Steatóza jater

Játra jsou klíčovým orgánem v těle, ve kterém probíhá obrovská spousta chemických reakcí. Jako ostatní orgány v těle i játra podléhají různým chorobám, ve vztahu k životnímu stylu je nejčastější jejich nealkoholické ztučnění označované jako steatóza. V ČR se odhaduje, že tímto problémem trpí přibližně 15-52 % populace. Zjednodušeně řečeno steatóza vzniká v situaci, kdy dochází k příliš velkému hromadění tuku v jaterních buňkách. Příčin vzniku tohoto problému je hned několik:

1. Nadměrný energetický příjem.
S rostoucí nadváhou roste i pravděpodobnost vzniku steatózy.

2. Nevhodný poměr hlavních živin.

  • Nejčastěji je to přebytek tuků. Obecně se prezentuje, že riziko vzniku steatózy roste v situacích, kdy podíl tuků přesáhne 30 procent z celkového příjmu energie.

  • Dále se uvádí výrazná převaha nasycených a trans mastných kyselin. U nasycených tuků je třeba sledovat jejich poměr vůči nenasyceným formám (optimální je 1:2). U trans mastných kyselin není bohužel v zemích EU možnost sledovat jejich obsah v potravinách.

  • Vysoký příjem sacharidů ve stravě. Jedná se nejen o celkový podíl sacharidů, mnohem větší dopad má konzumace cukrů. Největším problémem v posledních letech se stává fruktóza, jejíž přebytek najdeme především ve slazených nápojích.

  • Vysoký příjem bílkovin. Přebytek bílkovin má schopnost za určitých podmínek přetěžovat játra, obecně se proto doporučuje jejich příjem cílit na množství do 20 energetických procent, případně rozmezí 1-1,5 g / 1 kg tělesné hmotnosti.

3. Obezita.
V případě těžké obezity nad 40 BMI je onemocnění diagnostikováno téměř vždy. Při zvýšení tělesné hmotnosti o 40 % nad hranici normální váhy se prevalence pohybuje okolo 70 %. Uvádí se, že u poloviny případů obezity může steatóza progredovat do fibrózy (zjizvení tkáně) či cirhózy jater.

4. Cukrovka 2.typu.
Pravděpodobnost vzniku steatózy jater u diabetiků 2. typu je minimálně 30%.

5. Hyperlipidémie.
Přibližně 65 % lidí postižených steatózou má nadlimitní koncentrace tuku v krevním séru.

6. Absence pohybové aktivity.
Jedná se o nepřímý faktor, který zásadním způsobem vstupuje do energetické bilance a podílí se tak na nárůstu tělesné hmotnosti.

7. Oxidativní stres.
Také nepřímý, ale současně všudepřítomný faktor, který má schopnost zesilovat dopady nutričně nevyvážené stravy.

8. Steroidní hormony.
Týkají se situací léčby některých chorob. Stále častěji se ale objevují i u sportovců, kteří užívají tyto látky jako doping v nepřiměřeném rozsahu.

9. Estrogeny.
Situace se týká prakticky pouze ženské populace, a to ve vztahu k užívání antikoncepce.

10. Rychlý úbytek hmotnosti.
U rychlejších manipulací s hmotností dochází k přetížení jater a zvýšenému ukládání tuku.

Vedle nealkoholové steatózy existuje ještě i alkoholová, která vzniká konzumací alkoholu ve větší míře. Uvádí se, že při příjmu 60g alkoholu za den dochází k rozvoji alkoholové steatózy až u 90 % konzumentů.

Vliv stravy na steatózu jater

Úprava stravy (= jaterní dieta) obnáší realizaci základních pravidel racionálního stravování, která by měla směřovat k pomyslné metabolické rovnováze.
Obnáší:

- Kontrolu energetické bilance.
V naprosté většině případů se cílí na redukci hmotnosti, bilance by tedy měla být záporná.

- Správný poměr makroživin.
Nejčastěji se prezentuje standardní vysokosacharidová koncepce, při které se podíl sacharidů pohybuje v rozmezí 45-60 % z celkového energetického příjmu, bílkovin 15-20 % a tuků 20-30 %.

 

- Výběr kvalitních potravin.
Kvalitou rozumíme především průmyslově nezpracované potraviny s minimem aditiv a přiměřeným množstvím soli.

- Zajištění dostatku mikroživin.
Základem je pestrost ve volbě potravin a preference čerstvých a průmyslově nezprocesovaných potravin, u kterých je předpoklad, že obsahují dostatek vitamínů, minerálů a fytochemických látek.

Protože dieta má na problémy spojené se ztučněním jater zásadní vliv, této problematice se proto věnujeme v kurzu Poradce pro výživu. Studenti se učí sestavit jaterní dietu na výukové aplikaci ZOF, a to vždy s ohledem na individuální požadavky jedince.

Mgr. Martin Jelínek

Vyberte si z našich kurzů

Co říkají o studiu naši absolventi

Do kurzů Pana Jelínka jsem šla již jako člověk pracující v oboru. Rozhodla jsem se vzít si pod sebe výpomoc a když jsem pro ni hledala kvalitní kurz, který by absolvovala a nabyla potřebné vědomosti, dostala jsem doporučení na kurzy ATAC. Při zjišťování podrobností o průběhu kurzu, mě velice zaujalo několik zásadní věcí. Zaprvé délka kurzu, která byla dvojnásobná oproti ostatním „rychlokurzům“, možnost kombinace online studia i prezenční podoby a především možnost využívat výukové hry, kde nabyté vědomosti ihned převádíte do praxe a dostanete skvělou zpětnou vazbu. Neváhala jsem a přihlásila jsem do kurzu nejen moji novou výpomoc, ale také sebe. Myslela jsem si, že po 8 letech praxe ve fitness průmyslu, sestavování jídelníčků a desítkách školení si půjdu pouze „osvěžit“ znalosti, ale už od prvního společného semináře v Praze jsem byla naprosto vyvedená z omylu. Pan Jelínek má naprosto odlišný styl výuky a také pohled na danou tématiku. Byla jsem z jeho přístupu naprosto nadšená a častokrát jsem poslouchala jeho přednášky se zatajeným dechem a snažila se pochytit každé slovo. Neříkám, že mi nedalo zabrat otevřít svoji hlavu trošku jinému stylu myšlení, než je to klasické fitness smýšlení, snažit se věci propojit, více přemýšlet nad vztahem příčina- důsledek. Ale byla jsem nadšená z toho, jak najednou vše dávalo smysl, pochopila jsem souvislosti a nahlédla pod povrch dokonalého vztahu mezi výživou a lidským tělem. Byla jsem nadšená tak moc, že jsem se s Panem Jelínkem dohodla na pokračování sebevzdělávání v podobě osobních konzultací, kdy za ním jednou za čas jedu z Prahy do Ostravy a vždy se nemůžu dočkat, co nového se dozvím a naučím. Kdysi jsem četla krásné pořekadlo: „když je žák připraven, zjeví se učitel“ a já jsem neskutečně šťastná, že se „zjevil“ v mém životě Pan Jelínek a je mi ctí učit se od něj. Pokud jste tedy připravení - našli jste toho nejlepšího učitele.

Ing. Hana Murphy

www.skutecnezdravaskola.cz

V naší rodině se již mnoho let zabýváme tím, co nám může, nebo by raději nemělo, přijít na talíř. A to stejné platí u našich dětí, u kterých je to jednoznačně velké téma. Dříve jsem měla možnost absolvovat několik seminářů zabývajících se touto tématikou, nicméně až ucelený kurz Výživa dětí od pana Martina Jelínka mi informace a praktické zkušenosti zase posunul mnohem dále. Kurz obsahuje vše, co rodiče dětí všech věkových kategorií potřebují o výživě znát a v čem se orientovat. Mohu jej jen doporučit!

Bc. Lenka Křehlíková

Kurz Cesta za vysněnou postavou mě velmi bavil. Za pár měsíců si ho pro oživení celý pročtu znovu a na podzim nebo v zimě si udělám kurz další - třeba Tajemství biologického věku nebo Síla myšlenky. Chtěla jsem se hlavně motivovat ke zdravějšímu stravování a k většímu pohybu a to se podařilo. Díky tomu, že mám k materiálům kurzu stále přístup, se mi jistě podaří motivovat se dál. Jsem nadšená webovými stránkami, nabídkou kurzů, odborností a zároveň srozumitelností pro laiky, hrou ZOF i testy u každého dne, ty mi hodně pomohly si podstatné informace vštípit. Děkuji.

Další ohlasy absolventů

Vyberte si z našich kurzů

Zpět do sekce Vše o studiu