Kurzy ATAC

Cesta na vrchol Lucie Sedláčkové

Káva ve sportu

📅 1. 3. 2023  Mgr. Martin Jelínek    

Káva je nápoj, který nechává chladným naprosté minimum lidí. Buď ji milujete, nebo ji nemůžete vystát. Je tak trochu kontroverzní potravinou, protože disponuje spektrem účinků, které se sice v některých situacích jeví jako vhodné, u jiných ale naopak zesilují nežádoucí projevy. Pravdou je, že sportovci prakticky všech odvětví využívají především jejích stimulačních výhod. Je běžným zvykem „nakopnout se“ před zátěží jedním dvěma šálky s vidinou podání lepšího výkonu a doufat, že výsledek bude odpovídat očekávání. I přesto, že je Lucka nefalšovaným milovníkem kávy a já tento vztah sdílím s ní, byli jsme v rámci přípravy nuceni přistoupit k radikálnímu kroku a její konzumaci výrazně omezit. I přes nemalé rozbroje, které kolem situace vznikly, Lucka tuto výzvu se slzou v oku zvládla. Podívejme se proto na důvody, které nás vedly k tomuto přístupu.

Káva ve sportu

Nejčastějším (ne-li jediným) důvodem, proč sportovci inklinují ke konzumaci kávy, je obsah kofeinu. Preferovanou výhodou tohoto stimulantu je jeho schopnost povzbudit činnost nervové soustavy a srdečně-cévního systému. Je to současně důvod, proč se tato látka v čisté formě tolik používá i ve sportovní doplňkové výživě. Ve skutečnosti ale káva není jen o kofeinu. Tento nápoj obsahuje celou řadu látek. Na straně jedné jsou poměrně dobře zdokumentovány jejich dílčí účinky, na stranu druhou tyto složky neužíváme izolovaně, ale přijímáme je v kávě v komplexu. Je proto nutné přistupovat k hodnocení vlivu a následně i smysluplnosti konzumace kávy celostně.

O kávě jako celku víme, že má povzbuzující účinky. Tyto nevychází jen ze stimulačního efektu kofeinu, ale i ve schopnosti potlačovat únavu. Toto zní samozřejmě atraktivně, je třeba si ale uvědomit, že manipulace s takovým účinkem ve výsledku jen zvyšuje celkovou únavu organismu. Pravidelnou konzumací kávy se tak dostáváme do začarovaného kruhu, který spousta konzumentů řeší dalším zvyšováním jejích dávek.

Látky přítomné v kávě mají schopnost rozšiřovat bronchioly v plicích. Toto vede k uvolňování svalů průdušek, což usnadní dýchání. Káva je proto oblíbeným nápojem především u vytrvalostních disciplín.
Tento dilatační vliv je ale dvousečnou zbraní. Je všeobecně známo, že konzumace kávy u žen zhoršuje průběh premenstruačního syndromu. A není to jen vliv na únavu nebo bolest, ale i zvýšené zavodňování, tedy výkyvy tělesné hmotnosti. Sportovkyně konzumující pravidelně kávu by si tak měly rozmyslet, jak moc se jim vyplatí v této "neřesti" pokračovat dál.

U dilatace cév ještě zůstaneme. S ne úplně příjemným vlivem kávy v tomto směru se zná každý její milovník, a to v situacích, kdy její konzumaci vysadí. Efekt se dostaví velmi brzy v podobě úporných bolestí hlavy, které u citlivějších jedinců mohou přecházet v migrény.

Často se v souvislosti s konzumací kávy hovoří o jejím močopudném účinku. Toto není úplně výhodná vlastnost pro výkonnostní sportovce, rizika plynoucí z potenciální dehydratace nikdy nejsou příjemná. Některé studie ale potvrdily schopnost organismu adaptovat se na příjem takto působících látek. Ukazuje se, že zdaleka ne každý konzument kávy je tak ohrožen nedostatkem tekutin.
 

Jedna z největších „bolístek“, kterou konzumace kávy přináší, je její vedlejší účinek na nervovou soustavu. Káva má schopnost zvyšovat aktivitu sympatické nebo parasympatické části autonomní nervové soustavy. To může být dobrá vlastnost v situaci, kdy při zvýšené únavě potřebujeme povzbudit. Jakmile ale sportovec touží posunout projevy chování svojí nervové soustavy na hraniční extrém, musí u kávy počítat s rizikem zvýšeného vnitřního napětí, tachykardie (bušení srdce), třesu rukou či nervozity (platí to především pro více senzitivní jedince). Je dobré si tak položit otázku, jak moc rozumné je snižovat potenciál podání optimálního výkonu, když je k dispozici celá řada jiných látek s mnohem lepšími vlastnostmi.
S tímto souvisí další otázka - když ne kávu, tak jaký jiný stimulant? Alternativ je celá řada, v oblasti zdrojů kofeinu, které nevykazují tak široké spektrum vedlejších dopadů na chování metabolismu, trh nabízí například kávu zelenou, černý nebo zelený čaj, případně guaranu. V ppřípadě zájmu vyhnout se jakýmkoli zdrojům kofeinu jsou k mání různé adaptogeny (maca, rozchodnice, žen-šeny).

Káva by se měla pít především pro pocit pohody. A navíc v množství, o kterém každý její konzument ví, že se neprojeví nežádoucími vedlejšími účinky. Na tomto kompromisu jsme se po víceméně racionální debatě nakonec s Luckou domluvili. Příprava na sportovní vrchol má vždy přednost před zábavou a rozptýlením. Z původních 3-4 šálků denně jsme se tak ustálili na jednom, i s tímto ale týden před zápasem v rámci ladění formy a odvodňováním ještě budeme pracovat.
Nemalé výhody z hlediska celkové efektivity má rozumná kombinace vybraných adatpogenů s umírněnou konzumac kávy. Právě tato souhra bude tovřit základ pro gradaci formy pár dnů před zápasem.
Jak je vidno, ke konzumaci kávy není nezbytně nutné se otáčet zády. Na stranu druhou - Lucka bravurně zvládá i toto.

Sledujte Lucku na Facebooku  a  Instagramu

Lucie Sedláčková

Nenechte si ujít novinky od Lucky

Upozornění na každý nový článek Vám zašleme do e-mailu.