Státní autorizovaná zkouška Výživový poradce

Časy se mění, vývoj společnosti jde neustále vpřed a s ním i snaha/potřeba odvádět co nejlepší práci. Všechny obory se průběžně profesionalizují, i když ne vždy tak rychle, jak by bylo potřeba. Častou brzdou jsou sami zákonodárci rozhodující o tom, jaká pravidla se v profesní sféře stanou novou normou. Jedním z oborů, kde se po změnách volalo už dlouhá léta, bylo i výživové poradenství, které ve vztahu k živnostenskému zákonu bylo (a stále ještě je) živností volnou. To znamená, že každý, kdo má zájem se tímto oborem živit, získá na Živnostenském úřadu k této činnosti oprávnění (= živnostenský list) na základě splnění dvou podmínek:

1. První je věk (minimálně 18 let),
2. Druhou pak ukončené střední vzdělání.

Tato situace způsobila, že se titulem „Výživový poradce“ začala pyšnit stále se rozrůstající řada lidí, která se studijně s tímto oborem nikdy nepotkala. Špatné na takové situaci není to, že se na trhu šíří protichůdné, případně ne vždy ověřené informace (špatné to samozřejmě je, s tímto ale zápasí prakticky všechny obory), nýbrž především fakt, že se při poradenství nepostupuje jednotným způsobem. Klienti platící si rady výživových poradců by měli vědět, v jakých krocích a jakým způsobem bude realizace služby probíhat.

Dobrou zprávou je, že se blýská na lepší časy. První krok k profesionalizaci poradenství ve výživě už proběhl, a to v podobě zařazení tohoto oboru do Národní soustavy kvalifikací (NSK) jako 69-042-N, kde jsou jasně definovány znalosti, které musí každý výživový poradce ovládat.

Součástí kvalifikačního standardu je složení státní autorizované zkoušky, kde absolvent obdrží Osvědčení o profesní kvalifikaciDodatek k Osvědčení o získání profesní kvalifikace v anglickém jazyce (tzv. Europass).

Co to všechno znamená?

Poradenství ve výživě je stále živností volnou. Tedy každý, kdo splňuje výše uvedená kritéria, může v tomto oboru podnikat. V rámci dlouhodobě plánovaných a připravovaných změn se očekává změna v podobě přesunu výživového poradenství do kategorie živností vázaných. Jakmile k tomu dojde, bude potřeba mít pro získání ŽL složenou státní zkoušku.

Obsah i průběh této zkoušky jsou definovány požadavky Národní soustavy kvalifikací pro tuto profesi. Zkušební komise je složena ze dvou členů (autorizovaných zástupců), kteří jsou zárukou, že zkouška probíhá dle platných pravidel.

Systém vzdělávání v kurzech Poradce pro výživu a Výživový poradce, který dlouhodobě poskytujeme, plnohodnotně každého zájemce na státní zkoušku připraví.

Zájemci o zkoušky si mohou upevnit informace v přípravném semináři, který pořádáme před každou zkouškou. Jehož náplň cílí na klíčové body autorizované zkoušky.

Jak probíhají zkoušky a jak postupovat v případě zájmu o jejich absolvování najdete zde.

 

Vyberte si z našich kurzů

Co říkají o studiu naši absolventi

Bc. Vladimír Slavík

„Certifikát může získat každý!" Tuto větu říká většina lidí. Z části mají pravdu, každý máme tu možnost. Nicméně, získání certifikátu „Poradce pro výživu a suplementaci" od Mgr. Martina Jelínka má opravdu váhu, není totiž „zadarmo", jako tomu bývá u některých kurzů nabízených po celé ČR. Jeho získání vyžaduje čas, píli a pravidelné a závěrečné prokázání znalostí získaných v tomto kurzu. Jelikož jsem původně vyučený kuchař, do kurzu jsem šel s lehce pokročilejšími znalostmi o výživě, náhle jsem zjistil, že informace, které jsem se dozvěděl v kurzu, nám žádný klasický učební ani maturitní obor v rámci gastronomie neposkytne. Studium se blíží vysokoškolské náročnosti, co do obsahu kurzu, to do plnění jednotlivých úkolů a to včetně vypracování seminární práce na dané téma. Tento kurz bych doporučil každému, kdo má rád nejenom sám sebe, ale také ostatní lidi ve svém okolí, kterým může pomocí vylepšení stravovacích návyků zlepšit kvalitu života – zvýšit imunitní systém člověka, předcházet či zmírnit příznaky nemocí, které většinu z nás během života potkají, nebo také pomoci sportovcům zvýšit jejich výkon a podpořit správnou regeneraci svalů, nemluvě o redukčních dietách. Díky kurzu jsem se dozvěděl, jak vše v těle funguje a jakým způsobem ovlivňují potraviny kvalitu našeho každodenního života. Tímto Vám děkuji za poskytnutí kvalitních informací a za možnost konzultací, které poskytujete i po ukončení studia.

Ing. Martin Škába

Jsem velmi vděčný za možnost vzdělávat se od Mgr. Martina Jelínka. Kurzy, semináře a osobní konzultace mi velmi pomáhají v profesionálním rozvoji a díky tomu mohu být stále více a více nápomocen svým klientům. Vzdělání je velmi široké, takže absolvent kurzů může řešit jak výživu dětí, dospělých, seniorů až po vrcholové sportovce.

Anežka Hladíková

www.anniehladikova.com

Rozhodnutí absolvovat půlroční online kurz pana Jelínka bylo pro mě jedno z nejlepších životních rozhodnutí. Studium kurzu je pečlivě sestaveno tak, aby každý student získal pevný znalostní základ. Líbilo se mi, jak nás pan Jelínek "nutil" přemýšlet nad jednotlivými výživovými směry i selským rozumem. Nic nebylo černobílé - dobré či špatné - informace jsou vždy zasazené do celostního kontextu. Oceňuji i způsob učení - kombinace psaných lekcí, video přednášek, vypracování úkolů ve hře ZOF, myšlenkových map a průběžných testů. Díky tomu jsem si učivo opravdu zažila do morku kosti :-) Z jednotlivých lekcí kurzu budu čerpat i nadále po dobu mé výživové kariéry. Jako obrovský přínos vnímám také online poradnu, ve které můžeme jako studenti i absolventi konzultovat s panem Jelínkem problematiku výživy. Moc děkuji za úžasný kurz i jeho péči a doufám, že ovlivní svou záslužnou prací co nejvíce lidí.

Další ohlasy absolventů

Vyberte si z našich kurzů

Zpět do sekce Vše o studiu