to, jak celé stravování uchopit. Rozhodně ale nečekejte, že vám řekne, dělejte to tak a tak. To ani náhodou a to je to nejcennější! Dá vám svobodu rozhodnutí, jakou cestou se chcete ubírat prostřednictvím informací o všech cestách. Nakonci ale stojíte jen vy, a vaše rozhodnutí, chci jít tudy a tudy. Seminární práce se pro někoho může zdát otrava (ano i pro mě to tak bylo: "přiznání"), ale po tom, co jsem se do toho zakousla jsem zjistila, že teprve tam jsem dostala jasnou vizi, jak to chci dělat. Teprve u psaní seminární práce se mi začalo všechno propojovat a řekla jsem si: "Tak přesně takhle to chci dělat". A to je neskutečný. Ano, nedokážu skrývat nadšení, radost a pokoru. Protože tohle všechno cítím po absolvování závěrečného testu, kdy jsem se cítila jako super hrdina. A cítím se tak i den poté. A proč? Protože tenhle kurz rozhodně je zasloužený, a není to žádná dávačka. Bylo to šílený, těžký a kolikrát dechberoucí. Ale hlavně to bylo skvělý! Děkuji celému týmu, děkuji za to, co všechno děláte, a kolik věcí, nám zůstane k dispozici i po dokončení včetně vašeho kontaktu, který je na tom všem nejcennější. Děkuji mockrát, a přeji spoustu takových upřímných referencí, které snad i vám dají sílu do další práce a dřiny, která jednoznačně za celým vaším systémem je. Klobouk dolů.