Učíme tajné informace?

Díky nebývalému rozmachu zájmu o problematiku správného stravování se neustále objevují nové a nové výživové teorie. Už z principu odlišnosti má každá z nich tendenci hlásat trochu „jiné pravdy“. A nutno přiznat, že se jim to i daří. Čím významnějšími vědeckými argumenty je podpořena, případně je co nejhlasitěji vykřičena do světa, tím více má populace tendenci takovým tvrzením podléhat. V praxi se toto projeví snahou lidí zkoušet nové diety v domnění, že konečně narazili na Svatý Grál, který vyřeší jejich problémy spojené se stravováním.

V souvislosti s tím se nás stále větší počet zájemců o studium ptá, jaké „tajné“ informace v kurzech učíme. Z jakých studií čerpáme, jaké odborníky citujeme, k jakým teoriím se více kloníme. Hledají odpověď na důvod, proč se do našich kurzů hlásí stále větší počet lidí.

Vysvětlení je tady velmi jednoduché:

Neučíme nic tajného nebo nového.

Naší primární snahou je celostní pohled na každou situaci, která souvisí se stravováním a jeho vlivem na metabolismus. Jakýkoli odklon od této tendence znamená, že připouštíme egem řízený pohled, který je vždy v určité situaci zkreslený a neodpovídá objektivní skutečnosti.

A na tom není nic tajného ani převratného. Ano, pro mnohé lidi v naší společnosti řízené západním (levohemisférickým) způsobem uvažování je takový přístup novinkou. Pro některé dokonce obtížně zvládnutelnou překážkou, protože nejsou schopni rozbít dogmata stereotypního uvažování a nahlížet na svět skutečně otevřenýma očima.

Jako autor a lektor těchto kurzů nejsem přesvědčen, že ve vzdělání přinášíme převratné objevy. Jediné, co můžeme na celé naší snaze považovat za převratné, je úžas některých studujících, kteří při snaze naučit se uvažovat „holisticky“ zjistí, jaké nové obzory poznání v oblasti potenciálu racionálního stravování se před nimi otevírají.

Jsou samozřejmě i takoví, kteří nejsou ochotni připustit fakt, že jakékoli poznání vybočující z konvenčně vědeckého pojetí a přístupu může v praxi fungovat. Řečeno jinak - cokoli, co není potvrzeno vědeckým výzkumem, nemůže být pravda. To je samozřejmě z celostního pohledu nejen velmi ošemetné, ale především krátkozraké. Jsou věci, které exaktním výzkumem neprokážeme – řeč je o některých metodách metabolického typování či vybraných charakteristikách potravin, které není možné kvantifikovat. Některé vlastnosti potravin s ohledem na jejich chování v našem těle máme možnost pouze a jenom vypozorovat. V podstatě není nijak náročné se naučit základům celostního uvažování. To, co nejvíce „bolí“, je uvést vše do praxe a získat tak vlastní zkušenost.

Z mého pohledu tedy žádná tajemství. V průběhu studia u nás se budete „prodírat“ různými úhly pohledu na jednotlivé problematiky, kde hlavním úkolem bude uvést je do praxe. Aby byl mozek studujícího tyto rozdílné pohledy na jednu věc schopen pojmout, je potřeba zařídit, aby v hloubi mozkových závitů našly svoje místo. A to je důvod, proč jsme postavili princip studia nejen na tvorbě myšlenkových map, ale i jídelníčků ve výukové hře ZOF, a tolik bazírujeme na dodržování tohoto studijního systému.

Nechceme zájemcům předávat žádná tajemství ve výživě, ale posunout je na úroveň, kde zjistí, jaká strava vyhovuje právě jejich individualitě.

Vyberte si z našich kurzů

Co říkají o studiu naši absolventi

Ing. Renáta Davidová

www.empiria-vyzivove-poradenstvi.cz/

Zdravá výživa v kombinaci s pohybem, relaxací a s hledáním vyrovnaného a klidnějšího způsobu života mě zajímá už řadu let. Tento můj zájem vyústil v hledání nějakého uceleného kurzu o výživě a zdraví. Prozkoumala jsem na internetu inzerované kurzy a ze všech nabízených možností mě nejvíce zaujal šestiměsíční distanční kurz u Martina Jelínka. Líbilo se mi ucelené a komplexní zaměření kurzu, délka šesti měsíců mi připadala rozumná, aby ze studenta nebyla jen nehotová "rychlokvaška".Ocenila jsem distanční formu s možností se jednou za měsíc sejít a nejasnosti si na místě vysvětlit. A v neposlední řadě mě zaujalo zpracování studijních materiálů formou myšlenkových map, což považuji za dokonalé a doporučuji to i svým dcerám jako pomůcku při studiu. Kurz předčil moje očekávání, dozvěděla jsem se nesmírné množství cenných informací o výživě, suplementaci a o možnostech, jak výživou ovlivnit určité zdravotní problémy a jak jim předcházet. Velmi zajímavé byly studijní lekce o ájurvédě a tradiční čínské medicíně, které člověku poskytují obohacující pohled na výživu a zdraví z jiné perspektivy. Pan Jelínek po celou dobu dodával kurzu velmi přátelský, vstřícný a dobře pochopitelný ráz, na veškeré dotazy jsem vždy dostala profesionální odpověď (na ty mailové ještě navíc velmi rychlou). Kurz mě rozhodně motivoval k dalšímu vzdělávání v této zajímavé oblasti. Získané vědomosti jsem průběžně začala uplatňovat ve své rodině a ve vlastní poradenské praxi v Praze.

Martina Rubínová

www.martinarubinova.cz

S ohlédnutím pár let zpátky bych velice ráda i s odstupem času poděkovala z celého srdce Mgr. Martinu Jelínkovi za nasměrování na mé nové životní cestě. Vystudováním kurzu Poradce pro výživu a suplementaci se mi otevřela úplně nová profesní cesta, kdy se z mého koníčku stala postupně hlavní profese. To považuji za obrovskou životní výhru, za kterou nikdy nepřestanu být vděčná. Mám svou vlastní poradnu zdravého životního stylu, jsem svou paní. A tohle vše ještě umocňuje nepopsatelná radost z výsledků mé "práce". DĚKUJI ZA TO, MARTINE! Moderní on-line způsob studia spolu s myšlenkovými mapami mi ani po čtyřicítce, kdy už mozek není zvyklý se učit, nepřipadal náročný. Před 2 lety jsem přidala k výživové poradenské činnosti i práci s biorezonančním přístrojem Bicom. Léty praxe se mi na zdravotních výsledcích svých klientů potvrdilo, že když se spojí celkem 3 principy - úprava jídelníčku + úleva od zdravotních potíží pomocí kvantových vln + pochopení vzkazu těla přes nemoc a bolest, lidé nastartují svůj život na nových základech a zažívají "zázračná" uzdravení.

Ing. Irena Kašpárková, PhD.

www.fitiren.cz

Absolvováním kurz Poradce pro výživu a suplementaci jsem získala řadu podrobných informací. Líbilo se mi hlavně to, že konečně byla problematika vysvětlena i po chemické stránce, což mi v řadě publikací, které jsem pročetla, chybělo. Konečně mi někdo vysvětlil, proč to tak je. V kurzu se najde opravdu každý, odborník i laik. Spoustu faktů jsem si díky dobře sestaveným testům a metodě myšlenkových map dokázala natrvalo zapamatovat. Poradenství se budu nadále věnovat jako výživový poradce v posilovně pro ženy. Myslím, že jsem si vybrala dobře - tento kurz má ohlas a já doufám, že mu budu dělat dobrou reklamu-například na svých stránkách www.fitiren.cz

Další ohlasy absolventů

Vyberte si z našich kurzů

Zpět do sekce Vše o studiu