Síla myšlenky

To je velmi často kladená otázka ze strany zájemců o studium u nás. Důvod je vcelku pochopitelný - jsme vnímáni jako vzdělávací společnost v oblasti stravy a zdraví. Tématika práce s myslí, která u mnohých evokuje zdání ezoterična, nějak „nesedí“ do této koncepce.

Toto je velmi nešťastný a krátkozraký způsob uvažování. Každá lidská bytost vlastní tělo, které je ovládáno vědomou i podvědomou myslí. To, co se děje na úrovni naší mysli, se vždy nějakým způsobem odráží na chování fyzického těla. Nejen jako celku, ale i na úrovni jeho dílčích částí včetně jednotlivých buněk.

Z pozice této logiky je tedy zřejmé, že pokud se budeme učit postupně ovládat pochody v naší mysli, vždy tím ovlivníme chování našeho těla či jeho jednotlivých částí. V dnešní době se touto problematikou zabývá například vědní obor psychosomatika.

Protože vztahy mezi psychikou a zdravím probíráme v půlročním kurzu Poradce pro výživu, bylo by zbytečné se těmto oblastem věnovat i v Síle myšlenky. V kurzu se proto zabýváme prakticky použitelnými a současně i logicky uchopitelnými věcmi v oblasti práce s vlastní myslí.

Nejvíce jsou ve středu zájmu meditace.

U nich totiž většina začátečníků tápe hned v samotných základech – tedy jak se dostat do meditačního stavu, co tam dělat, či jak vůbec poznat, že skutečně meditujeme.

Další výzvou je takzvané programování mysli. Základem tohoto procesu je volba a používání správných afirmací a kontrola emocí, které neustále produkujeme.

Spousta lidí žije v domnění, že jejich život je řízen jejich vlastní racionalitou. Opak je ale skutečností – jsme ovládáni emocemi, které produkujeme vědomě i nevědomě. Naprostá většina populace si to navíc ani neuvědomuje. A jsou to právě emoce, které jako nositelé velmi silné energie vedou naše jednání určitým směrem:

  • Díky emocím jíme pouze potraviny, které nám chutnají (nikdo nebude jíst jídlo, o kterém ví, že je sice zdravé, ale přitom mu nechutná),
  • Emoce způsobují to, že si vybíráme životní partnery (vztahy a sňatky z rozumu jsou v dnešní době v civilizované společnosti velkou vzácností),
  • neustále hledáme zdroje zábavy – dovolené, večírky, společenské akce – kde se bavíme. To znamená, že produkujeme emoce, které nás nějakým způsobem naplňují.

Život prostě je o emocích. A pokud je naším cílem mít svůj život pod kontrolou, je potřeba se naučit, jak ovládat svoje emoce. Toto poznání je základem celého jednoměsíčního kurzu Síla myšlenky, kde se učíme jednotlivým technikám práce s myslí.

Jeho nástavbou je pak víkendový pobytový seminář se stejným názvem, kde rozvíjíme především praktickou stránku meditací (v rámci možností dané počasím vždy v přírodě) a práce s energiemi.

Pokud budete chtít hledat vztah mezi obsahem tohoto kurzu a způsobem stravování, existuje jeden zajímavý styčný bod:

Jakmile se naučíme techniky, kterými budeme mít pod kontrolou svoje emoce, zjistíme, že bude o to jednodušší měnit i způsob stravování. A to proto, že budeme schopní mnohem lépe porozumět chutím, které nás ovládají, a systematicky je přetvářet požadovaným směrem. Začíná to změnou v nákupních zvyklostech, končí v kuchyni přípravou nových receptů.

Mgr. Martin Jelínek

Vyberte si z našich kurzů

Co říkají o studiu naši absolventi

Petra Kramářová, DiS.

Když jsem se rozmýšlela, kde si udělám kurz výživového poradenství, narazila jsem na internetu na reference a hned bylo rozhodnuto!! :-) Jako maminka na mateřské jsem uvítala i možnost on-line studia a díky tomu jsem kurz mohla absolvovat z pohodlí domova. Všem, kdo má zájem o zdravý životní styl, tento kurz doporučuju. Veškeré informace za celý půlrok byly velice obsáhlé a učení mě bavilo...škoda jen, že už to skončilo...Moc děkuji panu Mgr.Jelínkovi a jeho týmu za ochotu a trpělivost odpovídat na všechny otázky a za skvělou organizaci kurzu. Doufám, že do budoucna bude i Výživa ve sportu jako on-line studium a já se ho ráda zúčastním :-)

Mgr. Andrea Kroupová

Když jsem přemýšlela o tom, kde bych získala kvalitní vědomosti o výživě, bylo pro mě velmi důležité, aby se názory lektora sešly s mým životním postojem. Dlouho jsem hledala a přemýšlela, kam se přihlásit. Odrazovalo mě také to, že většina kurzů trvala velmi krátkou dobu, ve které - dle mého názoru - člověk nemůže pochytit dostatek informací. Až jsem se jednoho člověka, na jehož přednášce jsem byla, zeptala, kdo je dle něj největší kapacita - a on mi řekl, že je to Martin Jelínek... A tak vše začalo. S Martinem Jelínkem jsem se potkala i osobně - a jsem za to velmi ráda. Věřím, že to nebylo setkání poslední. Všem bych ráda doporučila i ostatní kurzy - například Sílu myšlenky - ono se totiž v životě nic neděje náhodou :-) Ne náhodou, jsem si vybrala studium právě u Martina Jelínka... Zkuste to také, nebudete litovat!

Martina Siudová

Kurz Poradce pro výživu je skvělým krokem k tomu, aby se člověk seberealizoval. V jedné firmě jsem pracovala rok jako specialista na výživu a tam mi chyběly informace. Čím více jsem je hledala, tím častěji narážela na jméno pana Jelínka. Začala jsem navštěvovat jeho jednodenní kurzy a semináře a začala poznatky z nich používat v praxi. Po nějaké době jsem se rozhodla jít do kurzu Poradce pro výživu a suplementaci, abych si ujasnila kroky a chyby, kterých se lidé dopouštějí, když nevědí. Kurz je velice obsáhlý a směřuje správným a zdravým směrem, kterým by se měli ubírat všichni bez výjimky. V podstatě díky tomuto kurzu mohu pracovat dál jako poradce a plnit tak své poslání na tomto světě. Vyzkoušejte ho také :).

Další ohlasy absolventů

Vyberte si z našich kurzů

Zpět do sekce Vše o studiu