Powered by Smartsupp
Kurzy ATAC

Magazín

Denní pití zeleného čaje a kávy souvisí s nižším rizikem úmrtí u lidí s cukrovkou

📅 1. 4. 2024  Mgr. Martin Jelínek    

Pití velkého množství zeleného čaje a kávy je spojeno s nižším rizikem úmrtí z jakékoli příčiny u lidí s diabetem 2. typu, naznačuje nový výzkum.

 
4 nebo více šálků zeleného čaje a 2 nebo více kávy spojené s 63% snížením úmrtnosti ze všech příčin

 

Denní pití zeleného čaje a kávy souvisí s nižším rizikem úmrtí u lidí s cukrovkou

Pití velkého množství zeleného čaje a kávy je spojeno s nižším rizikem úmrtí z jakékoli příčiny u lidí s diabetem 2. typu, naznačuje výzkum publikovaný v online časopise BMJ Open Diabetes Research & Care.

Pití 4 nebo více šálků zeleného čaje denně plus 2 nebo více kávy bylo spojeno s o 63 % nižším rizikem úmrtí po dobu přibližně 5 let, ukazují výsledky.

Lidé s diabetem 2. typu jsou náchylnější k onemocněním krevního oběhu, demenci, rakovině a zlomeninám kostí. A navzdory rostoucímu počtu účinných léků zůstávají základním kamenem léčby úpravy životního stylu, jako je cvičení a dieta.

Dříve publikované výzkumy naznačují, že pravidelné pití zeleného čaje a kávy může být prospěšné pro zdraví kvůli různým bioaktivním sloučeninám, které tyto nápoje obsahují.

Ale jen málo z těchto studií bylo provedeno u lidí s diabetem. Vědci se proto rozhodli prozkoumat potenciální dopad zeleného čaje a kávy, samostatně i v kombinaci, na riziko úmrtí u lidí s tímto onemocněním.

Sledovali zdraví 4923 Japonců (2790 mužů, 2133 žen) s diabetem 2. typu (průměrný věk 66 let) v průměru něco málo přes 5 let.

Všichni byli zařazeni do The Fukuoka Diabetes Registry, multicentrické prospektivní studie sledující vliv medikamentózní léčby a životního stylu na délku života pacientů s diabetem 2. typu.

Každý z nich vyplnil 58položkový dotazník týkající se jídla a pití, který obsahoval otázky, kolik zeleného čaje a kávy každý den vypili. A poskytli základní informace o faktorech životního stylu, jako je pravidelné cvičení, kouření, konzumace alkoholu a noční spánek.

Byla také provedena měření výšky, hmotnosti a krevního tlaku, stejně jako vzorky krve a moči, aby se zjistily potenciální rizikové faktory.

Asi 607 účastníků nepilo zelený čaj; 1143 pilo až šálek denně; 1384 vypil 2-3 šálky; a 1784 vypil 4 nebo více. Téměř 1000 (994) účastníků nepilo kávu; 1306 pili až 1 šálek denně; 963 pil každý den šálek; zatímco 1660 pil 2 nebo více šálků.
Za sledované období zemřelo 309 osob (218 mužů, 91 žen). Hlavními příčinami úmrtí byla rakovina (114) a kardiovaskulární onemocnění (76).

Ve srovnání s těmi, kteří nepili žádný nápoj, měli ti, kteří pili jeden nebo oba, nižší pravděpodobnost, že zemřou z jakékoli příčiny, přičemž nejnižší pravděpodobnost je spojena s pitím většího množství zeleného čaje a kávy.

Pití až 1 šálku zeleného čaje každý den bylo spojeno s 15% nižší pravděpodobností úmrtí; zatímco pití 2-3 šálků bylo spojeno s 27% nižší pravděpodobností. Dostat se přes 4 nebo více šálků denně bylo spojeno se 40% nižší pravděpodobností.

Mezi pijáky kávy byl až 1 šálek denně spojen s 12% nižší pravděpodobností; zatímco 1 šálek denně byl spojen s 19% nižší pravděpodobností. A 2 nebo více šálků bylo spojeno s 41% nižší pravděpodobností.

Riziko úmrtí bylo ještě nižší u těch, kteří pili zelený čaj i kávu každý den: o 51 % nižší u 2–3 šálků zeleného čaje plus 2 nebo více kávy; o 58 % nižší pro 4 nebo více šálků zeleného čaje plus 1 šálek kávy každý den; a o 63 % nižší u kombinace 4 nebo více šálků zeleného čaje a 2 nebo více šálků kávy každý den.

Toto je pozorovací studie a jako taková nemůže zjistit příčinu. A vědci poukazují na několik výhrad, včetně spoléhání se na subjektivní hodnocení množství vypitého zeleného čaje a kávy.

Nebyly shromážděny ani žádné informace o dalších potenciálně vlivných faktorech, jako je příjem domácnosti a dosažené vzdělání. A zelený čaj dostupný v Japonsku nemusí být stejný jako jinde, dodávají.
Biologie za těmito pozorováními není plně pochopena, vysvětlují výzkumníci. Zelený čaj obsahuje několik antioxidačních a protizánětlivých sloučenin, včetně fenolů a theaninu, stejně jako kofein.

Káva také obsahuje četné bioaktivní složky, včetně fenolů. Kromě jeho potenciálně škodlivých účinků na oběhový systém se předpokládá, že kofein mění produkci inzulínu a citlivost.

„Tato prospektivní kohortová studie ukázala, že větší konzumace zeleného čaje a kávy byla významně spojena se sníženou úmrtností ze všech příčin: účinky mohou být aditivní,“ uzavírají vědci.

Zdroje:

[1]  BMJ