Powered by Smartsupp
Kurzy ATAC

Státní autorizovaná zkouška Výživový poradce

Státní autorizovaná zkouška Výživový poradce

Časy se mění, vývoj společnosti jde neustále vpřed a s ním i snaha/potřeba odvádět co nejlepší práci. Všechny obory se průběžně profesionalizují, i když ne vždy tak rychle, jak by bylo potřeba. Častou brzdou jsou sami zákonodárci rozhodující o tom, jaká pravidla se v profesní sféře stanou novou normou. Jedním z oborů, kde se po změnách volalo už dlouhá léta, bylo i výživové poradenství, které ve vztahu k živnostenskému zákonu bylo (a stále ještě je) živností volnou. To znamená, že každý, kdo má zájem se tímto oborem živit, získá na Živnostenském úřadu k této činnosti oprávnění (= živnostenský list) na základě splnění dvou podmínek:

1. První je věk (minimálně 18 let),
2. Druhou pak ukončené střední vzdělání.

Tato situace způsobila, že se titulem „Výživový poradce“ začala pyšnit stále se rozrůstající řada lidí, která se studijně s tímto oborem nikdy nepotkala. Špatné na takové situaci není to, že se na trhu šíří protichůdné, případně ne vždy ověřené informace (špatné to samozřejmě je, s tímto ale zápasí prakticky všechny obory), nýbrž především fakt, že se při poradenství nepostupuje jednotným způsobem. Klienti platící si rady výživových poradců by měli vědět, v jakých krocích a jakým způsobem bude realizace služby probíhat.

Dobrou zprávou je, že se blýská na lepší časy. První krok k profesionalizaci poradenství ve výživě už proběhl, a to v podobě zařazení tohoto oboru do Národní soustavy kvalifikací (NSK) jako 69-042-N, kde jsou jasně definovány znalosti, které musí každý výživový poradce ovládat.

Součástí kvalifikačního standardu je složení státní autorizované zkoušky, kde absolvent obdrží Osvědčení o profesní kvalifikaciDodatek k Osvědčení o získání profesní kvalifikace v anglickém jazyce (tzv. Europass).

Co to všechno znamená?

Poradenství ve výživě je stále živností volnou. Tedy každý, kdo splňuje výše uvedená kritéria, může v tomto oboru podnikat. V rámci dlouhodobě plánovaných a připravovaných změn se očekává změna v podobě přesunu výživového poradenství do kategorie živností vázaných. Jakmile k tomu dojde, bude potřeba mít pro získání ŽL složenou státní zkoušku.

Obsah i průběh této zkoušky jsou definovány požadavky Národní soustavy kvalifikací pro tuto profesi. Zkušební komise je složena ze dvou členů (autorizovaných zástupců), kteří jsou zárukou, že zkouška probíhá dle platných pravidel.

Systém vzdělávání v kurzech Poradce pro výživu a Výživový poradce, který dlouhodobě poskytujeme, plnohodnotně každého zájemce na státní zkoušku připraví.

Zájemci o zkoušky si mohou upevnit informace v přípravném semináři, který pořádáme před každou zkouškou. Jehož náplň cílí na klíčové body autorizované zkoušky.

Jak probíhají zkoušky a jak postupovat v případě zájmu o jejich absolvování najdete zde.

 

Co říkají o studiu naši absolventi

Mgr. Pavlína Knittlová

Děkuji Mgr. Martinu Jelínkovi za ucelený pohled na stravování a výživu jedince. Naučil nás přistupovat ke klientům maximálně komplexně - a to jediné funguje dlouhodobě. Díky.

Dagmar Sedlářová

Kurzy Mgr. Martina Jelínka jsou naprosto přehledné, jasné, výstižné, komplexní. Úkoly, které je potřeba dělat, vás naučí uvažovat o člověku, pro kterého děláte jídelníček, uceleně, ze spousty stran. Ne jen slepě počítat kalorie. Tyto kurzy jsou pro mě velkým přínosem, který mě posunuly o velký kus dopředu a dávají mi smysl.

Ing. Marta Veselá

Po absolvování rekvalifikačního kurzu "Poradenství pro výživu" jsem hledala kurz, s jehož pomocí bych si doplnila chybějící znalosti. Hlavním kritériem pro mne byl pohled na výživu člověka holistickým způsobem, respektování individuality člověka a využívání zkušeností Tradiční čínské medicíny a Ájurvédy. To vše jsem v lekcích kurzu našla. Přihlásit se na distanční studium kurzu "Poradenství pro výživu a suplementaci" pořádaném panem Jelínkem byla jedna z nejlepších věcí, které jsem letos učinila. Některé lekce bych sice uvítala rozsáhlejší nebo podrobnější a chybělo mi i více praxe, celkově ale hodnotím kurz jako skvělý. Přístup pana Jelínka, jeho znalosti a schopnost vysvětlit vše, co jsme potřebovali, jsou naprosto úžasné. Možnost využívat online poradnu i po skončení kurzu je k nezaplacení. Každému, kdo se o zdravou výživu trochu zajímá, kurz doporučuji.