Meditace pro začátečníky

Naučit se meditovat znamená otevřít tajná dvířka k té podobě svého já, se kterou se v běžném životě potkáváme sporadicky. Meditace zklidní mysl, zlepší sebekontrolu, posílí zdraví, navede k duchovnu. Co člověk, to jiná očekávání a cíle. Cesta je přitom pouze jedna. Pomohu vám ji najít a neztratit.

Proč se naučit meditovat v mém kurzu?

Meditace není pouze způsob, jak navázat pevné spojenectví se svým já a vydat se na cestu duchovního rozvoje. Vědecké výzkumy prokázaly, že správně prováděná meditace účinně ovlivňuje i náš tělesný stav – ve stavu meditace se zvyšuje vyplavování serotoninu (hormon štěstí), naopak klesá hladina kortizolu (tzv. stresový hormon). Zlepšuje se spánek, zmírňuje úzkost. Meditace také dokáže snížit hladinu krevního tlaku a zlepšuje činnost imunitního systému.

V měsíčním on-line kurzu „Meditace pro začátečníky“ se naučíte využít meditaci ve všech výše zmíněných ohledech – pro vlastní duchovní rozvoj, pro zlepšení zdraví i pro rozvoj kreativity a dalších duševních dovedností. Kurz je podrobný, v každé lekci půjdeme do velké hloubky. Všechna témata jednotlivých lekcí si důkladně procvičíte přímo v meditacích – součástí kurzu je přes 50 audionahrávek pro nácvik meditace.

Speciální bonus

Strava a meditace? Ovlivňují se zároveň víc, než by se na první pohled zdálo. I proto má strava v rozvrhu kurzu významné místo – celý jeden týden. Dozvíte se, které potraviny, jejich kombinace i jídelníčky jsou pro meditaci vhodné a kterým je naopak dobré se vyhýbat. Cílem těchto lekcí bude naučit se vytvářet konkrétní jídelníčky na naší výukové hře ZOF.

Pro koho je kurz vhodný

Studiem nejvíce získají:

 • Ti, kdo se zajímají o duchovní přístup k životu a začínají s meditací.
 • Všichni, kdo hledají způsob, jak využít techniky meditace pro zlepšení zdraví – tělesného i duševního.
 • Lidé, kteří už mají s meditací zkušenost a chtějí se naučit speciálním stravovacím návykům pro její prohloubení i novým meditačním technikám.
Kurz meditace

Obsah kurzu

 • Abeceda meditace – základní pojmy, definice meditace, volba vhodného místa, pravidla bezpečné meditace.
 • Základy meditace – koncentrace, vizualizace, práce s dechem.
 • Principy meditace – mysl a vědomí - jak je naučit fungovat společně v náš prospěch.
 • Fyziologie meditace – co a v kterých částech mozku a jiných částech těla se děje při správně prováděné meditaci.
 • Jak správně meditovat – práce s myšlenkami, ovládání emocí, dovednost pracovat v jednotlivých hladinách vědomí.
 • Meditace a strava – které potraviny, jejich kombinace i jídelníčky jsou pro meditaci vhodné a kterým se vyhýbat. Včetně tvorby jídelníčků.
 • Meditace mysli – detailní průvodce jednotlivými techniky meditace mysli.
 • Meditace srdce – techniky pro objevení nejniternějšího vědomí.
 • Meditace a využití vnitřní síly – jak skrze meditace objevit a projevit vnitřní duchovní sílu.
 • Meditace jako cesta k duchovnímu životu – se vším, co k tomu patří.
 • Meditace pro praktický život – zlepšení zdraví, osobních vztahů, sebehodnocení.

Jak kurz probíhá?

Kurz je měsíční (35 dní), kompletně on-line a zabere v průměru 30 minut denně. Ke studijním lekcím je možné se zpětně vracet. Obsahuje v pondělí až pátek vždy po jedné lekci, v sobotu rekapitulace, v neděli souhrnný test. Každá lekce obsahuje audionahrávky, které slouží jako návod k procvičování jednotlivých meditačních technik.

Součástí kurzu je i tzv. „Pracovní sešit“. Ten slouží na konci každé lekce ke shrnutí poznatků z meditací, které jsou součástí lekcí. Na konci kurzu tak budete mít k dispozici souhrnnou rekapitulaci všeho, co jste za měsíc zvládli, včetně nedostatků, na kterých je vhodné do budoucna více zapracovat.

Lektor semináře
Martin Jelínek

Certifikovaný výživový poradce, autor sedmi úspěšných knih. Podílí se na pořadu České televize Pod pokličkou, je autorem webu Skolazdravehovareni.cz.

Dosud absolvoval více než 3 000 přednášek, mezi jeho klienty patří řada českých olympioniků.

Víte, že...

…meditovat můžeme kdykoli v průběhu dne a na jakémkoli místě? Není nezbytně nutné hledat idealizovanou oázu klidu a tím komplikovat snahu o vlastní duchovní vývoj.

… meditace nám dláždí cestu na cestě k absolutnímu naplnění naší existence ve vnějším světě?

…na kvalitu meditací má vliv i strava, kterou každý den jíme? Správná znalost tvorby jednotlivých forem stravovacích režimů nám pomůže k našemu duchovnímu vývoji.

…meditace můžeme považovat za duchovní jazyk? Abychom mohli plynule a správně komunikovat v duchovní sféře, je potřeba se naučit jednotlivá slova i celou gramatiku, stejně jako jsme se učili naši vlastní řeč, pomocí které se každý den dorozumíváme.

…každý člověk je individualita, jehož duše má svůj vlastní způsob meditace? Existuje nepřeberné množství meditačních technik, ale jen některé z nich vyhovují právě nám. Abychom vybrali ty správné, je potřeba nejprve vyzkoušet mnoho způsobů meditace.

Více informací o formě a způsobu studia u nás:

Vložte svůj e-mail a my Vás upozorníme na konání dalšího turnusu tohoto kurzu:

Cena včetně DPH:

2 900 Kč (114 €)

Termín zahájení:

2.dubna 2018
Typ:On-line kurz
Rozsah kurzu:35 dnů

V ceně získáte:

1 / 35 studijních dní.

2 / Audionahrávky k meditacím ke všem lekcím.

3 / Přístup do Poradny pro studenty.

4 / Přístup k výukové hře ZOF pro tvorbu jídelníčků.

5 / Certifikát o absolvování kurzu.

Proč zvolit kurz Martina Jelínka?

 • Ucelený pohled na problematiku meditací.
 • Stejný prostor u nás má teorie i praktické procvičování jednotlivých technik.
 • Zaměřujeme se na základní techniky vedoucí k transformaci mysli i vědomí.
 • Součástí kurzu je práce s jednotlivými hladinami vědomí.
 • Naučíte se vytvářet různé formy jídelníčků zlepšující kvalitu meditací.

Přihláška do kurzu:

Vyplňujte všechny údaje s diakritikou. Údaje slouží k vystavení faktury a certifikátu (je-li součástí kurzu).
V případě dotazů si projděte sekci nejčastější dotazy, nebo nás kontaktujte.

Meditace pro začátečníky

       Počet účastníků:       

Cena vč. DPH: 2 900 Kč (114 €)