Aktuálně připravujeme novou verzi kurzu.

Rozsah: 150 hodin výuky.

Na tento kurz je možnost získat příspěvek od Úřadu práce.

Vstupní předpoklady

Minimální vzdělání účastníka:

 • ukončené střední vzdělání (minimálně výuční list)

Další vstupní předpoklady:

 • dosažení 18 let věku,
 • přístup k internetu minimálně 1x týdně z důvodu doporučené literatury a komunikace.

Kurz je určen pro: Všechny zájemce o zdravý životní styl postavený na racionálním způsobu stravování.

Profil absolventa

Absolvent kurzu:

 • ovládá kategorizaci potravinářských výrobků, funkčních potravin, doplňků stravy,
 • ovládá základní předpisy týkající se výroby, zpracování, registrace a hygienického ošetření potravin,
 • orientuje se v jednotlivých složkách stravy (makroživin i mikroprvků) včetně vody a problematiky pitného režimu - tj. zná jejich účinky, využití, energetické hodnoty, doporučené denní dávky, biologickou hodnotu (vstřebatelnost) a umí je adaptovat pro různé uživatele,
 • ovládá význam potravin a jejich složek při prevenci civilizačních chorob,
 • ovládá význam suplementace při prevenci civilizačních chorob,
 • umí interpretovat a v praxi používat běžné indexy, jednotky a veličiny jako např. energetickou bilanci organismu při běžných činnostech, DDD (RDA), GI (glykemický index), BM (bazální metabolismus), BI (Broccův index), BMI (Body Mass Index), % tělesného tuku, % zastoupených živin ve stravě (hmotnostně i v procentech energie),
 • umí sestavit jídelníček z hlediska obecných i specifických požadavků běžné populace – děti, mládež, dospělí, senioři, těhotné a kojící ženy, sportovci, lidé s nadváhou i podvýživou,
 • zná problematiku sportovní výživy včetně specifické suplementace pro jednotlivá sportovní odvětví,
 • ovládá problematiku kategorizace i určování somatotypu jedince,
 • má přehled o použití tradičních i netradičních potravin a jejich gastronomických úprav v rámci zdravé výživy.

Náplň a rozsah kurzu

Tabulka znázorňující náplň a rozsah kurzu ke stažení zde.

Organizační forma vzdělávání

Kombinovaná

Metody výuky

Přednášky
Samostudium
Praxe

Rámcový rozvrh teoretické výuky

Výuka nepřesáhne 8 hodin denně + přestávky.
Vyučovací hodina teoretické výuky je v rozsahu 45 minut. Vyučovací hodina praktické výuky/praxe je v rozsahu 60 minut. Praxe je realizována v souladu se zákoníkem práce.

Způsoby ověření získaných znalostí a dovedností

Písemná forma

Zpracování zadaného tématu formou seminární práce v rozsahu 6 stran textu – obsahem seminární práce je stanovení rozpisu vzorového jídelníčku a návrhu pohybové aktivity.

Hodnocení jednotlivých částí seminární práce:

 • analýza metabolického stavu jedince – 30 %
 • analýza stávajícího stravovacího režimu – 30 %
 • vyhotovení nového stravovacího režimu – 30 %
 • doporučení pohybové aktivity – 10%

Závěrečné hodnocení: Úspěšnost min. 80 % (vyhověl)

Písemný test v rozsahu 1 vyučovací hodiny. Obsahem jsou teoretické znalosti získané v průběhu kurzu. Úspěšnost min. 75 % (vyhověl).

Ústní forma

Obhajoba výsledků seminární práce před komisí.

Podmínkou výkonu ústní formy závěrečné zkoušky je úspěšné absolvování písemné formy závěrečné zkoušky.

Účast na kurzu musí být min. 80 %.

Hodnocení úspěšnosti závěrečné zkoušky: Účastník kurzu musí vyhovět všem třem podmínkám (seminární práce, závěrečný test, účast).

Složení zkušební komise

Garant kurzu: Anna Fuchsová, DiS.
Statutární zástupce vzdělávacího zařízení: Mgr. Martin Jelínek
Člen komise: MUDr. Pavel Dvorský

Praktická výuka

Účastníci s pozvanými klienty absolvují zjišťování metabolismu pomocí antropometrických měření:

 • měření parametrů obvodu pasu a boků
 • vyhodnocování WHR
 • měření tělesné hmotnosti a výšky
 • na bioimpedančním přístroji měření hodnot bazálního metabolismu, % tělesného tuku, % vody v těle a zastoupení svalové tkáně.

Na základě získaných informací vypočítají nutriční potenciál stravy a z výsledných hodnot vyhodnotí energetickou bilanci.

Organizační zabezpečení výuky

Teoretická i praktická výuka je uskutečňována pod dohledem lektora. Účastníci obdrží skripta ke kurzu pouze v elektronické formě.

Místo konání

Adresa konání teoretické i praktické výuky:

Praha – Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, José Martího 31, 162 52 Praha 6 mapa

Cena kurzu

Cena kurzu: 10 700 Kč

Termíny školení

Praha:

Organizace výuky

10.00 - 11.30výuka
11.30 - 11.50přestávka
11.50 - 13.20výuka
13.20 – 13.50přestávka
13.50 – 15.20výuka
15.20 – 15.30přestávka
15.30 – 17.00výuka

Lektoři kurzu

Mgr. Martin Jelínek
Výživový poradce, autor sedmi knih, lektor kurzů o zdravém životním stylu a racionální výživě.

MUDr. Pavel Dvorský
Chirurg s dvacetiletou praxí v nemocniční i ambulantní sféře, výživový poradce.

Vložte svůj e-mail a my Vás upozorníme na konání dalšího turnusu tohoto kurzu:

Cena:

10 700 Kč

Termín zahájení:

Připravujeme na podzim 2022
Typ:Distanční kurz
Rozsah kurzu:1 měsíc

V ceně získáte:

1 / 150 studijních hodin pod vedením specialistů v oboru.

2 / Certifikát o absolvování kurzu a složení zkoušky akreditovaný MŠMT.

3 / Závěrečný test s obhajobou seminární práce.

Proč zvolit tento akreditovaný kurz?

 • Tento kurz je rekvalifikační.
 • Je veden odborníky a praktiky ve svém oboru.
 • Certifikátem výuka nekončí - pro absolventy máme připravena pravidelná školení a nabídku dalších kurzů.

Přihláška do kurzu:

Rekvalifikační kurz - Poradce pro výživu

Počet účastníků:

Aktuální měna: CZK Přepnout na EUR

Cena: 10 700 Kč

Tento kurz je vyprodán