Zdraví (kvíz č. 4)

Kuřákům cigaret doporučíte především:Pásový opar je:U dětí se celiakie nejčastěji neprojevuje:Akné může být projevem:Kuřáci při odvykání trpí:V období kojení doporučíte především:BMI (index tělesné hmotnosti) odpovídající obezitě je má hodnotu:Za výbornou hodnotu tělesného tuku u 25leté ženy považujeme:Chronický únavový syndrom se projevuje:Zvýšená hodnota cholesterolu v krvi je vyšší než: