Kurzy ATAC

Magazín

Meditační praxe a duchovní blaho mohou zachovat kognitivní funkce ve stárnutí / Duchovní zdatnost: N

📅 1. 4. 2024  Mgr. Martin Jelínek    

Předpokládá se, že do roku 2050 bude na celém světě žít až 152 milionů lidí s Alzheimerovou chorobou (AD). Dosud neexistují žádné léky, které by měly podstatný pozitivní dopad na prevenci nebo zvrácení kognitivního úbytku. Rostoucí množství důkazů zjišťuje, že zacílení na životní styl a vaskulární rizikové faktory má příznivý vliv na celkovou kognitivní výkonnost. Nová recenze v Journal of Alzheimer's Disease, publikovaná IOS Press, zkoumá výzkum, který nachází duchovní zdatnost, nový koncept v medicíně, který se soustředí na psychickou a duchovní pohodu, a Kirtan Kriya, jednoduchá 12minutová meditační praxe, může snížit mnohonásobné rizikové faktory pro AD.

"Klíčovým bodem této recenze je, že závazek k životnímu stylu dlouhověkosti mozku, včetně duchovní kondice, je kriticky důležitým způsobem, jak stárnout bez Alzheimerovy choroby," vysvětlují autoři Dharma Singh Khalsa, MD, Alzheimer's Research and Prevention Foundation, Tucson, AZ, USA, a Andrew B. Newberg, MD, Ústav integrativní medicíny a nutričních věd, Radiologické oddělení, Marcus Institute of Integrative Health, Thomas Jefferson University, Philadelphia, PA, USA. "Doufáme, že tento článek inspiruje vědce, lékaře a pacienty k tomu, aby přijali tento nový koncept duchovní zdatnosti a učinili jej součástí každého multidoménového programu prevence kognitivního postižení."

Výzkum ukazuje, že náboženské a duchovní zapojení může zachovat kognitivní funkce, jak stárneme. Autoři poznamenávají, že dnes je spiritualita často prožívána mimo kontext organizovaného náboženství a může být součástí každého náboženství nebo je od něj oddělená. Duchovní zdatnost je novou dimenzí v prevenci AD, která propojuje základní, psychologickou a duchovní pohodu. Autoři diskutují o výzkumu, jak tyto faktory ovlivňují mozkové funkce a kognici. Psychická pohoda může například snížit zánět, kardiovaskulární onemocnění a invaliditu. Je příznačné, že jedinci, kteří mají vysoké skóre na měření „účelu života“ (PIL), což je součást psychické pohody, měli 2,4krát vyšší pravděpodobnost, že zůstanou bez AD, než jedinci s nízkým PIL. V jiné studii účastníci, kteří hlásili vyšší hladiny PIL, vykazovali lepší kognitivní funkce a dále PIL chránil ty, kteří již měli patologické stavy, čímž zpomalil jejich pokles.
Stres a zvládání stresu jsou v prevenci AD nedostatečně diskutovanými tématy, přesto autoři poukazují na to, že existuje dostatek důkazů, že fyzické, psychické a emocionální účinky stresu mohou zvýšit riziko AD. Kirtan Kriya (KK) je 12minutová meditace zpěvu, která zahrnuje čtyři zvuky, dýchání a opakované pohyby prstů. Má četné zdokumentované účinky na stres, jako je zlepšení spánku, snížení deprese a zvýšení pohody. Bylo také zjištěno, že zvyšuje průtok krve do oblastí mozku, které se podílejí na kognitivní a emoční regulaci, a zvyšuje objem šedé hmoty mozkové a snižuje velikost komor u dlouhodobě praktikujících, což může zpomalit stárnutí mozku. Výzkum u zdravých jedinců, pečovatelů a osob s kognitivním poklesem zjistil, že tato praxe zlepšuje kognitivní schopnosti, zpomaluje ztrátu paměti a zlepšuje náladu.

Celkový vztah mezi duchovní zdatností a úplným fyzickým a duševním zdravím člověka je předmětem zkoumání v nově vznikajícím oboru neuroteologie. Raná práce se zaměřila na vývoj modelů týkajících se toho, které oblasti mozku jsou ovlivněny duchovními praktikami, jako je meditace nebo modlitba. Za posledních 20 let došlo k rozsáhlému nárůstu neurozobrazování a dalších fyziologických studií hodnotících účinek meditace, duchovních praktik a mystických zážitků. Neuroimagingová studie KK zjistila dlouhodobé účinky na mozek, během meditace a po ní. Neuroteologické studie mohou podle Dr. Khalsy a Dr. Newberga pomoci pochopit, jak může praxe, jako je KK, vést k trvalejším účinkům na mozkové funkce, které podporují duchovní zdatnost.

"Zmírnění rozsáhlých negativních biochemických účinků stresu meditačními praktikami spolu s vytvořením zvýšené úrovně duchovní zdatnosti může pomoci snížit riziko AD. Malé změny v každodenní rutině mohou znamenat velký rozdíl v prevenci AD," Dr. Khalsa a Dr. Newberg uzavírají. "Jsme optimističtí, že tento článek bude inspirovat budoucí výzkum na téma duchovní zdatnosti a AD."

 

Meditační praxe a duchovní blaho mohou zachovat kognitivní funkce ve stárnutí / Duchovní zdatnost: N

Zdroje:

[1]  Iospress