Kurzy ATAC

Mgr. Janka Blažejová

O zdravú výživu som sa začala zaujímať po tom, čo mi bola diagnostikovaná intolerancia na histamín. Začiatky boli veľmi ťažké ba až kritické. Situácia si vyžadovala prehodnotenie nielen jedálnička ako takého, ale celkového životného štýlu. Dostávala som sa do začarovaného kruhu a čo bolo najhoršie nevidela som riešenie, čo navyše viedlo k úzkostiam a depresiám. Nastavenie radikálnej a okamžitej zmeny prinášalo úspechy, neúspechy aj zúfalstvo. Tento stav otravoval život nielen mne samej ale aj mojej rodine a hlavne bol neúnosný. Nakoniec som toto ochorenie prijala ako súčasť života. Za pomoci najbližších som pochopila, že „plakať“ nepomôže, že táto cesta nie je správna, že jedinou cestou je racionálne myslenie a hlavne konať. Keďže veľa informácii o tejto problematike nebolo vtedy k dispozícii, začala som zbierať informácie o vplyve stravy na zdravie. Prvou informáciou čo vlastne HIT je bola brožúra od MUDr. Hrubiška. Nad obsahom som rozmýšľala a postupne si uvedomovala, že to nie je len o tom čo konzumujem, aké suroviny a potraviny môžem a nemôžem konzumovať, ale aj o tom ako sú tieto suroviny vypestované, ako sú spracované, odkiaľ z akej krajiny pochádzajú, či obsahujú aditíva, rôzne ochucovadlá, konzervačné látky a pod. Postupne ma táto oblasť výživy oslovila natoľko že som začala hľadať literatúru, odborné články na rôzne témy o potravinách, rôzne smery alternatívnej liečby. Pre lepšie pochopenie a rozšírenie si vedomostí o zdravej výžive a jej vplyvu na zdravie človeka som sa rozhodla pre kurz zdravej výživy a zdravého životného štýlu. Z internetovej ponuky ma najviac oslovil 6 mesačný on-line kurz Poradca pre výživu a suplementáciu inštitútu ATAC, spol. s r. o pod vedením Mgr. Martina Jelínka, ktorý je absolútne najlepší. Kurz má vysokú úroveň, obsah jednotlivých lekcií je spracovaný jasne, vystihuje danú problematiku. Svoj význam majú mentálne mapy a hra ZOF. Obsah kurzu poskytuje previazanie vedomostí o zdravej výžive a celostné vnímanie a komplexný pohľad na bytosť ako akú, čo som v žiadnom kurze nenašla. Oceňujem prístup pána Martina Jelínka, ktorý je profesionálom na slovo vzatým, ochotne vždy rád poradí. Oceňujem možnosť ďalšej spolupráce aj po absolvovaní kurzu, možnosť prispievať do poradne pre absolventov a možnosť ďalšieho vzdelávania. Vďaka tomuto kurzu môžem odovzdávať nadobudnuté vedomosti a skúsenosti z vlastného poznania tým, ktorí to potrebujú. Srdečná vďaka.

Zpět na absolventy