Powered by Smartsupp
Kurzy ATAC

Jsem přísný lektor?

Jsem přísný lektor?

Nejsem :-)

Jsem pouze náročný. Primárně sám na sebe, protože jsem si vědom, že vzdělání, které poskytuji, nemalým způsobem ovlivňuje kvalitu životů nejen studujících, ale i jejich okolí. Z této pozice chci poskytovat co nejkompletnější informace ve stravitelné formě pro každého. Jedinou smysluplnou možností je zaujmout celostní pohled na problematiku výživy. Jedině tak si z kurzů odnese každý to, co chce a současně potřebuje.

A protože jsem v přístupu k životu maximalista, tuto (ne)šťastnou vlastnost mám tendenci přenášet i do studia. Dochází například k tomu, že na základě neustálých zpětných vazeb od studujících mám snahu kurzy průběžně upravovat a tím je i vylepšovat. Musím se přitom držet na uzdě, aby celkový rozsah jednotlivých lekcí i úroveň jejich odbornosti nepřesahovaly rámec, který by zlikvidoval studijní snažení většiny zájemců.

Abych žil s čistým svědomím, že studenty opravdu něco naučím, je systém studia nastaven nekompromisně, což se na první pohled může tvářit přísně. Mám teď na mysli nejen kurz Poradce pro výživu, o který je obecně největší zájem, ale i jednoměsíční kurzy Výživa dětí, Výživa ve sportu, Makrobiotika v české kuchyni, Vegetariánství a veganství v praxi, Tajemství biologického věku, Meditace pro začátečníky. Každý, kdo si kurz zaplatí, jím i projde. Certifikát o jeho absolvování ale obdrží pouze ten, kdo splní všechny podmínky studia:

  • Úspěšné složení všech testů včetně závěrečného,
  • Vytvoření všech úkolů v podobě jídelníčků ve výukové hře ZOF,
  • V případě kurzu „Poradce pro výživu“ i obhájení seminární práce,

V podstatě nejsem přísný, protože takový lektorský status vyvolá vždy v mysli studujícího určitou formu odporu či stresu. A to je přesný opak pohody a schopnosti v klidu rozjímat nad vztahy a souvislostmi mezi fakty, což je základ úspěchu v každé filozofii.

Není to tedy přísnost, ale úroveň mojí náročnosti k přístupu ke studiu a snaha předat co nejvíce. Ke každému, kdo tak projde jakýmkoli mým kurzem, u kterého se skládají závěrečné zkoušky, chovám hlubokou úctu, protože vím, že musel splnit moje podmínky studia. Ty jsou jednoduché, ale ne snadné. Vím to proto, že kladu nemalé nároky především sám na sebe, a něco podobného očekávám i od svého okolí.

Každý máme možnost a schopnost svým dílem přispět ke zlepšení tohoto světa. Toho dosáhneme kladením si vyšších nároků – sami na sebe i svoje okolí. Přísnost je pouze egoistický stav mysli, kdy vytváříme nepřátelské prostředí. A v takovém není možné kvalitně a v klidu studovat.

Přísnost je nesmysl. Přežitek. Pozůstatek starých rádobyvzdělávacích metod a současně křečovitá snaha o nastolení atmosféry strachu a pochybností o svých vlastních schopnostech.

Toužím po předávání kvalitního vzdělávání v oblasti stravy a zdraví. Hrátky na přísné učitele rád přenechám jiným. A navíc se vnitřně nepovažuji za lektora, kouče ani učitele. Sám sebe vnímám jako průvodce. Průvodce stravou těla i mysli, který rád předává svoje zkušenosti všem, kteří mají skutečný zájem.

Co říkají o studiu naši absolventi

Mária Rusnáková

Kurz Poradca pre výživu a suplementáciu som si vybrala po veľmi dôkladnom prieskume trhu. Keďže tento kurz svojim rozsahom a informačnými okruhmi nemal žiadnu konkurenciu, moje rozhodnutie bolo jednoduché a jednoznačné. Kurz mi poskytol presne to, čo som hľadala, celkový pohľad na problematiku výživového poradenstva. Veľmi ma potešili informácie z oblasti tradičnej čínskej medicíny, ajurvédy a problematika vegánstva a vitariánstva. Počas štúdia som mala prístup do študentskej poradne, čo som využila a bola som milo prekvapená, koľko zaujímavých informácií som v nej našla. Keby som sa mala rozhodnúť ešte raz, tak určite neváham.

Jitka Kočová

Svět výživy mě zajímal už od studentských let. Když jsem hledala kurz výživového poradenství, nechtěla jsem se učit jen počítání kalorií, ale proniknout hlouběji do tajů fungování našeho těla a chápat širší souvislosti. Půlroční kurz poradce pro výživu a suplementaci mě nadchl svým rozsahem, splnil přesné mé představy. Skvělé bylo i zapojení aplikace ZOF, díky které jsem hned měla možnost naučené znalosti pozorovat při praktické tvorbě jídelníčků. Velmi mi pomohlo i to, že kurz byl on-line. Teď nabité informace předávám s radostí svým klientům, učím je, jak si mohou sami sestavit ten svůj ideální jídelníček a zároveň rozumět, proč je to pro ně dobré. Naprosto úžasná je i podpora po kurzu, kdy máme stále přístup do poradny pana Jelínka, sama jsem již tuto možnost využila při práci s náročnějším klientem. Nakonec jsem přidala i několik dalších kurzů včetně státní autorizované zkoušky, k lekcím se vracím a čerpám z nich i při mé praxi. Doporučuji studium u pana Jelínka všem, kdo s výživou pracují nebo je jen toto téma zajímá a kladou si otázky.

MUDr. Jana Gurná

Pracuji jako pediatr a rozhodnutí absolvovat půlroční kurz Poradce pro výživu a suplementaci byl zatím jedním z nejlépe investovaného času do vzdělání. Čím toho více v dnešní době v medicíně víme, tím více se bohužel vzdalujeme od podstaty zdraví a individuality daného člověka. Umíme léčit spoustu symptomů, léků máme nespočet, ale velmi často zapomínáme na základní pilíře zdraví a tím jsou za mě: strava, přirozený pohyb a radost ze života. Ale to mediky nikdo neučí. Nikdo nás za celou dobu studia neseznámil s tím, jak je strava neskutečně důležitá a někdy i dokonce léčivá. A toto vše v sobě tento kurz skrývá. Díky rozsáhlým vědomostem pana Jelínka nejen z klasické západní medicíny, ale i východní medicíny, je nakonec studium celostním pohledem na zdraví. Kurz mi pomohl doplnit široké množství informací z oblasti běžné výživy, speciálních diet (které bohužel spousta lékařů nezná, nepracuje s nimi, či je dokonce potírá), potravinových doplňků a sportovní výživy. Za roky svého studia jsem prošla velkým počtem kurzů, ale tento je skutečně velice precizně zpracován, motivuje vás k přemýšlení a aplikaci nabytých vědomostí. Osobní setkání a konzultace pomáhají k upevnění informací. V neposlední řadě nutno vyzvednout osobnost pana Jelínka. I přes své široké vědomosti je laskavým, pokorným člověkem a výborným učitelem. Děkuji za Vaši práci i všech, kteří sice nejsou vidět, ale bez kterých by tyto kurzy neprobíhaly tak hladce.