Kurzy ATAC

Martin Jungmann

www.jungmann.zdravi21.com

Když jsem se rozhodoval, který z kurzů si pro začátky své poradenské činnosti zvolím, velkou roli u mě
hrála forma a rozsah kurzu. Hledal jsem kurz, který bych mohl studovat v on-line podobě a který by
mi nabídnul co nejširší rozsah informací. Kurz Poradce pro výživu a suplementaci on-line pod
vedením pana Mgr. Martina Jelínka tyto požadavky splňoval. Z počátku jsem měl obavy, zda
každoměsíční video lekce dokáží nahradit živá školení. Tato má obava se nenaplnila. Pokud jsem
potřeboval v průběhu on-line studia s něčím poradit, pan Jelínek mi byl vždy nápomocen a
nasměroval mě patřičným směrem, čehož si velmi cením. V kurzu se mi také líbilo užívání
myšlenkových map, které jsou výrazným pomocníkem k rychlému a dlouhodobému zapamatování si
informací. Kurz Poradce pro výživu a suplementaci doporučuji každému, kdo chce získat celostní
pohled na oblast zdravého životního stylu.

Činnost:

  • poradce pro výživu
  • zpracování komplexních výživových plánů (strava, cvičení, práce s psychikou)
  • individuální konzultace v oblasti zdravého životního stylu, výživy a suplementace
  • analýza složení těla pomocí přístroje Tanita
  • spoluzakladatel projektu o zdraví a wellness Zdraví 21 (www.zdravi21.com)

Zpět na absolventy