Kurzy ATAC

Magazín

Více bobulí, jablek a čaje mohou mít ochranné výhody proti Alzheimerově chorobě

📅 1. 4. 2024  Mgr. Martin Jelínek    

Podle nové studie měli starší dospělí, kteří konzumovali malé množství potravin bohatých na flavonoidy, jako jsou bobule, jablka a čaj, dvakrát až čtyřikrát vyšší pravděpodobnost rozvoje Alzheimerovy choroby a související demence v průběhu 20 let ve srovnání s lidmi, jejichž příjem byl vyšší. vedená vědci z Jean Mayer USDA Human Nutrition Research Center on Aging (USDA HNRCA) na Tufts University.

Epidemiologická studie na 2800 lidech ve věku 50 a více let zkoumala dlouhodobý vztah mezi konzumací potravin obsahujících flavonoidy a rizikem Alzheimerovy choroby (AD) a Alzheimerovy choroby a souvisejících demencí (ADRD). Zatímco mnoho studií se zabývalo souvislostmi mezi výživou a demencí v krátkém časovém období, studie publikovaná dnes v American Journal of Clinical Nutrition sledovala expozici po dobu 20 let.

Flavonoidy jsou přírodní látky, které se nacházejí v rostlinách, včetně ovoce a zeleniny, jako jsou hrušky, jablka, bobule, cibule a rostlinných nápojů, jako je čaj a víno. Flavonoidy jsou spojovány s různými zdravotními přínosy, včetně snížení zánětu. Hořká čokoláda je dalším zdrojem flavonoidů.

Výzkumný tým zjistil, že nízký příjem tří typů flavonoidů byl spojen s vyšším rizikem demence ve srovnání s nejvyšším příjmem. konkrétně:

• Nízký příjem flavonolů (jablka, hrušky a čaj) byl spojen s dvojnásobným rizikem rozvoje ADRD.

• Nízký příjem anthokyanů (borůvky, jahody a červené víno) byl spojen se čtyřnásobným rizikem rozvoje ADRD.

• Nízký příjem flavonoidních polymerů (jablka, hrušky a čaj) byl spojen s dvojnásobným rizikem rozvoje ADRD.

Výsledky byly podobné pro AD.
„Naše studie nám poskytuje obrázek o tom, jak může strava v průběhu času souviset s poklesem kognitivních funkcí člověka, protože jsme byli schopni sledovat příjem flavonoidů po mnoho let před diagnózou demence účastníků,“ řekl Paul Jacques, hlavní autor a nutriční epidemiolog. na USDA HNRCA. "V současné době nejsou k dispozici žádné účinné léky pro léčbu Alzheimerovy choroby, a proto je důležitým hlediskem prevence onemocnění prostřednictvím zdravé výživy."

Výzkumníci analyzovali šest typů flavonoidů a porovnávali úroveň dlouhodobého příjmu s počtem diagnóz AD a ADRD později v životě. Zjistili, že nízký příjem (15. percentil nebo nižší) tří typů flavonoidů byl spojen s vyšším rizikem demence ve srovnání s nejvyšším příjmem (vyšším než 60. percentilem). Příklady studovaných úrovní zahrnovaly:

    Nízký příjem (15. percentil nebo nižší) se rovnal žádnému bobulovému ovoce (anthokyany) za měsíc, zhruba jednomu a půl jablku za měsíc (flavonoly) a žádnému čaji (flavonoidní polymery).
    Vysoký příjem (60. percentil nebo vyšší) se rovnal zhruba 7,5 šálkům borůvek nebo jahod (anthokyany) za měsíc, 8 jablek a hrušek za měsíc (flavonoly) a 19 šálkům čaje za měsíc (flavonoidní polymery).

„Čaj, konkrétně zelený čaj, a bobule jsou dobrými zdroji flavonoidů,“ řekla první autorka Esra Shishtar, která byla v době studie doktorandkou na Škole nutriční vědy a politiky Geralda J. a Dorothy R. Friedmanových. Tufts University v programu nutriční epidemiologie na USDA HNRCA. „Když se podíváme na výsledky studie, vidíme, že lidé, kteří mohou mít největší prospěch z konzumace většího množství flavonoidů, jsou lidé s nejnižším příjmem a ke zlepšení jejich hladiny není potřeba mnoho. Šálek čaje denně nebo nějaké bobule dvakrát nebo třikrát týdně by stačil,“ řekla.

Jacques také řekl, že 50 let, což je přibližný věk, ve kterém byla data účastníků poprvé analyzována, není příliš pozdě na to, aby provedli pozitivní dietní změny. „Riziko demence se skutečně začíná zvyšovat ve věku nad 70 let a poselstvím, které si vezměte domů, je, že když se vám blíží 50 nebo těsně po něm, měli byste začít přemýšlet o zdravější stravě, pokud jste tak ještě neučinili,“ řekl.
Metodologie

K měření dlouhodobého příjmu flavonoidů použil výzkumný tým dietní dotazníky, které při lékařských prohlídkách vyplňovali přibližně každé čtyři roky účastníci Framingham Heart Study, převážně kavkazské skupiny lidí, kteří byli po několik generací studováni na rizikové faktory srdce. choroba.

Aby se zvýšila pravděpodobnost, že informace o stravě byly přesné, výzkumníci vyloučili dotazníky z let, které vedly k diagnóze demence, na základě předpokladu, že s poklesem kognitivního stavu se mohlo změnit dietní chování a potravinové dotazníky byly pravděpodobně nepřesné. .

Účastníci byli z Offspring Cohort (děti původních účastníků) a data pocházela ze zkoušek 5 až 9. Na začátku studie byli účastníci bez AD a ADRD, s platným dotazníkem o frekvenci jídla na začátku. Příjem flavonoidů byl aktualizován při každém vyšetření, aby představoval kumulativní průměrný příjem v průběhu pěti cyklů vyšetření. Výzkumníci kategorizovali flavonoidy do šesti typů a vytvořili čtyři úrovně příjmu na základě percentilů: menší nebo rovný 15. percentilu, 15.-30. percentil, 30.-60. percentil a vyšší než 60. percentil. Poté porovnali typy a úrovně příjmu flavonoidů s novými diagnózami AD a ADRD.

Studie má určitá omezení, včetně použití údajů o potravinách z dotazníků o četnosti jídla, které si sami nahlásili, u kterých dochází k chybám při stažení. Nálezy jsou zobecnitelné na lidi středního nebo staršího věku evropského původu. Faktory, jako je úroveň vzdělání, kouření, fyzická aktivita, index tělesné hmotnosti a celková kvalita stravy účastníků, mohly ovlivnit výsledky, ale výzkumníci tyto faktory zohlednili ve statistické analýze. Vzhledem ke svému observačnímu uspořádání studie neodráží kauzální vztah mezi příjmem flavonoidů a rozvojem AD a ADRD.

 

Více bobulí, jablek a čaje mohou mít ochranné výhody proti Alzheimerově chorobě

Zdroje:

[1]  Tufts