Powered by Smartsupp
Kurzy ATAC

Často se ptáte

Jaké jsou technické požadavky na on-line studium?

On-line kurzy je možné studovat na stolních i přenosných počítačích, tabletech i mobilních zařízeních. Záleží především na velikosti a rozlišení obrazovky / displeje tak, aby byla studentská sekce i hra ZOF dobře použitelná.

Má kurz akreditaci MŠMT? Mohu na základě jeho absolvování podnikat jako výživový poradce?

Délka a šíře studia akreditaci u MŠMT neumožňují, což ale není překážkou pro získání živnostenského listu – poradenství ve výživě je živností volnou, která není na akreditaci MŠMT vázána. Pokud nutně potřebujete akreditované studium, využijte možnost kurzu „Poradce pro výživu“ akreditovaného MŠMT.

Co přesně znamená „on-line“ studium?

On-line studium probíhá formou samostudia v časových i prostorových podmínkách, které si studující volí sám. Kurz „Poradce pro výživu a suplementaci“ je rozdělen tak, že 360 studijních hodin je formou článků ve studijní sekci, kam účastníci dostanou přístup, zbytek pak připadá na tvorbu úkolů ve výukové hře ZOF, on-line videoškolení, on-line testy a vypracování seminární páce. V průběhu celého studia mají všichni studující možnost konzultovat problematiku s lektorem formou přístupu do Poradny pro studenty.

Je absolvování kurzu podmíněno vzděláním?

Kurz je otevřený každému a přístupný i laické veřejnosti. Nepodmiňujeme studium u nás vzděláním, naší filozofií je zprostředkovat vzdělání každému zájemci.

Jaké jsou podmínky pro přijetí ke studiu?

Předpokladem přijetí ke studiu je vyplnění a odeslání závazné přihlášky (viz tlačítko Přihlásit se na kurz) a uhrazení kurzovného.

Jak postupovat v případě, že chci kurz uhradit na splátky?

V tomto případě prosím napište v objednávkovém formuláři do Poznámky, že máte zájem o splátkový kalendář a zvolte možnost úhrady klasickým bankovním převodem.

Jak dlouho trvá průměrně studium každý den?

Každý den (od pondělí do pátku) se účastníkům kurzu ve studijní sekci zobrazí 3 témata, která mají možnost zpracovat do podoby myšlenkových map. K některým vybraným lekcím jsou přiřazeny úkoly, které spočívají ve vytvoření celodenního jídelníčku ve výukové hře ZOF tak, aby výsledek odpovídal požadavkům zadání (např. tvorba jídelníčku pro sportovce, těhotné nebo kojící ženy, děti, situace různých zdravotních komplikací – osteoporóza, diabetes, srdečně-cévní choroby, alergie, zánětlivá onemocnění střevního traktu apod., redukci hmotnosti a mnohé další.

Každá lekce odpovídá jedné tzv. studijní hodině. Záleží vždy na studujících, kolik času každý den do studia investují. Jednotlivé lekce je možné zpracovat kdykoli v průběhu každého měsíce, není tedy nutností studovat „poctivě“ každý den. Časová náročnost je tak silně individuální, v průměru se počítá na 30 – 40 minut denně.

Je možné kurz zvládnout i při práci?

Naprostá většina účastníků studuje při práci. Kurz „Poradce pro výživu a suplementaci“ takto absolvovaly už tisíce lidí.

Trvá studium přesně 6 měsíců?

Po absolvování 360 lekcí, všech úkolů a šesti školení za šest měsíců obdrží účastníci zadání seminární práce. Současně dostanou možnost procvičovat znalosti na on-line testech jako součást přípravy na závěrečný test a obhajobu seminární práce, které proběhnou za 4-5 týdnů po ukončení každodenního studia.

Nevím, zda se naučím pracovat s myšlenkovými mapami. Jsou skutečně vhodné pro každého?

Princip myšlenkových map je historicky znám už ze starého Řecka. Dnes už je vědecky prokázáno, že jejich výsledná grafická i informační podoba přesně odpovídá pochodům v našem mozku. Tedy myšlenkové mapy vytváříme způsobem, jak informace vnímáme. Jako příklad si představte situaci, kdy z jednoho tématu každý z nás vytvoří graficky jinou myšlenkovou mapu, která odpovídá způsobu, jakým tyto informace vnímá. Odlišná bude i přesto, že informace jsou stejné. Praktická výhodnost myšlenkových map spočívá v tom, že při jednom pohledu na Vámi vytvořenou mapu s jakýmkoli tématem si mozek vybaví všechny důležité informace, které jste při tvorbě mapy zpracovávali. Odpadá tak nutnost číst informace tak, jak nás učil klasický školský systém – zleva doprava, řádek za řádkem. Výsledkem je snadná orientace v problematice či vysokém objemu informací. Všem studujícím vždy důkladně vysvětlíme způsob jejich tvorby, navíc je možnost mapy vytvářet ručně nebo v jednoduchém počítačovém programu – vše je otázkou svobodné volby každého studujícího. Navíc vytvářet myšlenkové mapy není povinností, vše je na dobrovolné bázi. Práci s mapami ale doporučujeme – dlouholeté sledování studijních výsledků našich absolventů ukázalo, že mají naprosto zásadní vliv na celkovou úspěšnost studia (studenti pracující s myšlenkovými mapami vykazují v průměru o 15% lepší studijní výsledky).

Po ukončení každého studijního měsíce se píše on-line test. Hodnotí se jejich úspěšnost?

Krátké písemné testy shrnují učivo posledních 4 týdnů. Povinností studenta je zvládnout minimálně 80 %. V případě neúspěchu si účastník test napíše znovu. Cílem není vyprodukovat větší objem stresu, ale zesílit informační stopu v mozku, čehož dosáhneme kombinací opakování informací a tvorbou myšlenkových map, které jsou postaveny na principu hraní si. Ctíme tak pravidlo učitelé národů J. A. Komenského – Škola hrou.

Tvrdíte, že kurz je zaměřen především na praxi. Skutečně jsou jeho absolventi po jeho ukončení schopni vést kvalitní poradenství?

Jsme přesvědčeni, že poskytovat kvalitní poradenství ve výživě se může naučit naprosto každý. Na našem trhu došlo k nešťastné situaci, kdy Ministerstvo školství začalo udělovat akreditace na kurzy v poradenství ve výživě v rozsahu 120-140 hodin studia. V tak krátkém rozsahu není možné pojmout dostatek znalostí nezbytných pro úspěšnou praxi. Absolventi takových kurzů ovládají běžné základy tvorby jídelníčků v podobě počítání energie a navržení nutričního potenciálu. S tímto omezeným know-how se v praxi ale obtížně uspívá. Aby strava pracovala v náš prospěch, je nutné mít představu i o zdravotním stavu klienta a úrovni jeho metabolismu. K tomu je potřeba si uvědomit, že každá potravina disponuje podstatně širším spektrem „vlastností“, než je obsah energie a základních živin. Součástí tohoto kurzu jsou proto i úkoly v podobě tvorby konkrétních jídelníčků na výukové hře ZOF, na kterých se účastníci učí, jak by se mělo s klientem pracovat v rámci jeho individuality. Tyto znalosti pak zúročí v seminární práci na závěr kurzu, jejíž zadání je postaveno na praktické konzultaci skutečného člověka.

Jak mám postupovat, pokud pojedu na dovolenou nebo jsem dočasně pracovně velmi vytížen

Pokud student z jakéhokoli důvodu (dovolená, pracovní vytížení, nemoc,…) nezvládá pravidelně studovat, může studium přerušit. Jakmile nastane vhodný okamžik, bude pokračovat tam, kde skončil. O absenci či přerušení studia delším než 14 dní je vhodné informovat e-mailem. Vždy vyjdeme vstříc a nabídneme alternativní řešení.

Uvádíte, že absolventy kurzu podporujete v jejich činnosti. Jakým způsobem?

Praxe posledních 10-12 let ukazuje, že díky masově šířeným dezinformacím o výživě v podobě standardizovaných jídelníčků či různých teorií o výživě vzniká naprosto nepřehledná situace, ve které se poradci ve výživě obtížně orientují. Jsme si také vědomi toho, že uspět ve stále se rozšiřující konkurenci není snadné. Proto podporujeme absolventy i marketingovým poradenstvím a zdarma zviditelňujeme jejich webové projekty. Věříme, že takto vychováváme kolegy a spolupracovníky, ne konkurenty. Praxe zatím potvrzuje, že jdeme správným směrem.

Potřebujete více informací? Prohlédněte si sekci Vše o studiu.