Kurzy ATAC

Test nutriční gramotnosti

Nutriční gramotnost je míra, do jaké jsme schopni získávat a chápat informace spojené s výživou. Stejně, jako má finanční gramotnost vliv na zdravou správu našich financí, má nutriční gramotnost zásadní vliv na naše zdraví.

Vedle pojmu "nutriční gramotnost" existuje ještě "potravinová gramotnost". Ta je definovaná jako schopnost aplikovat informace o výživě na výběr vhodných potravin a současně kriticky posuzovat vlastní přístup k výživě. Jejím výsledkem v praxi by mělo být porozumění problematiky správného a udržitelného stravování a schopnost vybírat vhodné potraviny.

Tato potravinová gramotnost je dále součástí tzv. zdravotní gramotnosti, která se ve svém hodnocení zaměřuje na schopnost zvládat své chronické zdravotní problémy.

V současné době zatím neexistuje globální shoda, která by vedla k jasně definované formě testu nutriční gramotnosti. Bohužel neexistuje ani shoda v tom, zda by testování populační gramotnosti ve výživě měla být označována jako "nutriční" nebo "potravinová". U výzkumu, na který cílíme, jsme ponechali označení "nutriční gramotnost".

Zjišťování stavu nutriční gramotnosti naší populace je testem toho, zda člověk:

 • Umí rozeznat kvalitní potravinu od nekvalitní.
 • Rozumí údajům na obale potravin.
 • Má představu o jednotlivých složkách stravy a jejich důležitosti.
 • Rozumí vlivu konzumovaných potravin na svoje zdraví.
 • Pozná nutričně hodnotné potraviny.

Před vstupem do testu musí účastník vyplnit základní vybrané údaje, které jsou nezbytné pro validní hodnocení získaných dat.

Aby měl test smysl, tzn. výsledek odrážel širší znalosti ve výživě a jejich schopnost je aplikovat do reálného života, jsou otázky tématicky rozdělené do následujících okruhů:

 1. Kvalita potravin - 31 otázek
 2. Základní složky stravy - 18 otázek
 3. Vliv stravy na zdraví - 16 otázek
 4. Pravidla racionálního stravování - 16 otázek
 5. Výživa v různých obdobích života - 8 otázek
 6. Doplňky stravy - 7 otázek
 7. Anatomie trávení - 4 otázky

Protože se trendy ve výživě mění a celý obor se postupně vyvíjí, jsou jednotlivé otázky formulovány tak, aby byly v souladu s moderním poznáním v oblasti výživy a jejího vztahu ke zdraví, vztažené k potřebám průměrné populace.

Celkový počet otázek v testu je 100, na jejich vyplnění je časový limit 20 minut.

Na konci testu každý jeho účastník obdrží vyhodnocení v následujícím formátu:

1. Celková procentuální úspěšnost.

Rozlišujeme 3 úrovně:

A) Výborná - odpovídá rozmezí 100-75 % správně odpovězených otázek,

B) Dobrá - odpovídá rozmezí 74-50 % správně odpovězených otázek,

C) Nedostačující - odpovídá rozmezí 49-0 % správně odpovězených otázek.

2. Úspěšnost v jednotlivých tématických okruzích.
Každý okruh bude hodnocen zvlášť, výsledek je uvedený v procentech.

Každý účastník bude mít k dispozici i přístup ke svým odpovědím včetně upozornění na chyby, kterých se dopustil.

Test nutriční gramotnosti byl spuštěn 13.listopadu 2023, sběr dat bude probíhat po dobu 6 měsíců. Po ukončení budou výsledky statisticky zpracovány a zveřejněny. Zájemcům, kteří na konci testu vloží svůj e-mail, po ukončení výzkumu pošleme kompletní výsledky.

Děkujeme tímto za snahu účastnit se tohoto výzkumu i případnou podporu v podobě sdílení odkazu na test.

Tým KurzyAtac.cz

Zpět na úvodní stranu testu