Potravinové alergie

Existuje celá řada situací, kdy imunitní systém na běžné situace reaguje přehnaným způsobem. Výsledkem jsou v populaci poměrně často se vyskytující alergické stavy, které se vyznačují nadměrnou nebo změněnou humorální nebo buněčnou imunitou. Víme, že za normálních okolností dojde k navázání protilátky na antigen za vzniku komplexu, který není biologicky aktivní. Alergická reakce vzniká v situaci, kdy na takový komplex imunitní systém reaguje nepřiměřeně bouřlivě.

Antigen, který spouští alergickou reakci, může mít různý původ:
- Pokud jde o antigen exogenního původu (cizorodá látka), vzniká  alergie.
- Když jde o antigen tělu vlastní, vzniká autoimunitní choroba.

Potravinové alergie jsou tedy nežádoucí reakcí na určitou potravinu nebo složku potravy, která je podmíněna imunitními reakcemi (imunita je vnímá jako cizorodé látky a reaguje tvorbou protilátek). Příčinou potravinových alergií jsou:
Potraviny samotné,
Skryté alergeny,
Aditiva,
- Rezidua z ochranných látek, z půdy nebo z obalů potravin,
- Meziprodukty, které vznikají při nesprávném uskladnění potravin podléhajících rychlé zkáze.
U alergizujících součástí potravin se jedná téměř vždy o proteiny a glykoproteiny.

Alergie bývají velmi často zaměňovány s pojmem „intolerance“. Mezi nimi je podstatný rozdíl, protože intolerance jsou všechny nesnášenlivosti na potraviny, na jejichž vzniku se (na rozdíl od alergií) nepodílí žádné imunologické procesy. Intolerance na potraviny mohou vznikat i sekundárně jako následek různých onemocnění (např. poruch zažívání, nebo vstřebávání v důsledku infekčních průjmů, pankreatitid, onemocnění jater).

Existuje ještě pojem pseudoalergie (zjednodušeně "přecitlivělost"), pod kterým se rozumí situace, kdy příznaky jsou stejné jako u alergií, ale bez imunitní odpovědi (tvorby protilátek). U pseudoalergií reaguje organismus na určité látky v závislosti na jejich množství, intenzita příznaků se odvíjí od náchylnosti a citlivosti organismu. Nejčastěji se jedná o reakce na  konzervační látky, doplňky stravy či látky v potravinách obsažené ve vysokých koncentracích (nejrozšířenější je ale histaminová intolerance, typické je i např. předávkování vitamínem C). Zajímavé je, že pseudoalergie se vyskytují mnohem častěji, než samotné alergie.

Potravinové alergie se dělí na několik typů, které se liší i rychlostí vzplanutí příznaků. „Pravé“ potravinové alergie postihují 6–8 % kojenců, 3-5 % malých dětí a 2-4 % dospělých osob.
Projevy u potravinových alergií jsou různé, nejčastěji se jedná o:

 • Otoky rtů, úst, jazyka, obličeje a krku,
 • Kopřivka,
 • Svědění,
 • Alergická rýma,
 • Astma,
 • Kašel, 
 • Sípavé dýchání,
 • Nadýmání,
 • Křeče,
 • Koliky,
 • Průjmy.

Imunita ale může reagovat až v rozsahu anafylaxe, která je životu nebezpečná.

Typickým příznakem potravinové alergie je orální alergický syndrom (OAS). Objevuje se 5-30 minut po požití potravy, projevuje se svěděním patra, nosohltanu, otokem rtů, pupeny na sliznici, otokem hrtanu. Způsoben je nejčastěji ovocem (jablko, broskve), zeleninou (rajčata, celer), kořením či vzdušnými alergeny (pyly).

Imunitní systém může bouřlivě reagovat na jakoukoli složku ve stravě či potravinu, nejčastější příčinou potravinových alergií je ale pouze několik málo potravin, kvůli kterým před několika lety zavedla Evropská unie zákonnou povinnost pro prodejce potravin uvádět seznam nejčastějších alergenů:

 • A1 - obiloviny obsahující lepek
 • A2 - korýši
 • A3 - vejce
 • A4 - ryby
 • A5 - podzemnice olejná
 • A6 - sója
 • A7 - mléko
 • A8 - skořápkové plody (mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie)
 • A9 - celer
 • A10 - hořčice
 • A11 - sezamová semena
 • A12 - oxid siřičitý a siřičitany (v koncentracích vyšších 10mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2)
 • A13 - vlčí bob (lupina)
 • A14 - měkkýši

Léčení potravních alergií spočívá:

- Ve vyloučení alergizující potraviny z jídelního lístku (tzv. eliminační dieta).
Doba eliminace se pohybuje od několika měsíců až někdy i celoživotně. S těmito dietami je třeba pracovat opatrně obzvlášť u malých dětí, kde roste náročnost na zajištění všech živin nezbytných pro růst a vývoj (riziko vzniku křivice nebo anemie). Obecně platí, že alergie, které se projeví v prvních třech letech života, většinou opět brzy vymizí. Alergie, které se projevují po třetím roce, přetrvávají poměrně dlouho.

- V úpravě střevní mikrobioty.
Zásadní pro vznik potravinové alergie je správné fungování imunitního systému střevní sliznice -  tzv. GALT (gut-associated lymphoid tissue), který brání organismus proti antigenům přicházejícím do těla s potravou (bakterie, viry, prvoci apod.). Někdy je možné úpravou stravy ve snaze optimalizovat činnost střevní mikrobioty snížit vstřebávání alergenů střevní sliznicí a zmírnit nebo odstranit projevy alergie.

Bezpochyby důležité je zjištění, že na snížení vzniku alergií v prvních dvou letech života má vliv plné kojení do 4 ‒ 6 měsíců. Zajímavý je také vztah možného vývoje alergického onemocnění s časným zaváděním příkrmů (respektive tuhé stravy). Ukazuje se, že odkladem bílkovin kravského mléka a vejce nejméně do jednoho roku věku, ryb nejméně do dvou let a ořechů do tří let se u rizikových dětí zabrání vzplanutí nových potravinových alergií.

Potravinovým alergiím se věnujeme především v kurzech Poradce pro výživuStrava a imunitní systém. Studenti se na výukové aplikaci ZOF učí pracovat se situacemi jednotlivých potravinových alergií, kde cílem je při eliminaci problematických potravin zajistit dlouhodobou nutriční vyváženost jídelníčku tak, aby odpovídala potřebám dané individuality.

Vyberte si z našich kurzů

Co říkají o studiu naši absolventi

Veronika Novotná

www.vyvazenezdravi.cz

O výživu a zdravý životní styl se zajímám pro svou potřebu i potřebu svých blízkých dlouhá léta. Ve chvíli, kdy jsem se rozhodla ze svého koníčka udělat svoji práci, mi přišlo užitečné si doplnit i ty informace, které jsem dříve neřešila. I přes širokou nabídku výživových kurzů na trhu, nebylo lehké si vybrat takový, který by vyhovoval mým názorům založeným často na nejnovějších poznatcích ve výživě. Reference byly jediná možnost, jak se dostat k takovému kurzu, který by mě nejen dodal žádaný certifikát, ale zároveň vyplnil informačně moje slabá místa stylem, který by souladil s mými poznatky. V panu Jelínkovi jsem poznala člověka, který předává informace střízlivým způsobem, podává pomocnou ruku v utvoření vlastních názorů a nezištně podporuje absolventy svých kurzů na jejich nové cestě. Jen málo školitelů má schopnost jednat se svými žáky rovnocenným způsobem a ocenit jejich silné stránky. Kurz Poradce pro výživu a suplementaci může být užitečný pro rozšíření obzorů každého člověka, který se zajímá o zdravou výživu a zdravý životní styl. Možnost studia distančním způsobem jistě ocení spousta vytížených zájemců.

Gabriela Kortová

O zdravý životní styl se zajímám již delší dobu. K úplné spokojenosti mi už chybělo pouze seznámit se s kurzy pana Martina Jelínka. Na začátku jsem se bála, zda to jako naprostý laik zvládnu, ale obavy se rozplynuly a brzy jsem pochopila, že nezůstane pouze u jednoho kurzu. Investice do sebe a svého rozvoje je tou nejlepší investicí. Pokud se za tři roky člověk ohlédne zpět a zjistí, že se v jeho životě nic moc nezměnilo a nikam dál se neposunul - jsou to 3 promarněné roky. Ráda bych tímto poděkovala za profesionalitu a velmi lidský přístup, ochotu a možnost se posunout opět o kus dál.

Již delší dobu jsem se věnovala zdravému životnímu stylu na laické úrovni. Postupem času jsem se v tomto oboru chtěla dále vzdělávat a hledala jsem, jak a kde si doplnit znalosti z problematiky výživy. Na internetu je sice nepřeberné množství informací na toto téma a člověk se v tom utápí a neví, co je správné a co nikoliv. Až mě oslovily kurzy pana Jelínka ukončené certifikátem, neboť tomuto oboru bych se ráda věnovala profesionálně a pomáhala lidem, jak se cítiti zdravě a vychutnat si jídlo beze strachu zvýšení hmotnosti. Kurzy vedené panem Jelínkem jsou velice dobře koncipované, pomohly mi pochopit danou problematiku v poněkud jiném světle a v širších souvislostech. Drtivou většinu získaných znalostí jsem byla schopná převést do praxe. Kurzy jsou vedeny velice prakticky a funkčně, oceňuji také možnost individuálního tempa studia. Velice mě zaujala práce s tvořením jídelníčku a velice se mi líbil přehledný rozbor potravin rozdělený do jednotlivých skupin, který mi pomohl si ujasnit, jak by měla vypadat pestrá strava a z jakých potravin by se měl skládat celkový jídelníček, jaká pravidla by se měly dodržet a jaké parametry živin z makroživin a mikroživin by měla obsahovat vyvážená pestrá strava. Děkuji také velice za vstřícnost a pomoc pana magistra Jelínka, když jsem nějaké téma nepochopila a za šanci pomoci i ostatním lidem v cestě za zdravějším životním stylem. Všechny mnou absolvované kurzy bych určitě vřele doporučila.

Další ohlasy absolventů

Vyberte si z našich kurzů

Zpět do sekce Vše o studiu