Výživa športovcov

Výživa sportovců je velké a důležité téma. Rostoucí profesionalizace sportu tlačí na jeho aktéry, aby věnovali pozornost prakticky každému detailu, platí to samozřejmě i o výživě. Faktem je, že strava má na sportovní výkonnost zásadní vliv, jehož rozsah se liší:

1. U jednotlivých sportovních odvětví.
Je logické, že jídelníček soutěžního kulturisty by měl vypadat úplně jinak, než strava maratonce.

2. Ve vztahu k úrovni zátěže.
Koncepce výživy se vždy bude lišit u sportovce trénujícícho jednou denně od sportovce trénujícího dvou- a vícefázově. Při více tréninkových fázích za den se zvyšuje energetický výdej a současně snižuje časový prostor pro nasycení vyčerpaného organismu. To znamená, že sportovec je nucen přijmout dostatek všeho v omezeném počtu porcí. Zvětšuje se tak objem jejich porcí, zdaleka ne každý je schopen či ochoten se v praxi přejídat.

3. S ohledem na individualitu jedince.
Tady platí stejná pravidla, jako u nesportující populace, tzn. je potřeba snažit se pracovat s metabolickýcm profilováním a vypozorovat, jak tělo reaguje na změnu stravy v různých zátěžových situacích.

Přesto všechno platí pro sportovce obecná pravidla, která by měla být při snaze upravovat systém stravování vždy respektována:

A) Kontrolovat energetickou bilanci

Sportovci vydávají spoustu energie, je proto potřeba pozorně sledovat příjem a výdej energie. V praxi se běžně stává, že se sportovec dlouhodobě pohybuje ve výrazném energetickém deficitu, následky katabolických pochodů pak bývají katastrofální:

 • únava,
 • zhoršená regenerace,
 • zranění,
 • snižování hustoty kostí (s rizikem vzniku únavových zlomenin - častěji u žen),
 • snížení výkonnosti,
 • zhoršená imunitní odpověď se vznikem mnoha poruch imunitního systému.

Víme, že měřit výdej energie s větší přesností je komplikované a diskutabilní, na stranu druhou se v dnešní době rozšiřuje používání různých sporttesterů, které umí poskytnout poměrně přesný výsledek.

B) Nastavit vhodný poměr makrosložek

Obsah makroživin je provázán s řešením energetické bilance. Řeší se podílové zastoupení sacharidů, bílkovin a tuků, a to ve dvou směrech:

- Prvním je vysokosacharidová koncepce, kdy hlavním zdrojem energie jsou sacharidy (nejčastěji se prezentuje model energetických poměrů S:B:T - 60:20:20, kdy podíl sacharidů kolísá v rozmezí 45-60 % a tuků 20-30 % v souvislosti s typem sportu).

- Druhým pak systém nízkosacharidový, kdy se omezují sacharidy a navyšuje se podíl tuků jako zdroje "pomalé" energie (poměry S:B:T jsou přibližně 35-45:15-20:30-45).

Protože výživa není až tak úplně jednoduchá, ve volbě stravovacích režimů nabízí i další - říkejme jim "hybridní" - varianty, jejichž princip je postaven na střídání vysokosacharidových a nízkosacharidových fází. Kromě těchto "hybridů" je možné se setkávat ještě s názory o výhodnosti ketogenních diet ve sportu (primárně ve vztahu k vytrvalostním aktivitám). Tyto sice metabolicky fungují, jsou ale ve své realizaci velmi náročné.

C) Zajistit dostatek mikroživin

Vitamínů, minerálů, antioxidantů. S ohledem na zvýšenou zátěž se u některých látek (neplatí ale u všech) může jejich příjem ve srovnání s nesportující populací lišit i v nižších násobcích. Týká se to především vápníku, hořčíku, vitamínů C, E, D a B.

U všech živin (makro i mikro) současně platí, že vedle jejich celkového množství je třeba (na rozdíl od nesportující poulace) počítat i s rozmístěním v průběhu dne, a to v souvislosti s tréninkovou zátěží. Řečeno jinak - je třeba sledovat, jaké množství sacharidů, bílkovin, tuků a minerálů sportovec přijímá před zátěží a jaké po tréninku.

D) Sledovat kvalitu pitného režimu

Sportovci se vždy více potí, je třeba proto klást důraz na pitný režim. V situaci nedostatku tekutin vzniká nebezpečná dehydratace, u které dochází ke vzniku svalových křečí, rychlé únavě a celkovému poklesu výkonnosti.
Vedle potřeby dostatečného zavodnění je hydratace spojena i s přísunem některých minerálních látek, které odchází z těla. Jejich nedostatek může způsobi rozladění elektrolytické rovnováhy, při které jsou typickým projevem křeče a zvýšená únava s neschopností podat adekvátní výkon.

Celkové množství přijatých tekutin vždy závisí na:

 • hmotnosti těla,
 • teplotě okolí, 
 • typu sportovní aktivity.

Ve sportovní oblasti jsou velmi populární iontové nápoje. Tak jsou nazývány prakticky všechny tekutiny, které mají schopnost hydratovat organismus a dodávat mu různé živiny (ne jenom ionty). Dle složení se dělí do 3 kategorií:

 1. Hypotonické.
  Jejich osmolalita se pohybuje kolem 250 (popř. nižší) miliosmolů v 1 litru nápoje. Jsou určeny primárně pro hydrataci organismu, ne dodání živin. V souvislosti se sportem se používají nejvíce před pohybovou aktivitou nebo jako součást celodenního pitného režimu.
   
 2. Isotonické.
  Osmolalita se pohybuje od 250 do 290 miliosmolů v 1 litru nápoje. Používají se především při pohybu, u kterého dochází k intenzivnímu pocení.  
   
 3. Hypertonické.
  Jejich osmolalita přesahuje 340 (popř. vyšší) miliosmolů v 1 litru nápoje. Jejich použití je směřováno převážně po ukončení pohybu jako doplnění energie a základních živin v rychle využitelné podobě.

Složení iontových nápojů se sice tváří sofistikovaně, při jejich volbě ale myslete na to, že vždy obsahují směs syntetických vitamínů a antioxidantů, jednoduchých cukrů a minerálů v různém spektru i kvalitě.

E) Rozlišovat soutěžní a odpočinkové období.

V tréninkovém režimu z důvodu vyšší zátěže organismus vždy požaduje vyšší příjem energie i živin. Toto je třeba respektovat ve vztahu k odpočinkovým fázím, kdy by se strava měla upravovat především směrem k optimalizaci příjmu energie.

Sportovní výživou se kompletně zabývá kurz Výživa ve sportu, kde stravu řešíme skutečně do detailu. Laická populace (rekreační, tedy nesoutěžní sportovci) se základy sportovní výživy učí v kurzu Cesta za vysněnou postavou. Plnohodnotně se této oblasti ale věnujeme i v půlročním studou Poradce pro výživu. Nedílnou součástí studia každého kurzu je snaha naučit se vytvářet takové stravovací režimy, které odpovídají potřebám sportovců jednotlivých sportovních odvětví. K tomuto účelu studenti používají výukovou aplikaci ZOF, která vyhodnocuje všechny nezbytné nutriční požadavky a pomáhá tak zájemcům dosáhnout požadovaných cílů.

Vyberte si z našich kurzů

Co říkají o studiu naši absolventi

Dana Švestková

www.revite.cz

Ráda bych poděkovala p. Martinovi Jelínkovi za profesionální a komplexní způsob výuky. V oblasti celostního zdraví pracuji 23 roků a cítila jsem, že mi v péči o klienty ještě chybí informace kolem stravování. Sama jako experimentátor s RAW stravováním jsem, zjistila, že extrémy nejsou pro lidský organismus vhodné, i když se některé způsoby stravování tváří, jako ty jediné nejzdravější. Individuální přístup k jednotlivci (klientovi) je ten nejdůležitější. V ATAC kurzu jsem pochopila souvislosti některých mně známých věcí, ale i nová fakta, která mně překvapila. Jsem několik let vegetariánka, získala jsem v podání skvělého učitele pana Jelínka důležité podněty a rady k vyváženému stravování. Když jsme byli dotázáni proč jsme si vybrali právě toto školící centrum, moje odpověď byla, podle intuice. Při hledání vhodného kurzu-Výživový poradce převážil fakt, že v ATAC kurzech je kombinován západní medicínský přístup společně se starými východními naukami. Jsem terapeut TČM a Energetické psychologie. Takže náplň kurzu přímo na moje zaměření, to je skvělé a studium jsem si užívala. Kamarádka, kterou jsem přesvědčila, aby studovala se mnou, mi několikrát řekla: ,,dobře jsi vybrala“.. A já jsem o tom 100%přesvědčena.Ještě jednou děkuji za milý přístup a vstřícné jednání. Všem zájemcům mohu kurz jedině doporučit. Myslím, že lepší v ČR nenajdete.

Zbyněk Harabiš

Jako bývalý vrcholový sportovec se o výživu zajímám již od předrevolučních let a mohl jsem tak sledovat překotné názory na zdravou výživu, které se v dlouhodobém horizontu několikrát přehodnocovaly - zdárný příklad jsou mléčné výrobky :) Díky klesající kvalitě potravin kvůli cenové konkurenci a také kvůli zvyšujícímu se počtu novodobých civilizačních nemocí, se v posledních letech enormně zvedla vlna zájmu právě ohledně zdravé výživy. Loby potravinových a farmaceutických firem zvrátily střízlivý pohled na správný nákup potravin. Reklama je opravdu mocná čarodějka...Navíc každodenní články na internetu věnující se hubnutí a výživě, člověka snažícího se dopátrat pravdy, jej vrhnou do naprostého chaosu. Proto jsem zvolil distanční kurz Mgr. Martina Jelínka, který mě zaujal jak sportovní minulostí, tak komplexním přístupem k výživě. Pro hovoří také rozumná cena díky délce a množství odpřednášených hodin. Po prvotních hodinách mé nedůvěry obecně ke všemu, se můj názor na kurz měnil a pověstný zlom asi definitivně nastal ke konci kurzu, kdy se Vám jako skládanka sestaví kompletní obraz. Je to však jen odrazový můstek k dalšímu poznání, které musíte vypilovat dalším podrobným studiem a komunikací s klienty, pokud se chcete poradenstvím zabývat. Pro ještě nedůvěřivé doporučuji přečíst stránky o jedinečném dvouměsíčním pokusu o vyrýsování a zvýšení svalové hmoty mgr. Jelínka jen na veganské stravě! - www.vysnenapostava.cz. Měl jsem pochybnosti, ale světe div se, jde to :-)

Jana Chalupná

Za kurz moc děkuji, byl úžasný, mnohé poznatky již zařazuji do svého života, a vzhledem k tomu, že mám obchod se zdravou výživou, tak vím, že znalosti budu moci uplatnit i při styku se zákazníky. Je moc fajn, že se můžeme k učivu vracet a znalosti opakovat a prohlubovat. Jsem moc ráda za tuto možnost a ještě jednou moc děkuji za úžasné a přínosné studium. Přeji spoustu dalších spokojených absolventů vašich kurzů.

Další ohlasy absolventů

Vyberte si z našich kurzů

Zpět do sekce Vše o studiu