Kurzy ATAC

Ing. Petr Novotný

Podstatnou část života mě doprovází touha poznávat různorodé aspekty
komplexního pohledu a vlivu rozličných faktorů na zdraví člověka. Ať již se
jedná o vztah tělesného stavu a psychických i emocionálních vlivů či vlivu
tělesného pohybu či výživy apod. Více než 20 let života s diagnózou
Ulcerózní kolitidy, ke které se posléze připojila Celiakie mě přimělo se
postupně na již jmenované faktory zaměřit. Právě s posledně zmíněným
faktorem – a to výživou jsem měl mnoho let praktických zkušeností zažitých
na svém vlastním těle či získaných od mého okolí. Věděl jsem, že umím
naslouchat svému tělu a dát mu to, co aktuálně potřebuje, aniž bych
potřeboval jakékoli léky, přesto jsem si nebyl vždy jistý, zda jdou moje
úvahy a konání v dlouhodobém horizontu správným směrem. Po dlouhém
zvažování a vyhodnocování jsem nabyl dojmu, že komplexnost takového
přístupu pravděpodobně najdu a více zdokonalím v kurzu pana Mgr. Martina
Jelínka. A to se také stalo. Kurz postihl opravdu široké spektrum pohledů a
vlivů výživy na lidský organismus a byl současně perfektní informační
branou do světa výživy. Ve světě plném dezinformací o výživě kurz dokázal
argumentačně naplnit moje očekávání a současně ještě zlepšit můj zdravotní
stav. To považuji za klíčové proto, že se mohu ve zdraví věnovat rodině,
sportu i práci. Rozsah kurzu i časová náročnost jsou zvládnutelné i při
dalších pracovních i mimopracovních aktivitách. Pozitivně mě překvapila
rychlost odezvy na veškeré moje dotazy a následná postudijní péče či servis.
Dnes mohu s klidným svědomím konstatovat, že nejen díky mým dlouholetým
zkušenostem v oblasti zdraví, ale právě i díky tomuto kurzu, dokážu poradit
nejen sám sobě, ale ostatním lidem. Určitě se těším na další spolupráci.

Zpět na absolventy