Kurzy ATAC

Ondra a Míša Dobiáškovi

www.dobiasek.net

Představte si, jaké by to bylo, mít učitele, který
pozoruhodným tempem osobně i profesně roste již větší polovinu svého života,
vědecký přístup západního světa je jeho základnou, nikoliv stropem,
má odvahu jít proti proudu, jde-li proud špatným směrem,
díky obdivuhodné šíři i hloubi svého poznání vás dokáže vzdělávat poutavě a v souvislostech,
rozumí významu harmonie těla i mysli pro lidské zdraví,
svou životosprávou je nejlepším příkladem své vlastní nauky,
jeho reálné výsledky v pomoci lidem dávají mnoho důvodů mu pozorně naslouchat,
sám má však ve zvyku více naslouchat, než mluvit,
pokora, úsměv a respekt jsou mu vlastnostmi nejbližšími.
Takto by se dalo pokračovat, ale slova nestačí. Musíte to zažít. Martin Jelínek je velmi inspirativní osobnost, která nás – vždy jakoby mimochodem – dovede něčím novým fascinovat, kdykoli máme to privilegium se s ním znovu setkat. Za těch více než 10 let, co se od něj na různých frontách učíme, ani za celou éru našeho akademického studia jsme nepoznali kantora, který by v člověku lépe dokázal zažehnout lásku k poznání.
Je velmi cenné, že v Čechách již rostou následovníci jeho školy, neboť právě takoví učitelé by měli stát po boku každému, kdo chce umět sobě či druhým smysluplně mluvit do toho, jak nakládat se svým zdravím.
Díky Kurzům ATAC se taková šance otevírá i vám.

Absolvované kurzy:

Výživa dětí
Síla myšlenky

Zpět na absolventy