Kurzy ATAC

Epilepsie

Epilepsie

Epilepsie (padoucnice) je stav, který je výsledkem nadměrné elektrické aktivity v mozku a nervovém systému. Ve zdravém mozku je přenos elektrických impulsů mezi buňkami pod kontrolou regulačních mechanismů. V případě epilepsie ale dochází k situacím, kdy je velké množství mozkových buněk aktivováno najednou. Taková elektrická aktivita označovaná jako epileptický záchvat se projevuje různými způsoby, nejčastěji prázdným pohledem, ztrátou vědomí nebo křečemi.

Příčiny vzniku tohoto onemocnění jsou v mnoha případech neznámé, někdy však takovým záchvatům předcházel:

  • úraz hlavy,
  • zánět mozku,
  • mozková cévní příhoda,
  • mozkový nádor.

Významnou roli může hrát i dědičnost. Bylo zjištěno, že u epileptiků může vyvolat záchvat nízká hladina cukru v krvi (hypoglykémie) i nízké hladiny některých nutričních látek (B komplex, hořčík, cholin).

U lidí, kteří epilepsii nemají, může vyvolat záchvat např.:

  • nedostatek spánku,
  • velké množství alkoholu,
  • stres.

Vliv stravy na epilepsii

Ukazuje se, že elektrickou aktivitu v mozku mohou korigovat některé živiny ve stravě. V praxi pak dochází k situacím, kdy postižený místo úpravy stravy řeší situaci užíváním vybraných doplňků stravy s obsahem preferovaných látek ve standardizovaném množství a vyšší biologickou aktivitou. Tato situace ale může být dvousečnou zbraní. Pacienti užívající antiepileptika by v žádném případě neměli přerušit léčbu nebo snížit dávky bez doporučení lékaře. Současně by si měli být vědomi, že žádné přírodní prostředky v tomto případě nemohou být náhradou za předepsané léky. Funkce suplementů spočívá především v doplnění některých látek, jejichž nedostatek může přispívat ke vzniku záchvatu, případně může jejich zvýšený příjem pomoci zvládat jednotlivé záchvaty.

Nejčastěji jsou v průběhu podpůrné léčby padoucnice doporučovány vitamíny B komplexu, které se účastní tvorby neurotransmiterů. Nejdůležitějšími z celé skupiny je kyselina listová a vitamín B6, pro dosažení lepšího efektu je ale vhodnější užívat celý B komplex, protože tyto vitamíny účinkují nejlépe společně.

Pro posílení dobré funkce nervů a mozku je vhodné sledovat ve stravě příjem vápníku a hořčíku.

Jedna z teorií vzniku padoucnice uvádí, že záchvat je vyvolán poškozením tukových membrán nervových buněk. Na základě toho se doporučuje užívat pravidelně:

- Vitamín E.
Svými antioxidačními vlastnosti může potlačit chemické změny, které vedou k takovému poškození. Výhodnější jsou vždy jeho přírodní formy.

Lecitin.
Zlepšuje využívání vitamínu E v těle a současně obsahuje látky, které stabilizují mozkovou činnost.

Obecně platí, že lidé postižení epilepsií by se měli vyhýbat:
- Konzumaci alkoholu, který snižuje účinky antiepileptických léků,
- Zvýšené fyzické námaze (únava může zvyšovat náchylnost k záchvatům).

Často se prezentuje, že v průběhu tohoto onemocnění by se měli pacienti vyhýbat užívání omega-3 mastných kyselin. Existují ale výjimky, které se jednoznačně musí řešit s ošetřujícím lékařem (z důvodu možné kontraindikace s užívanými léky a současně schopnosti omega-3 kyselin podporovat aktivitu mozkové činnosti). Stejně tak je vhodné se vyhýbat užívání přípravků s obsahem ginkgo biloba.

Problematice výživy mozku se věnujeme v kurzu Poradce pro výživu, jehož součástí je i téma epilepsie. Studenti se učí upravovat jídelníček tak, aby odpovídal obecně prezentovaným nutričním pravidlům pro tyto situace. Výraznou oporou v jejich snažení je výuková aplikace ZOF, která sleduje nutriční kvalitu sravovacích plánů, upozorňuje na potenciální chyby a navádí studenty správným směrem.

Co říkají o studiu naši absolventi

Kristýna Volfová

www.apointofme.cz

Kurzy jsem absolvovala dva – Poradce pro výživu a suplementaci (distanční) a Cesta za vysněnou postavou a musím říct, že mi oba kurzy předaly velké množství informací, ale také praxe. Díky téměř každodenním lekcím jsem se mohla učit z teoretických materiálu a ty poté vkládat do praktické části – Hry ZOF, ve které jsem vytvářela dané jídelníčky dle pravidel. Každý měsíc probíhaly testy a závěrečná seminární práce, u které jsem si mohla ověřit své dovednosti. Z technické stránky bylo také vše v pořádku. Kurz je přehledný a vždy mi byla poskytnuta rychlá odpověď ze strany vedení kurzu.

Petra Fenclová

5kilo.cz

Kurz Poradce pro výživu a suplementaci pod vedením Mgr. Martina Jelínka jsem si vybrala po velmi podrobném hledání na internetu. A musím říct a vlastně ted i napsat, že se mi podařilo vybrat kvalitativně nejlepší a nejobsáhlejší výživový kurz na našem trhu. Kurz Poradce pro výživu a suplementaci mě nadchl hned jako první ze všech kurzů, které jsem měla vybrané a které jsem mezi sebou porovnávala. Byl pro mě aktuální, moderně řešený: vyhovovala mě on-line verze, jelikož jsem během průběhu celého kurzu nemusela nikam dojíždět, a řešit tak hlídaní pro své děti, a čas, který bych musela investovat do cestování na kurz, jsem tak mohla plně využít pro studium. Je to opravdu velká výhoda a v dnešní době internetové komunikace i pro běžné počítačového uživatele, zcela snadná záležitost. Dokonce i v případě konzultací navíc, je i možnost kontaktu přímo s Mgr. Martinem Jelínkem, který vždy reagoval hned a všechny mé dotazy mile a perfektně zodpověděl. Celý kurz je srozumitelný i pro úplné laiky v oblasti výživy a jeho celostní pohled na výživu je naprosto jedinečný. Navíc absolvováním kurzu nic nekončí! Mgr. Jelínek nabízí i další pokračovací či doplňující kurzy a možnosti. Za mě velký dík, jak panu Mgr. Jelínkovi, tak všem, kteří se podíleli a stále podílejí na vzniku a rozvoji kurzu Poradce pro výživu a suplementaci...nyní i s akreditací. Jsem šťastná, že jsem se pro tento kurz rozhodla, a také ho úspěšně absolvovala. Kurz Poradce pro výživu a suplementaci mi pomohl načerpat informace o výživě, které nyní využívám, jak ve svém osobním životě, tak i ve svém poradenství. Pro všechny, kteří ještě váhají, zda do toho jít, mám krátkou a fakt dobrou radu…Jděte do toho a nebudete litovat!

Hana Dlubalová

Kurz Poradce pro výživu vedený Mgr. Martinem Jelínkem byl velmi obohacující zkušeností. Získala jsem zde perfektní znalosti a vědomosti, díky kterým dnes pohlížím na stravu a s ní související zdravý životní styl jako celek. Jak už to bývá na kurzech, tak i na tomto vznikla nová přátelství. Velmi si vážím kolegyň, dnes už kamarádek, jedoucích ve stejném vlaku zdravého žití. Chtěla bych jim touto cestou poděkovat za to, jakým způsobem se rozvinula naše naplňující a inspirativní spolupráce nejen na profesní úrovni, ale i v soukromém životě. Děkuji Vám všem, kteří se mnou sdílíte stejný svět :-)