Kurzy ATAC

Úvod / Jak se u nás studuje / Státní autorizovaná zkouška Výživový poradce

Státní autorizovaná zkouška Výživový poradce

Státní autorizovaná zkouška Výživový poradce

Časy se mění, vývoj společnosti jde neustále vpřed a s ním i snaha/potřeba odvádět co nejlepší práci. Všechny obory se průběžně profesionalizují, i když ne vždy tak rychle, jak by bylo potřeba. Častou brzdou jsou sami zákonodárci rozhodující o tom, jaká pravidla se v profesní sféře stanou novou normou. Jedním z oborů, kde se po změnách volalo už dlouhá léta, bylo i výživové poradenství, které ve vztahu k živnostenskému zákonu bylo (a stále ještě je) živností volnou. To znamená, že každý, kdo má zájem se tímto oborem živit, získá na Živnostenském úřadu k této činnosti oprávnění (= živnostenský list) na základě splnění dvou podmínek:

1. První je věk (minimálně 18 let),
2. Druhou pak ukončené střední vzdělání.

Tato situace způsobila, že se titulem „Výživový poradce“ začala pyšnit stále se rozrůstající řada lidí, která se studijně s tímto oborem nikdy nepotkala. Špatné na takové situaci není to, že se na trhu šíří protichůdné, případně ne vždy ověřené informace (špatné to samozřejmě je, s tímto ale zápasí prakticky všechny obory), nýbrž především fakt, že se při poradenství nepostupuje jednotným způsobem. Klienti platící si rady výživových poradců by měli vědět, v jakých krocích a jakým způsobem bude realizace služby probíhat.

Dobrou zprávou je, že se blýská na lepší časy. První krok k profesionalizaci poradenství ve výživě už proběhl, a to v podobě zařazení tohoto oboru do Národní soustavy kvalifikací (NSK) jako 69-042-N, kde jsou jasně definovány znalosti, které musí každý výživový poradce ovládat.

Součástí kvalifikačního standardu je složení státní autorizované zkoušky, kde absolvent obdrží Osvědčení o profesní kvalifikaciDodatek k Osvědčení o získání profesní kvalifikace v anglickém jazyce (tzv. Europass).

Co to všechno znamená?

Poradenství ve výživě je stále živností volnou. Tedy každý, kdo splňuje výše uvedená kritéria, může v tomto oboru podnikat. V rámci dlouhodobě plánovaných a připravovaných změn se očekává změna v podobě přesunu výživového poradenství do kategorie živností vázaných. Jakmile k tomu dojde, bude potřeba mít pro získání ŽL složenou státní zkoušku.

Obsah i průběh této zkoušky jsou definovány požadavky Národní soustavy kvalifikací pro tuto profesi. Zkušební komise je složena ze dvou členů (autorizovaných zástupců), kteří jsou zárukou, že zkouška probíhá dle platných pravidel.

Systém vzdělávání v kurzech Poradce pro výživu a Výživový poradce, který dlouhodobě poskytujeme, plnohodnotně každého zájemce na státní zkoušku připraví.

Zájemci o zkoušky si mohou upevnit informace v přípravném semináři, který pořádáme před každou zkouškou. Jehož náplň cílí na klíčové body autorizované zkoušky.

Jak probíhají zkoušky a jak postupovat v případě zájmu o jejich absolvování najdete zde.

 

Co říkají o studiu naši absolventi

Mgr. Jana Bytčáneková

Pre online kurz Poradce pro výživu a suplementaci som sa rozhodla po dlhšom rozmýšľaní; hľadala som niečo podobné u nás na Slovensku, ale nič ma tak neoslovilo ako tento kurz. Má všetky atribúty kvalitného kurzu - je dlhodobý a súčasne intenzívny; online forma umožňuje ísť si vlastným tempom štúdia, zároveň každodenné dodávanie troch lekcií nedovolí príliš si odkladať prípravu myšlienkových máp a samotné štúdium. Systém štúdia cez myšlienkové mapy mi vyhovuje, mám s nimi skúsenosti z minulých rokov. Študijné texty sú relatívne stručné, ale informačne bohaté. Alternatívne pohľady na výživu s uplatnením princípov tradičnej čínskej medicíny alebo ajurvédy ma veľmi potešili, vďaka nim som si potvrdila to, čo som už predtým intuitívne robila. V súčasnosti nepracujem v oblasti výživového poradenstva, zatiaľ len radami pomáham záujemcom z rodiny alebo priateľom. V blízkej budúcnosti by som sa však chcela v tejto sfére, s dôrazom na holistický prístup k človeku, realizovať a aj keď viem, že je to záležitosť celoživotného vzdelávania a neustálej práce na sebe, kurz Martina Jelínka mi dal veľmi solídny základ, na ktorom sa dá kvalitne stavať. A určite si vyberiem z ponuky jeho ďalších kurzov, už som si vybrala minimálne tri môjmu srdcu blízke.

Petra Glogarová

Velké poděkování patří panu Mgr. Jelínkovi za odborně vedený kurz, profesionalitu, ochotu a vstřícný přístup ke všem klientům. Všem, kteří se zajímají o problematiku zdravého životního stylu, návštěvu kurzu a čtení knih vřele doporučuji.

Nela Peterková

Do kurzu jsem se přihlásila s nadšením a zvědavostí, ale už na začátku kurzu jsem věděla, že to předčí všechna má očekávání. To, co jsem nabyla za znalostí na půlročním kurzu poradce pro výživu a suplementaci, mi pomohlo pochopit složitou problematiku výživy a stal se pro mě odrazovým můstkem pro můj nový směr v kariéře, a to pracovat jako poradkyně zdravé výživy. Po skončení kurzu mě to silně motivovalo k dalšímu studiu ještě s větším nadšením než na samotném začátku. Doporučuji ho tedy všem, kteří hledají kvalitní zdroj informací i precizně zpracovaný výukový program.