Kurzy ATAC
Studujte ihned! Přihlašte se do kurzu

Řeč těla, jak ji neznáte

Každý pohyb probíhající v naší mysli, každá emoce, která je vyvolána myšlenkou, se projevuje na chování našeho těla. Postojem a držením, gestikulací či obličejovou mimikou. Je snadné se dílčí projevy naučit a doslova tak „číst“ v ostatních lidech. Tímto směrem je zaměřena většina školicích systémů. Mnohem důležitější je ale pozorovat a kódovat sebe sama, abychom uměli efektivně používat řeč vlastního těla.

Na co se především zaměříme?

 • Získáte klíč, pomocí kterého se začnete orientovat ve své mysli.
 • Naučíte se pozorovat chování svého těla a měnit jej požadovaným směrem.
 • Dostanete praktický návod, jak použít svůj neverbální projev k tomu, aby věci dopadly tak, jak si přeji.
 • Zvýšíme úspěšnost komunikace ovládnutím nejbližšího prostoru kolem sebe.
 • Jak skrze empatii sdělit postojem těla svoje potřeby.
 • Probereme, jak ovládat gesta a mimiku obličeje.
 • Které emoce se projevují vždy bez ohledu na původ a kulturní zázemí a jak je mít pod kontrolou.
 • Sílu a význam úsměvu.
 • Na správné formy doteku v jednotlivých situacích.
 • Na práci s obrazovkou mysli, skrze kterou se projevuje oční kontakt.
 • Na vzhled a úprava zevnějšku

Důvody, proč zvolit tento kurz

Naučíte se to, co v jiných kurzech a školeních „řeči těla“ nenajdete – poznat sebe sama. A využít toto poznání k úpravě vzorců chování, kterými vaše tělo komunikuje s okolím. Malý příklad – dnes například při setkání s nadřízeným automaticky (na nevědomé úrovni) přecházíte už postojem těla do podřízené role, protože podřízený postoj je i ve vaší mysli a protože tělo je jen „prodloužená ruka“ mysli.

V našem kurzu získáte unikátní klíč, se kterým tyto automatismy změníte. Výsledek? Přestože v mysli budete stále v podřízeném postavení, vaše tělo bude vyjadřovat zdravé sebevědomí a sebejistotu. Budete umět ovládat řeč svého tělo v každé situaci.

Speciální bonus

Typologie osobnosti podle stravy (V ČR nabízíme pouze my)

Součástí školení je i bonus v podobě dlouhá léta vypracovávaného systému, pomocí kterého vás spolulektor kurzu Martin Jelínek naučí, jak volba jednotlivých potravin, které běžně jíme, ukazuje na charakter i emoční projev osobnosti. Tento systém použijete nejen při pracovních jednáních, kdy s obchodním partnerem sedíte u pracovního oběda.

Mnohem důležitější je, že to, na co máte zrovna chuť, poměrně jasnou řečí říká, jaká část povahy i charakteru vás zrovna ovládá. K tomuto zjištění přidám i techniky, kterými veškeré nežádoucí emoční projevy „přeprogramujete“ ve svůj prospěch. Výsledkem bude rovnováha v mysli či její posun směrem, který potřebujete pro aktuální situaci.

Často se ptáte

Je systém čtení řeči těla, který uvádíte, dostatečně jednoduchý a srozumitelný pro každého? Většina jiných nabízí příliš mnoho pravidel a jsou tak zbytečně nepřehledná a pro praxi obtížně použitelná.

Určit, co vyjadřuje chování ostatních lidí, je jednoduché. K tomu stačí znát pár pravidel a důkladné pozorování dílčích projevů, ze kterých pak sestavíme komplexní obrázek. Podstatně náročnější a pro mnohé téměř nepřekonatelné je podívat se sám na sebe a uvědomit si, jakou řečí mluvíme my a co konkrétně sdělujeme svému okolí. Této sebereflexe je schopna naprostá menšina. Systém školení „Řeč těla, jak ji neznáte“, je zaměřen především na čtení vlastních projevů a chování. Naučíte se tak neverbálně vyjadřovat to, co je pro konkrétní situace potřebné a žádoucí.

Pro jaké situace jsou principy prezentované na školení „Řeč těla, jak ji neznáte“ nejlépe použitelné? Je možné je použít i v obchodní sféře?

Existuje přísloví „To co děláte, křičí tak hlasitě, že neslyším, co říkáte“. Neverbální projevy těla jsou skutečně velmi výrazné a sdělují okolí naše vnitřní rozpoložení. Pochopíme-li jednoduchá pravidla, jež ovládají naši mysl, ze které vychází veškeré projevy těla, budeme schopni řídit svoje vystupování požadovaným způsobem a směrem. Toto neplatí jen o volbě oblečení, účesu, make-upu pro ženy či módních doplňků pro společenské události. Nejen to, jak se upravíme, ale především postoje, mimika, pohyby očí nebo gestikulace jasně vypovídají o tom, co chceme sdělit. Platí to pro obchodní, společenskou i soukromou sféru života. Naučíte se pravidla, která pomohou otevřít oči ve vnímání sebe sama a sladit tak mluvený projev s řečí vlastního těla.

Uvádíte skripta. Jsou dostatečně obsáhlá a podrobná, aby z nich bylo možné vycházet při nacvičování technik i po školení?

Skripta, která obdržíte na školení, jsou přehledně rozdělena na část zabývající se strukturou mysli a pochody v ní probíhající, a část popisující, jak se emoční složka projevuje na viditelných a vnímatelných pohybech těla. Pro lepší přehlednost a praktickou uchopitelnost jsou bohatě doplněna schématy a obrázky, která podstatně zjednoduší vnímání této úžasné oblasti.

Naučím se na jednom školení vše potřebné pro kompletní změnu svého chování?

Za 8 hodin školení probereme vše nezbytné pro to, abyste odcházeli s kompletním poznáním, jak pracovat z pozice sebereflexe se svojí myslí. Získáte přehled o možnostech, jak řídit projevy chování svého těla v různých životních situacích konstruktivním způsobem. Pro zájemce o hlubší poznání jednotlivých oblastí jsou připraveny workshopy určené pro menší skupinky účastníků.

Přijďte si pro praktické tipy

Uvádí se, že sebereflexe – tedy sebepoznání, sebehodnocení a sebepojetí – je jedna z nejnáročnějších výzev v životě každého člověka. Pokud se ji ale podaří úspěšně zvládnout, otevírá bránu k novému životu. Školení „Řeč těla, jak ji neznáte“, naučí to nejdůležitější z teorie i praxe:

 • Jak číst ve vlastních emocích a řídit je konstruktivním směrem.
 • Které techniky pomohou navodit stav rovnováhy na těle i na mysli.
 • Jak se vhodně oblékat pro jednotlivé situace (ne)všedního dne, abychom správně vyjádřili charakter svojí osobnosti.
 • Jak pomocí potravin, na které máme chuť, odhalit skryté pochody v naší mysli.

Více o studiu u nás:

Do sekce Vše o studiu

Typ kurzu:

On-line kurz

Lektor:

Martin Jelínek

Trvání:

8 hodin

Termín:

Nejpozději následující pracovní den po připsání kurzovného na náš účet.

Cena kurzu:

500 Kč

EUR
Tip: Znáte svůj nutriční kvocient?
Otestujte svoji nutriční gramotnost

Ohlasy
absolventů

Našimi kurzy prošla řada studentů z celého světa. Přečtěte si ohlasy některých z nich.

Všechny ohlasy

Světu zdraví, fitness a wellness se věnuji již několik let. Své znalosti prohlubuji studiem jednotlivých výživových kurzů. Výživa ve sportu prostřednictvím kurzů Atac mě oslovila, jelikož se sportovní aktivity staly...

Celé hodnocení

Ing. Radka Ondrušková

Ing. Radka Ondrušková

Kurz Výživa dětí on-line vnímám jako opravdu intenzivní, za krátký čas mi poskytl množství důležitých základních informací, některé jsem si jen oživila, jiné pro mě byly nové. Nejvíc oceňuji, že...

Celé hodnocení

Hana Dlubalová

Hana Dlubalová

Kurz Poradce pro výživu vedený Mgr. Martinem Jelínkem byl velmi obohacující zkušeností. Získala jsem zde perfektní znalosti a vědomosti, díky kterým dnes pohlížím na stravu a s ní související zdravý...

Celé hodnocení

PharmDr. Lenka Svobodová

Kurz poradce pro výživu a suplementaci byl skvělým doplňkem do mozaiky znalostí, které jsem za více než 20 let mé poradenské činnosti v oblasti zdraví získala. Souvislosti, které nám byly...

Celé hodnocení

Nestíháte tento termín? Pošleme Vám upozornění na nový.

Chci upozornit

Přihláška do kurzu

Řeč těla, jak ji neznáte

Počet účastníků:

500 Kč