Kurzy ATAC

Učíme tajné informace?

Učíme tajné informace?

Díky nebývalému rozmachu zájmu o problematiku správného stravování se neustále objevují nové a nové výživové teorie. Už z principu odlišnosti má každá z nich tendenci hlásat trochu „jiné pravdy“. A nutno přiznat, že se jim to i daří. Čím významnějšími vědeckými argumenty je podpořena, případně je co nejhlasitěji vykřičena do světa, tím více má populace tendenci takovým tvrzením podléhat. V praxi se toto projeví snahou lidí zkoušet nové diety v domnění, že konečně narazili na Svatý Grál, který vyřeší jejich problémy spojené se stravováním.

V souvislosti s tím se nás stále větší počet zájemců o studium ptá, jaké „tajné“ informace v kurzech učíme. Z jakých studií čerpáme, jaké odborníky citujeme, k jakým teoriím se více kloníme. Hledají odpověď na důvod, proč se do našich kurzů hlásí stále větší počet lidí.

Vysvětlení je tady velmi jednoduché:

Neučíme nic tajného nebo nového.

Naší primární snahou je celostní pohled na každou situaci, která souvisí se stravováním a jeho vlivem na metabolismus. Jakýkoli odklon od této tendence znamená, že připouštíme egem řízený pohled, který je vždy v určité situaci zkreslený a neodpovídá objektivní skutečnosti.

A na tom není nic tajného ani převratného. Ano, pro mnohé lidi v naší společnosti řízené západním (levohemisférickým) způsobem uvažování je takový přístup novinkou. Pro některé dokonce obtížně zvládnutelnou překážkou, protože nejsou schopni rozbít dogmata stereotypního uvažování a nahlížet na svět skutečně otevřenýma očima.

Jako autor a lektor těchto kurzů nejsem přesvědčen, že ve vzdělání přinášíme převratné objevy. Jediné, co můžeme na celé naší snaze považovat za převratné, je úžas některých studujících, kteří při snaze naučit se uvažovat „holisticky“ zjistí, jaké nové obzory poznání v oblasti potenciálu racionálního stravování se před nimi otevírají.

Jsou samozřejmě i takoví, kteří nejsou ochotni připustit fakt, že jakékoli poznání vybočující z konvenčně vědeckého pojetí a přístupu může v praxi fungovat. Řečeno jinak - cokoli, co není potvrzeno vědeckým výzkumem, nemůže být pravda. To je samozřejmě z celostního pohledu nejen velmi ošemetné, ale především krátkozraké. Jsou věci, které exaktním výzkumem neprokážeme – řeč je o některých metodách metabolického typování či vybraných charakteristikách potravin, které není možné kvantifikovat. Některé vlastnosti potravin s ohledem na jejich chování v našem těle máme možnost pouze a jenom vypozorovat. V podstatě není nijak náročné se naučit základům celostního uvažování. To, co nejvíce „bolí“, je uvést vše do praxe a získat tak vlastní zkušenost.

Z mého pohledu tedy žádná tajemství. V průběhu studia u nás se budete „prodírat“ různými úhly pohledu na jednotlivé problematiky, kde hlavním úkolem bude uvést je do praxe. Aby byl mozek studujícího tyto rozdílné pohledy na jednu věc schopen pojmout, je potřeba zařídit, aby v hloubi mozkových závitů našly svoje místo. A to je důvod, proč jsme postavili princip studia nejen na tvorbě myšlenkových map, ale i jídelníčků ve výukové hře ZOF, a tolik bazírujeme na dodržování tohoto studijního systému.

Nechceme zájemcům předávat žádná tajemství ve výživě, ale posunout je na úroveň, kde zjistí, jaká strava vyhovuje právě jejich individualitě.

Co říkají o studiu naši absolventi

Mgr. Soňa Malá

Kurz Poradce pro výživu a suplementaci oceňuji v jeho komplexnosti, přehlednosti a zejména v přístupu pana Jelínka jako lektora. Jsem vystudovaná výživářka, takže pro mě byla většina informací známá, přesto jsem se dozvěděla mnoho nového a informace se mi skvěle utřídily. Kvituji celostní přístup k výživě jako takové - v kurzu je pamatováno na moderní přístup v podobě počítání kalorií i na alternativní přístupy typu makrobiotika a TČM. Potěšilo mne, že jsem se mohly setkávat každý měsíc také osobně, ne jen online. Kurz Poradce pro výživu mi hodně dal do praxe výživové poradkyně a hlavně mě moc bavil. Vřele doporučuji!

Miroslav Zeman

Jako ,,fitnesák,, kromě tréningu se zajímám i o stravu, rozhodl jsem se proto udělat si kurz výživového poradce a společnost ATAC mne na internetu oslovila nejvíce. K výživovému poradci jsem měl opravdu daleko, to jsem věděl, po započetí tohoto kurzu jsem se v tom jen utvrdil - příliš mnoho informací, které jsem nebyl schopen tak rychle vstřebat. Hodně moc se mi líbí myšlenkové pochody, které mi usnadnily učení a přípravu na cvičné testy. Dále hra ZOF je neskutečný pevný nástroj, jak se naučit vnímat další věci z naučeného učiva a umět je aplikovat v reálu. Když to shrnu, tak jsem nevěděl nic a teď konečně vím něco. Kurz dodá široký obzor a je jen na nás, který si vybereme.

Radovan Líška

Na začiatku som sa rozhodoval medzi viacerými kurzami poradcu pre výživu. Hneď pri prvom stretnutí s Mgr. Martinom Jelínkom som bol presvedčený, že som si vybral správne. Pán Jelínek ponúka komplexný pohľad na výživu. Páči sa mi, že na všetky veci sa pozerá z nadhľadu a dokáže zhrnúť všetky výhody a nevýhody danej oblasti. Tento kurz ma veľmi obohatil a poskytol mi nový pohľad na oblasť výživy. Taktiež mi dal možnosť venovať sa do budúcnosti poradenstvu v oblasti výživy.