Státní autorizovaná zkouška Výživový poradce

Časy se mění, vývoj společnosti jde neustále vpřed a s ním i snaha/potřeba odvádět co nejlepší práci. Všechny obory se průběžně profesionalizují, i když ne vždy tak rychle, jak by bylo potřeba. Častou brzdou jsou sami zákonodárci rozhodující o tom, jaká pravidla se v profesní sféře stanou novou normou. Jedním z oborů, kde se po změnách volalo už dlouhá léta, bylo i výživové poradenství, které ve vztahu k živnostenskému zákonu bylo (a stále ještě je) živností volnou. To znamená, že každý, kdo má zájem se tímto oborem živit, získá na Živnostenském úřadu k této činnosti oprávnění (= živnostenský list) na základě splnění dvou podmínek:

1. První je věk (minimálně 18 let),
2. Druhou pak ukončené střední vzdělání.

Tato situace způsobila, že se titulem „Výživový poradce“ začala pyšnit stále se rozrůstající řada lidí, která se studijně s tímto oborem nikdy nepotkala. Špatné na takové situaci není to, že se na trhu šíří protichůdné, případně ne vždy ověřené informace (špatné to samozřejmě je, s tímto ale zápasí prakticky všechny obory), nýbrž především fakt, že se při poradenství nepostupuje jednotným způsobem. Klienti platící si rady výživových poradců by měli vědět, v jakých krocích a jakým způsobem bude realizace služby probíhat.

Dobrou zprávou je, že se blýská na lepší časy. První krok k profesionalizaci poradenství ve výživě už proběhl, a to v podobě zařazení tohoto oboru do Národní soustavy kvalifikací (NSK) jako 69-042-N, kde jsou jasně definovány znalosti, které musí každý výživový poradce ovládat.

Součástí kvalifikačního standardu je složení státní autorizované zkoušky, kde absolvent obdrží Osvědčení o profesní kvalifikaciDodatek k Osvědčení o získání profesní kvalifikace v anglickém jazyce (tzv. Europass).

Co to všechno znamená?

Poradenství ve výživě je stále živností volnou. Tedy každý, kdo splňuje výše uvedená kritéria, může v tomto oboru podnikat. V rámci dlouhodobě plánovaných a připravovaných změn se očekává změna v podobě přesunu výživového poradenství do kategorie živností vázaných. Jakmile k tomu dojde, bude potřeba mít pro získání ŽL složenou státní zkoušku.

Obsah i průběh této zkoušky jsou definovány požadavky Národní soustavy kvalifikací pro tuto profesi. Zkušební komise je složena ze dvou členů (autorizovaných zástupců), kteří jsou zárukou, že zkouška probíhá dle platných pravidel.

Systém vzdělávání v kurzech Poradce pro výživu a Výživový poradce, který dlouhodobě poskytujeme, plnohodnotně každého zájemce na státní zkoušku připraví.

Zájemci o zkoušky si mohou upevnit informace v přípravném semináři, který pořádáme před každou zkouškou. Jehož náplň cílí na klíčové body autorizované zkoušky.

Jak probíhají zkoušky a jak postupovat v případě zájmu o jejich absolvování najdete zde.

 

Vyberte si z našich kurzů

Co říkají o studiu naši absolventi

Ing. Marek Smetana

www.jjsp.cz

Když sa zpětně ohlédnu, su moc rád, že nastúpil sem na kurz, co vedl stravní mistr, magistr Martin Jelínek. Dozvěděl sem sa, co tisíce let východní nauky tvrdijá, ale aj širú škálu stravo-vědních novinek. Kurz byl pestrý, nechyběly snáď žádné stravovací teorie. Kdo pozor dával a na lekce sa připravovál, ve stravě včíl jistě tuší, kerá bije... Veganem že jest pan Jelínek navzdory, zastává objektivní stravovací názory. Velké díky, mistře, že ste mně byl v rámci kurzu ochoten všecky informace a rady darovat! A dík a chvála patří aj Vaším kurzom o mléce, cukrovce a jak sa majú děcka stravovat!

RNDr. Markéta Rezková

www.zdravejkancl.cz

Když jsem si vybírala z nepřeberného množství nabízených kurzů od nejrůznějších organizací, byla pro mě směrodatná jednak akreditace MŠMT, časová flexibilita, ale v první řadě rozšířené množství informací oproti standardním kurzům. Přestože půlroční kurz "Poradce pro výživu a suplementaci" akreditovaný není, ostatní body mě nadmíru uspokojily. Forma, přehlednost, struktura informací v denních lekcích byla psaná srozumitelně a velmi zajímavě, navíc důležité informace byly zvýrazněné, takže se člověk snadno orientoval. Kromě samotných lekcí musím vyzdvihnout především hru ZOF, ve které se nabité znalosti uplatňovali v "praxi" a to je neocenitelná pomůcka během studia. Ještě jednou děkuji a velmi ráda absolvuji další z nabízených kurzů!

Petra Šináklová

Kurz „Poradce pro výživu a suplementaci" je zcela jedinečný z mnoha důvodů. Pro mě je tím prvním možnost studovat on-line doma jak mi to časově vyhovuje, tím druhým celostní pohled na zdraví, výživu a naše „psyché". Především komplexní propojení výživy, fyzického těla a mysli je to, co jsem doposud marně hledala. Dalším důvodem mého rozhodnutí vstoupit do kurzu byla jeho délka, výuková hra ZOF a vytváření výukových jídelníčků, kde v praxi uplatníte dané téma (z mého pohledu se člověk naučí mnohem víc). Posledním, proč studovat zrovna tento kurz, je přístup pana Martina Jelínka, vše skvěle vysvětlí z různých úhlů pohledu tak, že pochopí úplně každý. Rozhodně využiji další nabízené kurzy. Tímto mu srdečně děkuji a přeji mnoho krásného v životě.

Další ohlasy absolventů

Vyberte si z našich kurzů

Zpět do sekce Vše o studiu