Kurzy ATAC

Poradna

Vybrané dotazy z on-line poradny, která je nedílnou součástí námi pořádaných kurzů.

Omega-3

Omega-3 jsou esenciální mastné kyseliny, které jsou nezbytné pro lidské zdraví, ale tělo si je nedokáže samo vytvořit. Musíme je tedy získávat z potravy. Existují tři hlavní typy omega-3 mastných kyselin: alfa-linolenová kyselina (ALA), eikosapentaenová kyselina (EPA) a dokosahexaenová kyselina (DHA). ALA se obvykle nachází v rostlinných olejích, jako je lněný olej, sójový olej a řepkový olej. DHA a EPA se nacházejí v rybách, rybím oleji a mořských plodech.

Omega-3 mastné kyseliny jsou klíčové pro normální růst a vývoj buněk. Jsou také důležité pro udržení zdraví srdce a cév, mozku a očí. Studie ukázaly, že konzumace potravin bohatých na omega-3 může pomoci snížit riziko srdečních chorob, zánětů, makulární degenerace a dalších zdravotních problémů. Omega-3 také mohou pomoci snížit hladinu cholesterolu a krevního tlaku.

Dobrý den,
mohl byste mi shrnout nějaký doporučený postup, pokud chce mít zdravý člověk dostatek omega 3? Trochu se v tom ztrácím...jednou píšete, že z ALA si člověk v těle vyrobí pouze malé množství EPA a DHA, ale pak zase odpovídáte, že se vegani nemusí bát, že příjmem dostatečného množství ALA pokryjí i EPA a DHA...
Všude se prezentuje, že je potřeba zařadit ryby do stravy - na druhou stranu Vy zmiňujete kvalitu ryb atd. - na jedné straně stojí nevýhoda ryby přímo z lovu co se týče znečištění moří, na druhou stranu co se týče chovu ryb, tak se nabízí otázka krmení antibiotiky atd. - jakou rybu tedy v běžném životě kupovat?
Z toho všeho my tedy nejlépe vychází brát kvalitní doplňky s omega 3 - zde ale zase obecně tvrdíte, že je lepší dostat do těla dané látky skrz stravu než je suplementovat...
Mohl byste mi prosím tedy dát nějaký ucelenější návod do reálné praxe?

Z ALA si lidský organismus vytváří menší množství EPA a DHA, konverzní poměr ale není pevně daný - u populace se smíšenou stravou je relativně nízký (kolem 3-5 %, u žen ale vyšší než u mužů), s rostoucím podílem rostlinné stravy v jídelníčku roste schopnost metabolismu produkci EPA a DHA zvyšovat (vegané mají nejvyšší). S ohledem na podmínky jsme schopni dosáhnout v podstatě i optimálního množství těchto pro tělo klíčových O3, což je v pořádku v situacích, kdy současně kontrolujeme i podíl O6 ve stravě.
Ryby jsou sice nejvýznamnějším zdrojem O3, ale také současně nejvíce rizikovým z důvodu obsahu xenobiotik, navíc většinu z nich konzumujeme tepelně zpracované, kde vyšší teploty ničí strukturu vysoce termolabilních O3. Z toho logicky vyplývá, že optimální cestou je podpůrná suplementace, u které je nejdůležitější řešit kvalitu obsažených mastných kyselin a vazbu na dostatečně silné antioxidačně působící látky, které zajišťují stabilitu EPA a DHA.

Dobrý den, pane Jelínku,
zaujala mě informace a chtěla by se tedy zeptat na poměry omega 3 a 6 u lovců a sběračů. Tak, jak uvádíte v lekci, dříve byl jejich poměr až 1:1. Poslední dobou slýchám o tom, že kvalita masa ovlivňuje právě podíl omega 3 a 6 MK. Pokud tedy volíme maso kvalitní (těžké definovat – řekněme že v ideálním případě z vlastních, známých chovů...), tak by teoreticky mělo obsahovat větší podíl omega 3 MK. To by tedy vysvětlovalo proč lovci a sběrači měli poměry MK takto vyrovnané. Hraje v tom tento faktor roli? Nebo snad sběrači získávali omega 3 MK ještě z jiných zdrojů?
Děkuji za odpověď

Zastoupení jednotlivých skupin mastných kyselin v tuku zvířat se odvíjí primárně od složení jejich stravy. Tuk zvířat ve volném přirozeném prostředí obsahuje více omega-3 a většinou i méně omega-6 MK než u živočichů v chovech, kteří jsou krmeni převážně obilovinami. Dále je třeba rozlišovat mezi tukem teplokrevných a studenokrevných živočichů, kde v průměru ryby jsou bohatším zdrojem omega-3.
Příklad lovců a sběračů není plošně aplikovatelný do podmínek současné civilizace. Naši předkové žili naprosto odlišným způsobem života v oblasti stresových faktorů, úrovně pohybové aktivity, množství a kvality stravy včetně její pravidelnosti, disponovali odlišnou diverzitou střevní mikrobioty... Srovnání jejich a našeho současného jídelníčku se zaměřením na poměr O3:O6 je v podstatě úplně mimo, protože:
1. Lovci a sběrači nekonzumovali obiloviny (resp. jen naprosté minimum v podobě semen tráv), která jsou v dnešní době největším zdrojem O6 ve stravě,
2. Klíčovým zdrojem O3 nebylo maso, jak se běžně prezentuje, ale především hmyz (ten je nejbohatším zdrojem omega-3 tuků vůbec), dále semena některých rostlin a ořechy. Maso a ryby tvořily jen doplňkovou součást jídelníčku na základě schopností tyto zdroje ulovit.
I přesto, že je hmyz na některých kontinentech běžnou součástí jídelníčku a v dnešní době zažívá boom jako potenciální potravina budoucnosti, není možné toto srovnávat s podmínkami lovců a sběračů, jejich metabolismus byl formován diametrálně odlišnými faktory.

Dobrý den.
V této lekci na jednom místě uvádíte, že eikosanoidy vznikají z o-3 kyselin a zmírňují záněty a na jiném místě, že přebytek o-6 podporuje vznik látek se zánětlivými účinky - eikosanoidy. Jak to mám chápat?
Dekuji za odpověď.

Eikosanoidy jsou látky, které vznikají z polynenasycených mastných kyselin, konkrétně eikosapolyenových kyselin (= kyseliny mající 20 uhlíků, z řečtiny eikosi = 20). Tyto se dále dělí na dvě skupiny:
1. Prostanoidy, kam patří prostaglandiny, prostacykliny a tromboxany,
2. Leukotrieny.
Každá z těchto skupin plní v těle specifické funkce. Pro tvorbu fyziologicky významných eikosanoidů jsou důležité především omega-3 a omega-6 tuky. Protože jsou tyto skupiny MK součástí stravy, je vznik jednotlivých typů eikosanoidů závislý na kvalitě jídelníčku, a to konkrétně na poměru omega-3 a omega-6 tuků. Zjednodušeně se tak prezentuje skutečnost, že na základě poměru O3 a O6 dochází v těle k produkci eikosanoidů s prozánětlivým účinkem (při převaze O6) nebo naopak s protizánětlivým účinkem (při převaze O3).

Dobrý den,
mám dotaz k oxidaci omega 3 v organismu: Zaznamenala jsem z více zdrojů informaci, že je vhodné přijímat zároveň s polyfenoly, které oxidaci v organismu zmírňují/potlačují? Konkrétní případ - sardinky: jeví se mi tedy jako nejlepší varianta sardinky naložené v extra panenském olivovém oleji, kdy zároveň přijímám v oleji i polyfenoly. Je má úvaha správná?
Děkuji

Omega-3 tuky jsou citlivé na oxidaci, v nevhodných podmínkách jí velmi rychle podléhají. Tento proces je možné výrazně zpomalit skladováním O3 v chladu a bez přístupu světla, zásadní vliv má pak přítomnost antioxidačních látek. Jednotlivé antioxidanty se ale pyšní odlišnými účinky. V posledních letech se nejčastěji cituje vliv polyfenolů, jejichž zajímavým zdrojem je i olivový olej (nerafinovaný). Pokud cílíte na příjem O3 ze stravy, dává kombinace ryby s kvalitním olivovým olejem svůj smysl. Počítejte ale s tím, že nebudete mít záruku, že výrobce použil skutečně kvalitní olivový olej, tedy s dostatečným obsahem polyfenolických látek.

Dobrý den,
v lekci uvádíte, že vysoké teploty při např. grilování lososa ničí omega 3. Při jaké teplotě se tento jev děje? Pokud chci například lososa péct v troubě, při jaké teplotě si zachovává vše potřebné? Děkuji

Konkrétní teplota je relativní, a to hned z několika důvodů:
- každá mastná kyselina či skupina má odlišný kouřový bod, v potravinách se ale vždy nachází v komplexu s dalšími, ne samostatně.
- kouřový bod je ovlivňován (= snižován) přítomností dalších látek v potravině (fosfolipidy, sůl...).
- při tepelných úpravách potraviny v praxi se v naprosté většině případů nesleduje přesná teplota.
Obecně platí, že čím více omega-3 mastných kyselin potravina obsahuje, tím je méně vhodná k tepelné manipulaci. Kouřový bod samotných o3 se pohybuje v rozmezí 110-130 °C - pokud vám jde o zachování stability o3, je vhodné lososa jako poměrně bohatého zdroje těchto MK připravovat v páře, případně krátce podusit na nižších teplotách.

Dobrý den, pane Jelínku. Moc by mě zajímal Váš postoj k tomuto článku o PUFA, ve kterém ostře vyhraněná autorka poukazuje na velkou škodlivost užívání jinak všemi doporučovaných omega-3. Dle článku PUFA podporují vznik volných radikálů, jsou karcinogenní, způsobují zpomalování metabolismu, hormonální nerovnováhu, potlačují imunitní systém atd.
O jaké relevantní zdroje se může člověk dneska opírat a čemu může bezpečně věřit, když je internet plný protichůdných informací. To je samozřejmě spíš jen povzdech nebo řečnická otázka :)
Děkuji.

https://www.elihealth.cz/pufa-omega-3/

Narazila jste na učebnicový příklad prezentace a šíření dezinformací ve výživě. Existuje celá řada důvodů, proč se systémově alternativní pohledy na fungování vztahu strava-zdraví potlačují. Chceme-li tvrdit, že jakákoli látka má v těle konkrétní účinek, je třeba vycházet z vědecky podložených informací. I přesto, že i vědecké poznání se dynamicky vyvíjí a tedy průběžně mění, platí (nejen v tomto oboru) v každé době ve společnosti určitý konsenzus, který je postaven na faktech. A tady se (pomyslně) láme chleba, protože je třeba se shodnout na tom, co faktem je a co není. Jelikož chceme vycházet z vědeckého poznání, které jako jediné je schopno dobrat se z faktického hlediska racionálního pohledu na svět (skrze systematické budování teoretické struktury), je třeba brát v potaz seriozní vědecké studie zabývající se danou problematikou.
Vědeckých studií se na celém světě realizuje obrovská spousta, a aby z nich bylo možné vyvozovat konkrétní závěry, je (logicky) nutné pracovat s těmi, které:

1. Splňují poměrně přísné podmínky pro jejich uskutečnění.
Tyto definuje sama věda, vylučuje tak z hodnocení ty, které spektrum podmínek nenaplní. Takové studie nemají potřebnou relevanci a proto by neměly být používáy pro argumentaci. V podstatě to platí pro citované odkazy z vámi uváděného článku.

2. Jsou dostupné ve větším počtu.
Tady vyvstává další problém, protože ve vztahu ke konkrétní hodnocené situaci zdaleka ne vždy existuje "rozumný" počet studií, které by bylo možné brát v potaz. Obecně tady platí, že s rostoucím počtem vědeckých studií na dané téma se více blížíme ke skutečnému poznání. Z toho důvodu se v posledních letech začíná pozornost věnovat spíše metaanalýzám (statistické kombinaci výsledků dříve publikovaných studií). Tady se mj. naráží na další problém v podobě faktu, že metaanalýz není dostatek.

Každopádně se pracuje tak, že máte-li pro danou situaci k dispozici např. 20 000 vědeckých analýz, které jasně poukazují na určité vztahy a souvislosti, ve kterých se v základu shodují, a vedle toho řádově jednotky takových, které poukazují na opak, je vcelku jasné, kam bude směřovat lidská racionalita. Fakt, že existují opačné ne úhly pohledu (ty jsou v podstatě jen filozofickým vyústěním debaty na dané téma), ale opačné výsledky výzkumu, je toto (z vědeckého pohledu) naprosto v pořádku, protože principy vědy jsou postavené na neustálém zpochybňování, což je hnací motor lidského poznání.

Článek, na který odkazujete, je od začátku až do konce opoziční, a to i k informacím, o kterých se dnes na vědecké platformě už moc nediskutuje (stejně jako se nediskutuje o tom, že země není placatá, jakože se najdou jedinci, kteří jsou schopni toto veřejně v médiích s vážnou tváří tvrdit). Není v mých silách (= časových možnostech) touto cestou rozebírat každou větu autorky, ve stručnosti jen naznačím, že cca 90 % všeho prezentovaného by na akademické platformě neprošlo revizí (polovina vědců by se tomu vysmála, druhá půlka by si dala tu mravenčí práci a vyvrátila větu za větou). Tady nemám na mysli jen prezentaci informací (= faktů), ale především jejich snahu interpretovat je a dávat do vztahu se zdravím.

Vzhledem k tomu, že ve výživě ve vztahu k individualitě jednice není nic pevně dané, nevnímejte moje vyjádření jako snahu dehonestovat názor někoho jiného. V praxi je skutečně možné setkat se situacemi, kdy přebytek O3 škodí. Paušalizace názoru, že PUFA obecně jsou toxické apod., je ale za hranicí a ve vztahu k používaným odkazům a citacím naprosto vytržené z kontextu.

Nenechte se tím do budoucna rozčarovat, je nezbytně nutné mít prostor pro vyjadřování svých názorů. Oblast zdraví je ale součástí širší legislativní kontroly, která při snaze (ne vždy dobře či správně směrované a používané, ale přesto snaze) kontrolovat dodržování určitých pravidel začíná už používat systémy AI (= umělé inteligence) s cílem potlačovat šíření dezinformací. Je to trochu tenký led, na internetu se ale děje to, že podobné názory na vliv stravy na zdraví začínají být postupně ve vyhledávačích upozaďovány - obávám se, že v relativně krátké budoucnosti to potká i sociální sítě. Určitě nebudu tvrdit, že je to správný směr a způsob, jak nemanipulovat s populací, v dnešní době ale lepší k dispozici není.

V kurzu se vám snažím prezentovat informace, které jsou dnes považovány za faktické, a u nich současně vést ke kriitickému způsobu myšlení, tzn. nazírat na ně z různých úhlů pohledu a vyvozovat závěry aplikovatelné do praxe. Není to vždy jednoduché pro mě, natož tak pro vás (studenty), je to ale jediná možnost, jak vás v reálném životě nasměrovat na správnou cestu...

Pokud dítěti (4roky) dávám denně lněný olej a na smažení (lívance, palačinky) použivam rafinovaný řepkový olej, je to tak dostačující? Ptám se z toho důvodu, že je na trhu nepřeberné množství druhů olejů ale nejbohatší na omega 3 je lněný olej. Pokud tedy budu střídat s jiným olejem, pak zastoupení omega 3 nebude tak vysoké, má tedy smysl střídat tento olej nebo mohu lněný dávat stále?
Předem děkuji za odpověď

Pro vyšší teplotní úpravy používejte vždy oleje k tomu určené - tzn. s převahou nasycených nebo mononenasycených tuků (olivový, řepkový...), vždy filtrovaných, protože nefiltrované obsahují částice, které se přepalují při relativně nízkých teplotách.
Řešíte-li zdroje omega-3 tuků, tak nejvýhodnější z rostlinných zástupců jsou konopný, chia a lněný. Počítejte ale s tím, že tyto obsahují omega-3 kyselinu alfa linolenovou, kterou je nucen náš metabolismus přeměnit na kyselinu dokosahexaenovou (DHA), tato konverze je poměrně nízká (cca 3-5 %, u veganů až násobně více). Je tak výhodné zařazovat i živočišné zdroje, které zajistí větší efektivitu v tomto směru a vy se tak nebudete zbytečně "trápit" s potenciálním nedostatkem o-3 přijímaných z rostlinných zdrojů.

Dobrý den, pane magistře.
Je v dnešní době důležité doplňovat omega 3 v podobě suplementů i dětem? Podle čeho poznám kvalitní výrobek?
Děkuji za odpověď.

Obecně platí, že suplementace je nezbytná v situacích, kdy běžnou stravou nejsme schopni dodat tělu dostatek potřebných látek. U významu omega-3 tuků je vedle snahy o zajištění jejich minima v podobě referenčních hodnot nutné řešit i jejich poměr vůči omega-6, které jsou běžně v přebytku, platí to pro všechny věkové kategorie včetně dětí. Nejsou-li pravidelnou součástí stravy tučnější ryby, dojde s největší pravděpodobností k deficitu O3 a v takové situaci by měla nastoupit podpůrná suplementace. Kvalita těchto produktů se definuje velmi obtížně, protože existuje spousta kritérií k jejímu hodnocení - záleží tak na samotném uživateli, jaké kombinaci dá přednost. S ohledem na ekologickou zátěž se v posledních letech jeví jako velmi výhodné zdroje z mořských řas, tyto jsou ale mírně cenově nákladnější, než doplňky z tuku ryb. Vždy je dobré, aby výrobek obsahoval antioxidanty, které stabilizují O3 a současně mají schopnost podporovat jejich metabolismus v těle.

Dobrý den pane Jelínku,
chtěla bych se zeptat - mám klienta, který po infarktu užívá léky Brilique (na ředění krve) a Godasal (proti krevním sraženinám) a bylo mu lékařem řečeno, že má přestat suplementovat Omega 3- jak jste psal už dříve v poradně sekci Omega 3 mastné kyseliny - rozumím tomu, že Omega3 suplemnetace zvyšuje účinek antikoagulační léčby, může být zdravotně nebezpečné = zvýšená krvácivost - Nicméně se chci zeptat, jestli když klientovi doporučím úpravy jídelníčku tak, aby upravil poměry omega 6/omega 3 - tzn. aby navýšil příjem potravinú/ zdrojů omega 3 jako jsou semínka lněná, konopná, chia a/ nebo oleje z nich, tučné ryby jako je losos, tuňák, makrela -jestli i tím může významně zvýšit účinek antikoalugační léčby případně , jak tyto poměry při takové léčbě stanovovat ? nedávalo by smysl je stravovu vůbec neupravovat - bere tyto léky téměř rok .....
Děkuji za odpověď a přeji pěkný den

Úprava jídelníčku smysl dává, jen je třeba ji realizovat opatrně. Pokud je cílem úprava O3:O6, zaměřte se nejprve na dosažitelné omezení O6. Při navyšování O3 není nezbytně nutná suplementace, začněte se zařazením zdrojů ALA, ze kterých si tělo vyrobí minimální potřebnou dávku DHA a EPA, to se jeví jako bezpečný postup. Pokud zařadíte ryby, je přijem O3 trochu diskutabilní, protože jejich množství se výrazně liší u stejných druhů ryb s ohledem na podmínky, ve kterých žily. Rozdíly mohou být i násobné, strava se tak obtížně koriguje s ohledem na požadavky lékařů. U řízené kontroly koagulačních faktorů je bezpečnější, když je příjem antikoagulačních látek dlouhodobě stabilní (= bez výraznějších výkyvů), lékařům se tak lépe nastavuje dávkování léků.

Dobrý den,
jsou nějaké projevy přebytku omega 6 nad omega 3? Myslím tím nějaký projevy, ukazatele v běžném životě , podle kterých zle usuzovat ,že jsou tyto tuky v nepoměru.
Děkuji.

Pokud je podíl O6 vůči O3 příliš vysoký, dochází na obecné úrovni ke zvýšené produkci prozánětlivých faktorů v organismu. Jedná se o stav, který de facto na subjektivní úrovni vůbec nemusíte pocítit, v dlouhodobé perspektivě se ale metaboilická rovnováha posouvá do stavu, ve kterém dává prostor ke vzniku zánětů (toto je nejčastěji spojováno se vznikem aterosklerotických problémů, metabolickým syndromem či diabetem druhého typu - tedy zdravotním komplikacím, které se rozvíjí postupně).
V praxi je potíž v tom, že tyto skupiny MK jsou z důvodu konvenčního způsobu stravování ve výrazném nepoměru i u jedinců, kteří jsou jinak úplně zdraví, netrpí nadváhou a v podstatě je nic netrápí, k prvním vážnějším komplikacím můe docházet až po dlouhých letech udržování takového nepoměru.

Dobrý den, pane Jelínku,
nedávno jsem byla na přednášce a lektorka upozorňovala na ořechy obecně, že maximum je tak dvě hrsti týdně jelikož u nich převažují omega 6 nad omega 3. Tudíž častá konzumace může pak podporovat záněty v těle. Já osobně ořechy konzumuji přibližně hrst denně, většinou předem namočené. Dělám tedy chybu? Je opravdu u všech ořechů poměr omega 6 a 3 takto nevýhodný? V lekcích toto rozepisujete jen u lískových ořechů, kde se zrovna tato informace potvrzuje, ale je tomu i tak u ostatních ořechů?
Ještě dotaz na kešu ořechy. Jak poznám, že jsou čerstvé, nezoxidované? Jsou vůbec případné plísně okem viditelné? Měl byste nějaký tip, kde zakoupit kvalitní ořechy?
Děkuji za odpověď.

V žádném případě chybu neděláte. Faktem je, že ořechy v průměru obsahují vysoký podíl omega-6 tuků, což je ve vztahu k omega-3 nevýhodné, jedná se ale o informaci vytrženou z kontextu. Klíčové je kontrolovat poměr o3 a o6 v celodenní koncepci stravy, kde je na každém z nás, jakou cestou v podobě preferencí jednotlivých skupin potravin budeme kráčet.
Stav pokročilé oxidace u kešu poznáte primárně podle barvy - s rostoucím stupněm oxidace se mění směrem ke žluté. Plísně většinou poznáte pouhým okem - mají bílou, šedou až černou barvu.
Ořechy kupujte nejlépe vážené, ne balené, kde nemáte takový prostor vizuálně zhodnotit jejich kvalitu.

Dobrý den,
doporučil byste osobě s hypofunkcí štítné žlázy užívat lněný olej? Nadchla jsem se pro něj, jako pro zdroj Omega 3, ale v lekci uvádíte, že len patří mezi nevhodné potraviny, tak nevím, zda se to týká i oleje? Moc děkuji.

Důvodem k preventivnímu vyhýbání se konzumace lněných sedmínek je poměrně vysoký obsah fytoestrogenů, který u některých dysfunkcí štítnice nemusí být žádoucí. Lněný olej ale obsahuje zlomkové množství těchto látek, jeho používání v přiměřeném množství je naprosto v pořádku.

Dobrý den, pane Jelínku,
ráda bych se zeptala, zda je znám přesný mechanismus účinku omega 3 na antikoagulantia, chápu to v případě vit K, protože Warfarin je vlastně antivit. K, ale nikde jsem se nedočetla o mechanismu omega 3.
Děkuji vám
P.S. skláním velké poklony na kvalitu vašeho kurzu.

Děkuji za kompliment, jsem rád, že se kurz líbí. Stavíte přede mě lektorskou výzvu v podobě nutnosti vycházet informačně vstříc nejen laické veřejnosti, která má zájem proniknout do tajů správného stravování, ale i vás - odborníků - jejichž know-how vysoce přesahuje odborný rámec tohoto kurzu. O to víc se budu snažit nezklamat, posouvá to vpřed i mě...:-)
Antikoagulancia typu Warfarinu či Heparinu pouze zabraňují tvorbě krevních sraženin (tzn. že už vzniklé sraženiny neovlivňují) formou soutěžení s vitamínem K, který organismus potřebuje pro tvorbu koagulačních faktorů.
Princip vlivu omega-3 na agregaci krevních destiček je odlišný:
Omega-3 mastné kyseliny soutěží s omega-6 (primárně kyselinou arachidonovou) o vstup do membrán krevních destiček (je to např. jeden z důvodů, proč se tolik doporučuje zajišťovat poměr mezi o3 a o6 na úrovni 1:1-5). Pokud je hlavní součástí spektra přijímaných o3 EPA a DHA, zvyšuje se produkce prostaglandinu I2 (prostacyklinu - PGI2), který přímo inhibuje shlukování krevních destiček a má lokální vazodilatační účinky. Současně tak dochází ke snižování produkce tromboxanu A2 jako derivátu kyseliny arachidonové, který je produkován krevními destičkami, zvyšuje vazokonstrikci a jeho úkolem je podporovat aktivaci nových krevních destiček.
Tyto účinky se projeví prodloužením doby krvácení a snížením agregace destiček, kde rozsah závisí nejen na poměru o3 a o6, ale i užívaných lécích (roli hrají i léky obsahující acetylsalicyláty). Tohoto stavu se úpravou stravy dosahuje velmi obtížně, situace jsou spojovány primárně s užíváním vyšších dávek omega-3 z doplňků stravy.

Dobrý den,
napadla mě taková spekulace, pokud jsou omega 3 termolabilní a jsou obsaženy třeba ve lněném semínku a posypu jím chléb, který upeču při vysoké teplotě nebo rozemelu a zahustím s ním třeba placky, dojde také k přeměně na trans formu jako kdybych na tomto oleji třeba smažila?
Děkuji

Uvažujete správným směrem. Pokud bude teplota příliš vysoká ve smyslu překročení kouřového bodu obsažených O3 - což se u pečení pečiva může stát - dojde k přepálení těchto forem tuků se všemi následky v podobě strukturálních změn O3.

Dobrý den,
napadla mě taková spekulace, pokud jsou omega 3 termolabilní a jsou obsaženy třeba ve lněném semínku a posypu jím chléb, který upeču při vysoké teplotě nebo rozemelu a zahustím s ním třeba placky, dojde také k přeměně na trans formu jako kdybych na tomto oleji třeba smažila?
Děkuji

Uvažujete správným směrem. Pokud bude teplota příliš vysoká ve smyslu překročení kouřového bodu obsažených O3 - což se u pečení pečiva může stát - dojde k přepálení těchto forem tuků se všemi následky v podobě strukturálních změn O3.

Dobrý den,
zajímala by mě prosím spojitost oxidace/žluknutí omega 3 v návaznosti s doporučovanou kombinací tepelně upravených ryb?
Děkuji

Při žluknutí dochází k oxidaci dvojných vazeb u nenasycených mastných kyselin vzdušným kyslíkem. Vznikají látky, které mění chuť, vůni a celkovou kvalitu tuku. Pokud ryby konzumujete čerstvé, není třeba se obávat následků tohoto procesu. Naopak pozor je třeba dávat na jejich přepálení, protože omega-3 jsou poměrně citlivé na vyšší teploty, při kterých vznikají nebezpečné trans mastné kyseliny.

Na dotazy odpovídá

Mgr. Martin Jelínek
lektor kurzů

Více o Martinu Jelínkovi