Powered by Smartsupp
Kurzy ATAC

Zdeňka Čubrová

Rekvalifikační kurz "Poradce pro výživu" jsem si zvolila po důkladném
prostudování všech nabídek na trhu. Líbil se mi hlavně celostní přístup,
léta se zajímám o přírodní medicínu a je mi blízký holistický pohled na
člověka a jeho zdraví. Tomu odpovídala i náplň kurzu - všichni tři lektoři
nám předali poznatky a informace z různých hledisek, nejen ty obvykle
uváděné, propojení nejrůznějších aspektů do souvislostí a zároveň nadhled,
aby se z toho člověk nezbláznil : ). Otevřely se mi nové pohledy na celou
šíři této oblasti a proto jsem se rozhodla pokračovat ve studiu dál v
půlročním kurzu "Poradce pro výživu a suplementaci". Děkuji tedy Mgr.
Martinu Jelínkovi, MUDr. Pavlu Dvorskému a Ing. Martinu Škábovi za přínosné
přednášky a v neposlední řadě i paní Jitce Pořízkové za skvělý organizační
servis.

Zpět na absolventy