Učíme tajné informace?

Díky nebývalému rozmachu zájmu o problematiku správného stravování se neustále objevují nové a nové výživové teorie. Už z principu odlišnosti má každá z nich tendenci hlásat trochu „jiné pravdy“. A nutno přiznat, že se jim to i daří. Čím významnějšími vědeckými argumenty je podpořena, případně je co nejhlasitěji vykřičena do světa, tím více má populace tendenci takovým tvrzením podléhat. V praxi se toto projeví snahou lidí zkoušet nové diety v domnění, že konečně narazili na Svatý Grál, který vyřeší jejich problémy spojené se stravováním.

V souvislosti s tím se nás stále větší počet zájemců o studium ptá, jaké „tajné“ informace v kurzech učíme. Z jakých studií čerpáme, jaké odborníky citujeme, k jakým teoriím se více kloníme. Hledají odpověď na důvod, proč se do našich kurzů hlásí stále větší počet lidí.

Vysvětlení je tady velmi jednoduché:

Neučíme nic tajného nebo nového.

Naší primární snahou je celostní pohled na každou situaci, která souvisí se stravováním a jeho vlivem na metabolismus. Jakýkoli odklon od této tendence znamená, že připouštíme egem řízený pohled, který je vždy v určité situaci zkreslený a neodpovídá objektivní skutečnosti.

A na tom není nic tajného ani převratného. Ano, pro mnohé lidi v naší společnosti řízené západním (levohemisférickým) způsobem uvažování je takový přístup novinkou. Pro některé dokonce obtížně zvládnutelnou překážkou, protože nejsou schopni rozbít dogmata stereotypního uvažování a nahlížet na svět skutečně otevřenýma očima.

Jako autor a lektor těchto kurzů nejsem přesvědčen, že ve vzdělání přinášíme převratné objevy. Jediné, co můžeme na celé naší snaze považovat za převratné, je úžas některých studujících, kteří při snaze naučit se uvažovat „holisticky“ zjistí, jaké nové obzory poznání v oblasti potenciálu racionálního stravování se před nimi otevírají.

Jsou samozřejmě i takoví, kteří nejsou ochotni připustit fakt, že jakékoli poznání vybočující z konvenčně vědeckého pojetí a přístupu může v praxi fungovat. Řečeno jinak - cokoli, co není potvrzeno tzv. vědeckým výzkumem, nemůže být pravda. To je samozřejmě z celostního pohledu nejen velmi ošemetné, ale především krátkozraké. Jsou věci, které exaktním výzkumem neprokážeme – řeč je o některých metodách metabolického typování či vybraných charakteristikách potravin, které není možné kvantifikovat. Některé vlastnosti potravin s ohledem na jejich chování v našem těle máme možnost pouze a jenom vypozorovat. V podstatě není nijak náročné se naučit základům celostního uvažování. To, co nejvíce „bolí“, je uvést vše do praxe a získat tak vlastní zkušenost.

Z mého pohledu tedy žádná tajemství. V průběhu studia u nás se budete „prodírat“ různými úhly pohledu na jednotlivé problematiky, kde hlavním úkolem bude uvést je do praxe. Aby byl mozek studujícího tyto rozdílné pohledy na jednu věc schopen pojmout, je potřeba zařídit, aby v hloubi mozkových závitů našly svoje místo. A to je důvod, proč jsme postavili princip studia nejen na tvorbě myšlenkových map, ale i jídelníčků ve výukové hře ZOF, a tolik bazírujeme na dodržování tohoto studijního systému.

Nechceme zájemcům předávat žádná tajemství ve výživě, ale posunout je na úroveň, kde zjistí, jaká strava vyhovuje právě jejich individualitě.

Mgr. Martin Jelínek

Vyberte si z našich kurzů

Co říkají o studiu naši absolventi

Miroslav Vondrovský

Při výběru kurzu jsem „vsadil“ na lektora Martina Jelínka. Prvotním impulsem bylo sledováním jeho tematických přednášek na internetu. To bylo první seznámení s ním. Dále mě zaujalo online studium z tepla domova. Už v průběhu kurzu jsem teplo domova opustil a účastnil se osobně i jeho přednášky v Praze. Nyní se chystám na další kurz – Magický půst. Těším se, že si opět rozšířím obzory, které budu moci předávat i svému okolí. A doufám, že na své celoživotní „výživné“ vzdělávací pouti, se naše cesty ještě párkrát zkříží. Jako základní stavební kámen v oblasti výživy si tento kurz velmi považuji.

Před 8 lety, kdy jsem začal dělat fitness trenéra, jsem ve fitness-centru poznal Martina Jelínka. Začalo to pár dotazy, které jsem si bedlivě ověřil a ujistil se, že v tom, na co se ptám, má naprostou pravdu. Mnohdy to byly odpovědi, které se opíraly o informace-fakta i na internetu těžko vyhledatelná. Už tehdy jsem si uvědomil, že jsem našel někoho, kdo mi poskytne dostatečně kvalitní odpovědi na mé velmi záludné a dosti specifické otázky v oblasti stravovacích režimů a suplementace. Netrvalo dlouho a absolvoval jsem kurz Poradce pro výživu a suplementaci. Dalo by se říci, že jeho věcnost, fakta a forma, jakou je prezentován, mi kompletně změnila pohled na potraviny a způsob jejich konzumace. Rozložení kurzu je vyvážené a podrobné, ne však natolik, aby Vás to odradilo od toho jej dokončit. Zpětně to hodnotím jako tu nejlepší možnou bránu do světa této problematiky doplněnou o skvělého lektora, jehož projev je srozumitelný a je vždy k dispozici vyjasnit jakýkoliv dotaz či problém. Zkušenosti více než 15 let mluví za vše, přístup k životu, sobě samému, formě studia musí na Martinovi Jelínkovi poznat každý, jak laik, tak zkušený “matador” z branže. Závěrem bych velmi rád podotkl, že dnešní svět, možnost přístupu na internet z této oblasti dělá doslovnou panenskou džungli, kde potřebujete “mačetu” a zkušeného domorodce na to, abyste jí systematicky a bezpečně procházeli. Tyto nabité vědomosti dále předávám svým klientům, zkouším sám na sobě a pokračuji na své cestě vzdělání v dalších kurzech.

Další ohlasy absolventů

Vyberte si z našich kurzů

Zpět do sekce Vše o studiu