Endometrióza

Endometrióza patří mezi nejčastější gynekologická onemocnění. Její příčinou je pronikání malých částí děložní sliznice (endometria) mimo dělohu a jejich usazování ve vaječnících, vejcovodech, děložních vazech, žlučníku nebo střevech. Působením některých hormonů (estrogenu) dochází k tomu, že sliznice dělohy bobtná krví. Pokud tato krev nemůže normálně odtékat, způsobuje vznik cyst, srůstů a zánětů a často jsou pak průvodním jevem silné bolesti.

Příčiny vzniku takových problémů jsou různé:

  • genetické poruchy,
  • nadměrná tvorba estrogenů,
  • zpětná menstruace (krev je z dělohy vtahována zpět do vejcovodů a vnese i endometriální tkáň),
  • porucha imunitního systému - imunita při svojí poruše nedokáže detekovat hrozbu z rostoucích buněk endometria a zničit je.

Nejčastějšími příznaky jsou bolesti v době menstruace a ovulace, časté krvácení mezi periodami, bolestivý pohlavní styk nebo silné a nepravidelné krvácení.

Endomerióza je jednou z hlavních příčin ženské neplodnosti - třetina až polovina žen s endometriózou má problémy otěhotnět (endometriální srůsty brání vajíčku putování z vaječníku a spermii setkat se ve vejcovodu).

Vliv stravy na endometriózu

Na vznik i průběh endometriózy má vliv i životní styl, tedy i strava. Na obecné úrovni se význam přikládá některým protizánětlivým potravinám případně koncepci stravování směřující k nastavení protizánětlivého prostředí v organismu. Současně ale platí, že dopad stravy na vznik a vývoj endometriózy je především preventivní

V oblasti úprav stravy se nejčastěji prezentuje:

1. Zvýšený přísun základních mikroživin (vitamíny, minerály, antioxidanty).
Nejlépe skrze pravidelnou konzumaci ovoce a zeleniny (v tomto směru je důležité dbát na jejich kvalitu, protože některé studie naopak prokázaly při zvýšeném jejich příjmu zvýšení výskytu endometriózy, což bylo dáváno do souvislosti s potenciálním obsahem pesticidů a jiných chemikálií).

2. Zvýšení podílu vlákniny ve stravě.
Zjistilo se, že vyšší obsah vlákniny ve stravě vede ke snížení koncentrace estrogenu (ve stolici klesá aktivita enzymu b-glukuronidázy, což způsobuje menší zpětné vstřebávání estrogenu v tlustém střevě - zvýšené vylučování estrogenu a jeho snížená koncentrace v krvi omezují riziko vzniku endometriózy).

3. Úprava poměrů  omega-3 a omega-6 ve stravě.
EPA i DHA jsou schopny částečně potlačovat zánětlivé procesy v těle.

4. Konzumace mléčných výrobků.
Tady studie prokázaly, že zvýšený přísun mléčných výrobků významně snižoval výskyt endometriózy. Tento vliv je přisuzován vápníku, který může přispívat ke snížení hladin zánětlivých markerů. Současně se uvažuje i o vlivu vitamínu D3, jehož jsou mléčné výrobky poměrně důležitým zdrojem. U mléčných výrobků je ale třeba sledovat obsah bílkovin - pokud je podíl živočišných bílkovin vůči rostlinným příliš vysoký, zvyšuje se prozánětlivá aktivita v těle, je tedy třeba brát v potaz i tento faktor.

5. Omezení konzumace sójových výrobků.
Důvodem je obsah fytoestrogenů, na které je sója velmi bohatá a jež se v těle mohou chovat dvěma způsoby - buď mají estrogenní, nebo antiestrogenní účinek (to záleží především na stavu hormonů a na dávce přijatých fytoestrogenů). Vzhledem k tomu, že hladina estrogenu souvisí s rozvojem endometriózy, existuje pravděpodobnost, že konzumace sóji a jakýchkoli jiných zdrojů fytoestrogenů může být spojena se zvýšeným rizikem vzniku endometriózy. Současně ale existují výzkumy poukazující na fakt, že pravidelná konzumace sójových výrobků v rozumném množství nemají skrze relativně nízké zastoupení fytoestrogenů potenciál zásadním způsobem ovlivňovat hormonální regulaci.

6. Úprava podílu tuků ve stravě.
I množství tuků a jejich kvalita v jídelníčku má vliv na výskyt endometriózy. Ukazuje se, že závěry studií sledující vliv množství tuku ve stravě na rozvoj endometriózy se tady zásadně rozcházejí. Zjistilo se ale, že vliv budou mít tuky:

  • nasycené,
  • omega-6,
  • trans-mastné kyseliny.

Pokud jsou tyto tuky v přebytku, výrazně podporují rozvoj zánětlivých reakcí, což může vést k podpoře endometriózy.

7. Omezení konzumace masa.
Červené maso obsahuje kyselinu arachidonovou (omega-6), která v nadměrném množství může vést ke zvýšené tvorbě prozánětlivých látek. V některých případech se mohou v mase vyskytovat dioxiny (xenobiotika), které v těle působí jako endogenní disruptory. Z toho důvodu se ve vztahu k endometrióze doporučuje výrazně omezovat tyto potraviny (není ale nezbytně nutné je odstranit úplně, byť se to jeví jako vhodnější).

8. Omezení konzumace alkoholu.
Dlouhodobý příjem alkoholu může vést k narušení imunity a následně podpořit tvorbu prozánětlivých cytokinů. Alkohol tak s určitou pravděpodobností zvyšuje riziko rozvoje endometriózy.

Pracovat s úpravami jídelníčku při endometrióze se učí studenti v kurzu Poradce pro výživu. Princip není nijak složitý, v základu je třeba řešit kvalitu potravin, omezování některých nevhodných surovin a zajišťování vyššího podílu vybraných živin. Studenti pracují s výukovou aplikací ZOF, která jim pomáhá v nutričním hodnocení a kontroluje tak jejich snažení.

Vyberte si z našich kurzů

Co říkají o studiu naši absolventi

Hana Vašíčková

Mým snem je užít si život ve zdraví. To byl také jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla absolvovat kurz výživového poradenství. Když jsem objevila kurzy ATAC, bylo rozhodnuto. A rozhodně nelituji! Nejvíce oceňuji možnost online studia a systém - myšlenkové mapy, díky kterým bylo učení hrou, dále poskytnuté zázemí a možnost nástavbových kurzů.

Mgr. Martina Wilczkeová

Jsem velmi vděčná, že jsem mohla absolvovat kurz pana Martina Jelínka. Zaujal mě perfektně zpracovaný obsah, informace, které se doplňují a tvoří jeden celistvý celek. Vše je viděno a předkládáno v souvislostech. Co se mi líbí nejvíce, že pohled na stravu je řešen z komplexnosti člověka, spojuje jeho fyzickou, duševní i emoční podstatu. Naučila jsem se o stravě přemýšlet jinak, než jen o nutnosti nebo prožitku z jídla. Dnes přemýšlím nad tím, jak se stravuji, v jakém emočním rozpoložení a vím, jak se jednotlivé potraviny budou chovat v mém těle. Stala jsem se zodpovědným tvůrcem svého zdraví prostřednictvím stravy. A tyto mé znalosti využívám i při sestavování jídelníčku pro moji rodinu a také ve své práci koordinátorky programu Skutečně zdravé školy.

Alena Klozíková, DiS.

www.klozikova.cz

chtěla bych Vám moc poděkovat za možnost absolvování kurzu Poradce pro výživu a suplementaci. Velmi jsem ocenila jeho úžasnou organizaci, vše přehledně zpracováno, ve studijní sekci se poměrně snadno orientuje. Perfektní je poradna pro studenty, kde najdete již spoustu zodpovězených dotazů, mě samotnou častokrát navedla na správnou cestu. Absolvovaný kurz zcela naplnil mé očekávání, dovolím si z mé strany takto hodnotit, vzhledem k předchozím zkušenostem i u jiných "institucí a nutričních akademií", jejichž kvalita byla mnohdy katastrofální. Pokud se doopravdy chcete dozvědět spoustu užitečných informací a nejde vám jen o vlastnictví dalšího certifikátu a zároveň hledáte kurz v oblasti výživového poradenství, dle mého názoru v ČR nic lepšího nenajdete. Nebudu tvrdit, že byl kurz úplně jednoduchý. Můžete ho "projít" relativně snadno, ale vzhledem k tomu, že jsem si z něj chtěla odnést maximum, poctivě jsem studovala, přemýšlela (to bych označila za poměrně zásadní :-)), plnila všechny úkoly a testy, zabral mi poměrně dost času. Této investice však nelituji. Profesně se věnuji výživovému poradenství již nějakou dobu, zpočátku to byl jen koníček, který odstartovala moje vlastní redukce hmotnosti o cca 18 kg. Není nic lepšího než vlastní zkušenost :-). Díky uceleným informacím z tohoto kurzu mohu i já klientům poskytovat stále lepší péči. Děkuji za celostní, nestranný a poctivý přístup panu Jelínkovi!

Další ohlasy absolventů

Vyberte si z našich kurzů

Zpět do sekce Vše o studiu