Powered by Smartsupp
Kurzy ATAC

Učíme tajné informace?

Učíme tajné informace?

Díky nebývalému rozmachu zájmu o problematiku správného stravování se neustále objevují nové a nové výživové teorie. Už z principu odlišnosti má každá z nich tendenci hlásat trochu „jiné pravdy“. A nutno přiznat, že se jim to i daří. Čím významnějšími vědeckými argumenty je podpořena, případně je co nejhlasitěji vykřičena do světa, tím více má populace tendenci takovým tvrzením podléhat. V praxi se toto projeví snahou lidí zkoušet nové diety v domnění, že konečně narazili na Svatý Grál, který vyřeší jejich problémy spojené se stravováním.

V souvislosti s tím se nás stále větší počet zájemců o studium ptá, jaké „tajné“ informace v kurzech učíme. Z jakých studií čerpáme, jaké odborníky citujeme, k jakým teoriím se více kloníme. Hledají odpověď na důvod, proč se do našich kurzů hlásí stále větší počet lidí.

Vysvětlení je tady velmi jednoduché:

Neučíme nic tajného nebo nového.

Naší primární snahou je celostní pohled na každou situaci, která souvisí se stravováním a jeho vlivem na metabolismus. Jakýkoli odklon od této tendence znamená, že připouštíme egem řízený pohled, který je vždy v určité situaci zkreslený a neodpovídá objektivní skutečnosti.

A na tom není nic tajného ani převratného. Ano, pro mnohé lidi v naší společnosti řízené západním (levohemisférickým) způsobem uvažování je takový přístup novinkou. Pro některé dokonce obtížně zvládnutelnou překážkou, protože nejsou schopni rozbít dogmata stereotypního uvažování a nahlížet na svět skutečně otevřenýma očima.

Jako autor a lektor těchto kurzů nejsem přesvědčen, že ve vzdělání přinášíme převratné objevy. Jediné, co můžeme na celé naší snaze považovat za převratné, je úžas některých studujících, kteří při snaze naučit se uvažovat „holisticky“ zjistí, jaké nové obzory poznání v oblasti potenciálu racionálního stravování se před nimi otevírají.

Jsou samozřejmě i takoví, kteří nejsou ochotni připustit fakt, že jakékoli poznání vybočující z konvenčně vědeckého pojetí a přístupu může v praxi fungovat. Řečeno jinak - cokoli, co není potvrzeno vědeckým výzkumem, nemůže být pravda. To je samozřejmě z celostního pohledu nejen velmi ošemetné, ale především krátkozraké. Jsou věci, které exaktním výzkumem neprokážeme – řeč je o některých metodách metabolického typování či vybraných charakteristikách potravin, které není možné kvantifikovat. Některé vlastnosti potravin s ohledem na jejich chování v našem těle máme možnost pouze a jenom vypozorovat. V podstatě není nijak náročné se naučit základům celostního uvažování. To, co nejvíce „bolí“, je uvést vše do praxe a získat tak vlastní zkušenost.

Z mého pohledu tedy žádná tajemství. V průběhu studia u nás se budete „prodírat“ různými úhly pohledu na jednotlivé problematiky, kde hlavním úkolem bude uvést je do praxe. Aby byl mozek studujícího tyto rozdílné pohledy na jednu věc schopen pojmout, je potřeba zařídit, aby v hloubi mozkových závitů našly svoje místo. A to je důvod, proč jsme postavili princip studia nejen na tvorbě myšlenkových map, ale i jídelníčků ve výukové hře ZOF, a tolik bazírujeme na dodržování tohoto studijního systému.

Nechceme zájemcům předávat žádná tajemství ve výživě, ale posunout je na úroveň, kde zjistí, jaká strava vyhovuje právě jejich individualitě.

Co říkají o studiu naši absolventi

PaedDr. Zlatava Jakubšová, Ph.D.

Pro  absolvování kurzu “ Poradce pro výživu a suplementaci „ jsem rozhodla ze dvou důvodů. Jednak se o zdravou stravu a zdravý životní styl dlouhodobě zabývám a chtěla jsem si své znalosti rozšířit. Dalším důvodem bylo, že moje profesní zaměření se týká problematiky sportu a právě znalost správného stravování je pro tuto oblast velmi důležitá. Kurz Mgr. Jelínka splnil moje očekávání. Získala jsem komplexní i formace o celé oblasti stravování. Velmi mi vyhovovala forma samostudia, která umožňuje skloubit studium s pracovním vytížením. Oceňuji také možnosti další spolupráce a poradenství. Tento kurz mohu vřele doporučit dalším zájemcům.

Diana Glumbíková

Už pár let se z důvodu vlastního zdraví zajímám o výživu, zdravý životní styl, přírodní léčbu a východní filozofie a nauky. Jednoho dne mi přišla na mysl myšlenka, že bych začala studovat v uceleném kurzu pod vedením lektora se zkušenostmi, abych se o zdraví mohla dozvědět ještě více a dokonce zkusit pomoci stravou sobě i ostatním a začít se živit tím, co mě baví. Při hledání kurzu mě v první řadě oslovilo, že kurz Poradce pro výživu a suplementaci je kompletně online, poté jsem si o něm četla více a velmi mě zaujal jeho rozsah, délka, počet studijních hodin, zařazení východních teorií. Vyhovovala mi online forma, jelikož jsem mohla studovat kdy chci a kde chci. V průběhu celého kurzu jsem se dozvěděla mnoho nových informací o výživě a zdraví, v oblasti suplementů mnoho přírodních doplňků stravy a jak jimi pomoci při různých zdravotních problémech. Velmi se mi líbil holistický pohled na zdraví a výživu, skloubení západních a východních výživových teorií, možnost vyzkoušet si jídelníčky v online výukové hře. Pan Magistr Jelínek mi byl kdykoliv k dispozici a vždy ochotně odpověděl a poradil. Snaží se, aby z jeho kurzu vyšli lidé opravdu znalí výživy a zdraví a aby se zaměřovali ve své praxi na hledání příčin nemocí i v souvislosti se stravou. Nenaučila jsem se pouze sestavit jídelníček na míru na zákládě kalorií, makro a mikroživin, ale také do něj zahrnout acidobazickou rovnováhu, termický vliv potravin a energetické tendence potravin, vnímat každou bytost jako individuální a že každý člověk potřebuje individuální jídelníček podle jeho aktuálních potřeb. Skutečně mě během šesti měsíců kurz naučil, jak vést vlastní praxi v oblasti výživy a po dokončení vnímám, jak všechny informace do sebe zapadly a cítím, že získané znalosti opravdu dokáži uvést do svého poradenství a pomoci lidem s výživou. Velmi mi pomohla seminární práce, kterou jsme dostali na konci kurzu k ověření našich znalostí. Dostali jsme skutečný případ z dřívější praxe pana Magistra a museli si lámat hlavu a přemýšlet, jak skloubit ty východní a západní teorie, hledat příčinu zdravotních potíží a na zákládě získaných informací a individuality klienta sestavit jídelníček. Této seminární práce jsem se trochu obávala, ale byla mi obrovským přínosem, kde jsem si zkusila, jak opravdu postupovat. Také se mi velmi líbí přístup pana Magistra po dokončení kurzu, že je ochoten nám v naší vlastní praxi radit a razí heslo, že absolvent je kolega, ne konkurent. (Samozřejmě taky proto, aby jsme mu nedělali ostudu :)). Jsem ráda, že jsem absolvovala kurz a vzdělávala se u někoho, kdo se tak upřímně o výživu a zdraví zajímá a vyvíjí se.

Jaroslav Hollmann

Když jsem se začal zajímat o oblast zdraví, zjistil jsem, že co člověk, to jiný názor. Že informace z různých zdrojů se mnohdy liší, nebo si i odporují. Byl to pro mě chaos, ze kterého mě vyvedl kurz Poradce pro výživu a suplementaci. Díky holistickému pojetí jsem se naučil uvažovat širších souvislostech, zbavil se svých zdravotních problémů a získal velice přínosné informace. Oceňuji také přístup pana Jelínka, který mi vždy rychle a ochotně odpovídal na mé dotazy, ať už se týkaly kurzu, či jiných věcí. Kurz mohu vřele doporučit každému.