Poznej sebe, poznáš druhé

Každý pohyb probíhající v naší mysli, každá emoce, která je vyvolána myšlenkou, se projevuje na chování našeho těla. Postojem a držením, gestikulací či obličejovou mimikou. Je snadné se dílčí projevy naučit a doslova tak „číst“ v ostatních lidech. Tímto směrem je zaměřena většina školicích systémů. Mnohem důležitější je ale pozorovat a kódovat sebe sama, abychom uměli efektivně používat řeč vlastního těla.

Pokaždé, kdy se dostaneme do kontaktu s člověkem, začínáme komunikovat. Skrze naši mysl vysíláme informace ovlivňující projevy chování jednotlivých částí těla - pohyby očí, změnou výrazu v obličeji, podvědomými či naopak naučenými pohyby rukou i celého trupu. Dokonce i to, jak se oblékáme, čím se zkrášlujeme nebo v jakých autech jezdíme, vypovídá o tom, co chceme o sobě sdělit svému okolí.

Existuje několik běžně používaných klíčů, pomocí kterých můžeme tuto neverbální řeč dekódovat. Většina se ale nezaměřuje na to, jak řídit chování svého těla, a navíc nepřistupuje k lidské bytosti jako celku.

Pro všechny, kteří chtějí ovládat své chování, nabýt sebevědomí a sebejistotu ve svém vystupování a lépe fungovat v osobním, společenském a pracovním životě, jsem s  Jitkou Pořízkovou připravil systém školení, které je výjimečné především v jednom:

Vychází z holistického přístupu, kde veškeré projevy řeči těla vychází z naší mysli.

Proč náš kurz absolvovat?

Naučíte se to, co v jiných kurzech a školeních „řeči těla“ nenajdete – poznat sebe sama. A využít toto poznání k úpravě vzorců chování, kterými vaše tělo komunikuje s okolím. Malý příklad – dnes například při setkání s nadřízeným automaticky (na nevědomé úrovni) přecházíte už postojem těla do podřízené role, protože podřízený postoj je i ve vaší mysli a protože tělo je jen „prodloužená ruka“ mysli.

V našem kurzu získáte unikátní klíč, se kterým tyto automatismy změníte. Výsledek? Přestože v mysli budete stále v podřízeném postavení, vaše tělo bude vyjadřovat zdravé sebevědomí a sebejistotu. Budete umět ovládat řeč svého tělo v každé situaci.

Na co se především zaměříme?

 • Získáte klíč, pomocí kterého se začnete orientovat ve své mysli.
 • Naučíte se pozorovat chování svého těla a měnit jej požadovaným směrem.
 • Dostanete praktický návod, jak použít svůj neverbální projev k tomu, aby věci dopadly tak, jak si přeji.
 • Zvýšíme úspěšnost komunikace ovládnutím nejbližšího prostoru kolem sebe.
 • Jak skrze empatii sdělit postojem těla svoje potřeby.
 • Probereme, jak ovládat gesta a mimiku obličeje.
 • Které emoce se projevují vždy bez ohledu na původ a kulturní zázemí a jak je mít pod kontrolou.
 • Sílu a význam úsměvu.
 • Na správné formy doteku v jednotlivých situacích.
 • Na práci s obrazovkou mysli, skrze kterou se projevuje oční kontakt.
 • Na vzhled a úprava zevnějšku

Speciální bonus

Typologie osobnosti podle stravy (V ČR nabízíme pouze my)

Součástí školení je i bonus v podobě dlouhá léta vypracovávaného systému, pomocí kterého vás spolulektor kurzu Martin Jelínek naučí, jak volba jednotlivých potravin, které běžně jíme, ukazuje na charakter i emoční projev osobnosti. Tento systém použijete nejen při pracovních jednáních, kdy s obchodním partnerem sedíte u pracovního oběda.

Mnohem důležitější je, že to, na co máte zrovna chuť, poměrně jasnou řečí říká, jaká část povahy i charakteru vás zrovna ovládá. K tomuto zjištění přidám i techniky, kterými veškeré nežádoucí emoční projevy „přeprogramujete“ ve svůj prospěch. Výsledkem bude rovnováha v mysli či její posun směrem, který potřebujete pro aktuální situaci.

Často se ptáte

Je systém čtení řeči těla, který uvádíte, dostatečně jednoduchý a srozumitelný pro každého? Většina jiných nabízí příliš mnoho pravidel a jsou tak zbytečně nepřehledná a pro praxi obtížně použitelná.

Určit, co vyjadřuje chování ostatních lidí, je jednoduché. K tomu stačí znát pár pravidel a důkladné pozorování dílčích projevů, ze kterých pak sestavíme komplexní obrázek. Podstatně náročnější a pro mnohé téměř nepřekonatelné je podívat se sám na sebe a uvědomit si, jakou řečí mluvíme my a co konkrétně sdělujeme svému okolí. Této sebereflexe je schopna naprostá menšina. Systém školení „Řeč těla, jak ji neznáte“, je zaměřen především na čtení vlastních projevů a chování. Naučíte se tak neverbálně vyjadřovat to, co je pro konkrétní situace potřebné a žádoucí.

Pro jaké situace jsou principy prezentované na školení „Řeč těla, jak ji neznáte“ nejlépe použitelné? Je možné je použít i v obchodní sféře?

Existuje přísloví „To co děláte, křičí tak hlasitě, že neslyším, co říkáte“. Neverbální projevy těla jsou skutečně velmi výrazné a sdělují okolí naše vnitřní rozpoložení. Pochopíme-li jednoduchá pravidla, jež ovládají naši mysl, ze které vychází veškeré projevy těla, budeme schopni řídit svoje vystupování požadovaným způsobem a směrem. Toto neplatí jen o volbě oblečení, účesu, make-upu pro ženy či módních doplňků pro společenské události. Nejen to, jak se upravíme, ale především postoje, mimika, pohyby očí nebo gestikulace jasně vypovídají o tom, co chceme sdělit. Platí to pro obchodní, společenskou i soukromou sféru života. Naučíte se pravidla, která pomohou otevřít oči ve vnímání sebe sama a sladit tak mluvený projev s řečí vlastního těla.

Uvádíte skripta. Jsou dostatečně obsáhlá a podrobná, aby z nich bylo možné vycházet při nacvičování technik i po školení?

Skripta, která obdržíte na školení, jsou přehledně rozdělena na část zabývající se strukturou mysli a pochody v ní probíhající, a část popisující, jak se emoční složka projevuje na viditelných a vnímatelných pohybech těla. Pro lepší přehlednost a praktickou uchopitelnost jsou bohatě doplněna schématy a obrázky, která podstatně zjednoduší vnímání této úžasné oblasti.

Naučím se na jednom školení vše potřebné pro kompletní změnu svého chování?

Za 8 hodin školení probereme vše nezbytné pro to, abyste odcházeli s kompletním poznáním, jak pracovat z pozice sebereflexe se svojí myslí. Získáte přehled o možnostech, jak řídit projevy chování svého těla v různých životních situacích konstruktivním způsobem. Pro zájemce o hlubší poznání jednotlivých oblastí jsou připraveny workshopy určené pro menší skupinky účastníků.

Přijďte si pro praktické tipy

Uvádí se, že sebereflexe – tedy sebepoznání, sebehodnocení a sebepojetí – je jedna z nejnáročnějších výzev v životě každého člověka. Pokud se ji ale podaří úspěšně zvládnout, otevírá bránu k novému životu. Školení „Řeč těla, jak ji neznáte“, naučí to nejdůležitější z teorie i praxe:

 • Jak číst ve vlastních emocích a řídit je konstruktivním směrem.
 • Které techniky pomohou navodit stav rovnováhy na těle i na mysli.
 • Jak se vhodně oblékat pro jednotlivé situace (ne)všedního dne, abychom správně vyjádřili charakter svojí osobnosti.
 • Jak pomocí potravin, na které máme chuť, odhalit skryté pochody v naší mysli.

Lektoři kurzu

Martin Jelínek

Výživový poradce, autor sedmi úspěšných knih. Zakladatel vzdělávací společnosti ATAC pořádající kurzy, která spojují moudra východních filozofií s poznatky moderní vědy. Jeho cílem je předávat celostní poznání v oblasti výživy a zdraví všem skupinám populace. Podílel se na pořadu České televize Pod pokličkou, je autorem výukového systému ZOF.

Jitka Jelínková

Jitka Jelínková

Spoluzakladatelka vzdělávací společnosti ATAC své první profesní zkušenosti získala v sektoru bankovnictví, kde působila 6 let. Posledních 16 let se zabývá oblastí krásy, vizáže a řeči těla.

Společně s Martinem Jelínkem vyvinula unikátní systém čtení řeči těla, který respektuje holistické pojetí člověka.

Víte, že...

 • díky moderní době a internetu jsou původní principy řeči těla nahrazovány při stále častěji používané elektronické komunikaci smajlíky? Tímto se bohužel rychle vzdalujeme od přirozených projevů mezilidské komunikace a z původně člověka „sociálního“ se stáváme člověkem „apatickým“ vůči běžným komunikačním projevům.
 • gesta, která při komunikaci používáme, sdělují kvantitu našeho sdělení, tedy kolik emoční energie je ve hře? Naučíme-li se je správně ovládat, získáme mnohem větší kontrolu nad každou situací.
 • přílišná orientace na sladké vypovídá o neschopnosti mít svoji realitu pod kontrolou? Naopak preferencí slaných jídel ukazujeme svému okolí svoji snahu získat převahu a sílu v rozhodování?
 • typ účesu a úpravy barvy vlasů napovídají o stavu mysli, tedy vnitřním emočním rozpoložení? Například častá změna účesu vyjadřuje nestálost a nestabilitu, což u vedoucích pracovníků může naznačovat jejich nejistotu.
 • kardinál Richelieu, známá historická postava Dumasových románů, svým suverénním a nadřazeným chováním ve skutečnosti skrýval svoji ustrašenost? V soukromí trpěl záchvaty strachu a plačtivosti.

Často se ptáte

Nejčastější dotazy související s kurzem.

Vložte svůj e-mail a my Vás upozorníme na konání dalšího turnusu tohoto kurzu:

Cena včetně DPH:

500 Kč

Termín zahájení:

Nejpozději následující pracovní den po připsání kurzovného na náš účet.
Typ:On-line kurz
Rozsah kurzu:8 hodin

V ceně získáte:

1 / videozáznam ze živého školení

4 / klíč, pomocí kterého se začnete orientovat ve své mysli

5 / praktický návod na čtení a ovládání neverbálního projevu

6 / systém čtení významu stravovacích návyků ve vztahu k řeči těla

Proč zvolit kurz Martina Jelínka?

 • Komplexní pohled na problematiku neverbální řeči těla.
 • Efektivní systém čtení jednotlivých projevů těla vycházející z emocí.
 • Tipy na ovládání chování svého těla pro konkrétní situace přímo z praxe.
 • Originalita prezentace obou lektorů.

Přihláška do kurzu:

Řeč těla, jak ji neznáte

Počet účastníků:

Aktuální měna: CZK Přepnout na EUR

Cena vč. DPH: 500 Kč