Endometrióza

Endometrióza patří mezi nejčastější gynekologická onemocnění. Její příčinou je pronikání malých částí děložní sliznice (endometria) mimo dělohu a jejich usazování ve vaječnících, vejcovodech, děložních vazech, žlučníku nebo střevech. Působením některých hormonů (estrogenu) dochází k tomu, že sliznice dělohy bobtná krví. Pokud tato krev nemůže normálně odtékat, způsobuje vznik cyst, srůstů a zánětů a často jsou pak průvodním jevem silné bolesti.

Příčiny vzniku takových problémů jsou různé:

  • genetické poruchy,
  • nadměrná tvorba estrogenů,
  • zpětná menstruace (krev je z dělohy vtahována zpět do vejcovodů a vnese i endometriální tkáň),
  • porucha imunitního systému - imunita při svojí poruše nedokáže detekovat hrozbu z rostoucích buněk endometria a zničit je.

Nejčastějšími příznaky jsou bolesti v době menstruace a ovulace, časté krvácení mezi periodami, bolestivý pohlavní styk nebo silné a nepravidelné krvácení.

Endomerióza je jednou z hlavních příčin ženské neplodnosti - třetina až polovina žen s endometriózou má problémy otěhotnět (endometriální srůsty brání vajíčku putování z vaječníku a spermii setkat se ve vejcovodu).

Vliv stravy na endometriózu

Na vznik i průběh endometriózy má vliv i životní styl, tedy i strava. Na obecné úrovni se význam přikládá některým protizánětlivým potravinám případně koncepci stravování směřující k nastavení protizánětlivého prostředí v organismu. Současně ale platí, že dopad stravy na vznik a vývoj endometriózy je především preventivní

V oblasti úprav stravy se nejčastěji prezentuje:

1. Zvýšený přísun základních mikroživin (vitamíny, minerály, antioxidanty).
Nejlépe skrze pravidelnou konzumaci ovoce a zeleniny (v tomto směru je důležité dbát na jejich kvalitu, protože některé studie naopak prokázaly při zvýšeném jejich příjmu zvýšení výskytu endometriózy, což bylo dáváno do souvislosti s potenciálním obsahem pesticidů a jiných chemikálií).

2. Zvýšení podílu vlákniny ve stravě.
Zjistilo se, že vyšší obsah vlákniny ve stravě vede ke snížení koncentrace estrogenu (ve stolici klesá aktivita enzymu b-glukuronidázy, což způsobuje menší zpětné vstřebávání estrogenu v tlustém střevě - zvýšené vylučování estrogenu a jeho snížená koncentrace v krvi omezují riziko vzniku endometriózy).

3. Úprava poměrů  omega-3 a omega-6 ve stravě.
EPA i DHA jsou schopny částečně potlačovat zánětlivé procesy v těle.

4. Konzumace mléčných výrobků.
Tady studie prokázaly, že zvýšený přísun mléčných výrobků významně snižoval výskyt endometriózy. Tento vliv je přisuzován vápníku, který může přispívat ke snížení hladin zánětlivých markerů. Současně se uvažuje i o vlivu vitamínu D3, jehož jsou mléčné výrobky poměrně důležitým zdrojem. U mléčných výrobků je ale třeba sledovat obsah bílkovin - pokud je podíl živočišných bílkovin vůči rostlinným příliš vysoký, zvyšuje se prozánětlivá aktivita v těle, je tedy třeba brát v potaz i tento faktor.

5. Omezení konzumace sójových výrobků.
Důvodem je obsah fytoestrogenů, na které je sója velmi bohatá a jež se v těle mohou chovat dvěma způsoby - buď mají estrogenní, nebo antiestrogenní účinek (to záleží především na stavu hormonů a na dávce přijatých fytoestrogenů). Vzhledem k tomu, že hladina estrogenu souvisí s rozvojem endometriózy, existuje pravděpodobnost, že konzumace sóji a jakýchkoli jiných zdrojů fytoestrogenů může být spojena se zvýšeným rizikem vzniku endometriózy. Současně ale existují výzkumy poukazující na fakt, že pravidelná konzumace sójových výrobků v rozumném množství nemají skrze relativně nízké zastoupení fytoestrogenů potenciál zásadním způsobem ovlivňovat hormonální regulaci.

6. Úprava podílu tuků ve stravě.
I množství tuků a jejich kvalita v jídelníčku má vliv na výskyt endometriózy. Ukazuje se, že závěry studií sledující vliv množství tuku ve stravě na rozvoj endometriózy se tady zásadně rozcházejí. Zjistilo se ale, že vliv budou mít tuky:

  • nasycené,
  • omega-6,
  • trans-mastné kyseliny.

Pokud jsou tyto tuky v přebytku, výrazně podporují rozvoj zánětlivých reakcí, což může vést k podpoře endometriózy.

7. Omezení konzumace masa.
Červené maso obsahuje kyselinu arachidonovou (omega-6), která v nadměrném množství může vést ke zvýšené tvorbě prozánětlivých látek. V některých případech se mohou v mase vyskytovat dioxiny (xenobiotika), které v těle působí jako endogenní disruptory. Z toho důvodu se ve vztahu k endometrióze doporučuje výrazně omezovat tyto potraviny (není ale nezbytně nutné je odstranit úplně, byť se to jeví jako vhodnější).

8. Omezení konzumace alkoholu.
Dlouhodobý příjem alkoholu může vést k narušení imunity a následně podpořit tvorbu prozánětlivých cytokinů. Alkohol tak s určitou pravděpodobností zvyšuje riziko rozvoje endometriózy.

Pracovat s úpravami jídelníčku při endometrióze se učí studenti v kurzu Poradce pro výživu. Princip není nijak složitý, v základu je třeba řešit kvalitu potravin, omezování některých nevhodných surovin a zajišťování vyššího podílu vybraných živin. Studenti pracují s výukovou aplikací ZOF, která jim pomáhá v nutričním hodnocení a kontroluje tak jejich snažení.

Vyberte si z našich kurzů

Co říkají o studiu naši absolventi

Hana Bourková

Den, kdy jsem objevila kurz pana Mgr. Martina Jelínka na internetu, by se dal zařadit mezi ty šťastné. Hledala jsem nějaký komplexní kurz z oblasti výživy a mohu říct, že touto volbou jsem se nespletla. Kurz předčil moje očekávání - dokonale propracovaný systém výuky, úžasná výhoda on-line studia, skvělý přístup pana Mgr. Jelínka. Kurzy ATAC mohu všem vřele doporučit.

Zdeněk Červinka

Oceňuji možnost, že po absolvování kurzu mohu pokračovat ve vzdělávání v systému www.kurzyatac.cz dál a rozvíjet svoje schopnosti v tomto oboru. Mohu také aktivně spolupracovat s lektory, za což jsem velmi vděčný.

Zdeňka Čubrová

Rekvalifikační kurz "Poradce pro výživu" jsem si zvolila po důkladném prostudování všech nabídek na trhu. Líbil se mi hlavně celostní přístup, léta se zajímám o přírodní medicínu a je mi blízký holistický pohled na člověka a jeho zdraví. Tomu odpovídala i náplň kurzu - všichni tři lektoři nám předali poznatky a informace z různých hledisek, nejen ty obvykle uváděné, propojení nejrůznějších aspektů do souvislostí a zároveň nadhled, aby se z toho člověk nezbláznil : ). Otevřely se mi nové pohledy na celou šíři této oblasti a proto jsem se rozhodla pokračovat ve studiu dál v půlročním kurzu "Poradce pro výživu a suplementaci". Děkuji tedy Mgr. Martinu Jelínkovi, MUDr. Pavlu Dvorskému a Ing. Martinu Škábovi za přínosné přednášky a v neposlední řadě i paní Jitce Pořízkové za skvělý organizační servis.

Další ohlasy absolventů

Vyberte si z našich kurzů

Zpět do sekce Vše o studiu