Kurzy ATAC

Poslouchejme hlas svého těla

29. 9. 2011

Pokud máte pocit, že naše rozhodnutí, která každý den provádíme, ovládá někdo jiný než my samotní, nejste daleko od pravdy. Jsme pod vlivem mnoha faktorů, které nám „pomáhají“ kráčet v životě patřičným směrem a statistiky dokládají, že více než 90% populace jim skutečně podléhá. V oblasti zdraví i způsobu myšlení se nám může vyplatit naučit se poslouchat hlas svého těla. Tento šestý smysl, který bývá nazýván „intuice“, má každý a je pouze na nás, zda se naučíme mu naslouchat nebo podlehneme vlivu vnějších podmínek.

Zpět na videa