Kurzy ATAC

Poradna

Vybrané dotazy z on-line poradny, která je nedílnou součástí námi pořádaných kurzů.

Autismus

Autismus je neurovývojová porucha, která ovlivňuje sociální interakci, komunikaci a chování jedince. Tato porucha se obvykle projevuje v raném dětství a může mít různé stupně závažnosti. Příčiny autismu nejsou plně pochopeny, ale vědci se domnívají, že hrají roli genetické a environmentální faktory. Autismus je často spojen s dalšími zdravotními problémy, jako jsou gastrointestinální potíže, epilepsie, poruchy spánku, úzkost a deprese.
Výživa může hrát důležitou roli v řízení některých příznaků autismu a souvisejících zdravotních problémů. Některé studie naznačují, že dietní intervence, jako je bezlepková nebo bezmléčná dieta, mohou pomoci zlepšit chování a sociální dovednosti u některých dětí s autismem. Důležité je také zajistit dostatečný přísun klíčových živin, jako jsou omega-3 mastné kyseliny, vitamíny a minerály, které jsou nezbytné pro zdravý vývoj mozku.

Dobrý den, pane magistře,
chci se zeptat, jak by jste doplnil vápník u 3-letého dítěte, které má autismus a v rámci zlepšení jeho stavu je vhodná bezlepková dieta a vyřazení mléčných výrobků, kvůli obsahu kaseinu. Tak malé dítě asi nebude jíst mandle, kešu, mák, příliš luštěnin atd.?
Velmi děkuji za odpověď.

Popisovaná situace a jí podobné nemusí vždy skončit nešťastně, případně ani neznamenají, že se jedná o větší problém. U snahy zajistit dostatek příjmu jakýchkoli živin sice na straně jedné řešíme výzvu v podobě hodnot vztahovaných k RI, na stranu druhou ale toto neznamená, že se musí jednat o podmínku či nutnost. Referenční hodnoty příjmu jsou vždy vztažené k potřebám zprůměrované populace a je známo, že organismus je schopen velmi dobře prosperovat i při nižším příjmu některých z nich. Vápník je jedním z typických příkladů takové situace - řeší se snaha o jeho navyšování z důvodu obav ze špatného vývoje kostí (ke kterému samozřejmě může dojít, a to nejen u dospělých ve vztahu ke vzniku osteopenie či osteoporozy, ale i u malých dětí, jejichž kosterní aparát potřebuje ke svému správnému vývoji určité množství vápníku a bílkovin), ve skutečnosti ale jeho celkové množství na talíři není zárukou zajištění potřebné dávky. Klíčovým aspektem je množství dané látky, které je schopno se ze stravy vstřebat do organismu, a dále hraje roli i fakt, jaký podíl z celkově vstřebaného množství organismus dokáže efektivně metabolizovat.
Převedeno do praxe - pokud víte, že nejste z důvodu zdravotních limitů schopni dodat obecně požadované dávky vápníku a nechcete nebo nemůžete suplementovat, pořád ještě máte možnost cílit úpravou stravy na ty faktory, které mají vliv na vstřebávání látky ze střev a její následné metabolizace v organismu. U vápníku to obnáší dobře fungující střevní mikrobiotu, která (nejen produkcí vitamínu K2) ovlivňuje úroveň vstřebávání, ale i "hlídání" správných poměrů vůči dalším prvkům (hořčíku, fosforu).

Na dotazy odpovídá

Mgr. Martin Jelínek
lektor kurzů

Více o Martinu Jelínkovi