Powered by Smartsupp
Kurzy ATAC

Poradna

Vybrané dotazy z on-line poradny, která je nedílnou součástí námi pořádaných kurzů.

Mám několik dotazů:
1) B1 a B2 - v lekci uvádíte jako zdroj převážně živočišné potraviny - nachází se v dostatečném množství v pivovarských kvasnicích?
2) kyselina listová - uvádíte folacin. Ten ale téměř polovina populace není kvůli MTHFR genetické mutaci schopna vstřebávat, proto se doporučuje hlavně u těhotných varianta metylfolátu. Nemělo by se to zmínit vzhledem k možným následkům pro plod?

1. Kvasnice jsou bohatým zdrojem vitamínů B komplexu, záleží ale na tom, v jaké formě i množství je konzumujeme. Tyto látky jsou termolabilní, s jejich zdroji je třeba zacházet opatrně, tabulkové hodnoty obsahu živin tak nemusí být směrodatným ukazatelem.

2. Foláty, folacin či kyselina folová jsou deriváty kyseliny glutamové, které vykazují odlišnou biologickou aktivitu kyseliny listové.
Jejich metabolismus je komplikovaný, obecně se lépe se vstřebává monoglutamát, hůře polyglutamáty. Z těchto důvodů se používá označení "ekvivalent kyseliny listové", který se počítá jako součet monoglutamátu a 0,2 násobku polyglutamátu. Biologická využitelnost B9 je dána poměrem monoglutamátů a polyglutamátů (v průměru se uvádí hodnoty v rozmezí 50 – 70 %), situaci trochu komplikuje i fakt, že využitelnost je vyšší ze živočišných zdrojů, ale obsah kyseliny listové v nich je nižší - z těchto důvodů se doporučují jako dominantní zdroje B9 potraviny rostlinného původu. Doplňková výživa se snaží hledat cesty, jak zajistit látky s nejlepší možnou biologickou využitelností, u B9 jí do karet nahrává fakt, že vysoké procento evropské populace trpí mutací genu pro enzym MTHFR (methylentetrahydrofolát reduktáza), který je klíčový pro metabolismus kyseliny listové a způsobuje zvyšování hladiny homocysteinu, v průběhu těhotenství např. vyšší riziko rozštěpových vad u plodu. Methylfolát je forma B9, která se vstřebává dobře i bez nutnosti zásahu ze strany tohoto enzymu, v doplňkové výživě se postupně stává standardem.

Témata:  Hubnutí   Živočisné potraviny 

Kam dále?

Více o výukové
aplikaci ZOF.

Otestujte svoji
nutriční gramotnost.

Podívejte se na naši
nabídku kurzů.

Jak naše kurzy hodnotí
absolventi.

Na dotazy odpovídá

Mgr. Martin Jelínek
lektor kurzů

Výživový poradce, autor sedmi úspěšných knih. Zakladatel vzdělávací společnosti ATAC pořádající kurzy, které spojují moudra východních filozofií s poznatky moderní vědy. Jeho cílem je předávat celostní poznání v oblasti výživy a zdraví všem skupinám populace. Vede kurzy výživového poradenství on-line, podílel se na pořadu České televize Pod pokličkou, je autorem výukového systému ZOF.

Více o Martinu Jelínkovi