Kurzy ATAC

Poradna

Vybrané dotazy z on-line poradny, která je nedílnou součástí námi pořádaných kurzů.

Hladovka

Hladovka je dobrovolné zdržení se konzumace potravy po určitou dobu. Tento proces může mít náboženské, zdravotní nebo politické důvody. Často je používána jako metoda detoxikace těla nebo jako součást dietního plánu pro hubnutí. Hladovka vždy vede k silným katabolickým pochodům v těle se všemi jejími následky.

Dobrý den,
prosím jaký je rozdíl mezi půstem a hladovkou?

Na první pohled žádný, protože se jedná o proces, v rámci kterého nejíte, či přijímáte živiny jen v omezením množství. Půst je v pravém slova smyslu aktem postaveným na konstruktivní práci s myslí (meditace apod.), která ovlivňuje produkci celé řady hormonálních látek majících pozitivní dopad na chování metabolismu. Díky tomu se zmírňuje negativní vliv silných katabolických pochodů, takže postní aktivity zvládáte snadněji, než hladovku, která je postavena jen na principu odmítání jídla.

Dobrý den,
měla bych dotaz jestli existuje rozdíl mezi půstem a hladovkou? A jestli lze něco z těch dvou dělat tak, aby nedocházelo k úbytku svalů.

Jediným rozdílem mezi půstem a hladovkou je nastavení mysli v průběhu celého procesu. Vznik půstů se pojí k náboženským aktivitám, kdy se poustevníci z důvodu snahy o vnitřní očistu a posun v duchovním vývoji po určitou dobu izolovali od společnosti a postili se (= odmítali stravu a modlili se/meditovali). Tato práce s myslí byla vždy konstruktivní, tzn. byla postavena na produkci pozitivních mentálních vzorců a současné potlačování negativních myšlenek a emocí, které standardně vedou k produkci stresových hormonů. Taková aktivita vytváří v prostředí těla i mysli naprosto odlišné podmínky, než hladovka provázená strachem a stresem.
Jakmile ale přestanete přijímat stravu, tak bez ohledu na mentální nastavení vždy dochází k silným katabolickým pochodům provázeným úbytkem svalové tkáně, tomu se není možné vyhnout.

Na dotazy odpovídá

Mgr. Martin Jelínek
lektor kurzů

Více o Martinu Jelínkovi