Powered by Smartsupp
Kurzy ATAC

Zahraniční studenti

S rozvojem internetu a všech ostatních trendů informačního věku má stále větší počet lidí zájem komunikovat se svým okolím elektronickou cestou. Toto samozřejmě postihlo i oblast vzdělávání, kde se doslova roztrhl pytel s takzvaným infopodnikáním.

Studium ze zahraničí

Protože mám jako lektor povahově blíž ke „staré“ škole, která preferuje osobní kontakt, snažil jsem se tomuto trendu několik let odolávat. Nakonec ale vyhrál trh, kde v první linii stála řada zájemců o studium nabízených kurzů v čele s „Poradce pro výživu“ žijících v zahraničí. Je tak vcelku pochopitelné, že když se k této stále rozrůstající česky a slovensky mluvící většině přidaly ještě maminky na mateřské s minimem možností v oblasti cestování na jakékoli akce, bylo nutné vyjít těmto informacechtivým vstříc.

Prvním ryze on-line kurzem byl Poradce pro výživu, kde jsme pravidelné každoměsíční přednášky nahradili předtočeným videozáznamem. Studium jsme současně vylepšili o průběžné každodenní cvičné testy, aby se studentům rozšířil potenciál zpětných vazeb. Každoměsíční testy získaly také elektronickou podobu, obhajoba seminární práce elektronickou cestou je už v podstatě pomyslnou třešničkou na dortu.

V okamžiku spuštění on-line verze kurzu se doslova roztrhl pytel se zájemci ze zahraničí. Dnes můžeme tvrdit, že s výjimkou Arktidy a Antarktidy naše kurzy (v čele s kurzem „Poradce pro výživu“) studují Češi a Slováci na všech kontinentech. Dokládá to i mapa s vyznačenými zeměmi, odkud studující pochází.

Faktem je, že celkový počet zahraničních studentů permanentně roste. Největší zájem je na Slovensku, zajímavá koncentrace je například na Britských ostrovech.

Díky jednoduchému objednávkovému systému a rychlým službám v bankovním sektoru se tak každý prakticky z jakéhokoli civilizovaného kouta této planety může pustit do studie už doslova pár dní od podání přihlášky.

Kurz Poradce pro výživu, který v oblasti zájmu jasně vede, proto spouštíme každý měsíc (vždy první pondělí v měsíci). Kvalitativně zahraniční studující ve srovnání s „domácími“ nijak nestrádají, obsah i forma studia jsou unifikované pro všechny.

Co říkají o studiu naši absolventi

Ing. Helena Dlouhá

Výživa mě pravděpodobně začala zajímat před 30 lety…vdala jsem se a zajímalo mě, jak vařit. Hledala jsem souvislosti – proč, jak a tak :). Tehdejší hledání začínalo u brožovaných sešitů – kuchařek Mudr Jonáše, pokračovalo přes různé vegetariánské a makrobiotické kuchařky…procházela jsem různými obdobími, různými zkušenostmi a nacházela zajímavé souvislosti. Mezi naším jídlem a naší myslí. Obojí mě hodně zajímalo. Nicméně vytvořit ze všech těch nejrůznějších informací od různých autorů jeden vyvážený celek, to není úplně jednoduché. Každý člověk je jiný, to, co platí na jednoho, je pro druhého nemožné, a těch pravd o výživě je tolik, každá jiná… časem to u mě vedlo až k jakési rezignaci. Ale všechno má svůj čas. Od kamarádky jsem se dozvěděla o Martinovi Jelínkovi. A po nějaké době jsem se zapsala na jeho kurz. Na náhody moc nevěřím, takže děkuji, osude. Protože Martin Jelínek dokázal z těch všech střípků, které jsem v sobě měla, složit celistvý a fungující obraz. Všechno to do sebe zapadalo jako puzzle. Jsem člověk pochybovačný, než něco přijmu za své, koukám na to z hodně stran a chci vědět proč a jak. Určitě přijdou časem další, nové otázky, ale už vím, v rámci jakých souvislostí na ně budu hledat odpověď. V čem mě kurz výživového poradenství hodně oslovil? V celistvosti pohledu. Nestranil žádné výživářské škole, žádnému autorovi. Martin Jelínek nikoho neodsuzuje ani nikoho nevynáší do nebes. Používá logiku - jeho logika si však dobře rozumí s věcmi nespočitatelnými a neměřitelnými, prostě všeho je tak akorát… Ze začátku bylo těžké vycítit, jaký osobní výživářský postoj Martin Jelínek vlastně zastává. Dnes už to myslím tuším - a chápu, proč zůstává náš učitel v některých věcech tak nestranný. Cenné je, pokud si vytvoříme na věc svůj vlastní pohled , neovlivněný názory učitele. Učitel by měl v ideálním případě pouze pomoci držet naše uvažování v jakémsi rámci. V tomto směru jsme tedy měli ideálního učitele…i v jiných směrech :) Díky kurzu jsem zjistila, že rezignace na cokoli nemá v mém životě místo, že mě výživa baví a že s tím chci něco dál dělat. Není to úžasné?

Nela Peterková

Do kurzu jsem se přihlásila s nadšením a zvědavostí, ale už na začátku kurzu jsem věděla, že to předčí všechna má očekávání. To, co jsem nabyla za znalostí na půlročním kurzu poradce pro výživu a suplementaci, mi pomohlo pochopit složitou problematiku výživy a stal se pro mě odrazovým můstkem pro můj nový směr v kariéře, a to pracovat jako poradkyně zdravé výživy. Po skončení kurzu mě to silně motivovalo k dalšímu studiu ještě s větším nadšením než na samotném začátku. Doporučuji ho tedy všem, kteří hledají kvalitní zdroj informací i precizně zpracovaný výukový program.

Bc. Hana Brabec

Kurz Poradce pro výživu a suplementaci je opravdu velmi obsažný, některá témata si teprve po několika měsících sedají na správné místo v hlavě. Před kurzem jsem měla pocit, že se zajímám o výživu, ale během kurzu jsem si uvědomila, jak objemná je daná problematika. Probírali jsme témata, o kterých jsem neměla ani páru (termika, energetické tendence, existence nadbytku vlákniny, klíčení, fermentace, kontraindikace doplňků stravy), ale dnes vidím, jak jsou důležitá. Přesto mám pocit, že informace v kurzu jsou pouhou základnou, na které budu stavět postupným prohlubováním daných témat. Velmi si cením komplexního přístupu k dané problematice. Hledala jsem kurz, který by nebyl zaměřený jen na podíl makrosložek, příp. mikrosložek. Sama jsem tušila, že s výživou souvisí psychika, že každý je individualita, že stejná strava za jiných podmínek nebude stejná, že bychom neměli v zimě jíst totéž co v létě, atd. Toto vše jsem si v tomto kurzu ověřila. Během celého kurzu nás pan Jelínek učil, že je třeba respektovat individualitu člověka, že vše je relativní, že každá akce má reakci, a že problematika výživy musí být holistická, aby byla účinná a že přílišné generalizace mohou ubližovat. Sama jsem toto zažila jako zákaznice, kde mi po zjednodušených radách Výživové poradkyně bylo stále těžko a ukrutná zima. Nadšená jsem z výukové hry ZOF, prakticky jsem si procvičila jednotlivé problematiky, dostaly se mi pod kůži vcelku automaticky a mnohem rychleji, než kdybych se je učila ryze teoreticky. Často se mi objevil „problém“, na který bych možná narazila až v praxi, tady jsem si mohla pohrát s tím, jak ho vyřešit a díky tomu jsem se naučila zase něco nového. Je to taková škola hrou. Přínosné byly také recepty, které mi při ztrátě inspirace pomohly „vařit“. Kromě výše uvedených benefitů měl pro mě kurz ještě jednu ohromnou výhodu a to možnost studovat online. V průběhu kurzu jsem se totiž stěhovala do jiného města (100km) a nebylo by pro mě schopné v průběhu toho ještě dojíždět do jiného města.