Powered by Smartsupp
Kurzy ATAC

Poradna

Vybrané dotazy z on-line poradny, která je nedílnou součástí námi pořádaných kurzů.

Dobrý den,
jaký máte názor na konzumaci sójových výrobků (tofu, sójový protein) u žen před a v průběhu menopauzy v souvislosti s v poslední době zdůrazňovanou estrogenovou dominancí? Děkuji za názor.

Tato problematika je nejen složitá, ale i nejednoznačná. Sója a její produkty se od počátku tisíciletí démonizují především z důvodu obsahu fytoestrogenů a jejich potenciálně negativního vlivu na zdraví ve smyslu nežádoucího zásahu do hormonální regulace. A to je otázka do debaty, protože aby došlo k naplnění této "hrozby", bylo by nutné splnit hned několik podmínek:
1. Konzumace sóji by musela být pravidelná a objemově nestandardní (sója je luštěnina, takže pokud bychom se drželi obecných pravidel racionálního stravování, bavili bychom se o 2 a více porcích denně).
2. Muselo by se jednat o nefermentované produkty (fermentace snižuje podíl některých antinutričních látek).
3. Metabolická rovnováha jedince by musela být "narušena" či zatěžována dalšími faktory zesilujícími negativní vliv (nejen) fytoestrogenů.
4. Bylo by nutné cílit na specifické skupiny populace (např. výrazně rizikové = náchylné na vliv fytoestrogenů jsou děti).
Ve vztahu k menopauze se naopak vybrané sójové produkty doporučují, obzvlášť v západní části civilizace, která má v celodenním jídelníčku ve srovnání se zbytkem světa výrazně podlimitní příjem fytoestrogenů. Diskutuje se o tom, že toto je příčinou celé řady zdravotních dysbalancí souvisejících mj. i s průběhm menopauzy. Tofu je v tomto směru kvalitní potravinou, význam má pracovat např. s edamame, samotnými boby, miso pastami či tempehem. Ne úplně výhodné jsou extrudáty (sójové maso). Sójový protein (izolát) není dobrým zdrojem fytoestrogenů, jako zdroj proteinů ale pro období menopauzy smysl má.

Témata:  Menopauza 

Kam dále?

Více o výukové
aplikaci ZOF.

Otestujte svoji
nutriční gramotnost.

Podívejte se na naši
nabídku kurzů.

Jak naše kurzy hodnotí
absolventi.

Na dotazy odpovídá

Mgr. Martin Jelínek
lektor kurzů

Výživový poradce, autor sedmi úspěšných knih. Zakladatel vzdělávací společnosti ATAC pořádající kurzy, které spojují moudra východních filozofií s poznatky moderní vědy. Jeho cílem je předávat celostní poznání v oblasti výživy a zdraví všem skupinám populace. Vede kurzy výživového poradenství on-line, podílel se na pořadu České televize Pod pokličkou, je autorem výukového systému ZOF.

Více o Martinu Jelínkovi