Kurzy ATAC

Mgr. et Mgr. Bohuslav Sedláček

Když jsem se rozhodl, že se přihlásím na kurz poradce pro výživu a
suplementaci u Martina Jelínka, očekával jsem, že se mi tím otevřou nové
dveře poznání. Stalo se však mnohem více, neboť za oněmi dveřmi byla celá
řada dalších dveří, které vedou do nejrůznějších zákoutí oblasti výživy.
Člověk tak během studia poznává pestrost různých přístupů k otázce výživy a
vlastně zjišťuje, co všechno neví. Ona pestrost je něco, co oceňuji na
kurzu nejvíce. Vzbuzuje totiž další otázky a doslova motivuje k dalšímu,
vlastnímu studiu, hledání a objevování. Z praktického hlediska jsem velmi
ocenil distanční formu kurzu a tedy možnost studovat on-line, avšak
doplněnou možností zeptat se lektora v případě jakékoliv nejasnosti.

Zpět na absolventy