S rozvojem internetu a všech ostatních trendů informačního věku má stále větší počet lidí zájem komunikovat se svým okolím elektronickou cestou. Toto samozřejmě postihlo i oblast vzdělávání, kde se doslova roztrhl pytel s takzvaným infopodnikáním.

Studium ze zahraničí

Protože mám jako lektor povahově blíž ke „staré“ škole, která preferuje osobní kontakt, snažil jsem se tomuto trendu několik let odolávat. Nakonec ale vyhrál trh, kde v první linii stála řada zájemců o studium nabízených kurzů v čele s „Poradce pro výživu“ žijících v zahraničí. Je tak vcelku pochopitelné, že když se k této stále rozrůstající česky a slovensky mluvící většině přidaly ještě maminky na mateřské s minimem možností v oblasti cestování na jakékoli akce, bylo nutné vyjít těmto informacechtivým vstříc.

Prvním ryze on-line kurzem byl Poradce pro výživu, kde jsme pravidelné každoměsíční přednášky nahradili předtočeným videozáznamem. Studium jsme současně vylepšili o průběžné každodenní cvičné testy, aby se studentům rozšířil potenciál zpětných vazeb. Každoměsíční testy získaly také elektronickou podobu, obhajoba seminární práce elektronickou cestou je už v podstatě pomyslnou třešničkou na dortu.

V okamžiku spuštění on-line verze kurzu se doslova roztrhl pytel se zájemci ze zahraničí. Dnes můžeme tvrdit, že s výjimkou Arktidy a Antarktidy naše kurzy (v čele s kurzem „Poradce pro výživu“) studují Češi a Slováci na všech kontinentech. Dokládá to i mapa s vyznačenými zeměmi, odkud studující pochází.

Faktem je, že celkový počet zahraničních studentů permanentně roste. Největší zájem je na Slovensku, zajímavá koncentrace je například na Britských ostrovech.

Díky jednoduchému objednávkovému systému a rychlým službám v bankovním sektoru se tak každý prakticky z jakéhokoli civilizovaného kouta této planety může pustit do studie už doslova pár dní od podání přihlášky.

Kurz Poradce pro výživu, který v oblasti zájmu jasně vede, proto spouštíme každý měsíc (vždy první pondělí v měsíci). Kvalitativně zahraniční studující ve srovnání s „domácími“ nijak nestrádají, obsah i forma studia jsou unifikované pro všechny.

Vyberte si z našich kurzů

Co říkají o studiu naši absolventi

Bc. Vojtěch Meier

www.vojtechmeier.cz

Kurz Poradce pro výživu a suplemetaci jsem se rozhodl absolvovat především ze dvou důvodů. Prvním důvodem bylo to, že na dnešním trhu v oblasti výživy a nutričního poradenství panuje zmatek v podobě nepřeberného množství mnohdy nerelevantních informací a také výživoví poradci se rodí jako na běžícím páse. Z tohoto důvodu jsem si chtěl informace utřídit a srovnat tak, abych pozuměl daným souvislostem a vše si propojil do celku. Druhou věcí bylo účelně sjednotit mé stávající služby právě s vědomostmi v oblasti výživy a zdravého životního stylu. Kurz naprosto splnil mé očekávání, i když jeho studium bylo dosti náročné. V konečném důsledku byl tento krok vpřed tím správným. Potencionálním uchazečům vřele doporučuji toto studium.

Mgr. Kateřina Balcarová

Do kurzu jsem se přihlásila coby čerstvá veganka čerstvě těhotná. Očekávala jsem od kurzu, že mi dodá jistotu, že vše ve svém stravování dělám správně, dodá další podněty a podá mi celkový pohled na stravování (nejen veganské) a jeho vliv na zdraví člověka. Bylo mi moc líto, že jsem neměla možnost projít distančním kurzem a setkat se osobně s lektorem. Nakonec to vlastně ze vzdělávacího hlediska vůbec nevadilo, protože lektor se nám maximálně věnoval v on-line poradně, velmi rychle reagoval na maily a moc vítám současné webináře. Zatím se poradenství nevěnuji profesionálně, ale často radím kamarádům a známým. Spousta podnětů a znalostí z kurzu se ukazuje jako velmi užitečná. Ve svém okolí vnímám, že si lidé začínají uvědomovat souvislost zdraví a stravy a odborníky ve výživě budou vyhledávat nejen z důvodu hubnutí, ale především za účelem ovlivnění svého zdraví k lepšímu. A právě toto vnímám jako podstatu kurzu Poradce pro výživu a suplementaci pod vedením lektora Martina Jelínka.

Pavel Škůrek

Bylo potěšením s Vámi spolupracovat. V dnešní době mě nejvíc zaujal právě Váš holistický přístup a z mého pohledu zdravý pohled na aktuální situaci stravování v populaci. Velice se mi líbil Váš profesionální přístup k informacím, které k nám tekly. Beru také v potaz, že vím, že jste vegetarián a přiznám se, že jsem se obával, že tento fakt "prosákne" i do výkladu látky. Jak se ukázalo, obavy byly zbytečné. Tím vším jste získal u mě tu největší důvěru v tomto oboru. Fakt, klobouk dolů!

Další ohlasy absolventů

Vyberte si z našich kurzů

Zpět do sekce Vše o studiu