Kurzy ATAC

Kdo u nás nejčastěji studuje?

Kdo studuje naše kurzy?

Když v roce 2006 vznikla první verze kurzu „Poradce pro výživu“, byla určena profesionálům. Tedy lidem, kteří potřebovali toto know-how ke svojí profesi – prodejcům potravin, doplňkům stravy, trenérům, lidem zabývajícím se poradenstvím v oblasti zdraví.

Od samotného počátku jsem se snažil o celostní přístup ke studiu. Záhy se zjistilo, že holistické pojetí zdraví a způsobu stravování je bližší především těm, kteří tyto znalosti využívají ve vlastním soukromém životě.

Chválabohu kurzem neustále prochází specialisté z oborů medicíny, farmacie, fyzioterapie, trenérství různých sportovních odvětví, odborných konzultantů či poradců. Je to dobře proto, že kurz si díky těmto zájemcům udržuje určitou odbornou úroveň a nesklouzává pouze do povrchních a jednoduchých systémů a prezentace laických a vědou nepodložených teorií.

Faktem ale je, že naprostá většina zájemců pochází z „lidu“.

O koho se jedná?

Kdo nejčastěji studuje naše kurzy?

Maminky na mateřské

Ty si prostě a jednoduše chtějí udělat jasno ve správném způsobu stravování především kvůli svým dětem. Tady otevřeně přiznám, že této skupině populace fandím nejvíce, protože chceme-li změnit realitu, je potřeba vždy začít u sebe a tuto tendenci předávat svým ratolestem.

Rekreační a amatérští sportovci

Takoví, kterým nejde o trhání světových rekordů, ale „pouze“ o kvalitní péči o svoje tělo tak, aby co nejdéle odolávalo celkové amortizaci způsobené zvýšenou fyzickou zátěží.

Lidé, které trápí různé choroby

Ortodoxní medicína jim v řešení jejich problémů nepomohla, hledají tak „alternativní“ cestu ke zdraví. Tedy takovou, u které si uvědomují, že nemalou měrou se na výsledku spolupodílí i strava samotná.

Stále se zvětšující skupina populace, která se stravuje „jinak“

V této skupině najdeme vegetariány, vegany, vitariány (raw), propagátory paleo diet a dalších specificky zaměřených dietetických režimů. Tito nadšenci mají potřebu se ujistit, že právě jejich způsob stravování je nejenom ten správný, ale především zdravý.

Na tomto místě musím zdůraznit jednu klíčovou věc:

Žádný masově propagovaný způsob stravování není ten správný ani zdravý.

Existuje pouze jedna varianta „dokonalého“ přístupu ke stravě a zdraví. Taková, která respektuje individualitu ve všech jejích projevech.

V kurzu se s ohledem na takto specificky vyprofilované „dietáře“ učíme, že je možné se dlouhodobě stravovat vegetariánsky, vegansky, raw, paleoliticky a dalšími variantami. Je pouze potřeba znát základní pravidla, která ve stravě ovlivňují chování metabolismu, a upravit je k obrazu svému.

Zájemci o hubnutí

Problematika redukce nadváhy je v oblasti výživy nikdy nevadnoucí stálicí. Osobně nejsem zastánce jakýchkoli diet, u kterých se člověk trápí nedostatkem energie, chutí jednotlivých pokrmů či ve výsledku nechtěným jo-jo efektem. Důvodem je fakt, že takové režimy nejsou efektivní a navíc v mnoha případech různým způsobem poškozují zdraví. Tato filozofie se prolíná celým kurzem a je zajímavé, jak mnoho absolventů potvrzuje, že v průběhu půlročního studia na základě pozvolných změn ve stravování způsobených rozšiřováním si vědomostí o racionálním stravování „sami od sebe“ zredukovali objem nechtěných tukových polštářů.

Vysvětlení, proč většina zájemců o studium nepochází z řad „profesionálů“, je jednoduché:

Žijeme v době, která je typická obrovským rozmachem zájmu o zdraví. Trh nás bombarduje novými potravinami, doplňky, různými pomůckami a metodami zkvalitňující náš život včetně našeho zdraví. Zajímavé je, že čím více se hovoří o tom, jak se „mít lépe“, tím větší množství problémů se vynořuje na povrch. V podstatě zjišťujeme, že systém farmaceuticko-medicínské péče není schopen účinně řešit chronické potíže vzniklé nesprávným životním stylem. Proto se stále více lidí orientuje směrem, který je nejefektivnější:

Chtějí se starat sami o sebe.

Toho dosáhneme pouze tak, že se budeme vzdělávat a současně směřovat svoje snažení k jednoduchosti. Čím více různých lidí prochází těmito kurzy, tím více zpětných vazeb potvrzující tuto filozofii dostáváme.

Další kurzy, které jsou součástí stálé nabídky vzdělávání, jsou zaměřeny jasně daným směrem (jedinou výjimkou tvoří specifikum v podobě kurzu „Síla myšlenky“). Z hlediska kvality vzdělávání jsou klíčové především jednoměsíční:

Kdo nejčastěji studuje naše kurzy?

Výživa ve sportu“ nabízí zájemcům o aktivní sport pružný systém, se kterým se v reálném sportovním životě v žádném případě neztratí. Filozofie tohoto kurzu je postavena na schopnosti přirozeně kombinovat stravu s doplňkovou výživou s ohledem na metabolickou individualitu jedince včetně jeho sportovního zaměření. Vše s cílem nejen podporovat samotnou výkonnost, ale především zajistit organismu co nejlepší podmínky pro důkladnou regeneraci. Obecně totiž platí, že hlavním problémem sportovců není umět kombinovat trénink s výživou tak, aby se zvyšovala úroveň jeho výkonnosti. To dnes umí každý.
Největší výzvou je umět kvalitně regenerovat a dát tak tělu prostor, aby se v oblasti jakéhokoli sportovního snažení dlouhodobě posouvalo bezpečně vpřed. Je tedy logické, že se do tohoto kurzu hlásí především sportovci budující aktivní kariéru či jejich trenéři.

Kdo nejčastěji studuje naše kurzy?

Cesta za vysněnou postavou“ je kurz určený především „laické“ veřejnosti. Na první pohled se zdá, že se nijak výrazně neliší od „Výživy ve sportu“. Opak je ale pravdou. Tento kurz vznikl na základě mého dvouměsíčního experimentu (vysnenapostava.cz) a je určen všem, kteří chtějí „vylepšit“ svoji postavu. Kurz tak plní zájemci o redukci nadváhy, nabírání svalové hmoty i s cílem formovat postavu různými způsoby a směry. Často jsou kladeny otázky, zda je tento kurz věnován jen alternativním výživovým směrům, protože můj prázdninový experiment byl postaven na snaze nabrat svalovou hmotu pouze veganskou stravou. Tady vzniká nešťastné nedorozumění.

Kurz je určen úplně všem bez rozdílu toho, k jaké výživové filozofii se hlásí.

Absolvováním jednoměsíčního studia se naučíte systém, který vám umožní formovat postavu s různými stravovacími režimy. Podmínkou je samozřejmě zvolit si vhodnou pohybovou aktivitu, bez které to nikdy nejde. Na tomto místě nemá smysl nic nalhávat – není možné určit, jaký procentuální podíl odpovědnosti při formování postavy nese strava a jaký pohybová aktivita. Jisté je pouze to, že jeden bez druhého nemohou v praxi přinést stabilní výsledky.

Kdo nejčastěji studuje naše kurzy?

Makriobiotika je životní filozofie spjatá se specifickým způsobem stravování, která původně vznikla v Japonsku. Podařilo se jí rozšířit se prakticky po celém světě. Její principy jsou velmi jednoduché - a přesně takto to její tvůrci i zamýšleli. Díky tomu se stala velmi populární. Bohužel i přes svoji transparentnost byla a stále zůstává ne úplně přesně pochopena. Problém není v jejích principech, ale v „detailech“, které tady rozhodují o tom, jak dobře (ne)bude fungovat.
Kurz „Makrobiotika v české kuchyni“ vychází vstříc všem zájemcům o tento způsob stravování, kteří jej chtějí nejen pochopit, ale především správným způsobem uvést do praxe v našich zeměpisných podmínkách. Praxe bohužel ukazuje, že většina nadšenců do této filozofie si spíše zdravotně ubližuje, než aby se posunuli směrem vpřed. V kurzu se naučíte používat potraviny především z našeho prostředí a správným způsobem. Na základě toho zjistíte, že tato filozofie skutečně ctí pravidlo „V jednoduchosti je krása“.

Kdo nejčastěji studuje naše kurzy?

Kurz Tajemství biologického věku oslovuje především tu část populace, která cílí na každodenní systematickou péči o svoje tělo i mysl. Jejich cílem je cítit se navždy mladí. Faktem je, že chronologické hodiny „odtikávají“ každému stejně. Hodnota věku biologického, který je odrazem fungování metabolismu a stavu naší mysli, je ale silně proměnlivou veličinou. Tedy takovou, kterou máme možnost ovlivňovat vlastní vůlí a pílí. Existuje řada poměrně dobře měřitelných ukazatelů, které hodnotí kvalitu fungování lidské bytosti a ze kterých můžeme určit, jak vlastně ve skutečnosti „staří“ jsme. Biologický věk tak může být buď výrazně vyšší, nebo naopak mnohem nižší, než věk chronologický.

V tomto kurzu se učíme techniky, jak se o sebe správně starat – v oblasti výživy, pohybu i nastavení mysli. Ne za účelem navyšování výkonnosti, ale především zlepšení kvality fungování celé naší bytosti.

Kdo nejčastěji studuje naše kurzy?

Vegetariánství a veganství v praxi reaguje na stále rostoucí zájem o bezmasý či ryze rostlinný způsob stravování. Fakta v této oblasti jsou jasná – stále větší počet lidí na celém světě má snahu se stravovat těmito (alternativními) způsoby stravování a většina z nich si neuvědomuje, jak velký zásah do fungování svého metabolismu i zdraví způsobí. Výsledkem je celá řada různých zdravotních komplikací, kterým je ale ve skutečnosti možné velmi elegantně předcházet.

Tento kurz provede zájemce o tyto způsoby stravování všemi úskalími, které je mohou u jednotlivých forem vegetariánství potkat. Na výukové hře ZOF si nacvičí i tvorbu jednotlivých forem vegetariánských jídelníčků pro různé skupiny populace – děti, sportovce těhotné a kojící.

Ze všech měsíčních kurzů, které pořádáme, je největší zájem právě o tento.

Kdo nejčastěji studuje naše kurzy?

Výživa dětí má jasný cíl – naučit rodiče, jak pracovat s dětskou výživou tak, aby se dítě dostatečně najedlo, dostalo všechny živiny nezbytné pro jeho fyzický i psychický růst a vývoj a zbytečně neorientovalo pozornost nežádoucím směrem, jako jsou různé sladkosti apod.

V kurzu se zabýváme všemi dětskými věkovými kategoriemi, dotýkáme se i problematiky vztahu stravování a sportovních aktivit. Rodiče se naučí svým ratolestem vybírat vhodné potraviny, sestavovat jídelníček tak, aby byl ve všech směrech efektivní a „nenásilný“ a zaměří svoji pozornost i na techniky, jak úspěšně odolávat manipulativním marketingovým strategiím výrobců a prodejců „nezdravých“ potravin.

Kdo nejčastěji studuje naše kurzy?

Kurz „Síla myšlenky“ se na první pohled může tvářit, že se zdravím a stravou nemá žádnou souvislost. Původně vznikl na základě požadavků absolventů stávajících kurzů, kteří chtěli svoje vzdělání v oblasti holistického přístupu ke zdraví rozšířit více směrem k duchovním sférám našeho bytí.
Obsah tohoto kurzu je zaměřen především na práci s mozkem. Kromě technik podporujících tzv. „superpaměť“ se tady věnujeme principům energie a informací, struktuře a fungování mysli a především naší schopnosti pracovat s jednotlivými hladinami vědomí ve prospěch vlastního zdraví. Kurz se tak plní lidmi, kteří mají zájem rozšiřovat svoje obzory v oblasti vědomí a práci s vlastním biopolem, jež mají přímý vztah ke způsobu stravování.
Na tento měsíční kurz navazuje víkendový seminář nesoucí stejný název. Tady se zaměřujeme především na praktickou stránku práce s myslí. Tedy meditace, programování mysli a možnosti práce s energiemi. Akce probíhají vždy v přírodě, navíc v blízkosti vody. Lépe se tak navazuje pocitové vnímání jednotlivých elementů skrze vlastní biopole.
Spektrum účastníků těchto akcí je velmi pestré: Začíná od studentů a jde napříč jednotlivými skupinami populace. Víkendové semináře jsou v hledáčku zájmu především těch, kteří mají potřebu přímého kontaktu s přírodou a vyžadují zpětnou vazbu od svého okolí ohledně správnosti prováděných technik.

Poslední možností, jak využít potenciál studia, jsou jednodenní workshopy a semináře. Většinu z nich nejsme z organizačních důvodů schopni realizovat opakovaně, jsou tak k dispozici v podobě audio nebo videozáznamů. Jejich seznam se neustále rozšiřuje – „Co nevíte o mléce“, „Výživa při cukrovce“, „Výživa při zhoubných onemocněních“, „Jak se zbavit závislosti na sladkém“, nově pak i systém školení na téma „Řeč těla, jak ji neznáte“.

Tato jsou vždy koncentrátem informací týkající se daného tématu. Je tak zřejmé, že spektrum zájemců o tyto akce je poměrně široký.

Je zajímavé sledovat, jak se vyvíjí trendy zájmu populace o studium v oblasti generačních rozdílů. Historicky nejstarší účastník kurzu měl 75 let, nejmladší naopak 15.

Co říkají o studiu naši absolventi

Bc. Hana Brabec

S kurzem Vegetariánství a veganství v praxi jsem byla moc spokojená, probrali jsme všechna témata, která mě zajímala. Věnovali jsme se „veřejně ožehavým tématům" jako výživa dětí, těhotných a kojících a sportovců. Až díky kurzu jsem si uvědomila, jak zásadní (a bohužel veřejně vcelku opomíjené téma) je problematika nadbytku vlákniny a antinutričních látek. Dalšími zásadními tématy pro vegetariány jsou také termika a energetické tendence - sama jsem měla osobní zkušenost se zimomřivostí, která se díky výběru potravin postupně zlepšuje. Díky výukové hře ZOF jsem si vše procvičila, často vyvstal problém, o kterém bych při pouhém čtení teorie ani nevěděla a musela jsem ho vyřešit. To mi dalo určitě nejvíce, zákonitosti se mi dostaly pod kůži, mohla jsem si procházet vlastnosti jednotlivých potravin a vztah k probíranému tématu.

Bc. Hana Brabec

Kurz Poradce pro výživu a suplementaci je opravdu velmi obsažný, některá témata si teprve po několika měsících sedají na správné místo v hlavě. Před kurzem jsem měla pocit, že se zajímám o výživu, ale během kurzu jsem si uvědomila, jak objemná je daná problematika. Probírali jsme témata, o kterých jsem neměla ani páru (termika, energetické tendence, existence nadbytku vlákniny, klíčení, fermentace, kontraindikace doplňků stravy), ale dnes vidím, jak jsou důležitá. Přesto mám pocit, že informace v kurzu jsou pouhou základnou, na které budu stavět postupným prohlubováním daných témat. Velmi si cením komplexního přístupu k dané problematice. Hledala jsem kurz, který by nebyl zaměřený jen na podíl makrosložek, příp. mikrosložek. Sama jsem tušila, že s výživou souvisí psychika, že každý je individualita, že stejná strava za jiných podmínek nebude stejná, že bychom neměli v zimě jíst totéž co v létě, atd. Toto vše jsem si v tomto kurzu ověřila. Během celého kurzu nás pan Jelínek učil, že je třeba respektovat individualitu člověka, že vše je relativní, že každá akce má reakci, a že problematika výživy musí být holistická, aby byla účinná a že přílišné generalizace mohou ubližovat. Sama jsem toto zažila jako zákaznice, kde mi po zjednodušených radách Výživové poradkyně bylo stále těžko a ukrutná zima. Nadšená jsem z výukové hry ZOF, prakticky jsem si procvičila jednotlivé problematiky, dostaly se mi pod kůži vcelku automaticky a mnohem rychleji, než kdybych se je učila ryze teoreticky. Často se mi objevil „problém“, na který bych možná narazila až v praxi, tady jsem si mohla pohrát s tím, jak ho vyřešit a díky tomu jsem se naučila zase něco nového. Je to taková škola hrou. Přínosné byly také recepty, které mi při ztrátě inspirace pomohly „vařit“. Kromě výše uvedených benefitů měl pro mě kurz ještě jednu ohromnou výhodu a to možnost studovat online. V průběhu kurzu jsem se totiž stěhovala do jiného města (100km) a nebylo by pro mě schopné v průběhu toho ještě dojíždět do jiného města.

Rudolf Novák

Od té doby co aktivně provozuji posilování, jsem se musel začít ještě více zajímat o to, co do svého těla vkládám a jaké to má dopady na jeho fungování. A tady začala má cesta ke zdravému životnímu stylu. Uvědomil jsem si zásadní vliv stravy na naše zdraví. Vyslechl jsem mnoho názorů, přečetl jsem stovky teorií a shlédl mnoho dokumentů. Postupem času jsem se však dostal do bodu, kdy jsem si uvědomil, že se chci ve svém bádání posunout dále a hlavně si všechny věci v hlavě pořádně utřídit, protože jsem ze všech těch názorů měl akorát pořádný zmatek. Vysvobozením pro mě bylo až absolvování kurzu Poradce pro výživu a suplementaci, kde jsem si uvědomil důležitost holistického pohledu na stravování, zohlednění individuality a a také respektování východních filozofií TČM a Ajurvédy. Ze začátku jsem měl obavy, že z hlediska rozsáhlosti kurzu, bude informací až příliš a já nezvládnu vše dostatečně vstřebat. Opak byl ale pravdou a na konci kurzu mi vše takzvaně docvaklo a získal jsem komplexní pohled na výživu. Pan Mgr. Jelínek je velký profesionál a dokáže se na každou potravinu, situaci nebo názor podívat komplexním způsobem a s otevřenou myslí. Velmi si také vážím jeho přátelského přístupu a ochotě zodpovědět jakékoliv nejasnosti. Kurzy ATAC vřele doporučuji všem, kterým není lhostejné jejich zdraví.