Meditace pro začátečníky

Naučit se meditovat znamená otevřít tajná dvířka k té podobě svého já, se kterou se v běžném životě potkáváme sporadicky. Meditace zklidní mysl, zlepší sebekontrolu, posílí zdraví, navede k duchovnu. Co člověk, to jiná očekávání a cíle. Cesta je přitom pouze jedna. Pomohu vám ji najít a neztratit.

Meditace není pouze způsob, jak navázat pevné spojenectví se svým já a vydat se na cestu duchovního rozvoje. Vědecké výzkumy prokázaly, že správně prováděná meditace účinně ovlivňuje i náš tělesný stav – ve stavu meditace se zvyšuje vyplavování serotoninu (hormon štěstí), naopak klesá hladina kortizolu (tzv. stresový hormon). Zlepšuje se spánek, zmírňuje úzkost. Meditace také dokáže snížit hladinu krevního tlaku a zlepšuje činnost imunitního systému.

7 důvodů, proč tento kurz

Komplexní pohled

Naučíte se využít meditaci pro vlastní duchovní rozvoj, pro zlepšení zdraví i pro rozvoj kreativity a dalších duševních dovedností.

50 audionahrávek pro nácvik meditace

Kurz je podrobný a zároveň si všechna témata jednotlivých lekcí důkladně procvičíte přímo v meditacích.

Meditace a strava

Dozvíte se, které potraviny, jejich kombinace i jídelníčky jsou pro meditaci vhodné a kterým je naopak dobré se vyhýbat. Cílem je naučit se vytvářet konkrétní jídelníčky v naší výukové hře ZOF.

Studujete on-line a právě tehdy, když máte čas

Celé studium probíhá on-line, tzn. bez nutnosti dojíždění na přednášky. Studujete v klidu z domova, časový rozsah přizpůsobujete svým možnostem.

Přímá komunikace s lektorem prostřednictvím on-line poradny

Součástí kurzu je rozsáhlá on-line poradna (včetně její historie za celou dobu existence kurzu, je tedy zdrojem obrovského množství dalších informací). Lektor kurzu je vám tady po celou dobu studia k dispozici.

Doživotní přístup do klientské části

I po dokončení kurzu jsou vám dostupné všechny absolvované lekce, interaktivní hra ZOF na sestavování jídelníčků i on-line poradna. Doživotně.

Kurz je vhodný pro všechny zájemce o meditace

Studiem nejvíce získají všichni zájemci o duchovní přístup k životu, včetně těch, kteří hledají způsob, jak využít techniky meditace pro zlepšení tělesného i duševního zdraví. Přínosem bude i pro lidi, kteří už mají s meditací zkušenost a chtějí se naučit speciálním stravovacím návykům pro její prohloubení i novým meditačním technikám.

Unikátní výuková hra ZOF

Nová výuková on-line hra ZOF (Zóna Optimálního Fungování) slouží jako vynikající pomůcka pro praktickou tvorbu jídelníčků v rámci aktuálně probíraných témat v průběhu celého kurzu. Hra umožňuje rychlou a jednoduchou formou kombinovat jednotlivé potraviny do konkrétních receptů a následně automaticky vyhodnocovat jejich vlastnosti a charakteristiky. Ihned tak uvidíte, jestli Vámi sestavený jídelníček odpovídá pravidlům racionálního stravování. Z učení se stává skutečná „škola hrou“.

Co je obsahem kurzu?

 • Abeceda meditace – základní pojmy, definice meditace, volba vhodného místa, pravidla bezpečné meditace.
 • Základy meditace – koncentrace, vizualizace, práce s dechem.
 • Principy meditace – mysl a vědomí - jak je naučit fungovat společně v náš prospěch.
 • Fyziologie meditace – co a v kterých částech mozku a jiných částech těla se děje při správně prováděné meditaci.
 • Jak správně meditovat – práce s myšlenkami, ovládání emocí, dovednost pracovat v jednotlivých hladinách vědomí.
 • Meditace a strava – které potraviny, jejich kombinace i jídelníčky jsou pro meditaci vhodné a kterým se vyhýbat. Včetně tvorby jídelníčků.
 • Meditace mysli – detailní průvodce jednotlivými techniky meditace mysli.
 • Meditace srdce – techniky pro objevení nejniternějšího vědomí.
 • Meditace a využití vnitřní síly – jak skrze meditace objevit a projevit vnitřní duchovní sílu.
 • Meditace jako cesta k duchovnímu životu – se vším, co k tomu patří.
 • Meditace pro praktický život – zlepšení zdraví, osobních vztahů, sebehodnocení.

Jak probíhá studium

1
Studijní lekce – Ve studijní sekci se od pondělí do pátku zobrazí studijní lekce zabývající se jedním konkrétním tématem a v sobotu proběhne týdenní shrnutí. K lekcím je možné se vracet, není podmínkou studovat každý den.
2
Audionahrávky – Každá lekce obsahuje audionahrávky, které slouží jako návod k procvičování jednotlivých meditačních technik.
3
Pracovní sešit a cvičné testy – Pracovní sešit slouží ke shrnutí poznatků z meditací, které jsou součástí lekcí. Na konci kurzu tak budete mít k dispozici souhrnnou rekapitulaci všeho, co jste za měsíc zvládli, včetně nedostatků, na kterých je vhodné do budoucna více zapracovat. Každý den je k dispozici také cvičný test, který slouží k opakování učiva a připraví vás na souhrnný měsíční test.
4
Tvorba jídelníčků – Ve výukové aplikaci vytváříte jídelníčky k vybraným tématům zabývající se vztahem kvality stravování na průběh meditace.
5
Poradna – Máte přístup k on-line poradně, ve které lektor průběžně odpovídá na všechny dotazy týkající se aktuálně probíraných témat. K dispozici je celá historie Poradny, tato slouží jako zdroj dalšího studijního materiálu.
6
Závěrečný test – Probíhá na on-line platformě, tedy v klidu z domova a bez stresu. Je vyvrcholením celého studijního snažení.
7
Certifikát – Po úspěšném absolvování studijních lekcí i závěrečného testu vám bude certifikát zaslán poštou.

Ohlasy absolventů

Ing. Karolina Kallmünzerová

Velmi mi vyhovuje permanentnost kurzů, možnost vybrat si specifický dle aktuální potřeby. Pokud jste zvídavý student, čeká vás ve finále ona kýžená komplexnost. A o to jde především.

Dagmar Sedlářová

Kurzy Mgr. Martina Jelínka jsou naprosto přehledné, jasné, výstižné, komplexní. Úkoly, které je potřeba dělat, vás naučí uvažovat o člověku, pro kterého děláte jídelníček, uceleně, ze spousty stran. Ne jen slepě počítat kalorie. Tyto kurzy jsou pro mě velkým přínosem, který mě posunuly o velký kus dopředu a dávají mi smysl.

Petra Glogarová

Velké poděkování patří panu Mgr. Jelínkovi za odborně vedený kurz, profesionalitu, ochotu a vstřícný přístup ke všem klientům. Všem, kteří se zajímají o problematiku zdravého životního stylu, návštěvu kurzu a čtení knih vřele doporučuji.

Ing. Radomila Unarová

Dlouhodobé vzdělávání pod vedením Mgr. Martina Jelínka je pro mě velkým lidským i odborným přínosem. Absolvovala jsem téměř všechny kurzy, dlouhodobé i jednorázové. Díky nim se stále dozvídám nové informace a upevňuji ty zažité. Všechny nabyté vědomosti úspěšně uplatňuji ve své každodenní praxi. Rozhodně mohu doporučit všem, kteří mají zájem se v oblasti výživy laicky nebo odborně orientovat.

Ing. Nicole Lukášková, Ph. D.

Velmi oceňuji osobitý přístup pana Jelínka a způsob vedení kurzů, jejich systematičnost a související provázanost. Všechny jeho další navazující a tématicky se specializující vzdělávací kurzy a semináře jsou cenným přínosem v oblasti mého poradenství.

Zdenka Vlčková

Jsem spokojená nejen s kvalitou a formou kurzu, ale i s možností další spolupráce jak s p. Mgr. Jelínkem, tak i s ostatnímim kolegy. Je to velkým profesním přínosem.

Přečtěte si další ohlasy Naše kurzy studují zájemci z celého světa

Lektor kurzu
Martin Jelínek

Výživový poradce, autor sedmi úspěšných knih. Zakladatel vzdělávací společnosti ATAC pořádající kurzy, která spojují moudra východních filozofií s poznatky moderní vědy. Jeho cílem je předávat celostní poznání v oblasti výživy a zdraví všem skupinám populace. Podílel se na pořadu České televize Pod pokličkou, je autorem výukového systému ZOF.

Víte, že...

…meditovat můžeme kdykoli v průběhu dne a na jakémkoli místě? Není nezbytně nutné hledat idealizovanou oázu klidu a tím komplikovat snahu o vlastní duchovní vývoj.

… meditace nám dláždí cestu na cestě k absolutnímu naplnění naší existence ve vnějším světě?

…na kvalitu meditací má vliv i strava, kterou každý den jíme? Správná znalost tvorby jednotlivých forem stravovacích režimů nám pomůže k našemu duchovnímu vývoji.

…meditace můžeme považovat za duchovní jazyk? Abychom mohli plynule a správně komunikovat v duchovní sféře, je potřeba se naučit jednotlivá slova i celou gramatiku, stejně jako jsme se učili naši vlastní řeč, pomocí které se každý den dorozumíváme.

…každý člověk je individualita, jehož duše má svůj vlastní způsob meditace? Existuje nepřeberné množství meditačních technik, ale jen některé z nich vyhovují právě nám. Abychom vybrali ty správné, je potřeba nejprve vyzkoušet mnoho způsobů meditace.

Více informací o formě a způsobu studia u nás:

Často se ptáte

Nejčastější dotazy související s kurzem.

Certifikát

Každý absolvent kurzu obdrží certifikát.

Vložte svůj e-mail a my Vás upozorníme na konání dalšího turnusu tohoto kurzu:

Cena včetně DPH:

2 900 Kč

Termín zahájení:

3. ledna 2022 Více

Typ:On-line kurz
Rozsah kurzu:35 dnů

V ceně získáte:

1 / 35 studijních dní.

2 / Audionahrávky k meditacím ke všem lekcím.

3 / Přístup do Poradny pro studenty.

4 / Přístup k výukové hře ZOF pro tvorbu jídelníčků.

5 / Certifikát o absolvování kurzu.

Proč zvolit kurz Martina Jelínka?

 • Ucelený pohled na problematiku meditací.
 • Stejný prostor u nás má teorie i praktické procvičování jednotlivých technik.
 • Zaměřujeme se na základní techniky vedoucí k transformaci mysli i vědomí.
 • Součástí kurzu je práce s jednotlivými hladinami vědomí.
 • Naučíte se vytvářet různé formy jídelníčků zlepšující kvalitu meditací.

Přihláška do kurzu:

Vyplňujte všechny údaje s diakritikou. Údaje slouží k vystavení faktury a certifikátu (je-li součástí kurzu).
V případě dotazů si projděte sekci nejčastější dotazy, nebo nás kontaktujte.

Meditace pro začátečníky

       Počet účastníků:       

Aktuální měna: CZK Přepnout na EUR

Cena vč. DPH: 2 900 Kč