Makrobiotika (kvíz č. 2)

Výraz „“jin“ označuje v makrobiotice termicky:Nejvhodnější je konzumovat vejce:Natto je:Dle makrobiotiky je potřeba zeleninu:Častou složkou miso pasty je:Nejvyšší obsah antinutričních látek se nachází:Miso pasta má:Tempeh se vyrábí:Pojem „jang“ vyjadřuje v makrobiotice:V miso pastě nenajdeme: