Meditace pro začátečníky

Naučit se meditovat znamená otevřít tajná dvířka k té podobě svého já, se kterou se v běžném životě potkáváme sporadicky. Meditace zklidní mysl, zlepší sebekontrolu, posílí zdraví, navede k duchovnu. Co člověk, to jiná očekávání a cíle. Cesta je přitom pouze jedna. Pomohu vám ji najít a neztratit.

Meditace není pouze způsob, jak navázat pevné spojenectví se svým já a vydat se na cestu duchovního rozvoje. Vědecké výzkumy prokázaly, že správně prováděná meditace účinně ovlivňuje i náš tělesný stav – ve stavu meditace se zvyšuje vyplavování serotoninu (hormon štěstí), naopak klesá hladina kortizolu (tzv. stresový hormon). Zlepšuje se spánek, zmírňuje úzkost. Meditace také dokáže snížit hladinu krevního tlaku a zlepšuje činnost imunitního systému.

7 důvodů, proč tento kurz

Komplexní pohled

Naučíte se využít meditaci pro vlastní duchovní rozvoj, pro zlepšení zdraví i pro rozvoj kreativity a dalších duševních dovedností.

50 audionahrávek pro nácvik meditace

Kurz je podrobný a zároveň si všechna témata jednotlivých lekcí důkladně procvičíte přímo v meditacích.

Meditace a strava

Dozvíte se, které potraviny, jejich kombinace i jídelníčky jsou pro meditaci vhodné a kterým je naopak dobré se vyhýbat. Cílem je naučit se vytvářet konkrétní jídelníčky v naší výukové hře ZOF.

Studujete on-line a právě tehdy, když máte čas

Celé studium probíhá on-line, tzn. bez nutnosti dojíždění na přednášky. Studujete v klidu z domova, časový rozsah přizpůsobujete svým možnostem.

Přímá komunikace s lektorem prostřednictvím on-line poradny

Součástí kurzu je rozsáhlá on-line poradna (včetně její historie za celou dobu existence kurzu, je tedy zdrojem obrovského množství dalších informací). Lektor kurzu je vám tady po celou dobu studia k dispozici.

Doživotní přístup do klientské části

I po dokončení kurzu jsou vám dostupné všechny absolvované lekce, interaktivní hra ZOF na sestavování jídelníčků i on-line poradna. Doživotně.

Kurz je vhodný pro všechny zájemce o meditace

Studiem nejvíce získají všichni zájemci o duchovní přístup k životu, včetně těch, kteří hledají způsob, jak využít techniky meditace pro zlepšení tělesného i duševního zdraví. Přínosem bude i pro lidi, kteří už mají s meditací zkušenost a chtějí se naučit speciálním stravovacím návykům pro její prohloubení i novým meditačním technikám.

Unikátní výuková hra ZOF

Nová výuková on-line hra ZOF (Zóna Optimálního Fungování) slouží jako vynikající pomůcka pro praktickou tvorbu jídelníčků v rámci aktuálně probíraných témat v průběhu celého kurzu. Hra umožňuje rychlou a jednoduchou formou kombinovat jednotlivé potraviny do konkrétních receptů a následně automaticky vyhodnocovat jejich vlastnosti a charakteristiky. Ihned tak uvidíte, jestli Vámi sestavený jídelníček odpovídá pravidlům racionálního stravování. Z učení se stává skutečná „škola hrou“.

Co je obsahem kurzu?

 • Abeceda meditace – základní pojmy, definice meditace, volba vhodného místa, pravidla bezpečné meditace.
 • Základy meditace – koncentrace, vizualizace, práce s dechem.
 • Principy meditace – mysl a vědomí - jak je naučit fungovat společně v náš prospěch.
 • Fyziologie meditace – co a v kterých částech mozku a jiných částech těla se děje při správně prováděné meditaci.
 • Jak správně meditovat – práce s myšlenkami, ovládání emocí, dovednost pracovat v jednotlivých hladinách vědomí.
 • Meditace a strava – které potraviny, jejich kombinace i jídelníčky jsou pro meditaci vhodné a kterým se vyhýbat. Včetně tvorby jídelníčků.
 • Meditace mysli – detailní průvodce jednotlivými techniky meditace mysli.
 • Meditace srdce – techniky pro objevení nejniternějšího vědomí.
 • Meditace a využití vnitřní síly – jak skrze meditace objevit a projevit vnitřní duchovní sílu.
 • Meditace jako cesta k duchovnímu životu – se vším, co k tomu patří.
 • Meditace pro praktický život – zlepšení zdraví, osobních vztahů, sebehodnocení.

Jak probíhá studium

1
Studijní lekce – Ve studijní sekci se od pondělí do pátku zobrazí studijní lekce zabývající se jedním konkrétním tématem a v sobotu proběhne týdenní shrnutí. K lekcím je možné se vracet, není podmínkou studovat každý den.
2
Audionahrávky – Každá lekce obsahuje audionahrávky, které slouží jako návod k procvičování jednotlivých meditačních technik.
3
Pracovní sešit a cvičné testy – Pracovní sešit slouží ke shrnutí poznatků z meditací, které jsou součástí lekcí. Na konci kurzu tak budete mít k dispozici souhrnnou rekapitulaci všeho, co jste za měsíc zvládli, včetně nedostatků, na kterých je vhodné do budoucna více zapracovat. Každý den je k dispozici také cvičný test, který slouží k opakování učiva a připraví vás na souhrnný měsíční test.
4
Tvorba jídelníčků – Ve výukové aplikaci vytváříte jídelníčky k vybraným tématům zabývající se vztahem kvality stravování na průběh meditace.
5
Poradna – Máte přístup k on-line poradně, ve které lektor průběžně odpovídá na všechny dotazy týkající se aktuálně probíraných témat. K dispozici je celá historie Poradny, tato slouží jako zdroj dalšího studijního materiálu.
6
Závěrečný test – Probíhá na on-line platformě, tedy v klidu z domova a bez stresu. Je vyvrcholením celého studijního snažení.
7
Certifikát – Po úspěšném absolvování studijních lekcí i závěrečného testu vám bude certifikát zaslán poštou.

Ohlasy absolventů

Ondra a Míša Dobiáškovi

Představte si, jaké by to bylo, mít učitele, který pozoruhodným tempem osobně i profesně roste již větší polovinu svého života, vědecký přístup západního světa je jeho základnou, nikoliv stropem, má odvahu jít proti proudu, jde-li proud špatným směrem, díky obdivuhodné šíři i hloubi svého poznání vás dokáže vzdělávat poutavě a v souvislostech, rozumí významu harmonie těla i mysli pro lidské zdraví, svou životosprávou je nejlepším příkladem své vlastní nauky, jeho reálné výsledky v pomoci lidem dávají mnoho důvodů mu pozorně naslouchat, sám má však ve zvyku více naslouchat, než mluvit, pokora, úsměv a respekt jsou mu vlastnostmi nejbližšími. Takto by se dalo pokračovat, ale slova nestačí. Musíte to zažít. Martin Jelínek je velmi inspirativní osobnost, která nás – vždy jakoby mimochodem – dovede něčím novým fascinovat, kdykoli máme to privilegium se s ním znovu setkat. Za těch více než 10 let, co se od něj na různých frontách učíme, ani za celou éru našeho akademického studia jsme nepoznali kantora, který by v člověku lépe dokázal zažehnout lásku k poznání. Je velmi cenné, že v Čechách již rostou následovníci jeho školy, neboť právě takoví učitelé by měli stát po boku každému, kdo chce umět sobě či druhým smysluplně mluvit do toho, jak nakládat se svým zdravím. Díky Kurzům ATAC se taková šance otevírá i vám.

Zdenka Vlčková

Jsem spokojená nejen s kvalitou a formou kurzu, ale i s možností další spolupráce jak s p. Mgr. Jelínkem, tak i s ostatnímim kolegy. Je to velkým profesním přínosem.

Mgr. Jana Filipovičová

Obohacující. To je to nejlepší slovo. O zdraví se zajímám již dlouho, přesto jsem získala nové informace, ale hlavně mě tento kurz podnítil přemýšlet mnohem kreativněji. Zaujal mě propracovaný a jednoduchý systém výuky, oceňuji možnost konzultovat různé otázky nejen během kurzu, ale i do budoucna. Praxe je přede mnou. Opravdu se vyplatilo investovat.

Ing. Karolina Kallmünzerová

Velmi mi vyhovuje permanentnost kurzů, možnost vybrat si specifický dle aktuální potřeby. Pokud jste zvídavý student, čeká vás ve finále ona kýžená komplexnost. A o to jde především.

Dagmar Sedlářová

Kurzy Mgr. Martina Jelínka jsou naprosto přehledné, jasné, výstižné, komplexní. Úkoly, které je potřeba dělat, vás naučí uvažovat o člověku, pro kterého děláte jídelníček, uceleně, ze spousty stran. Ne jen slepě počítat kalorie. Tyto kurzy jsou pro mě velkým přínosem, který mě posunuly o velký kus dopředu a dávají mi smysl.

Ing. Martin Škába

Jsem velmi vděčný za možnost vzdělávat se od Mgr. Martina Jelínka. Kurzy, semináře a osobní konzultace mi velmi pomáhají v profesionálním rozvoji a díky tomu mohu být stále více a více nápomocen svým klientům. Vzdělání je velmi široké, takže absolvent kurzů může řešit jak výživu dětí, dospělých, seniorů až po vrcholové sportovce.

Přečtěte si další ohlasy Naše kurzy studují zájemci z celého světa

Lektor kurzu
Martin Jelínek

Výživový poradce, autor sedmi úspěšných knih. Zakladatel vzdělávací společnosti ATAC pořádající kurzy, která spojují moudra východních filozofií s poznatky moderní vědy. Jeho cílem je předávat celostní poznání v oblasti výživy a zdraví všem skupinám populace. Podílel se na pořadu České televize Pod pokličkou, je autorem výukového systému ZOF.

Víte, že...

…meditovat můžeme kdykoli v průběhu dne a na jakémkoli místě? Není nezbytně nutné hledat idealizovanou oázu klidu a tím komplikovat snahu o vlastní duchovní vývoj.

… meditace nám dláždí cestu na cestě k absolutnímu naplnění naší existence ve vnějším světě?

…na kvalitu meditací má vliv i strava, kterou každý den jíme? Správná znalost tvorby jednotlivých forem stravovacích režimů nám pomůže k našemu duchovnímu vývoji.

…meditace můžeme považovat za duchovní jazyk? Abychom mohli plynule a správně komunikovat v duchovní sféře, je potřeba se naučit jednotlivá slova i celou gramatiku, stejně jako jsme se učili naši vlastní řeč, pomocí které se každý den dorozumíváme.

…každý člověk je individualita, jehož duše má svůj vlastní způsob meditace? Existuje nepřeberné množství meditačních technik, ale jen některé z nich vyhovují právě nám. Abychom vybrali ty správné, je potřeba nejprve vyzkoušet mnoho způsobů meditace.

Více informací o formě a způsobu studia u nás:

Často se ptáte

Nejčastější dotazy související s kurzem.

Certifikát

Každý absolvent kurzu obdrží certifikát.

Vložte svůj e-mail a my Vás upozorníme na konání dalšího turnusu tohoto kurzu:

Cena včetně DPH:

2 900 Kč

Termín zahájení:

6. února 2023 Více

Typ:On-line kurz
Rozsah kurzu:35 dnů

V ceně získáte:

1 / 35 studijních dní.

2 / Audionahrávky k meditacím ke všem lekcím.

3 / Přístup do Poradny pro studenty.

4 / Přístup k výukové hře ZOF pro tvorbu jídelníčků.

5 / Certifikát o absolvování kurzu.

Proč zvolit kurz Martina Jelínka?

 • Ucelený pohled na problematiku meditací.
 • Stejný prostor u nás má teorie i praktické procvičování jednotlivých technik.
 • Zaměřujeme se na základní techniky vedoucí k transformaci mysli i vědomí.
 • Součástí kurzu je práce s jednotlivými hladinami vědomí.
 • Naučíte se vytvářet různé formy jídelníčků zlepšující kvalitu meditací.

Přihláška do kurzu:

Meditace pro začátečníky

Počet účastníků:

Aktuální měna: CZK Přepnout na EUR

Cena vč. DPH: 2 900 Kč