Kurzy ATAC

Poradna

Vybrané dotazy z on-line poradny, která je nedílnou součástí námi pořádaných kurzů.

Extrudované výrobky

Extrudované výrobky jsou potraviny vytvořené procesem extruze, což je metoda výroby, při které se suroviny stlačují v extruzním válci. Na konci procesu v důsledku dekomprese a rychlého odpaření vlhkosti dochází k expanzi výrobku. Díky extruzi získá potravina křehkou pórovitou strukturu. Tento proces se používá pro výrobu cereálií, těstovin, křehkých chlebů, polévek apod. Běžně se extrudují obiloviny, brambory nebo sója.
Extrudované výrobky jsou oblíbené pro jejich dlouhou trvanlivost a snadnou přípravu. Jejich nutriční hodnota ale bývá nižší než u nezpracovaných potravin, protože proces extruze ničí některé vitamíny a minerály. Navíc se extrudované potraviny řadí mezi vysoce zpracované, jejich dlouhodobá konzumce může přispět k různým zdravotním problémům (obezita, kardiovaskulární choroby a diabetes). Některé extrudované výrobky bývají fortifikovány (obohaceny) o různé živiny (vláknina, bílkoviny aj.) z důvodu snahy navýšit jejich nutriční hodnotu.

A co si prosím myslíte o extrudovaných výrobcích a hmyzu, který se přidáván do mouk?
Děkuji.

Extrudované výrobky jsou vyráběny z obilovin, luštěnin a dalších surovin pomocí extruzní technologie, která v některých ohledech zvyšuje nutriční hodnotu výrobku (lepší stravitelnost, vyšší biologická využitelnost, obsah škodlivých látek), v jiných naopak zhoršuje (snižuje se obsah některých mikroživin).
Přidávání hmyzu do mouky je nový trend v potravinářském průmyslu, který má potenciál snížit náklady na výrobu a zároveň zvýšit obsah bílkovin a některých dalších živin (vit B12, omega-3) v potravinách. Z nutričního hlediska je to výhodný postup, hmyz se bude v potravinářství do budoucna objevovat stále častěji. Je jen otázkou, jak k tomu bude naše západní kultura z etických a historických důvodů přistupovat.

Na dotazy odpovídá

Mgr. Martin Jelínek
lektor kurzů

Více o Martinu Jelínkovi