Kurzy ATAC
Začínáme za 103 dnů Přihlaste se ke zkoušce

Státní autorizovaná zkouška Výživový poradce / výživová poradkyně

Zkouška je určena zájemcům o vykonávání profese výživového poradce, je budoucím předpokladem pro získání živnostenského oprávnění v tomto oboru.

Státní autorizovaná zkouška Výživový poradce

Přípravný seminář ke Státní zkoušce Výživový poradce / výživová poradkyně

On-line seminář shrnuje všechny důležité informace a podmínky nezbytné pro úspěšné absolvování státní zkoušky. Jeho součástí je:

 • seznámení se způsobem organizace zkoušky,
 • rekapitulace teoretických znalostí požadovaných při zkoušce,
 • praktická stránka práce s klientem a řešení modelových situací,
 • obsluha přístroje pro diagnostiku a analýzu tělesné kompozice používaného při zkoušce,
 • práce s nutričním programem ZOFapp Profi, který účastníkům v případě jejich zájmu poskytneme zdarma ke zkouškám.
Forma:   On-line na platformě ZOOM
Rozsah semináře:   4 hodiny
Cena semináře:   900 Kč
Termín semináře:   29. září  2024: 16:00 - 20:00

Jak probíhají státní zkoušky

1

První část zkoušky je formou písemného testu v rozsahu 75 minut.

Testové otázky vychází od autorizujícího orgánu, v tomto případě od Ministerstva zdravotnictví. Pro každé kritérium jsou minimálně 3 otázky. Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek, současně ale pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek. V případě neúspěšného vykonání písemného testu není účastník připuštěný k ústní zkoušce.

2

Druhá část zkoušky je ústní v rozsahu min. 2 hodin, kterou provádí zkušební komise.

Ta je složena ze dvou členů (autorizovaných osob), jejich povinností je ověřit u zkoušeného všechna požadovaná kritéria (viz požadavky Národní soustavy kvalifikací pro tuto profesi).

3

Součástí ústní zkoušky je teorie.

Zkušební komise prověřuje znalosti v oblasti výživy, biochemie a fyziologie lidského organismu.

4

Součástí ústní zkoušky je i praktická část.

V této se řeší praktické předvedení nutriční a tělesné diagnostiky klienta včetně sestavení jídelníčku a způsobu jednání s klientem. Zkoušený tak bude provádět základní antropometrické a bioimpedanční měření a analýzu stávajícího stravovacího režimu u vybraného figuranta. Nový stravovací režim účastník vytváří pomocí nutričního programu.

5

Úspěšné absolvování.

Na základě úspěšného složení testu i ústní zkoušky obdrží uchazeč Osvědčení o profesní kvalifikaci a Dodatek k Osvědčení v anglickém jazyce (Europass).

Jak postupovat

 1. Vyplňte a odešlete objednávku ke státním zkouškám.
   
 2. Uhraďte poplatek za zkoušku na základě instrukcí, které po odeslání objednávky obdržíte mailem na vámi zadanou e-mailovou adresu (úhrada musí proběhnout nejpozději 7 dnů před konáním zkoušky).
   
 3. Po naplnění termínu minimálně 3 účastníky vám pošleme přihlášku. Po jejím vyplnění a zaslání zpět od nás nejpozději do 21 dní obdržíte pozvánku ke zkoušce (podmínkou konání zkoušky ve vypsaném termínu jsou minimálně 3 zájemci).
   
 4. V případě zájmu/potřeby máte možnost absolvovat přípravný seminář ke státním zkouškám. Seminář probíhá on-line, po jeho objednání Vám pošleme bližší informace o realizaci akce.
   
 5. V případě neúčasti na konkrétním termínu je nutné se dle požadavků Národní soustavy kvalifikací řádně písemně omluvit, a to nejpozději 2 dny před zkouškou. V dané situaci nabídneme nový termín - pokud nebude vyhovovat, navrhne se do 6 týdnů od doručení pozvánky nový termín. Pokud se uchazeč ke zkoušce nedostaví bez omluvy, posuzuje se to tak, jako kdyby zkoušku vykonal neúspěšně, a úhrada za zkoušku se nevrací. V situaci neúspěšného složení zkoušky je cena opravného termínu 4 000 Kč.
   
 6. Ke státní zkoušce je potřeba přinést:
  • originál přihlášky ke zkoušce
  • kopii občanského průkazu
  • občanský průkaz (bez něj nemůže být uchazeči státní zkouška v daném termínu umožněna)
  • notářsky ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání (lze ověřit i na Czech pointu)
    
 7. Součástí zkoušek je i vypracování jídelníčku na vybraném nutričním software. O volbě konkrétního programu rozhoduje sám účastník. Součástí výbavy u zkoušek je i počítač a internetové připojení. V případě, že účastník pracuje s programem přímo instalovaným v jeho vlastním zařízení, je nutné, aby s sebou přinesl notebook/tablet/mobil. V případě zájmu poskytneme účastníkům ke zkouškám zdarma licenci k programu ZOFapp Profi.
   
 8. Ke zkoušce je nutné se dostavit minimálně 15 minut před jejím zahájením.

Další informace

Místo konání: Kulturní dům K-TRIO, Dr. Martínka 1439, 700 30 Ostrava-jih-Hrabůvka

Organizátor: ATAC spol. s r.o.

Číslo autorizace: 236

Časté dotazy

Je nutné pro získání ŽL a vykonávání profese výživového poradce složit státní zkoušku?

Zatím ne, protože poradenství ve výživě je činností volnou. Živnostenský list tak získáte i bez této zkoušky. Dlouhodobě se připravuje změna, kdy se uvažuje o přesunu výživového poradenství do kategorie živností vázaných. Pokud k tomu dojde, bude absolvování této zkoušky nezbytné.

Jaký je rozdíl mezi zkouškou rekvalifikačního kurzu Poradce pro výživu a státní zkouškou?

Nově se akreditují rekvalifikační kurzy, jejichž součástí už není závěrečná zkouška. Absolvent rekvalifikačního kurzu obdrží Osvědčení o absolvování kurzu. Rekvalifikační kurz je vhodnou a současně i plnohodnotnou formou přípravy na státní zkoušku, není ale podmínkou pro její absolvování.

Co je profesní kvalifikace?

Profesní kvalifikace zahrnuje definici znalostí a dovedností v rámci dané profese. U výživového poradce je to tedy spektrum podmínek, které definuje a registruje Ministerstvo zdravotnictví ČR. Jedná se o jednotný standard, který je platný na území celé ČR. Zkoušku na profesní kvalifikaci provádí pouze autorizované osoby a za předem daných podmínek a pravidel. Ve výživovém poradenství na území ČR se státní zkouška považuje za nejvyšší kvalifikaci.

Kdo může státní zkoušku absolvovat?

O zkoušku se může ucházet osoba starší 18 let s minimálně základním vzděláním nebo i mladší osoba (starší 16 let), ale jen v případě, že je účastníkem rekvalifikace.

Jaký je obsah zkoušky?

Obsah zkoušky definuje tzv. kvalifikační standard, podrobnosti najdete zde.

Zkouška se skládá z:

1. Písemné části formou testu v rozsahu 75 minut. Testové otázky vychází od autorizujícího orgánu, v tomto případě od Ministerstva zdravotnictví. Pro každé kritérium jsou minimálně 3 otázky. Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek, současně ale pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

2. Teoretické části, kde zkušební komise prověřuje znalosti v oblasti výživy, biochemie a fyziologie lidského organismu.

3. Praktické části, ve které se řeší praktické předvedení nutriční a tělesné diagnostiky klienta včetně sestavení jídelníčku a způsobu jednání s klientem. Zkoušený tak bude provádět základní antropometrické a bioimpedanční měření a analýzu stávajícího stravovacího režimu u vybraného figuranta. Účastník vytváří nový stravovací režim pomocí nutričního programu.

Jaký kurz musím vystudovat, abych mohl/a absolvovat státní zkoušku?

Podmínkou absolvování státní zkoušky NENÍ studium žádného kurzu. Obsah zkoušky definuje tzv. kvalifikační standard. Ke státní zkoušce se tedy můžete přihlásit, aniž byste absolvovali jakýkoli kurz, pravidla systému národních kvalifikací toto umožňují.

S ohledem na specifičnost výživového poradenství ve smyslu požadavků na znalosti v oblasti fyziologie lidského organismu, biochemie, potravinářství, práce s klientem a systému sestavování stravovacích režimů je pro potenciálního uchazeče o státní zkoušku výhodné absolvovat:

A) Ucelený systém vzdělávání v podobě kurzů Poradce pro výživu nebo Rekvalifikační kurz Výživový poradce. Oba kurzy připraví zájemce na státní zkoušku stejně plnohodnotně.

B) Přípravný kurz ke státní zkoušce. Jeho účelem je shrnutí informací a požadavků k vykonání státní zkoušky.

Je nutné absolvovat přípravný seminář k úspěšnému složení státní zkoušky?

Přípravný seminář ke státní zkoušce NENÍ nutné absolvovat. Důvodem jeho existence je komplexní rekapitulace všech podmínek, které účastník státní zkoušky musí zvládnout.

Co se stane, když zkoušku neudělám?

V situaci neúspěšného průběhu státních zkoušek má účastník možnost vykonat opravnou zkoušku v náhradním termínu.

Jaká je cena zkoušky?

Cena státní zkoušky pro veřejnost je 6 500 Kč.
Absolventi našich kurzů mají zvýhodněnou cenu 5 600 Kč.

Více o studiu u nás:

Do sekce Vše o studiu

Typ kurzu:

Státní zkouška

Lektor:

Martin Jelínek

Trvání:

1 den

Termín:

6. října 2024: 8:00 - 16:00

Cena kurzu:

6 500 Kč

EUR
Tip: Znáte svůj nutriční kvocient?
Otestujte svoji nutriční gramotnost

Ohlasy
absolventů

Našimi kurzy prošla řada studentů z celého světa. Přečtěte si ohlasy některých z nich.

Všechny ohlasy

Bc. Zuzana Hajduková, DiS.

Bc. Zuzana Hajduková, DiS.

Již je to dva roky, co jsem absolvovovala kurz Poradce pro výživu a sumplementaci pod vedením Mgr. Martina Jelínka. A i po těchto dvou letech mohu se 100% jistotou říci,...

Celé hodnocení

Dominika Hostinská

O výživě jsem již před kurzem měla spoustu informací a aktivně jsem se danému tématu věnovala. Nicméně kurz Výživy a suplementace mi ukázal, že je stále kde se zdokonalovat a...

Celé hodnocení

Mgr. Barbora Součková

Vlivem životního stylu na zdraví se zabývám již od střední zdravotnické školy, kde jsem se poprvé setkala s propojením toho, jak člověk žije a jak se na něm nezdravý životní...

Celé hodnocení

Ing. Radka Ondrušková

Ing. Radka Ondrušková

Kurz Výživa dětí on-line vnímám jako opravdu intenzivní, za krátký čas mi poskytl množství důležitých základních informací, některé jsem si jen oživila, jiné pro mě byly nové. Nejvíc oceňuji, že...

Celé hodnocení

Nestíháte tento termín? Pošleme Vám upozornění na nový.

Chci upozornit

Přihláška do kurzu

Státní autorizovaná zkouška Výživový poradce / výživová poradkyně

Počet účastníků:

6 500 Kč