Kurzy ATAC

Juliana Hulejová

Som šťastná, že som si vybrala práve tieto kurzy, nakoľko mi dali všetko,
čo som potrebovala. Vďaka možnosti komunikovať s takým špecialistom, akým
je Mgr. Jelínek, som pochopila veľa nezrovnalostí, ktoré som za pár rokov
"samoštúdia " výživy nazbierala. Oceňujem, ako kráčate vpred, a teším sa už
na ďalšie skvelé a zaujímave kurzy, ktoré pripravujete.
Chcem sa Vám poďakovať za profesionalitu, skvelú formu štúdia a za Váš
pozitívny prístup, bola to jednoznačne najlepšia voľba.

Zpět na absolventy