Kurzy ATAC

Martina Siudová

Kurz Poradce pro výživu je skvělým krokem k tomu, aby se člověk
seberealizoval. V jedné firmě jsem pracovala rok jako specialista na
výživu a tam mi chyběly informace. Čím více jsem je hledala, tím
častěji narážela na jméno pana Jelínka. Začala jsem navštěvovat jeho
jednodenní kurzy a semináře a začala poznatky z nich používat v praxi.
Po nějaké době jsem se rozhodla jít do kurzu Poradce pro výživu a
suplementaci, abych si ujasnila kroky a chyby, kterých se lidé dopouštějí,
když nevědí. Kurz je velice obsáhlý a směřuje správným a zdravým směrem,
kterým by se měli ubírat všichni bez výjimky. V podstatě díky tomuto
kurzu mohu pracovat dál jako poradce a plnit tak své poslání na tomto
světě. Vyzkoušejte ho také :).

Činnost:

  • harmonizace a úprava jídelníčků
  • sestavování dietního plánu při zdravotních potížích
  • navržení a konzultace ve stravování dětí

Zpět na absolventy