Učíme tajné informace?

Díky nebývalému rozmachu zájmu o problematiku správného stravování se neustále objevují nové a nové výživové teorie. Už z principu odlišnosti má každá z nich tendenci hlásat trochu „jiné pravdy“. A nutno přiznat, že se jim to i daří. Čím významnějšími vědeckými argumenty je podpořena, případně je co nejhlasitěji vykřičena do světa, tím více má populace tendenci takovým tvrzením podléhat. V praxi se toto projeví snahou lidí zkoušet nové diety v domnění, že konečně narazili na Svatý Grál, který vyřeší jejich problémy spojené se stravováním.

V souvislosti s tím se nás stále větší počet zájemců o studium ptá, jaké „tajné“ informace v kurzech učíme. Z jakých studií čerpáme, jaké odborníky citujeme, k jakým teoriím se více kloníme. Hledají odpověď na důvod, proč se do našich kurzů hlásí stále větší počet lidí.

Vysvětlení je tady velmi jednoduché:

Neučíme nic tajného nebo nového.

Naší primární snahou je celostní pohled na každou situaci, která souvisí se stravováním a jeho vlivem na metabolismus. Jakýkoli odklon od této tendence znamená, že připouštíme egem řízený pohled, který je vždy v určité situaci zkreslený a neodpovídá objektivní skutečnosti.

A na tom není nic tajného ani převratného. Ano, pro mnohé lidi v naší společnosti řízené západním (levohemisférickým) způsobem uvažování je takový přístup novinkou. Pro některé dokonce obtížně zvládnutelnou překážkou, protože nejsou schopni rozbít dogmata stereotypního uvažování a nahlížet na svět skutečně otevřenýma očima.

Jako autor a lektor těchto kurzů nejsem přesvědčen, že ve vzdělání přinášíme převratné objevy. Jediné, co můžeme na celé naší snaze považovat za převratné, je úžas některých studujících, kteří při snaze naučit se uvažovat „holisticky“ zjistí, jaké nové obzory poznání v oblasti potenciálu racionálního stravování se před nimi otevírají.

Jsou samozřejmě i takoví, kteří nejsou ochotni připustit fakt, že jakékoli poznání vybočující z konvenčně vědeckého pojetí a přístupu může v praxi fungovat. Řečeno jinak - cokoli, co není potvrzeno vědeckým výzkumem, nemůže být pravda. To je samozřejmě z celostního pohledu nejen velmi ošemetné, ale především krátkozraké. Jsou věci, které exaktním výzkumem neprokážeme – řeč je o některých metodách metabolického typování či vybraných charakteristikách potravin, které není možné kvantifikovat. Některé vlastnosti potravin s ohledem na jejich chování v našem těle máme možnost pouze a jenom vypozorovat. V podstatě není nijak náročné se naučit základům celostního uvažování. To, co nejvíce „bolí“, je uvést vše do praxe a získat tak vlastní zkušenost.

Z mého pohledu tedy žádná tajemství. V průběhu studia u nás se budete „prodírat“ různými úhly pohledu na jednotlivé problematiky, kde hlavním úkolem bude uvést je do praxe. Aby byl mozek studujícího tyto rozdílné pohledy na jednu věc schopen pojmout, je potřeba zařídit, aby v hloubi mozkových závitů našly svoje místo. A to je důvod, proč jsme postavili princip studia nejen na tvorbě myšlenkových map, ale i jídelníčků ve výukové hře ZOF, a tolik bazírujeme na dodržování tohoto studijního systému.

Nechceme zájemcům předávat žádná tajemství ve výživě, ale posunout je na úroveň, kde zjistí, jaká strava vyhovuje právě jejich individualitě.

Vyberte si z našich kurzů

Co říkají o studiu naši absolventi

Mgr. Jana Bytčáneková

Pre online kurz Poradce pro výživu a suplementaci som sa rozhodla po dlhšom rozmýšľaní; hľadala som niečo podobné u nás na Slovensku, ale nič ma tak neoslovilo ako tento kurz. Má všetky atribúty kvalitného kurzu - je dlhodobý a súčasne intenzívny; online forma umožňuje ísť si vlastným tempom štúdia, zároveň každodenné dodávanie troch lekcií nedovolí príliš si odkladať prípravu myšlienkových máp a samotné štúdium. Systém štúdia cez myšlienkové mapy mi vyhovuje, mám s nimi skúsenosti z minulých rokov. Študijné texty sú relatívne stručné, ale informačne bohaté. Alternatívne pohľady na výživu s uplatnením princípov tradičnej čínskej medicíny alebo ajurvédy ma veľmi potešili, vďaka nim som si potvrdila to, čo som už predtým intuitívne robila. V súčasnosti nepracujem v oblasti výživového poradenstva, zatiaľ len radami pomáham záujemcom z rodiny alebo priateľom. V blízkej budúcnosti by som sa však chcela v tejto sfére, s dôrazom na holistický prístup k človeku, realizovať a aj keď viem, že je to záležitosť celoživotného vzdelávania a neustálej práce na sebe, kurz Martina Jelínka mi dal veľmi solídny základ, na ktorom sa dá kvalitne stavať. A určite si vyberiem z ponuky jeho ďalších kurzov, už som si vybrala minimálne tri môjmu srdcu blízke.

Lucie Mutinská

www.studiomandala.cz

Hledala jsem takový kurz pro výživové poradce, který má výborné reference, je veden zkušeným profesionálem a praktikem, a který by mi poskytnul mnohem víc než jen status výživového poradce. Mé nároky byly o to vyšší, že oblastí výživy a vztahem výživy a zdraví se již dlouhá léta aktivně sama zabývám. Profesně se věnuji homeopatii a celostnímu léčení, prošla jsem například i kurzy makrobiotiky, profesionálně pekla celozrnný kváskový chléb pro bioprodejny a lidi v širokém okolí, mám dlouholeté a bohaté osobní zkušenosti s vegetariánskou i veganskou stravou. Měla jsem představu o takovém kurzu, který by všechny tyto skutečnosti zohlednil a začlenil a zároveň mě posunul ještě dál. Měla jsem tedy na kurz tak vysoké nároky, že běžně nabízené kurzy vůbec nezapadaly do mé představy o dalším studiu výživy. Zavolala jsem proto Margit Slimákové, zkušené specialistce na výživu, abych jí popsala svojí situaci a poprosila jí o radu. Doporučila mi buď studium v zahraničí nebo u Martina Jelínka. Vzhledem k tomu, že mám 6 dětí a do zahraničí by bylo komplikované odjet, tak jsem zvolila studium u Martina Jelínka. Věřím, že právě tento kurz odpovídá vysoké úrovni některých uznávaných zahraničních kurzů a řekla bych, že v mnohém je i překonává řadou přesahů do různých, specifických oblastí problematiky výživy. Ze studia jsem byla doslova nadšená. Ve všech ohledech splnilo má očekávání a mnohdy je i překonalo. Lektor Martin Jelínek byl vždy otevřený a po celou dobu neúnavně odpovídal na všechny naše dotazy osobně i formou e-mailů či telefonických hovorů. Vždy nahlíží na problém ze všech možných úhlů pohledu, což je pro každého účastníka velmi inspirativní a obohacující. Osobní setkávání s lektorem pro nás byla velkým přínosem nejenom díky know-how, které jsme si z nich odnášeli, ale také díky skvělé atmosféře, která tam pokaždé byla. Velmi intenzivní a informačně nabitý kurz trval celých dlouhých 7 měsíců (i s vypracováním závěrečné práce) - měla jsem tak dostatek času, abych do sebe mohla vstřebat všechny informace. Kurz mě velmi obohatil a inspiroval k nalezení směru, kterým se chci dále ve svém profesním i osobním rozvoji ubírat. Tímto Vám Martine ještě jednou velmi děkuji!

Zdeňka Hlavenková

Kurz Martina Jelínka jsem si vybrala na doporučení Mudr. Petra Fořta, kterého jsem oslovila bezradná a zmatená z nabídky kurzů, většinou nekorektních školících firem. To mluví samo za sebe. Když se chci něco dobře naučit, je třeba brát zkušenosti od těch nejlepších :-). Studium bylo zábavné a nechalo se zvládnout i při práci. Jsem naprosto nadšena i z postudijního servisu. Dnes ještě nepodnikám, ale ochotně dávám rady sobě i svým známým.

Další ohlasy absolventů

Vyberte si z našich kurzů

Zpět do sekce Vše o studiu