Kurzy ATAC

Bc. Lubor Bárta

Rozsah a forma šestiměsíčního online studia nedá člověku odpočinout a vede jej k systematickému, postupnému vzdělávání v širokém záběru témat souvisejících se stravováním, přístupem k životu a k sobě samému. Toto velmi kvituji, stejně tak studium v podobě pravidelné tvorby myšlenkových map s následným, průběžným ověřováním znalostí v podobě šesti měsíčních testů, závěrečného sedmého testu a finální práce. Velmi si cením přístupu pana Jelínka v rámci elektronické komunikace, která je vždy rychlá a trefná. Taktéž velmi kvituji fakt, že pan Jelínek nevolí pouze jeden "směr", který se vyvinul v některé části naší planety v oblasti péče o těla a mysl, ale naopak poskytuje studentům osobní pohled z nejrůznějších úhlů pohledu a umožňuje tak studentům "nasát" základní informace o
jednotlivých přístupech ke stravování a nechává každému z nás vybrat směr, který je nám nejbližší. Jednoznačně potvrzuji, že projít online studiem mělo smysl a získané informace jsou velmi obohacující.

Činnost:

  • Inspiruji zájemce ve svém okolí v rámci prevence zdraví, v průběhu sportovní přípravy a následné rekonvalescence. Motivuji lidi přemýšlet o sobě, o stravě a vůbec o smyslu a významu jídla pro naše tělo i mysl. S ohledem na jedinečnost každého člověka doporučuji vhodný stravovací režim s cílem udržení, respektive navrácení zdraví, případně redukce tukových zásob, zvýšení fyzického výkonu, apod. S využitím moderních technologií poskytuji klientům průběžně informaci o jejich stavbě těla, tedy poměru svalů a tuků v těle, obsahu vody a minerálů a následně doporučuji vhodný stravovací režim a pohybové aktivity vedoucí k vytyčenému cíli. K člověku přistupuji jako k celku, poskytuji informace o možnostech nejen péče o tělo, ale i duši. Společným cílem pro mne a klienta je jeho rovnováha na všech frontách.

Zpět na absolventy