Síla myšlenky. Představ si to, co chceš dokázat, dostatečně jasně a dokážeš to. Přejít po žhavých uhlících nebo rozbitém skle například. Nebo chcete raději něco praktičtějšího?

Proč ne. Energie, jež tvoří naše myšlenky, se neptá, co je vaším cílem, a je-li dostatečně dlouho posilována, zafunguje podobně, jako tělesné cvičení při budování síly, svalů či vytrvalosti. Ať již chcete získat lepší paměť, úspěch v zaměstnání nebo již zmíněnou dovednost chodit po žhavých uhlících – myšlenka a její síla pracují vždy stejně.

Proč bych měl(a) kurz absolvovat?

Kurz Síla myšlenky vám pomůže objevit skryté síly vaší vlastní mysli – naučíte se pracovat s myšlenkou jako nástrojem, s nímž dosáhnete i cílů, ke kterým se přes někdy i dlouholeté úsilí stále pouze přibližujete – spokojenost v partnerství, úspěch v práci, zdraví a tělesná pohoda, když vyjmenujeme ty nejdůležitější.

Na kurzu pracujeme s těmito tématy:

 • Co je myšlenka z pohledu vědy
 • Jak funguje lidský mozek
 • Jak spolu souvisí energie myšlenky a hladiny vědomí
 • Jakým způsobem pracovat s barvami a proč
 • Jak efektivně meditovat
 • Co jsou myšlenkové mapy
 • Jak si vybudovat superpaměť
 • Jak se naučit a využít metodu vizualizace
 • Využití potenciálu Schumannovy rezonance
 • Audiovizuálně stimulační přístroje (AVS) a jejich význam
 • Schopnost ovládat vlastní emoce
 • Přítomný okamžik jako nástroj vytváření nové reality
 • Jak si správně přát

Typické příklady, kdy kurz Síla myšlenky pomůže změnit život

Na tohle nemám, to nedokážu, nezasloužím si to. Kolikrát denně se podobnými myšlenkami utvrzujete v přesvědčení, že něco nejde? Na kurzu Síla myšlenky se s negativními myšlenkami naučíte pracovat a předcházet jejich nutkavému vtírání se do mysli a posilování.

Snažím se, ale nefunguje to. Zažíváte podobné pocity opakovaně? Nevědomé a podvědomé bloky, které si roky pěstujeme, jsou síle myšlenek někdy velmi odolné. I s nimi se na kurzu naučíte efektivně pracovat.

Jak kurz probíhá?

Výuka je rozdělena do 31 dnů. Po zahájení kurzu on-line videoškolením probíhá výuka formou internetového kurzu samostudiem. K dispozici je on-line poradna, ve které je lektor připraven odpovědět na jakýkoli dotaz.

Lektor kurzu
Martin Jelínek

Výživový poradce, autor sedmi úspěšných knih. Zakladatel vzdělávací společnosti ATAC pořádající kurzy, která spojují moudra východních filozofií s poznatky moderní vědy. Jeho cílem je předávat celostní poznání v oblasti výživy a zdraví všem skupinám populace. Podílel se na pořadu České televize Pod pokličkou, je autorem výukového systému ZOF.

Víte, že...

 • ve vědomé části naší mysli můžeme vytvářet programy a pomocí jednoduchých technik je „posílat“ svému podvědomí, díky čemuž tak systematicky doslova programujeme svoji mysl?
 • v oblasti práce s mozkem je za hranici mezi vědomím a podvědomím považována tzv. Schumannova rezonance? Jedná se o frekvenci, se kterou je možné se snadno naučit pracovat a v meditacích tak zefektivnit práci s myslí?
 • barvy, které vizualizujeme ve svojí mysli, mají mnohem silnější léčebný vliv, než světlo používané z vnějších zdrojů?
 • moderní výzkumy prokazují, že biopole, které obklopuje každého člověka, je možné vědomě ovládat a používat jej například k léčení některých zdravotních potíží?

Ohlasy účastníků semináře:

Absolvováním kurzu Síla myšlenky se nám otevřely dveře k neomezeným možnostem našeho osobního života - zdraví, úspěchu a všeho pozitivního, co si jen můžeme představit a přát. Plně jsme prožili sílu pozitivního přístupu k životu a lépe pochopili smysl „bytí“. Děkujeme za vedení našich myšlenek a uvědomění si, jak velkou mají sílu. Kurz posunul náš život a jeho smysl o velký krok dopředu, těšíme se na pokračování!

Radka a Michal Tvrdíkovi

Kurz Síla myšlenky mi výrazně poodhalil fungování mozku a především techniky důležité pro správné využití jeho plného potenciálu. Na základě poutavých a srozumitelnou formou řešených lekcí jsem pochopil, jak ovládat svůj vlastní mozek při různých každodenních situacích, jak tvořit vlastní realitu a dosáhnout tak ve svém životě tolik důležitého štěstí a zdraví. Po absolvování tohoto zcela výjimečného kurzu již vím, že nic není nemožné :)

Bc. Jiří Procházka

Kurz Síla myšlenky mi otevřel dveře v poznání svojí paměti a její neomezené kapacity. Naučila jsem se jednoduchým způsobem řídit myšlenky a používat je ke splnění svých snů. Rychlý a efektivní způsob vedení celého kurzu mi pomohl pochopit i složité fyzikální důkazy, změnil moji orientaci myšlení a tím i celý život. Principy mi pomáhají plně využít potenciál při svém vrcholovém sportu.

Kristýna Pořízková

"Síla myšlenky" přeměnila mé tušení o vlastní síle ve fascinující jistotu. Utvrdila mne v přesvědčení, že jsem schopna do detailu ovládat a utvářet svůj život ve všech oblastech, a to bez jakýchkoliv omezení. Naučila mne znovu snít! Odhalila a definovala nástroje a postupy, které máme každý od narození k dispozici, a pootevřela tak vrátka k umění je mistrovsky používat.

PhDr. Zdenka Haismanová

Tento kurz doporučuji bez výjimky všem. Tady dostanete do rukou klíč ke svému "štěstí", "osudu"... prostě k celému vašemu bytí. Uvědomíte si, že vy jste ten řidič a právě vy rozhodujete kde se ve svém životě nacházíte. I když jsem některé techniky a informace znala, lekce co jsme dostávali a konečný výsledek předčili mé očekávání. Běžte na to!

Kristýna Nová

Kurz Síla myšlenky byl pro mě velkým přínosem. Pochopila jsem, že kapacita a schopnosti mého mozku jsou neomezené. Naučil mě, jak ovlivnit své pocity, výsledky své práce a cíle, jak pracovat s negativní myšlenkou a emocí a tím si chránit své zdraví. Oceňuji profesionální zpracování kurzu po obsahové i technické stránce a konzultace lektora nad rámec kurzu. Nestydím se říct, že změnil můj každodenní život. A nejenom můj. Mám úsměv na duši. Pane Mgr. Martine Jelínku, děkuji Vám.

Květoslava Pilná

To co jsem za posledních 18 let přečetla z problematiky osobního rozvoje, zde bylo geniálně představeno v tomto jediném kurzu. Avšak velmi dobře strukturované, logicky uchopitelné, jednoduché pro pochopení a vlastní realizaci. Je to kurz pro člověka, který se rozhodl něco se svým životem udělat, uskutečnit v něm zásadní pozitivní změny a vytvořit si vědomí skutečné prosperity a osobního růstu. V osobnost lektora Mgr. Martina Jelínka jsem získala záruku skvělé spolupráce a osobního příkladu. Patří mu dík za to, co pro nás dělá.

Dr. Mgr. Zuzka Nemčíková

Velice oceňuji intenzivní formu studia v rámci kurzu "Síly myšlenky" a také jeho velmi přehlednou a snadno pochopitelnou formu. Jako největší přínos kurzu však v tuto chvíli vnímám to, že jsem si výrazně posunul hranice toho, co je možné. Zbývá už je aplikovat vše, co jsem se v kurzu naučil, aby se to stalo realitou ... :-)

Milan Poláček

Moc děkuji za úžasný kurz síla myšlenky. I přesto, že stejná témata studuji už několik let, přečetla jsem spoustu knížek na téma osobní rozvoj, pořád to byla jen teorie. Celý kurz je výcucem toho nejdůležitějšího, logicky seřazeno za sebou. Nejvíce jsem ocenila téma o emocích, které mě do této doby dost často ovládaly. Pravidelným posloucháním nahrávek jsem zjistila, že teorie se mění i v praxi... Zatím co já jsem se vše učila postupně zařazovat do života, vy jste mě názorně ukázal, že Vy to vše, co nás učíte, máte fakt zmáknuté. Se zatajeným dechem a s úžasem jsem sledovala na zdravotním stavu svého přítele, co umí Vaše SÍLA MYŠLENKY. Děkuji za Vše.

Martina Rubínová

Nikdy jsem nevěřila, jakou obrovskou sílu má vlastní myšlenka a energie s ní spojená. Po mých osobních zkušenostech a následně nových znalostech, které mi umožnil kurz "Síla myšlenky", jsem pochopila, že vše je opravdu možné. Je jen na nás, jak se naučíme příjímat své myšlenky a jak dále s nimi budeme pracovat. Slova jako " to nejde" nebo "to je nemožné" nás pak nemusí vůbec trápit. Jsem moc vděčná za tento kurz, který mi ukázal cestu k vysněnému životu plného úsměvů!

Iveta Švadlenová

Do kurzu „Síla myšlení“ jsem se přihlásil ze zvědavosti, co vůbec znamená pracovat se svým mozkem tak, aby pracoval on pro mě a ne naopak. Věděl jsem - jak od sebe tak od mých klientů - že se od správného myšlení odvíjí moje zdraví i má budoucnost. Naučil jsem se používat hlavu efektivněji, ale zároveň ji nechat i efektivně odpočinout. Možná to ani netušíte, ale v dnešní době moderních technologií zapomínáme mozek používat tak, aby nám sloužil. Naučíte se opět vrátit svoji mysl na scénu aktivního života. Jedno z mnoha důležitých poznání je: Všichni máme geniální mozek, pouze je potřeba naučit jej tak používat. A to díky srozumitelnosti tohoto kurzu je snadnější než kdykoliv před tím.

David Mondschein

Po absolvování kurzu "Síla myšlenky " kráčím po cestě uvědomění si vlastního bytí. Dostalo se mi cenných informací k pochopení, jak pracovat se svým mozkem, myšlenkami, emocemi a tím jednoduše být a snít v každodenním životě. Opustila jsem staré vzorce myšlení a také např. zažitá a nevhodná slovní spojení . Jsem to právě já, kdo může ovlivnit své zdraví a tvořit vlastní realitu. Již po krátké době jsem zaznamenala pozitivní přínos při výchově svých dětí. Za skvělou koncepci a vedení celým kurzem patří dík Mgr. M. Jelínkovi.

Monika Girášková

V oblasti pozitivního myšlení a vlivu myšlení jsem přečetla dost literatury,ale až tento kurz mi skutečně odhalil neskutečné možnosti, které v sobě mám a jak je využít. Po absolvování kurzu mnohem lépe dokáži pracovat se svým potenciálem a jsem i klidnější. Komunikace se synem je lepší a máme srdečnější vztah. Mám pocit, že mu mnohem lépe rozumím. Mohu od srdce doporučit.

JUDr. Martina Mikolajczyková

Kurz Síla myšlenky mi dal nový pohled na sebe i realitu v mém okolí. Teď vím, že se ve svém životě můžu vydat i jiným směrem, než jsem kráčel doposud. Pochopil jsem, jak funguje lidský mozek a konečně mám návod, jak systematicky pracovat na svém osobním rozvoji.

Zdeněk Pochyla

Zobrazit všechny ohlasy

Vložte svůj e-mail a my Vás upozorníme na konání dalšího turnusu tohoto kurzu:

Cena včetně DPH:

2 900 Kč

Termín zahájení:

6. února 2018
Typ:On-line kurz
Rozsah kurzu:31 dnů

V ceně získáte:

1 / 31 studijních témat

2 / audionahrávky a meditace k vybraným lekcím

3 / pravidelné telefonické a e-mailové konzultace s lektorem

4 / každý týden společné videodiskuze s lektorem

5 / certifikát o absolvování kurzu

Proč zvolit kurz Martina Jelínka?

 • Ucelený pohled na problematiku práce s myslí - poznatky západní vědy doplňujeme principy některých filozofických a duchovních směrů.
 • Stejný prostor u nás má teorie i praktické procvičování jednotlivých technik.
 • Zaměřujeme se na práci s emocemi a jejich vlivem na naše zdraví.
 • Součástí kurzu je práce s jednotlivými hladinami vědomí.
 • Certifikátem výuka nekončí – absolventům nabízíme možnost rozvíjet potenciál práce s myslí na víkendových pobytových seminářích.

Přihláška do kurzu:

Vyplňujte všechny údaje s diakritikou. Údaje slouží k vystavení faktury a certifikátu (je-li součástí kurzu).
V případě dotazů si projděte sekci nejčastější dotazy, nebo nás kontaktujte.

Síla myšlenky

       Počet účastníků:       

Aktuální měna: CZK Přepnout na EUR

Cena vč. DPH: 2 900 Kč
V tuto chvíli není možné se do kurzu přihlásit.