Kurzy ATAC

Úvod / Co se u nás studuje / Endometrióza

Endometrióza

Endometrióza

Endometrióza patří mezi nejčastější gynekologická onemocnění. Její příčinou je pronikání malých částí děložní sliznice (endometria) mimo dělohu a jejich usazování ve vaječnících, vejcovodech, děložních vazech, žlučníku nebo střevech. Působením některých hormonů (estrogenu) dochází k tomu, že sliznice dělohy bobtná krví. Pokud tato krev nemůže normálně odtékat, způsobuje vznik cyst, srůstů a zánětů a často jsou pak průvodním jevem silné bolesti.

Příčiny vzniku takových problémů jsou různé:

  • genetické poruchy,
  • nadměrná tvorba estrogenů,
  • zpětná menstruace (krev je z dělohy vtahována zpět do vejcovodů a vnese i endometriální tkáň),
  • porucha imunitního systému - imunita při svojí poruše nedokáže detekovat hrozbu z rostoucích buněk endometria a zničit je.

Nejčastějšími příznaky jsou bolesti v době menstruace a ovulace, časté krvácení mezi periodami, bolestivý pohlavní styk nebo silné a nepravidelné krvácení.

Endomerióza je jednou z hlavních příčin ženské neplodnosti - třetina až polovina žen s endometriózou má problémy otěhotnět (endometriální srůsty brání vajíčku putování z vaječníku a spermii setkat se ve vejcovodu).

Vliv stravy na endometriózu

Na vznik i průběh endometriózy má vliv i životní styl, tedy i strava. Na obecné úrovni se význam přikládá některým protizánětlivým potravinám případně koncepci stravování směřující k nastavení protizánětlivého prostředí v organismu. Současně ale platí, že dopad stravy na vznik a vývoj endometriózy je především preventivní

V oblasti úprav stravy se nejčastěji prezentuje:

1. Zvýšený přísun základních mikroživin (vitamíny, minerály, antioxidanty).
Nejlépe skrze pravidelnou konzumaci ovoce a zeleniny (v tomto směru je důležité dbát na jejich kvalitu, protože některé studie naopak prokázaly při zvýšeném jejich příjmu zvýšení výskytu endometriózy, což bylo dáváno do souvislosti s potenciálním obsahem pesticidů a jiných chemikálií).

2. Zvýšení podílu vlákniny ve stravě.
Zjistilo se, že vyšší obsah vlákniny ve stravě vede ke snížení koncentrace estrogenu (ve stolici klesá aktivita enzymu b-glukuronidázy, což způsobuje menší zpětné vstřebávání estrogenu v tlustém střevě - zvýšené vylučování estrogenu a jeho snížená koncentrace v krvi omezují riziko vzniku endometriózy).

3. Úprava poměrů  omega-3 a omega-6 ve stravě.
EPA i DHA jsou schopny částečně potlačovat zánětlivé procesy v těle.

4. Konzumace mléčných výrobků.
Tady studie prokázaly, že zvýšený přísun mléčných výrobků významně snižoval výskyt endometriózy. Tento vliv je přisuzován vápníku, který může přispívat ke snížení hladin zánětlivých markerů. Současně se uvažuje i o vlivu vitamínu D3, jehož jsou mléčné výrobky poměrně důležitým zdrojem. U mléčných výrobků je ale třeba sledovat obsah bílkovin - pokud je podíl živočišných bílkovin vůči rostlinným příliš vysoký, zvyšuje se prozánětlivá aktivita v těle, je tedy třeba brát v potaz i tento faktor.

5. Omezení konzumace sójových výrobků.
Důvodem je obsah fytoestrogenů, na které je sója velmi bohatá a jež se v těle mohou chovat dvěma způsoby - buď mají estrogenní, nebo antiestrogenní účinek (to záleží především na stavu hormonů a na dávce přijatých fytoestrogenů). Vzhledem k tomu, že hladina estrogenu souvisí s rozvojem endometriózy, existuje pravděpodobnost, že konzumace sóji a jakýchkoli jiných zdrojů fytoestrogenů může být spojena se zvýšeným rizikem vzniku endometriózy. Současně ale existují výzkumy poukazující na fakt, že pravidelná konzumace sójových výrobků v rozumném množství nemají skrze relativně nízké zastoupení fytoestrogenů potenciál zásadním způsobem ovlivňovat hormonální regulaci.

6. Úprava podílu tuků ve stravě.
I množství tuků a jejich kvalita v jídelníčku má vliv na výskyt endometriózy. Ukazuje se, že závěry studií sledující vliv množství tuku ve stravě na rozvoj endometriózy se tady zásadně rozcházejí. Zjistilo se ale, že vliv budou mít tuky:

  • nasycené,
  • omega-6,
  • trans-mastné kyseliny.

Pokud jsou tyto tuky v přebytku, výrazně podporují rozvoj zánětlivých reakcí, což může vést k podpoře endometriózy.

7. Omezení konzumace masa.
Červené maso obsahuje kyselinu arachidonovou (omega-6), která v nadměrném množství může vést ke zvýšené tvorbě prozánětlivých látek. V některých případech se mohou v mase vyskytovat dioxiny (xenobiotika), které v těle působí jako endogenní disruptory. Z toho důvodu se ve vztahu k endometrióze doporučuje výrazně omezovat tyto potraviny (není ale nezbytně nutné je odstranit úplně, byť se to jeví jako vhodnější).

8. Omezení konzumace alkoholu.
Dlouhodobý příjem alkoholu může vést k narušení imunity a následně podpořit tvorbu prozánětlivých cytokinů. Alkohol tak s určitou pravděpodobností zvyšuje riziko rozvoje endometriózy.

Pracovat s úpravami jídelníčku při endometrióze se učí studenti v kurzu Poradce pro výživu. Princip není nijak složitý, v základu je třeba řešit kvalitu potravin, omezování některých nevhodných surovin a zajišťování vyššího podílu vybraných živin. Studenti pracují s výukovou aplikací ZOF, která jim pomáhá v nutričním hodnocení a kontroluje tak jejich snažení.

Co říkají o studiu naši absolventi

Libuše Pelikánová

Chtěla bych tímto poděkovat panu Jelínkovi za jeho kurzy. Přihlásila jsem se do kurzu Poradce pro výživu a suplementaci a šla do kurzu s pozitivním očekáváním. Nejenom, že jsem byla spokojená, ale i mile překvapená kvalitou kurzu, intenzitou a přístupem pana Jelínka. Naučila jsem se vše, co jsem potřebovala vědět a určitě půjdu i do dalších obohacujících kurzů pana Jelínka, protože jsou to velmi dobře investované peníze do sebe, do vzdělání. Také jsem si velmi cenila toho, že kdykoliv jsem potřebovala něco poradit, ujasnit, pan Jelínek tu pro mě byl a za to velmi děkuji. Ať už chcete najet na profesionální dráhu a nebo si udělat kurz jen pro sebe, neváhejte. Vřele doporučuji.

Zdeněk Červinka

Oceňuji možnost, že po absolvování kurzu mohu pokračovat ve vzdělávání v systému www.kurzyatac.cz dál a rozvíjet svoje schopnosti v tomto oboru. Mohu také aktivně spolupracovat s lektory, za což jsem velmi vděčný.

Mgr. et Mgr. Bohuslav Sedláček

Když jsem se rozhodl, že se přihlásím na kurz poradce pro výživu a suplementaci u Martina Jelínka, očekával jsem, že se mi tím otevřou nové dveře poznání. Stalo se však mnohem více, neboť za oněmi dveřmi byla celá řada dalších dveří, které vedou do nejrůznějších zákoutí oblasti výživy. Člověk tak během studia poznává pestrost různých přístupů k otázce výživy a vlastně zjišťuje, co všechno neví. Ona pestrost je něco, co oceňuji na kurzu nejvíce. Vzbuzuje totiž další otázky a doslova motivuje k dalšímu, vlastnímu studiu, hledání a objevování. Z praktického hlediska jsem velmi ocenil distanční formu kurzu a tedy možnost studovat on-line, avšak doplněnou možností zeptat se lektora v případě jakékoliv nejasnosti.