Kurzy ATAC

Radovan Líška

santosha.sk

Na začiatku som sa rozhodoval medzi viacerými kurzami poradcu pre výživu.
Hneď pri prvom stretnutí s Mgr. Martinom Jelínkom som bol presvedčený, že
som si vybral správne. Pán Jelínek ponúka komplexný pohľad na výživu. Páči
sa mi, že na všetky veci sa pozerá z nadhľadu a dokáže zhrnúť všetky
výhody a nevýhody danej oblasti. Tento kurz ma veľmi obohatil a poskytol
mi nový pohľad na oblasť výživy. Taktiež mi dal možnosť venovať sa do
budúcnosti poradenstvu v oblasti výživy.

Činnost:

  • individuálne konzultácie v oblasti výživy a zdravého životného štýlu
  • analýza zloženia tela pomocou bioimpedačného prístroja Tanita
  • zdravá redukcia váhy
  • individuálne zostavenie jedálnička
  • úprava jedálnička pri zdravotných problémoch

Zpět na absolventy