Kurzy ATAC

Magazín

Doplněk DHA může kompenzovat dopad mateřského stresu na nenarozené muže

📅 1. 4. 2024  Mgr. Martin Jelínek    

Neurovývojové poruchy, jako je autismus a schizofrenie, neúměrně postihují muže a jsou přímo spojeny s nepřízní osudu v raném věku způsobeným stresem matek a dalšími faktory, které mohou být ovlivněny výživou. Ale základní důvody těchto dopadů specifických pro muže nejsou dobře pochopeny. Vědci z University of Missouri School of Medicine a MU Thompson Center for Autism and Neurodevelopmental Disorders odhalili možné důvody mužské zranitelnosti v děloze a zjistili, že specifický doplněk stravy pro matku zvaný kyselina dokosahahexanová (DHA) může chránit před touto nemocí. dopad mateřského stresu na nenarozené muže během raného vývoje.
"Věříme, že rozdíly v metabolických požadavcích na mužská a ženská embrya již v prvním trimestru spolu s dynamickými rozdíly ve způsobu, jakým mužská a ženská placenta reagují na faktory prostředí, přispívají ke zvýšenému riziku mužských neurovývojových poruch v pozdějším věku." řekl vedoucí autor MUDr. David Beversdorf, profesor radiologie, neurologie a psychologie na MU.

Beversdorf spolupracoval s hlavním výzkumným pracovníkem Eldinem Jašarevicem, PhD, odborným asistentem farmakologie na lékařské fakultě University of Maryland a týmem výzkumníků na studii, která zahrnovala seskupení 40 myší do čtyř různých kohort. Matky skupiny 1 dostávaly standardní stravu a nebyly vystaveny žádnému časnému prenatálnímu stresu (EPS). Skupina 2 dostala standardní stravu při vystavení (EPS), která sestávala z omezení, světla, hluku a ohrožení predátorem. Skupina 3 dostala dietu upravenou doplňkovou DHA, ale nebyla vystavena EPS. Skupina 4 dostávala suplementaci DHA a EPS.
Tým analyzoval embrya a placenty ve 12,5 dnech těhotenství a zjistil, že vystavení prenatálnímu stresu snížilo hmotnost placenty a embrya u mužů, ale ne u žen. Ve skupinách s DHA zjistili, že doplněk zvrátil dopad EPS na muže.

"Tato studie přinesla dva výsledky týkající se interakce mezi mateřským stresem a obohacením DHA ve stravě u embryí v raném stádiu," řekl Beversdorf. "Za prvé, stres na matku během prvního týdne těhotenství se zdál ovlivnit vzorec genové exprese v placentě a pohlaví potomka určilo velikost narušení. Za druhé, mateřská strava obohacená o předem vytvořenou DHA během období vysokého stresu ukázala částečnou záchranu stresově závislé dysregulace genové exprese v placentě.

Beversdorf uvedl, že budoucí studie budou potřebné k lepšímu pochopení složitých buněčných a molekulárních mechanismů spojujících konzumaci mateřské stravy, chronický stres během těhotenství, expresi placentárních genů a trvalé zdravotní výsledky u potomků.

Kromě Beversdorfa a Jašarevice jsou mezi autory studie kolegové z University of Missouri Kevin Fritsche, PhD, profesor výživy a fyziologie cvičení; David Geary, PhD, profesor psychologie; a Rocio Rivera, PhD, docent vědy o zvířatech.

Studie „Suplementace DHA u matky ovlivňuje pohlavně specifické narušení exprese placentárních genů po časném prenatálním stresu“, byla nedávno publikována v časopise Biology of Sex Differences. Výzkum uvedený v těchto publikacích byl podpořen granty Výzkumné rady University of Missouri, F21C-Nutrition for Health Group, F21C-Reporductive Biology Group a School of Medicine Mission Enhancement Fund. Beversdorf konzultoval s Quadrant Biosciences, Impel Pharma, YAMO Pharma a Staliclca, které nesouvisejí s touto prací. Za obsah zodpovídají výhradně autoři a nemusí nutně představovat názory financujících agentur.

 

Doplněk DHA může kompenzovat dopad mateřského stresu na nenarozené muže

Zdroje:

[1]  University of Missouri