Kurzy ATAC

Výživa sportovců

Výživa športovcov

Výživa sportovců je velké a důležité téma. Rostoucí profesionalizace sportu tlačí na jeho aktéry, aby věnovali pozornost prakticky každému detailu, platí to samozřejmě i o výživě. Faktem je, že strava má na sportovní výkonnost zásadní vliv, jehož rozsah se liší:

1. U jednotlivých sportovních odvětví.
Je logické, že jídelníček soutěžního kulturisty by měl vypadat úplně jinak, než strava maratonce.

2. Ve vztahu k úrovni zátěže.
Koncepce výživy se vždy bude lišit u sportovce trénujícícho jednou denně od sportovce trénujícího dvou- a vícefázově. Při více tréninkových fázích za den se zvyšuje energetický výdej a současně snižuje časový prostor pro nasycení vyčerpaného organismu. To znamená, že sportovec je nucen přijmout dostatek všeho v omezeném počtu porcí. Zvětšuje se tak objem jejich porcí, zdaleka ne každý je schopen či ochoten se v praxi přejídat.

3. S ohledem na individualitu jedince.
Tady platí stejná pravidla, jako u nesportující populace, tzn. je potřeba snažit se pracovat s metabolickýcm profilováním a vypozorovat, jak tělo reaguje na změnu stravy v různých zátěžových situacích.

Přesto všechno platí pro sportovce obecná pravidla, která by měla být při snaze upravovat systém stravování vždy respektována:

A) Kontrolovat energetickou bilanci

Sportovci vydávají spoustu energie, je proto potřeba pozorně sledovat příjem a výdej energie. V praxi se běžně stává, že se sportovec dlouhodobě pohybuje ve výrazném energetickém deficitu, následky katabolických pochodů pak bývají katastrofální:

 • únava,
 • zhoršená regenerace,
 • zranění,
 • snižování hustoty kostí (s rizikem vzniku únavových zlomenin - častěji u žen),
 • snížení výkonnosti,
 • zhoršená imunitní odpověď se vznikem mnoha poruch imunitního systému.

Víme, že měřit výdej energie s větší přesností je komplikované a diskutabilní, na stranu druhou se v dnešní době rozšiřuje používání různých sporttesterů, které umí poskytnout poměrně přesný výsledek.

B) Nastavit vhodný poměr makrosložek

Obsah makroživin je provázán s řešením energetické bilance. Řeší se podílové zastoupení sacharidů, bílkovin a tuků, a to ve dvou směrech:

- Prvním je vysokosacharidová koncepce, kdy hlavním zdrojem energie jsou sacharidy (nejčastěji se prezentuje model energetických poměrů S:B:T - 60:20:20, kdy podíl sacharidů kolísá v rozmezí 45-60 % a tuků 20-30 % v souvislosti s typem sportu).

- Druhým pak systém nízkosacharidový, kdy se omezují sacharidy a navyšuje se podíl tuků jako zdroje "pomalé" energie (poměry S:B:T jsou přibližně 35-45:15-20:30-45).

Protože výživa není až tak úplně jednoduchá, ve volbě stravovacích režimů nabízí i další - říkejme jim "hybridní" - varianty, jejichž princip je postaven na střídání vysokosacharidových a nízkosacharidových fází. Kromě těchto "hybridů" je možné se setkávat ještě s názory o výhodnosti ketogenních diet ve sportu (primárně ve vztahu k vytrvalostním aktivitám). Tyto sice metabolicky fungují, jsou ale ve své realizaci velmi náročné.

C) Zajistit dostatek mikroživin

Vitamínů, minerálů, antioxidantů. S ohledem na zvýšenou zátěž se u některých látek (neplatí ale u všech) může jejich příjem ve srovnání s nesportující populací lišit i v nižších násobcích. Týká se to především vápníku, hořčíku, vitamínů C, E, D a B.

U všech živin (makro i mikro) současně platí, že vedle jejich celkového množství je třeba (na rozdíl od nesportující poulace) počítat i s rozmístěním v průběhu dne, a to v souvislosti s tréninkovou zátěží. Řečeno jinak - je třeba sledovat, jaké množství sacharidů, bílkovin, tuků a minerálů sportovec přijímá před zátěží a jaké po tréninku.

D) Sledovat kvalitu pitného režimu

Sportovci se vždy více potí, je třeba proto klást důraz na pitný režim. V situaci nedostatku tekutin vzniká nebezpečná dehydratace, u které dochází ke vzniku svalových křečí, rychlé únavě a celkovému poklesu výkonnosti.
Vedle potřeby dostatečného zavodnění je hydratace spojena i s přísunem některých minerálních látek, které odchází z těla. Jejich nedostatek může způsobi rozladění elektrolytické rovnováhy, při které jsou typickým projevem křeče a zvýšená únava s neschopností podat adekvátní výkon.

Celkové množství přijatých tekutin vždy závisí na:

 • hmotnosti těla,
 • teplotě okolí, 
 • typu sportovní aktivity.

Ve sportovní oblasti jsou velmi populární iontové nápoje. Tak jsou nazývány prakticky všechny tekutiny, které mají schopnost hydratovat organismus a dodávat mu různé živiny (ne jenom ionty). Dle složení se dělí do 3 kategorií:

 1. Hypotonické.
  Jejich osmolalita se pohybuje kolem 250 (popř. nižší) miliosmolů v 1 litru nápoje. Jsou určeny primárně pro hydrataci organismu, ne dodání živin. V souvislosti se sportem se používají nejvíce před pohybovou aktivitou nebo jako součást celodenního pitného režimu.
   
 2. Isotonické.
  Osmolalita se pohybuje od 250 do 290 miliosmolů v 1 litru nápoje. Používají se především při pohybu, u kterého dochází k intenzivnímu pocení.  
   
 3. Hypertonické.
  Jejich osmolalita přesahuje 340 (popř. vyšší) miliosmolů v 1 litru nápoje. Jejich použití je směřováno převážně po ukončení pohybu jako doplnění energie a základních živin v rychle využitelné podobě.

Složení iontových nápojů se sice tváří sofistikovaně, při jejich volbě ale myslete na to, že vždy obsahují směs syntetických vitamínů a antioxidantů, jednoduchých cukrů a minerálů v různém spektru i kvalitě.

E) Rozlišovat soutěžní a odpočinkové období.

V tréninkovém režimu z důvodu vyšší zátěže organismus vždy požaduje vyšší příjem energie i živin. Toto je třeba respektovat ve vztahu k odpočinkovým fázím, kdy by se strava měla upravovat především směrem k optimalizaci příjmu energie.

Sportovní výživou se kompletně zabývá kurz Výživa ve sportu, kde stravu řešíme skutečně do detailu. Laická populace (rekreační, tedy nesoutěžní sportovci) se základy sportovní výživy učí v kurzu Cesta za vysněnou postavou. Plnohodnotně se této oblasti ale věnujeme i v půlročním studou Poradce pro výživu. Nedílnou součástí studia každého kurzu je snaha naučit se vytvářet takové stravovací režimy, které odpovídají potřebám sportovců jednotlivých sportovních odvětví. K tomuto účelu studenti používají výukovou aplikaci ZOF, která vyhodnocuje všechny nezbytné nutriční požadavky a pomáhá tak zájemcům dosáhnout požadovaných cílů.

Co říkají o studiu naši absolventi

Keďže som zo Slovenska, tak som si dlhší čas robila prieskum ako sa stať poradcom vo výžive, pretože na Slovensku som podobný kurz, ktorý by túto problematiku rozoberal do hĺbky nenašla. Všetky kurzy sú maximálne 1 mesačné a myslím, že ak sa chcem poradenstvu venovať aj profesionálne, tak to určite nie je postačujúce. ATAC ma nadchol svojím prístupom online vzdelávania, krásnou grafikou, prehľadnosťou a samozrejme holistickým prístupom. Ani 6 mesiacov štúdia nie je bodkou za vzdelávaním, ale je to už kvalitný štart s ktorým sa dá začínať. Okrem iného sa celý život venujem pohybu s rôznych formách, cez gymnastiku, tanec, aerobik a pred pár rokmi som absolvovala aj kurz kondičného trénera a trénera aerobiku, Tabaty, Pilatesu a Kalanetiky. Preto je prirodzené, že som neustále pozorovala aj vplyv stravy na svoje telo. Všeličo som čítala, skúšala rôzne „osvedčené“ recepty na chudnutie a postupne som nachádzala v obchodoch potraviny, ktoré boli základom stravy už našich starých rodičov. Diéty odmietam, lebo varenie, experimentovanie, aranžovanie taniera a samotné jedlo sú moja vášeň. Tento kurz ma iba utvrdil v tom, že vyvážená strava a k tomu správny životný štýl spojený s neustálym pohybom sú tým pravým pre imunitu nášho tela, ktoré sa nám odvďačí napr. aj tým, že môže byť neustále vystavené náporu vírusom, ale ja naďalej kráčam s úsmevom a bez rúška. Ďakujem za krásny polrok vzdelávania, ktoré ma konečne aj bavilo.

Ing. Barbora Harvišová

Krásné považujeme za krásné, protože jsou jiné věci ošklivé. Dobré považujeme za dobré, protože jsou jiné věci špatné. Bytí vzniká z nebytí a těžké podepírá lehké…. S protiklady si takto hrajeme celý život, ale zorientovat se v dnešní mediální době mezi tím, co je zdravé a co nezdravé? Základní informace, které by měly být učivem na našich školách, chybí a my jsme pak odkázáni na stravovací zvyklosti nesoucí se generací z rodiny a následně na dostupné zdroje. Je ale to, co znám, to správné? „Jednoduchost a selský rozum“ - jedna z prvních vět, která zazněla v první hodině kurzu pana Martina Jelínka. Nic nového, řekla jsem si, ale co s tím. Následně ke mně formou denních lekcí přicházela spousta informací, které nebyly vždy zrovna jednoduché, a v polovině kurzu jsem si znovu říkala, co s tím dál? Ke konci kurzu se však tak, jak pan Martin Jelínek sliboval, kruh uzavřel a tu spoustu informací, o kterých jsem si skrytě myslela, že nemohu ani využít, dnes vnímám jako velmi bohatý a cenný vstupni materiál, který je třeba šířit dále. Každý člověk je individualita, nachází se na jiné úrovni své životní cesty a tím pádem, každý potřebuje jinou péči. Pokud vnímáte stravu jako lék na téměř všechny dnes hojně rozšířené nemoci, a potřebujete pomoci se v této problematice zorientovat, jste tady správně - přesně toto Vám kurz Poradce pro výživu a suplementaci splní. Navíc budete mít v podobě pana Jelínka nablízku nejen špičkového profesionála, ale i člověka, který dokáže „jen tak mimochodem“ otevřít ve vás další témata, která Vás posunou jako člověka ve velmi krátkém čase o několik životních kroků dále. Kurz vnímám jednoznačně jako skvělou životní investici.

Kristýna Bendová

Kurz pod vedením pana Jelínka doporučuji všem, kdo tápou nebo si myslí, že o zdravém stravování „ví všechno". Čtyři roky jsem se aktivně zajímala o zdravý životní styl, pročítala knihy, blogy, zkoušela jsem se řídit obecnými radami mediálně profláknutých odborníků, nahradit polovinu jídel různými koktejly, a i dnes po absolvování kurzu zkouším. Chtěla jsem si ucelit informace, proto jsem do kurzu šla. Při otočení poslední lekce, ohlédnutím se za posledním půl rokem, a odpovědí na otázku ,,Co mi kurz dal?", jsem zjistila, že moc nového. Už na první lekci mi hlavou proletěla myšlenka „co já tady dělám, to není pro mě, ten chlap toho ví tolik", na poslední lekci už Vám do sebe spousta nového zapadá jako puzzle. Kurz nabídne mnoho cest a je na každém jedinci, kterou se vydá. Já byla ohromená z každého školení a to natolik, že jsem většinou radši jen mlčela, psala si poznámky a byla překvapená kolik toho se zdravou stravou souvisí. Vyučující je velmi sympatický a upovídaný pán, moje nervozita mi často vymazala ta správná slova a nedokázala jsem se vyjádřit tak, jak jsem měla v plánu, ale jeho klidný postoj a věčný úsměv na tváři byla úžasná věc. Kdyby takových lektorů bylo víc, přibylo by studentů se zájmem ke studiu ;). Doporučuji poslat přihlášku a těšit se, co Vám kurz přinese.