Kurzy ATAC

Endometrióza

Endometrióza

Endometrióza patří mezi nejčastější gynekologická onemocnění. Její příčinou je pronikání malých částí děložní sliznice (endometria) mimo dělohu a jejich usazování ve vaječnících, vejcovodech, děložních vazech, žlučníku nebo střevech. Působením některých hormonů (estrogenu) dochází k tomu, že sliznice dělohy bobtná krví. Pokud tato krev nemůže normálně odtékat, způsobuje vznik cyst, srůstů a zánětů a často jsou pak průvodním jevem silné bolesti.

Příčiny vzniku takových problémů jsou různé:

  • genetické poruchy,
  • nadměrná tvorba estrogenů,
  • zpětná menstruace (krev je z dělohy vtahována zpět do vejcovodů a vnese i endometriální tkáň),
  • porucha imunitního systému - imunita při svojí poruše nedokáže detekovat hrozbu z rostoucích buněk endometria a zničit je.

Nejčastějšími příznaky jsou bolesti v době menstruace a ovulace, časté krvácení mezi periodami, bolestivý pohlavní styk nebo silné a nepravidelné krvácení.

Endomerióza je jednou z hlavních příčin ženské neplodnosti - třetina až polovina žen s endometriózou má problémy otěhotnět (endometriální srůsty brání vajíčku putování z vaječníku a spermii setkat se ve vejcovodu).

Vliv stravy na endometriózu

Na vznik i průběh endometriózy má vliv i životní styl, tedy i strava. Na obecné úrovni se význam přikládá některým protizánětlivým potravinám případně koncepci stravování směřující k nastavení protizánětlivého prostředí v organismu. Současně ale platí, že dopad stravy na vznik a vývoj endometriózy je především preventivní

V oblasti úprav stravy se nejčastěji prezentuje:

1. Zvýšený přísun základních mikroživin (vitamíny, minerály, antioxidanty).
Nejlépe skrze pravidelnou konzumaci ovoce a zeleniny (v tomto směru je důležité dbát na jejich kvalitu, protože některé studie naopak prokázaly při zvýšeném jejich příjmu zvýšení výskytu endometriózy, což bylo dáváno do souvislosti s potenciálním obsahem pesticidů a jiných chemikálií).

2. Zvýšení podílu vlákniny ve stravě.
Zjistilo se, že vyšší obsah vlákniny ve stravě vede ke snížení koncentrace estrogenu (ve stolici klesá aktivita enzymu b-glukuronidázy, což způsobuje menší zpětné vstřebávání estrogenu v tlustém střevě - zvýšené vylučování estrogenu a jeho snížená koncentrace v krvi omezují riziko vzniku endometriózy).

3. Úprava poměrů  omega-3 a omega-6 ve stravě.
EPA i DHA jsou schopny částečně potlačovat zánětlivé procesy v těle.

4. Konzumace mléčných výrobků.
Tady studie prokázaly, že zvýšený přísun mléčných výrobků významně snižoval výskyt endometriózy. Tento vliv je přisuzován vápníku, který může přispívat ke snížení hladin zánětlivých markerů. Současně se uvažuje i o vlivu vitamínu D3, jehož jsou mléčné výrobky poměrně důležitým zdrojem. U mléčných výrobků je ale třeba sledovat obsah bílkovin - pokud je podíl živočišných bílkovin vůči rostlinným příliš vysoký, zvyšuje se prozánětlivá aktivita v těle, je tedy třeba brát v potaz i tento faktor.

5. Omezení konzumace sójových výrobků.
Důvodem je obsah fytoestrogenů, na které je sója velmi bohatá a jež se v těle mohou chovat dvěma způsoby - buď mají estrogenní, nebo antiestrogenní účinek (to záleží především na stavu hormonů a na dávce přijatých fytoestrogenů). Vzhledem k tomu, že hladina estrogenu souvisí s rozvojem endometriózy, existuje pravděpodobnost, že konzumace sóji a jakýchkoli jiných zdrojů fytoestrogenů může být spojena se zvýšeným rizikem vzniku endometriózy. Současně ale existují výzkumy poukazující na fakt, že pravidelná konzumace sójových výrobků v rozumném množství nemají skrze relativně nízké zastoupení fytoestrogenů potenciál zásadním způsobem ovlivňovat hormonální regulaci.

6. Úprava podílu tuků ve stravě.
I množství tuků a jejich kvalita v jídelníčku má vliv na výskyt endometriózy. Ukazuje se, že závěry studií sledující vliv množství tuku ve stravě na rozvoj endometriózy se tady zásadně rozcházejí. Zjistilo se ale, že vliv budou mít tuky:

  • nasycené,
  • omega-6,
  • trans-mastné kyseliny.

Pokud jsou tyto tuky v přebytku, výrazně podporují rozvoj zánětlivých reakcí, což může vést k podpoře endometriózy.

7. Omezení konzumace masa.
Červené maso obsahuje kyselinu arachidonovou (omega-6), která v nadměrném množství může vést ke zvýšené tvorbě prozánětlivých látek. V některých případech se mohou v mase vyskytovat dioxiny (xenobiotika), které v těle působí jako endogenní disruptory. Z toho důvodu se ve vztahu k endometrióze doporučuje výrazně omezovat tyto potraviny (není ale nezbytně nutné je odstranit úplně, byť se to jeví jako vhodnější).

8. Omezení konzumace alkoholu.
Dlouhodobý příjem alkoholu může vést k narušení imunity a následně podpořit tvorbu prozánětlivých cytokinů. Alkohol tak s určitou pravděpodobností zvyšuje riziko rozvoje endometriózy.

Pracovat s úpravami jídelníčku při endometrióze se učí studenti v kurzu Poradce pro výživu. Princip není nijak složitý, v základu je třeba řešit kvalitu potravin, omezování některých nevhodných surovin a zajišťování vyššího podílu vybraných živin. Studenti pracují s výukovou aplikací ZOF, která jim pomáhá v nutričním hodnocení a kontroluje tak jejich snažení.

Co říkají o studiu naši absolventi

Marek Machus

Jako kuchaře mě kurz Poradce pro výživu a suplementaci posunul dál v mém profesním životě, otevřely se mi nové obzory v oblasti přípravy jídel. Každému, kdo má rád své tělo a touží po lepším a zdravějším životě, studium vřele doporučuji.

Petra Menšíková

Pane Jelínku, chtěla bych Vám moc poděkovat za možnost vzdělávat se pod Vašim vedením v oboru poradenství ve výživě. Na rozdíl od studijních let, jsem se na každou přednášku velmi těšila a jsem vděčná za tuto zkušenost a spoustu přínosných informací. Také volba školitelů je super a tím, že je každý přednášející, z jiného "těsta", přináší na dané téma, jiný způsob osvěty a to vnímám jako velký přínos. V každém případě to nebyl můj poslední kurz "u Vás" a hned jak mi možnosti dovolí, budu se těšit opět na viděnou ;-) Také velmi vítám Vaši vstřícnost v zodpovídání všetečných dotazů a snahu absolventy, kteří kurz již absolvovali, motivovat na jejich cestě dál a v rámci svých možností je podporovat, čímž vloženou investici do kurzu činíte zanedbatelnou položkou, která se mnohonásobně vrátí! Mějte se moc fajn a díky za tuhle přínosnou zkušenost!

Anežka Hladíková

Rozhodnutí absolvovat půlroční online kurz pana Jelínka bylo pro mě jedno z nejlepších životních rozhodnutí. Studium kurzu je pečlivě sestaveno tak, aby každý student získal pevný znalostní základ. Líbilo se mi, jak nás pan Jelínek "nutil" přemýšlet nad jednotlivými výživovými směry i selským rozumem. Nic nebylo černobílé - dobré či špatné - informace jsou vždy zasazené do celostního kontextu. Oceňuji i způsob učení - kombinace psaných lekcí, video přednášek, vypracování úkolů ve hře ZOF, myšlenkových map a průběžných testů. Díky tomu jsem si učivo opravdu zažila do morku kosti :-) Z jednotlivých lekcí kurzu budu čerpat i nadále po dobu mé výživové kariéry. Jako obrovský přínos vnímám také online poradnu, ve které můžeme jako studenti i absolventi konzultovat s panem Jelínkem problematiku výživy. Moc děkuji za úžasný kurz i jeho péči a doufám, že ovlivní svou záslužnou prací co nejvíce lidí.