Kurzy ATAC

Kdo u nás nejčastěji studuje?

Kdo studuje naše kurzy?

Když v roce 2006 vznikla první verze kurzu „Poradce pro výživu“, byla určena profesionálům. Tedy lidem, kteří potřebovali toto know-how ke svojí profesi – prodejcům potravin, doplňkům stravy, trenérům, lidem zabývajícím se poradenstvím v oblasti zdraví.

Od samotného počátku jsem se snažil o celostní přístup ke studiu. Záhy se zjistilo, že holistické pojetí zdraví a způsobu stravování je bližší především těm, kteří tyto znalosti využívají ve vlastním soukromém životě.

Chválabohu kurzem neustále prochází specialisté z oborů medicíny, farmacie, fyzioterapie, trenérství různých sportovních odvětví, odborných konzultantů či poradců. Je to dobře proto, že kurz si díky těmto zájemcům udržuje určitou odbornou úroveň a nesklouzává pouze do povrchních a jednoduchých systémů a prezentace laických a vědou nepodložených teorií.

Faktem ale je, že naprostá většina zájemců pochází z „lidu“.

O koho se jedná?

Kdo nejčastěji studuje naše kurzy?

Maminky na mateřské

Ty si prostě a jednoduše chtějí udělat jasno ve správném způsobu stravování především kvůli svým dětem. Tady otevřeně přiznám, že této skupině populace fandím nejvíce, protože chceme-li změnit realitu, je potřeba vždy začít u sebe a tuto tendenci předávat svým ratolestem.

Rekreační a amatérští sportovci

Takoví, kterým nejde o trhání světových rekordů, ale „pouze“ o kvalitní péči o svoje tělo tak, aby co nejdéle odolávalo celkové amortizaci způsobené zvýšenou fyzickou zátěží.

Lidé, které trápí různé choroby

Ortodoxní medicína jim v řešení jejich problémů nepomohla, hledají tak „alternativní“ cestu ke zdraví. Tedy takovou, u které si uvědomují, že nemalou měrou se na výsledku spolupodílí i strava samotná.

Stále se zvětšující skupina populace, která se stravuje „jinak“

V této skupině najdeme vegetariány, vegany, vitariány (raw), propagátory paleo diet a dalších specificky zaměřených dietetických režimů. Tito nadšenci mají potřebu se ujistit, že právě jejich způsob stravování je nejenom ten správný, ale především zdravý.

Na tomto místě musím zdůraznit jednu klíčovou věc:

Žádný masově propagovaný způsob stravování není ten správný ani zdravý.

Existuje pouze jedna varianta „dokonalého“ přístupu ke stravě a zdraví. Taková, která respektuje individualitu ve všech jejích projevech.

V kurzu se s ohledem na takto specificky vyprofilované „dietáře“ učíme, že je možné se dlouhodobě stravovat vegetariánsky, vegansky, raw, paleoliticky a dalšími variantami. Je pouze potřeba znát základní pravidla, která ve stravě ovlivňují chování metabolismu, a upravit je k obrazu svému.

Zájemci o hubnutí

Problematika redukce nadváhy je v oblasti výživy nikdy nevadnoucí stálicí. Osobně nejsem zastánce jakýchkoli diet, u kterých se člověk trápí nedostatkem energie, chutí jednotlivých pokrmů či ve výsledku nechtěným jo-jo efektem. Důvodem je fakt, že takové režimy nejsou efektivní a navíc v mnoha případech různým způsobem poškozují zdraví. Tato filozofie se prolíná celým kurzem a je zajímavé, jak mnoho absolventů potvrzuje, že v průběhu půlročního studia na základě pozvolných změn ve stravování způsobených rozšiřováním si vědomostí o racionálním stravování „sami od sebe“ zredukovali objem nechtěných tukových polštářů.

Vysvětlení, proč většina zájemců o studium nepochází z řad „profesionálů“, je jednoduché:

Žijeme v době, která je typická obrovským rozmachem zájmu o zdraví. Trh nás bombarduje novými potravinami, doplňky, různými pomůckami a metodami zkvalitňující náš život včetně našeho zdraví. Zajímavé je, že čím více se hovoří o tom, jak se „mít lépe“, tím větší množství problémů se vynořuje na povrch. V podstatě zjišťujeme, že systém farmaceuticko-medicínské péče není schopen účinně řešit chronické potíže vzniklé nesprávným životním stylem. Proto se stále více lidí orientuje směrem, který je nejefektivnější:

Chtějí se starat sami o sebe.

Toho dosáhneme pouze tak, že se budeme vzdělávat a současně směřovat svoje snažení k jednoduchosti. Čím více různých lidí prochází těmito kurzy, tím více zpětných vazeb potvrzující tuto filozofii dostáváme.

Další kurzy, které jsou součástí stálé nabídky vzdělávání, jsou zaměřeny jasně daným směrem:

Kdo nejčastěji studuje naše kurzy?

Výživa ve sportu“ nabízí zájemcům o aktivní sport pružný systém, se kterým se v reálném sportovním životě v žádném případě neztratí. Filozofie tohoto kurzu je postavena na schopnosti přirozeně kombinovat stravu s doplňkovou výživou s ohledem na metabolickou individualitu jedince včetně jeho sportovního zaměření. Vše s cílem nejen podporovat samotnou výkonnost, ale především zajistit organismu co nejlepší podmínky pro důkladnou regeneraci. Obecně totiž platí, že hlavním problémem sportovců není umět kombinovat trénink s výživou tak, aby se zvyšovala úroveň jeho výkonnosti. To dnes umí každý.
Největší výzvou je umět kvalitně regenerovat a dát tak tělu prostor, aby se v oblasti jakéhokoli sportovního snažení dlouhodobě posouvalo bezpečně vpřed. Je tedy logické, že se do tohoto kurzu hlásí především sportovci budující aktivní kariéru či jejich trenéři.

Kdo nejčastěji studuje naše kurzy?

Cesta za vysněnou postavou“ je kurz určený především „laické“ veřejnosti. Na první pohled se zdá, že se nijak výrazně neliší od „Výživy ve sportu“. Opak je ale pravdou. Je určen všem, kteří chtějí „vylepšit“ svoji postavu. Kurz tak plní zájemci o redukci nadváhy, nabírání svalové hmoty i s cílem formovat postavu různými způsoby a směry. Kurz je určen úplně všem bez rozdílu toho, k jaké výživové filozofii se hlásí. Absolvováním jednoměsíčního studia se naučíte systém, který vám umožní formovat postavu s různými stravovacími režimy. Podmínkou je samozřejmě zvolit si vhodnou pohybovou aktivitu, bez které to nikdy nejde. Na tomto místě nemá smysl nic nalhávat – není možné určit, jaký procentuální podíl odpovědnosti při formování postavy nese strava a jaký pohybová aktivita. Jisté je pouze to, že jeden bez druhého nemohou v praxi přinést stabilní výsledky.

Kdo nejčastěji studuje naše kurzy?

Makriobiotika je životní filozofie spjatá se specifickým způsobem stravování, která původně vznikla v Japonsku. Podařilo se jí rozšířit se prakticky po celém světě. Její principy jsou velmi jednoduché - a přesně takto to její tvůrci i zamýšleli. Díky tomu se stala velmi populární. Bohužel i přes svoji transparentnost byla a stále zůstává ne úplně přesně pochopena. Problém není v jejích principech, ale v „detailech“, které tady rozhodují o tom, jak dobře (ne)bude fungovat.
Kurz „Makrobiotika v české kuchyni“ vychází vstříc všem zájemcům o tento způsob stravování, kteří jej chtějí nejen pochopit, ale především správným způsobem uvést do praxe v našich zeměpisných podmínkách. Praxe bohužel ukazuje, že většina nadšenců do této filozofie si spíše zdravotně ubližuje, než aby se posunuli směrem vpřed. V kurzu se naučíte používat potraviny především z našeho prostředí a správným způsobem. Na základě toho zjistíte, že tato filozofie skutečně ctí pravidlo „V jednoduchosti je krása“.

Kdo nejčastěji studuje naše kurzy?

Kurz Tajemství biologického věku oslovuje především tu část populace, která cílí na každodenní systematickou péči o svoje tělo i mysl. Jejich cílem je cítit se navždy mladí. Faktem je, že chronologické hodiny „odtikávají“ každému stejně. Hodnota věku biologického, který je odrazem fungování metabolismu a stavu naší mysli, je ale silně proměnlivou veličinou. Tedy takovou, kterou máme možnost ovlivňovat vlastní vůlí a pílí. Existuje řada poměrně dobře měřitelných ukazatelů, které hodnotí kvalitu fungování lidské bytosti a ze kterých můžeme určit, jak vlastně ve skutečnosti „staří“ jsme. Biologický věk tak může být buď výrazně vyšší, nebo naopak mnohem nižší, než věk chronologický.

V tomto kurzu se učíme techniky, jak se o sebe správně starat – v oblasti výživy, pohybu i nastavení mysli. Ne za účelem navyšování výkonnosti, ale především zlepšení kvality fungování celé naší bytosti.

Kdo nejčastěji studuje naše kurzy?

Vegetariánství a veganství v praxi reaguje na stále rostoucí zájem o bezmasý či ryze rostlinný způsob stravování. Fakta v této oblasti jsou jasná – stále větší počet lidí na celém světě má snahu se stravovat těmito (alternativními) způsoby stravování a většina z nich si neuvědomuje, jak velký zásah do fungování svého metabolismu i zdraví způsobí. Výsledkem je celá řada různých zdravotních komplikací, kterým je ale ve skutečnosti možné velmi elegantně předcházet.

Tento kurz provede zájemce o tyto způsoby stravování všemi úskalími, které je mohou u jednotlivých forem vegetariánství potkat. Na výukové hře ZOF si nacvičí i tvorbu jednotlivých forem vegetariánských jídelníčků pro různé skupiny populace – děti, sportovce těhotné a kojící.

Ze všech měsíčních kurzů, které pořádáme, je největší zájem právě o tento.

Kdo nejčastěji studuje naše kurzy?

Výživa dětí má jasný cíl – naučit rodiče, jak pracovat s dětskou výživou tak, aby se dítě dostatečně najedlo, dostalo všechny živiny nezbytné pro jeho fyzický i psychický růst a vývoj a zbytečně neorientovalo pozornost nežádoucím směrem, jako jsou různé sladkosti apod.

V kurzu se zabýváme všemi dětskými věkovými kategoriemi, dotýkáme se i problematiky vztahu stravování a sportovních aktivit. Rodiče se naučí svým ratolestem vybírat vhodné potraviny, sestavovat jídelníček tak, aby byl ve všech směrech efektivní a „nenásilný“ a zaměří svoji pozornost i na techniky, jak úspěšně odolávat manipulativním marketingovým strategiím výrobců a prodejců „nezdravých“ potravin.

 

Je zajímavé sledovat, jak se vyvíjí trendy zájmu populace o studium v oblasti generačních rozdílů. Historicky nejstarší účastník kurzu měl 75 let, nejmladší naopak 15.

Co říkají o studiu naši absolventi

Veronika Tvrdá

V oblasti zdravého životního stylu a výživy jsem se amatérsky pohybovala několik let ještě předtím, než jsem objevila kurzy Mgr. Martina Jelínka. Oslovily mne především proto, že tento člověk nejenom učí nauce o zdraví, on sám tím žije a prochází si jednotlivými etapami svých kázání na vlastní kůži. Rovněž o tom svědčí několik zajímavých knih, psaných osobitým stylem jemu vlastním. Studium kurzů pana Jelínka doporučuji každému, kdo si chce osvojit základy racionálního stravování, kdo chce zlepšit kvalitu života svého, své rodiny i blízkého okolí. Každému, kdo má zájem nahlédnout pod pokličku záludnostem dnešní doby v tomto odvětví. Svým obsahem a provedením uspokojí jak začátečníka, tak i pokročilého a náročnějšího studenta. Díky kurzům Martina Jelínka se i já dnes mohu věnovat tomu, co mne baví a dává mi smysl. A to je pomáhání lidem.

Radek Pelikán

Když jsem před časem hledal nějaký odborný kurz na zdravou výživu a výživové poradenství, tak mě nabídka kurzů společnosti ATAC zaujala okamžitě, především svým rozsáhlým obsahem a faktem, že se nejedná o žádné víkendové "rychlokurzy". Kurz poradce pro výživu je opravdu velmi obsáhlý, má široký záběr a je kvalitně a pečlivě sestaven. Zabývá se všemi okruhy, které do oblasti správné výživy patří. Kurz je určitě vhodný a obohacující jak pro člověka, který se chce výživovému poradenství věnovat profesně, tak i pro toho, kdo jen chce zlepšit stravování u sebe, nebo svých známých. Velmi se mi líbí komplexní přístup ke stravování, na který je v celém kurzu kladen důraz, i kladný vztah a otevřenost k alternativním způsobům stravování, jako je veganství a další alternativní směry. Ze začátku jsem měl trochu obavy s prací s myšlenkovými mapami, protože jsem se s nimi nikdy dříve nesetkal. Ale obavy byly zbytečné, je to výborná metoda, která má i širší využití, než jen na učení. Jsem rád, že jsem na společnost ATAC a jejich kurzy narazil a s tím i na osobu Mgr. Martina Jelínka, je to opravdový odborník a tomu, čemu se věnuje, opravdu rozumí. A nejedná se pouze o směr v oblastí výživy. Mám doma i všechny jeho knihy, které jsou také výborné. Pouštím si a poslouchám rád jeho tematická videa. Velice mě zaujala nabídka dalších kurzů, zaměřením i na jiné oblasti, jako je např. řeč těla nebo síla myšlenky. Věřím, že jsou stejně skvělé a obohacující, jako kurzy zabývající se čistě výživovým poradenstvím.

Marcela Sikorová

Před časem jsem si sama prošla redukcí hmotnosti, kdy jsem začínala s váhou něco málo přes 100 kg. Když jsem dostala od své poradkyně první jídelníček, tak jsem nevěřila, kolik toho mám vlastně sníst - pro mě to bylo nepředstavitelné množství jídla a některé potraviny jsem chuťově ani neznala. Postupem času, kdy jsem se dostávala do "tajů" vyvážené stravy, mě to začalo bavit natolik, že jsem se rozhodla pro zdokonalení se :-) Byl mi doporučen kurz poradce pro výživu pana Jelínka. Lekce jsou napsány srozumitelně, průběžné testy jsou skvělým zopakováním a videa jsou třešničkou na dortu. Pro mě osobně je důležité také to, že pan Jelínek je úžasný lektor, který vás "drží za ruku" nejen do dovršení certifikátu. Kurzy Atac doporučuji a za sebe ještě jednou děkuji :)