Kurzy ATAC

Ze světa výživy a zdraví

Sportovci užívají nebezpečné doplňky

📅 27. 3. 2022  Mgr. Martin Jelínek     🔈 Přehrát audio verzi článku

Užívání doplňků stravy je v moderní společnosti naprosto běžná věc. Studie poukazují na fakt, že jejich spotřeba neustále roste [1], a není žádné tajemství, že jejich potenciál ve snaze maximalizovat fyzický výkon se snaží využít i sportovci, kteří jich v průměru konzumují mnohem více, než běžná populace. Význam doplňků spočívá především v tom, že umožňují příjem v nich obsažených látek v množství, které nejsme schopni nebo ochotni zajistit běžnou stravou. Mají tedy svůj význam, a to do okamžiku, než začnou být zneužívány. Pokud jejich dávkování překračuje doporučenou mez, případně se nevhodně kombinují, mohou vážně ohrozit zdraví uživatele. Alespoň toto tvrdí Evropská kardiologická společnost (ESC), která zkoumala vliv některých sportovci užívaných doplňků pro zlepšení výkonu na jejich srdce. [2]

Sportovci užívají nebezpečné doplňky

Zjištění byla poměrně závažná. Kromě toho, že některé bylinné extrakty mohou obsahovat látky dopingového charakteru a sportovec tak (často i nevědomě) riskuje porušení antidopingových pravidel, může jejich užití znamenat i ohrožení života.

Mezi nejčastěji preferované látky ve sportovní doplňkové výživě patří kofein, kreatin, energetické nápoje/gely/tyčinky a proteiny. Největší zátěž na srdce představují výrobky obsahující kofein, na které zástupci ESC upozorňují. Kofein je přírodní látka, která je obecně považována za bezpečnou. U sportovců zlepšuje výkon, především aerobní kapacitu u vytrvalostních aktivit. Bohužel se stále častěji ukazuje, že jeho zneužívání může vést k rychlému srdečnímu tepu (tachykardii), poruchám srdečního rytmu (arytmii), vysokému krevnímu tlaku a v některých případech i náhlé srdeční smrti.

Hlavním problémem je, že většina sportovců dostává výživové rady od trenérů, svých kolegů ve sportu či přátel, kteří nemají znalosti o jejich účincích na sportovní výkon a zdraví. V duchu přísloví "Více znamená lépe" má nevhodná manipulace s kofeinem za následek vedlejší účinky, které převažují nad výkonnostními přínosy. Bohužel nejde jen o překračování doporučeného dávkování, ale i kombinace kofeinu s dalšími látkami, kdy vznikající interakce mezi nimi zvyšují jejich nežádoucí účinky. 

Sportovci se při volbě vhodné suplementace často řídí seznamem zakázaných látek, které uvádí Světová antidopingová agentura (WADA). Problém tady je v tom, že většina nutričních látek se neeviduje jako škodlivé, což nepřímo vybízí k jejich nepřiměřenému užívání. Zajímavé je, že úmrtí mezi sportovci užívajícími anabolické steroidy se odhaduje na 6–20krát vyšší než u čistých sportovců, přibližně 30 % těchto úmrtí se připisuje kardiovaskulárním příčinám. Odborníci z ESC varují, že touha a souhlas sportovců s užíváním experimentálních přípravků, jejichž bezpečnost nebyla dobře prokázána, jsou potenciálně ještě riskantnější než užívání steroidů nebo jiných zakázaných látek.

Tato situace je obtížně řešitelná. Nabízí se sice možnost systematického vzdělávání sportovců i trenérů, vždy ale budou existovat takoví, u kterých touha po výkonu a slávě převáží nad rozumem a péčí o své zdraví.

Každý sportovec je osobně odpovědný za vše, co konzumuje. Měl by si proto pečlivě a s rozmyslem vybírat, co bude užívat. Obecně platí, že je vhodnější preferovat produkty od zavedených výrobců, kteří prezentují dobré standardy kvality. Současně by si sportovci měli uvědomit, že přírodní původ doplňku není zárukou jeho bezpečnosti.

 

Audio verze tohoto článku:

Zdroje:

[1]  CDC

[2]  ESC